Downlaod Daftar Peserta, Lokasi dan Jadwal Ujian SKD CPNS Kemenag Tahun 2017 - Info Seputar Madrasah 30120022

Download (0)

Teks penuh

(1)

1/4 KODE LOKASI : 30120022

LOKASI UJIAN : AUDITORIUM PASCASARJANA UIN MATARAM (KAMPUS 2)

NO NO REGISTER NO PESERTA NAMA HARI UJIAN TANGGAL UJIAN SESI UJIAN 1 1018540742 30121130000927 MUWARDI SUTASOMA SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 2 1026912001 30121230005278 INDAH FITRIANA SARI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30

3 1030441944 30121230002966 NADIA SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30

4 1035652974 30121130007427 MARHAM JUPRI HADI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 5 1067115531 30121230002063 YULIA SANI WULANDARI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 6 1075827967 30121230002921 NINA HARDIYANTI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 7 1076896858 30121130003986 SYAMSUL IRFAN SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 8 1080918729 30121130000073 LALU ABDURRACHMAN WAHID SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 9 1088962591 30121230002290 ARIE KUSUMAWATI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 10 1129291085 30121130009144 MUHAMMAD AWALUDIN SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 11 1131539482 30121130007411 MUHAMMAD SYAOKI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 12 1143873514 30121230003248 LILIK SUGIANI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 13 1153048148 30121130002155 WILDAN SYUKRINI'AM. MPD SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 14 1174555306 30121130003237 ZAMRIZAL WARDIAWAN SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 15 1178618296 30121230001032 RAHAYU DWI RAHMAWATI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 16 1179795105 30121230000895 RIA KAMILAH AGUSTINA SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 17 1211187420 30121130002174 SAPARDI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 18 1216899705 30121230004231 SUCIANI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 19 1233326410 30121230002081 ROSITA, S. Pd. SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 20 1233817341 30121130009088 ZAKI IRWAN SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 21 1241286442 30121130004610 MUHAMMAD RIPLI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 22 1242597152 30121130002906 ISKANDAR SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 23 1285864344 30121130005388 SAMSUL WATHANI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 24 1295139022 30121130004808 ALIMUDIN SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 25 1300405529 30121130005399 MUHAMMAD RASYAD AL FAJAR SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 26 1313801572 30121130003245 LALU APIN SUAGARI LANSAT SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 27 1321950114 30121230004312 SITI MARYAM SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 28 1322687585 30121230002138 ZULFIANA AMALIANA MZ SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 29 1326580660 30121130005438 MUHAMAD JOHARI SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 30 1327456158 30121230004407 NURUL HAENIAH SENIN 23 Oktober 2017 08.00 s.d. 09.30 31 1328501966 30121130002883 MUHAMMAD ZAKI PAHRUL HADI SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 32 1335856184 30121230003900 AULIA DWI AMALINA WAHAB SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30

33 1348966557 30121130005241 MASHUR SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30

34 1353403595 30121130000943 M. UBAIDILLAH KAROMI SAFARI SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 35 1355810071 30121230001034 DZOHARAT NABILA MAS SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 36 1356897374 30121130004235 DEDY AHSAN MUTTAQIN SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 37 1361195756 30121130004114 ZAENUL WAFA SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 38 1362142118 30121130009142 LALU AKHMAD RIZKAN SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 39 1365389700 30121130004250 DEDI APRIANTO SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 40 1366767347 30121130003855 AGUS DERMAWAN SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 41 1371185291 30121230004280 MUKNISAH SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 42 1373626974 30121130004242 SAHRUMAN SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 43 1386091228 30121230002054 ROSA DESMAWANTI SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 44 1386228451 30121130008116 MUHAMAD ZAMRONI SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 45 1387122358 30121130002134 ABD. AZIZ SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30

46 1387597933 30121130004497 MALIKI SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30

47 1388822912 30121230005317 NOVI YANTI SANDRA DEWI SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 48 1392567358 30121130002931 SUKARDI SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 49 1397182183 30129130000174 JAYA MIHARJA SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 50 1403692950 30121130001332 KURNIAWAN ARIZONA SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 51 1411104916 30121130004619 SYAMSUL HADI SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 52 1412512260 30121230001126 LATHYVA YANUARTY SANTOSO SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 53 1426961298 30121230004226 IDA UBAIDAH HIDAYATI SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 54 1432047164 30121130001027 WIDISUWITA SUMADIA SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 55 1441089542 30121130004398 M. JIHAD HIDAYATULLAH SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30

DAFTAR PESERTA, HARI, TANGGAL, DAN SESI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CPNS KEMENTERIAN AGAMA RI

(2)

2/4 KODE LOKASI : 30120022

LOKASI UJIAN : AUDITORIUM PASCASARJANA UIN MATARAM (KAMPUS 2)

NO NO REGISTER NO PESERTA NAMA HARI UJIAN TANGGAL UJIAN SESI UJIAN 56 1446384289 30121230002898 DEWI SATRIA ELMIANA SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 57 1455465072 30121130000827 INDIRA BAGUS SETIADI SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 58 1456017757 30121130000743 DENY PRASETIAWAN SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 59 1456981993 30121130004684 IMRON HADI, S.Hi SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 60 1460133874 30121130003708 LALU AGUNG RAHMAT SALEHUDDIN SENIN 23 Oktober 2017 10.00 s.d. 11.30 61 1462305470 30121230005429 MINARNI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 62 1466077087 30121130007430 MUHAMMAD HABIB AL QUTBI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30

63 1473952338 30121130005027 NEHRUN SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30

64 1477248560 30129130000093 SYARIFATUL MUBARAK SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 65 1483432246 30121230005267 INTAN KUSUMA PRATIWI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 66 1485812855 30121130004147 ABDUL WAHAB SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 67 1488503460 30121230004833 BAIQ RONI INDIRA ASTRIYA SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 68 1491626140 30121130002980 RIZKI RAMADHAN SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 69 1491653270 30121230007599 NURBAHJAN SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 70 1501200886 30121130005348 AHMAD RIDHO HIDAYAT SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 71 1503135027 30121230004167 AINI HUSNIDA WULANDARI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 72 1520562114 30121230005208 SITI AHDINA SAADATIRROHMI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 73 1522582159 30121130009147 AGUS DEDI PUTRAWAN SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 74 1543708029 30121130005422 MUZAKKIR. S SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 75 1543824556 30121130005414 M. RAFI'I SANJANI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 76 1545564145 30121130002891 NOVIAN ZAINI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 77 1549747571 30121230004466 BAIQ DESI MILANDARI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30

78 1551341923 30121130002129 ZAINUL SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30

79 1556417489 30121130007726 FUADDUDIN SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 80 1580358997 30121230002190 SAWACU PRAGINA SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 81 1598434528 30121230005293 NURUL SUSIANTI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 82 1607035476 30121130007517 HASBULLAH SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 83 1607543463 30121130001343 LALU AHMAD DIDIK MEILIYADI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 84 1617686114 30121130004138 SYAMSUL RIZAL SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 85 1625245356 30121130004644 HIMSONADI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 86 1626135917 30121130001124 AHMAD SAIFULHAQ ALMUHTADI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 87 1628811506 30121230002056 SRI ENDANG HARYATI.S SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 88 1633164327 30121230003343 RINI MARLIANA SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 89 1640003448 30121230004840 MULIANAH KHAIRONI SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 90 1642176336 30121230004081 SY. FATIMATUZZAHRA ALIDRUS SENIN 23 Oktober 2017 12.00 s.d. 13.30 91 1651243666 30121130005041 ABDUL RASYID RIDHO SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 92 1660990150 30121230004300 WARDATUL AINI SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 93 1663231168 30121230003951 ELMINA NAILIL HUDA SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30

94 1663611290 30121230007418 FATMA SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30

95 1664831161 30121130004291 M MUFTI ALFURQOON SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 96 1677291323 30121130004454 SULYADI SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 97 1682379276 30121130000977 MUH JUNAIDI SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 98 1687588357 30121130005075 M. AGUS YUSRON SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 99 1688891626 30121130004390 LALU MUHAMMAD RAQIB AFDHAL SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 100 1703512167 30121130001029 NANANG TURMUZI SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 101 1706199874 30121230004171 RIRIES SUGIANTO SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 102 1726649927 30121230001154 YULIA ISNAINI SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 103 1727206392 30121230004378 HILMIYATUN SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 104 1736347371 30121230001152 THIAS ARISIANA SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 105 1737115093 30121130003020 AGUS WAHYUDI SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 106 1741771416 30121130004999 MUTMA'INNAH SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 107 1745323523 30121230004202 SARTIKA HIJRIATI SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 108 1754796445 30121230004592 ETTY SETIAWATI SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30 109 1768341036 30121130003179 ZOBI MAZHABI SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30

110 1774043932 30121230000886 RUSNI SENIN 23 Oktober 2017 14.00 s.d. 15.30

(3)

3/4 KODE LOKASI : 30120022

LOKASI UJIAN : AUDITORIUM PASCASARJANA UIN MATARAM (KAMPUS 2)

(4)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di