Daftar Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru (Non PNS) Daerah Sumatera Barat Tahun 2017 - LOKER-LOWONGAN KERJA CPNS BUMN UMUM

19 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

NOMOR 0164.08/D5/TP/P1/2017

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI

BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

DI PROVINSI SUMATERA BARAT

UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat

(3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat

Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat

Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai

Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk

semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi

Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan

Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh

Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 123);

(2)

40621/B/HK/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi

Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT

KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT

PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN

PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG

PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK

SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU

: Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil

jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu)

tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA

: Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan

selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per

triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :

a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah

memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang

belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DIREKTORAT PEMBINAAN GURU

PENDIDIKAN

MENENGAH

DIREKTORAT JENDERAL GURU

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SUBDIREKTORAT

KESEJAHTERAAN,

PENGHARGAAN,DAN

PELINDUNGAN

DIREKTORAT

PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN

MENENGAH

DIREKTORAT

JENDERAL GURU DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN,

ANAS M. ADAM

(4)

Kabupaten / Kota : Kab. Padang Pariaman

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

1 1

DALFINA

NIP :

NUPTK :0542751653300032 NO

PESERTA : 14080521710061

NRG : 142171187001

SMAS INS KAYU TANAM

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 1.500.000

2 2

NURAINI

NIP :

NUPTK :3949752654300022

NO

PESERTA : 09080515410415

NRG : 092088437008

SMKS INDONESIA RAYA

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 1.500.000

3 3

YURNITA

NIP :

NUPTK :4744742643300112

NO

PESERTA : 10080553910496

NRG : 101836887027

SMKS INDONESIA RAYA

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 1.500.000

4 4

ZULBAITI

NIP :

NUPTK :5347748649300023

NO

PESERTA : 15080515610328

NRG : 151561170133

SMAS YDB LUBUK ALUNG BANK NEGARA

INDONESIA

-No Rek. 0430195261 a/n ZULBAITI

(5)

Kabupaten / Kota : Kab. Pesisir Selatan

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

5 1

ELVI RAHMAWATI

NIP :

NUPTK :7242758661300003 NO

PESERTA : 13080618710044

NRG : 131871661002

SMKS AL ANHAR BAYANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

027001006336509 a/n ELVI RAHMAWATI Tunjangan : Rp. 1.500.000

Kabupaten / Kota : Kab. Pasaman Barat

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

6 1

MARYUS FENDRA

NIP :

NUPTK :2650748650200012 NO

PESERTA : 09081321410293

NRG : 092136417016

SMA S MUHAMMADIYAH AIR

BANGIS BANK RAKYATINDONESIA

-No Rek.

544501001493536 a/n MARYUS PENDRA, S.Pd

Tunjangan : Rp. 2.456.700

Kabupaten / Kota : Kota Bukittinggi

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

7 1

DEVI ASRA

NIP :

NUPTK :1849751652300022 NO

PESERTA : 11086033110382

NRG : 113311870001

SMKS TERPADU GEMA

NUSANTARA BUKITTINGGI BANK NEGARAINDONESIA -No Rek. 0442367885 a/n DEVI ASRA

(6)

Kabupaten / Kota : Kota Bukittinggi

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

8 2

DRA. MARDAYESTI

NIP :

NUPTK :1642745647300012 NO

PESERTA : 07086015605001

NRG : 071736402004

SMAS KARYA BHAKTI

BUKITTINGGI BANK TABUNGANNEGARA KCP Bukit Tinggi No Rek.

0018701500058745 a/n MARDAYESTI DRA Tunjangan : Rp. 3.214.700

9 3

ELVIANTRI

NIP :

NUPTK :1938743646300062

NO

PESERTA : 09086015410237

NRG : 091537892033

SMKS PEMBANGUNAN

BUKITTINGGI No Rek. -

a/n

Tunjangan : Rp. 2.781.800

10 4

FIRDAUS AFDAL

NIP :

NUPTK :2158749652200013

NO

PESERTA : 09086021410244

NRG : 092538922005

SMKS ELEKTRONIKA INDONESIA

BUKITTINGGI No Rek. -

a/n

Tunjangan : Rp. 1.500.000

11 5

RINA

NIP :

NUPTK :0846750653300022

NO

PESERTA : 12086009710040

NRG : 120971615002

SMKS TEKNOLOGI

MUHAMMADIYAH No Rek. -

a/n

(7)

Kabupaten / Kota : Kota Bukittinggi

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

12 6

SYAHRIAL

NIP :

NUPTK :1756748651200022 NO

PESERTA : 09086058610242

NRG : 092436917016

SMKS PEMBANGUNAN

BUKITTINGGI No Rek. -

a/n

Tunjangan : Rp. 2.668.900

13 7

WANDRA

NIP :

NUPTK :8242750653200013

NO

PESERTA : 12086042410043

NRG : 124241594001

SMKS PEMBANGUNAN

BUKITTINGGI No Rek. -

a/n

Tunjangan : Rp. 2.456.700

14 8

YESSI GUSNAWATI

NIP :

NUPTK :2158752653300023

NO

PESERTA : 12086015710062

NRG : 121571987005

SMKS KOSGORO 1 BUKITTINGGI

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 1.500.000

15 9

YURNETTI

NIP :

NUPTK :1855748650220002 NO

PESERTA : 14086018710126

NRG : 141871711001

SMKS FARMASI IMAM BONJOL BANK TABUNGAN

NEGARA KCP Bukit Tinggi No Rek.

0018701500060433 a/n YURNETTI

(8)

Kabupaten / Kota : Kota Bukittinggi

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

16 10

ZARMAWI. M

NIP :

NUPTK :4643741642200042

NO

PESERTA : 08086031010162

NRG : 084326055022

SMKS TEKNOLOGI

MUHAMMADIYAH No Rek. -

a/n

Tunjangan : Rp. 2.899.500

17 11

ZULFIANDRI

NIP :

NUPTK :8439747648200002

NO

PESERTA : 11086054910397

NRG : 115491315001

SMKS PARAMITHA BUKITTINGGI

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 2.898.700

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

18 1

AKMAL HAMDI

NIP :

NUPTK :5359742643200013 NO

PESERTA : 09086115410826

NRG : 092589887011

SMKS SEMEN PADANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

(9)

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

19 2

APRIL CHAN

NIP :

NUPTK :5751751653200012 NO

PESERTA : 11086122011817

NRG : 112201263014

SMKS SEMEN PADANG

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 3.116.500

20 3

ARYANTI MARTYA

NIP :

NUPTK :2652750652300052

NO

PESERTA : 12086120411103

NRG : 122041128001

SMAS MURNI BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

220801001889502 a/n ARYANTI MARTYA Tunjangan : Rp. 2.898.700

21 4

DEFI MARWAN

NIP :

NUPTK :5033752654200023

NO

PESERTA : 09086142410827

NRG : 091288437003

SMKS SEMEN PADANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

005801000915533 a/n DEFI MARWAN SPD Tunjangan : Rp. 2.810.200

22 5

DEI FRIADI KAHAR

NIP :

NUPTK :2450762663200023

NO

PESERTA : 13086118010014

NRG : 131801121004

SMKS MEDIA UTAMA PADANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

(10)

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

23 6

DESI SELFIA

NIP :

NUPTK :5351754656300033 NO

PESERTA : 11086153411818

NRG : 115341975001

SMKS SEMEN PADANG

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 3.116.500

24 7

DESMAR

NIP :

NUPTK :5546751653300033

NO

PESERTA : 10086121010983

NRG : 101940932004

SMAS PGRI 2

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 3.116.500

25 8

DRA YUSRAWATI DEWI PUTRI

NIP :

NUPTK :3548743643300012

NO

PESERTA : 07086223000016

NRG : 072035892002

SMAS SEMEN PADANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

546401000101502 a/n DRA YUSRAWATI DWI PUTRI

Tunjangan : Rp. 3.832.800

26 9

DRA. PRIDES

NIP :

NUPTK :7544740642300153

NO

PESERTA : 07086232205022

NRG : 071840877004

SMKS MUHAMMADIYAH 1

PADANG BANK RAKYATINDONESIA

-No Rek.

547401016163537 a/n PRIDES

(11)

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

27 10

DRA. RITA KESUMA

NIP :

NUPTK :8234745647300063 NO

PESERTA : 07086219008014

NRG : 071339402004

SMAS SEMEN PADANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

546401008866538 a/n DRA RITA KESUMA Tunjangan : Rp. 3.116.500

28 11

Faridawati

NIP :

NUPTK :2355742643300043 NO

PESERTA : 07086215605001

NRG : 081561369001

SMAS KATHOLIK XAVERIUS BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

547201002541533 a/n FARIDAWATI Tunjangan : Rp. 3.565.000

29 12

FATMA WIDYA

NIP :

NUPTK :0652756657300062 NO

PESERTA : 12086118411164

NRG : 121841786001

SMAS SEMEN PADANG BANK MANDIRI

-No Rek. 1110003026396 a/n FATMA WIDYA, S.Pd Tunjangan : Rp. 2.959.000

30 13

FERA OCTAVIA

NIP :

NUPTK :4356758660300073 NO

PESERTA : 12086120411167

NRG : 122041673003

SMAS SEMEN PADANG BANK MANDIRI

(12)

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

31 14

IMRAN EFENDI

NIP :

NUPTK :4344762663200013 NO

PESERTA : 12086158610708

NRG : 125861888001

SMKS DHUAFA PADANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

547301004345539 a/n IMRAN EFENDI Tunjangan : Rp. 1.500.000

32 15

IRMA DEWI

NIP :

NUPTK :1646752654300042 NO

PESERTA : 11086120411808

NRG : 112041939002

SMKS MUHAMMADIYAH 1

PADANG BANK RAKYATINDONESIA

-No Rek.

547401001683534 a/n IRMA DEWI

Tunjangan : Rp. 3.052.200

33 16

IRMA SOFIANI, S.PD

NIP :

NUPTK :3257748650300063 NO

PESERTA : 07086218707015

NRG : 072489417001

SMAS SEMEN PADANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

546401008865532 a/n IRMA SOFIANI SPD Tunjangan : Rp. 3.116.500

34 17

ISMARITA

NIP :

NUPTK :7546753655300022 NO

PESERTA : 11086118711807

NRG : 111871306004

SMKS MUHAMMADIYAH 1

PADANG BANK RAKYATINDONESIA

-No Rek.

547401016145539 a/n ISMARITA

(13)

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

35 18

LINDA LISANTI, S.PD

NIP :

NUPTK :0559748650300042 NO

PESERTA : 07086218007017

NRG : 072585917001

SMAS SEMEN PADANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

546401008874531 a/n LINDA LISANTI Tunjangan : Rp. 3.456.200

36 19

MARTALIZA

NIP :

NUPTK :4638759661300052 NO

PESERTA : 12086120410889

NRG : 122041665001

SMAS DIAN ANDALAS BANK NEGARA

INDONESIA

-No Rek. 0442368415 a/n MARTALIZA

Tunjangan : Rp. 1.500.000

37 20

MEINAR ISNARTI

NIP :

NUPTK :2833749651300062 NO

PESERTA : 09086115610667

NRG : 091287422008

SMAS MURNI BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

547601007850535 a/n MEINAR ISNARTI Tunjangan : Rp. 2.456.700

38 21

MOETHIA VARINA OEMAR

NIP :

NUPTK :4561755657300053 NO

PESERTA : 12086115611158

NRG : 121561389001

SMAS SEMEN PADANG BANK MANDIRI

-No Rek. 1110002235808 a/n MOETHIA VARINA OEMAR

(14)

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

39 22

MURNIATI.S

NIP :

NUPTK :1552743647300022 NO

PESERTA : 09086121010662

NRG : 092235892011

SMAS PGRI 2 BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

547601007851531 a/n MURNIATI.S

Tunjangan : Rp. 3.116.500

40 23

NIKMATIANIS

NIP :

NUPTK :4460740641300053 NO

PESERTA : 13086115610774

NRG : 131561662003

SMKS TD KOSGORO 1 PADANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

547401016160539 a/n NIKMATIANIS Tunjangan : Rp. 2.959.000

41 24

NURFIYETMI

NIP :

NUPTK :1449748650300053 NO

PESERTA : 08086131011020

NRG : 084934062008

SMKS MUHAMMADIYAH 1

PADANG BANK RAKYATINDONESIA

-No Rek.

546801003017538 a/n NURFIYETMI S.PD Tunjangan : Rp. 2.560.600

42 25

PROZALINA

NIP :

NUPTK :3149753655300073 NO

PESERTA : 12086133010666

NRG : 123301728001

SMKS MUHAMMADIYAH 1

PADANG BANK RAKYATINDONESIA

-No Rek.

151801002314534 a/n PROZALINA

(15)

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

43 26

RATNA YULIA

NIP :

NUPTK :3037752654300103

NO

PESERTA : 12086115710575

NRG : 121571694003

SMKS LABOR PADANG BANK NEGARA

INDONESIA

-No Rek. 0442368277 a/n RATNA YULIA Tunjangan : Rp. 1.500.000

44 27

ROSMITA

NIP :

NUPTK :4341752654300073 NO

PESERTA : 15086115610684

NRG : 151561135517

SMAS MEDIA UTAMA BANK MANDIRI

-No Rek. 1220007233219 a/n ROSMITA

Tunjangan : Rp. 1.500.000

45 28

SILVIANI

NIP :

NUPTK :6357761662300023 NO

PESERTA : 15086120410986

NRG : 152041106075

SMAS PERTIWI 2 BANK MANDIRI

-No Rek. 1220007234027 a/n SILVIANI

Tunjangan : Rp. 1.500.000

46 29

SUHATMAN

NIP :

NUPTK :0534750651200042 NO

PESERTA : 08086115710838

NRG : 081335927001

SMAS SEMEN PADANG BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

(16)

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

47 30

SYAHRIL

NIP :

NUPTK :1934746649200042 NO

PESERTA : 10086121410988

NRG : 101337907020

SMAS MURNI BANK TABUNGAN

NEGARA -No Rek.

0000901500253236 a/n SYAHRIL SPD Tunjangan : Rp. 2.613.800

48 31

WIDIYA RISWANI

NIP :

NUPTK :4844755656300052 NO

PESERTA : 12086118410684

NRG : 121841515001

SMKS MUHAMMADIYAH 1

PADANG BANK RAKYATINDONESIA

-No Rek.

547401003436535 a/n WIDIYA RISWANI Tunjangan : Rp. 2.810.200

49 32

WIWIT NOVALINDA

NIP :

NUPTK :2460756658300033

NO

PESERTA : 12086118010654

NRG : 121801918001

SMKS MUHAMMADIYAH 1

PADANG No Rek. -

a/n

Tunjangan : Rp. 1.500.000

50 33

YENNI HAKIM

NIP :

NUPTK :7936753655300032 NO

PESERTA : 12086115711494

NRG : 121571275001

SMKS SEMEN PADANG BANK NEGARA

INDONESIA

(17)

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

51 34

ZULMARDI

NIP :

NUPTK :4648742647300002 NO

PESERTA : 12086122010676

NRG : 122201741006

SMKS MUHAMMADIYAH 1

PADANG BANK RAKYATINDONESIA

-No Rek.

546901000856505 a/n ZULMARDI

Tunjangan : Rp. 1.500.000

52 35

ZUSRIANTI

NIP :

NUPTK :7463748650300032 NO

PESERTA : 12086121711093

NRG : 122171669001

SMAS MUHAMMADIYAH 2 BANK RAKYAT

INDONESIA -No Rek.

547501008271536 a/n ZUSRIANTI

Tunjangan : Rp. 3.315.900

Kabupaten / Kota : Kota Padang Panjang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

53 1

MEZRI HELTI

NIP :

NUPTK :4556757658300032 NO

PESERTA : 09086215610140

NRG : 092436962001

SMKS KARYA PADANG

PANJANG No Rek. -

a/n

(18)

Kabupaten / Kota : Kota Padang Panjang

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

54 2

SASMAINI SYARIF

NIP :

NUPTK :4838746648200042 NO

PESERTA : 09086222410106

NRG : 091537407014

SMAS SORE PADANG PANJANG BANK NEGARA

INDONESIA

-No Rek. 0442368437 a/n SASMAINI SYARIF Tunjangan : Rp. 1.500.000

Kabupaten / Kota : Kota Payakumbuh

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

55 1

LOIZA ROZA

NIP :

NUPTK :1454741642300023 NO

PESERTA : 09086518710218

NRG : 092340382014

SMKS 1 KOSGORO

PAYAKUMBUH No Rek. -

a/n

(19)

Kabupaten / Kota : Kota Payakumbuh

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

56 2

YUSI NASRIA

NIP :

NUPTK :1735760662300022 NO

PESERTA : 12086518010218

NRG : 121801439001

SMAS NUSANTARA

PAYAKUMBUH BANK RAKYATINDONESIA

-No Rek.

025601025326505 a/n YUSI NASRIA S.Pd Tunjangan : Rp. 1.500.000

Kabupaten / Kota : Kota Pariaman

No.

NAMA / NIP / NUPTK /

NO PESERTA / NRG

UNIT KERJA

NO REK. BANK /

TUNJANGAN

Prop Kab/Kota

57 1

ABRAR SYAFTI

NIP :

NUPTK :5742757660200002 NO

PESERTA : 10086621010194

NRG : 101736962004

SMAS MANUNGGAL BHAKTI

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU

PENDIDIKAN MENENGAH

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN,DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU

PENDIDIKAN MENENGAH

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...