Ralat CVP 2.0 600 Invalid Certificate Klik logo Gambar Pangkah (X) ActiveX Dimuat Turun

Teks penuh

(1)

1

CC-16-INST-007(7)

RALAT (ERROR) – INVALID CERTIFICATE [CVP 2.0 600] KLIK PADA LOGO ePEROLEHAN – TERDAPAT GAMBAR PANGKAH (X) WALAUPUN ePEROLEHAN ACCESS MODULE (ACTIVEX) TELAH DIMUAT TURUN.

CARA PENYELESAIAN-SET ACTIVEX SECARA MANUAL

1. Buka pelayar web Internet Explorer,klik pada Tools , pilih Internet Options .

Skrin Internet Options akan dipaparkan, pilih tab Security , klik Trusted Sites & klik pada butang Custom Level .

(2)

2

(3)

3

CC-16-INST-007(7)

3. Notifikasi War i g aka dipaparka da sila klik Yes . Ke udia di skri I ter et Optio s , klik pada OK .

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...