Kenaikan pangkat PNS Update 16 maret 2016

63  22 

Teks penuh

(1)

GOL

TMT

GOL

TMT

1 Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi 196307021987102001 TREESJE KATRINA LONDA IV/c 01-10-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12001000001 18-02-2016 00017/KEP/AA/12001/16 29-02-2016

2 Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi 196503251991031004 M. ZULMAN HARJA UTAMA IV/c 01-10-2013 IV/d 01-04-2016 AA-12001000008 03-03-2016 00019/KEP/AA/12001/16 03-03-2016

3 Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi 195909051985032002 HENNY NIKOLIN TAMBINGON IV/c 01-04-2009 IV/d 01-04-2016 AA-12001000006 29-02-2016 00016/KEP/AA/12001/16 29-02-2016

4 Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi 196711191993032002 RETNO SARASWATI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12001000005 24-02-2016 00014/KEP/AA/12001/16 24-02-2016

5 Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi 196208061988031001 PAMUJI SUKOCO IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-12001000007 01-03-2016 00018/KEP/AA/12001/16 02-03-2016

6 Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi 197203101999031002 SISWANTOYO IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-12001000004 24-02-2016 00015/KEP/AA/12001/16 24-02-2016

7 Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi 196106011981111002 LASINA IV/b 01-10-2009 IV/c 01-04-2016 AA-12001000002 24-02-2016 00012/KEP/AA/12001/16 24-02-2016

8 Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi 196208141988032001 ELSJE THEODERA MAASAWET IV/b 01-10-2008 IV/c 01-04-2016 AA-12001000003 24-02-2016 00013/KEP/AA/12001/16 24-02-2016

9 Kementerian Luar Negeri 196409221984032001 SUWARTINI WIRTA IV/c 01-10-2011 IV/d 01-04-2016 AA-12009000007 01-03-2016 00008/KEP/AA/12009/16 03-03-2016

10 Kementerian Luar Negeri 196706201991032001 SITI NUGRAHA MAULUDIAH IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12009000006 01-03-2016 00007/KEP/AA/12009/16 03-03-2016

11 Kementerian Luar Negeri 195709171987032003 SYLVIA ARIFIN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12009000005 01-03-2016 00006/KEP/AA/12009/16 03-03-2016

12 Kementerian Luar Negeri 195612181983031001 BURHANUDDIN IV/c 01-10-2011 IV/d 01-04-2016 AA-12009000008 01-03-2016 00005/KEP/AA/12009/16 03-03-2016

13 Kementerian Luar Negeri 197112301997031004 ARRMANATHA CHRISTIAWAN NASIR IV/b 01-04-2013 IV/c 01-04-2016 AA-12009000004 01-03-2016 00004/KEP/AA/12009/16 03-03-2016

14 Kementerian Luar Negeri 197108121997101001 SAUD PURWANTO KRISNAWAN IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-12009000003 01-03-2016 00002/KEP/AA/12009/16 03-03-2016

15 Kementerian Luar Negeri 195711191984031001 DALTON SEMBIRING IV/b 01-01-2001 IV/c 01-04-2016 AA-12009000001 01-03-2016 00003/KEP/AA/12009/16 15-03-2016

16 Kementerian Luar Negeri 196710141992031001 TYAS BASKORO HER WITJAKSONO ADJI IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-12009000002 01-03-2016 00001/KEP/AA/12009/16 03-03-2016

17 Kementerian Pertahanan 195704051992031001 DAUD GUNAWAN SIDHARTA IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-12010000001 23-02-2016 00001/KEP/AA/12010/16 25-02-2016

18 Kementerian Pertahanan 196308121992031001 ANANG PUJI UTAMA IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12010000002 23-02-2016 00002/KEP/AA/12010/16 25-02-2016

TGL SK

NO

NAMA INSTANSI

NIP

NAMA

PERSETUJUAN

KP

PERTEK

(2)

19 Kementerian Pertahanan 195606071984032001 YETTI HERSUNARYATI IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-12010000004 23-02-2016 00003/KEP/AA/12010/16 25-02-2016

20 Kementerian Pertahanan 196110141988031001 EKA POERWANTO IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12010000006 23-02-2016 00005/KEP/AA/12010/16 25-02-2016

21 Kementerian Pertahanan 195808121985031002 RUDY LAKSMONO WIDAJATNO IV/b 01-10-2008 IV/c 01-04-2016 AA-12010000007 29-02-2016 00006/KEP/AA/12010/16 01-03-2016

22 Kementerian Pertahanan 196609251993012001 SRI FATMA ORBANINGSIH IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12010000005 23-02-2016 00004/KEP/AA/12010/16 25-02-2016

23 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196110081986112001 CHAIRANI IDHA KOESMAYAWATI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12011000033 29-02-2016 00007/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

24 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195709041981011001 DJOKO SETIYONO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12011000018 29-02-2016 00010/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

25 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195701101981031001 MAROLOAN JONNIS BARINGBING IV/c 01-04-2008 IV/d 01-04-2016 AA-12011000004 20-01-2016 00001/KEP/AA/12011/16 21-01-2016

26 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196207021987032001 SRI PUGUH BUDI UTAMI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12011000016 29-02-2016 00006/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

27 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196003181991032001 RR. ERNI WIDHYASTARI IV/c 01-10-2005 IV/d 01-04-2016 AA-12011000013 29-02-2016 00035/KEP/AA/12011/16 08-03-2016

28 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195905061982031001 BAMBANG HARYONO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12011000006 29-02-2016 00036/KEP/AA/12011/16 08-03-2016

29 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196012151985031001 AGUS SUBANDRIYO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12011000007 29-02-2016 00009/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

30 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196105051984031003 NUGROHO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12011000020 29-02-2016 00011/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

31 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195803151984031001 AGUS ANWAR IV/c 01-04-2010 IV/d 01-04-2016 AA-12011000028 29-02-2016 00014/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

32 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195705211980031001 IDA BAGUS K. ADNYANA IV/c 01-04-2008 IV/d 01-04-2016 AA-12011000021 29-02-2016 00008/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

33 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196010271987032001 RR. RISMA INDRIYANI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12011000027 29-02-2016 00013/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

34 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195507021985032001 YUL ERNIS IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-12011000032 29-02-2016 00030/KEP/AA/12011/16 08-03-2016

35 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195806091985032001 EVI DJUNIARTI IV/b 01-10-2010 IV/c 01-04-2016 AA-12011000030 29-02-2016 00032/KEP/AA/12011/16 08-03-2016

36 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195409181980031001 BUNGASAN HUTAPEA IV/b 01-04-2013 IV/c 01-04-2016 AA-12011000031 29-02-2016 00031/KEP/AA/12011/16 08-03-2016

37 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

(3)

38 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196303091992032001 HAJERATI IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-12011000015 29-02-2016 00033/KEP/AA/12011/16 08-03-2016

39 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 197512242003122001 STEFANI GRACIA CHRISTIANI KEMUR IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-12011000017 29-02-2016 00026/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

40 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196303181987032001 RADEN RARA SRI WIDYANINGSIH IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12011000019 29-02-2016 00029/KEP/AA/12011/16 08-03-2016

41 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196707121991031001 BUNYAMIN IV/b 01-10-2010 IV/c 01-04-2016 AA-12011000035 29-02-2016 00028/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

42 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195609101980031002 P. C. ANWAR SUDJONO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12011000014 29-02-2016 00020/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

43 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195611151989031001 AMIRUDIN IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12011000002 20-01-2016 00005/KEP/AA/12011/16 21-01-2016

44 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196006161981021001 AGUS NUGROHO YUSUP IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12011000001 20-01-2016 00002/KEP/AA/12011/16 21-01-2016

45 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196412021986031001 LUCKY AGUNG BINARTO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12011000003 20-01-2016 00004/KEP/AA/12011/16 21-01-2016

46 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196102261983031001 ALFI ZAHRIN IV/b 01-10-2009 IV/c 01-04-2016 AA-12011000005 20-01-2016 00003/KEP/AA/12011/16 21-01-2016

47 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196001011997031001 YARMON IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12011000022 29-02-2016 00016/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

48 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 197211202003121001 AGUSTINUS SIGIT TRI SUWANTO IV/b 01-04-2013 IV/c 01-04-2016 AA-12011000023 29-02-2016 00018/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

49 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195804211985031001 ABDUL RAHMAN IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12011000026 29-02-2016 00019/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

50 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196308071996032001 SRI SULISTIYANI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12011000010 29-02-2016 00021/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

51 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 195804211980011001 YOSEP HARI ADI RENUNG WIDODO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12011000008 29-02-2016 00022/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

52 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196410041994031001 NIZAM BERLIAN IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-12011000011 29-02-2016 00024/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

53 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196409071991031001 IRWAN IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-12011000009 29-02-2016 00023/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

54 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196201141994032001 HARLINA RIA IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12011000012 29-02-2016 00025/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

55 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia 196108051984031001 NGADIONO BASUKI IV/b 01-10-2010 IV/c 01-04-2016 AA-12011000024 29-02-2016 00017/KEP/AA/12011/16 01-03-2016

56 Kementerian Hukum dan Hak Asasi

(4)

57 Kementerian Keuangan 195706131978021001 BILMAR PARHUSIP IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12012000001 26-02-2016 00001/KEP/AA/12012/16 26-02-2016

58 Kementerian Perhubungan 196007191986031001 BASAR ANTONIUS. IV/b 01-10-2008 IV/c 01-04-2016 AA-12015000003 12-02-2016 00003/KEP/AA/12015/16 15-02-2016

59 Kementerian Perhubungan 196311151992031001 HARY KRISWANTO IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-12015000002 12-02-2016 00002/KEP/AA/12015/16 15-02-2016

60 Kementerian Perhubungan 195911211986031003 PRASETYO BOEDITJAHJONO IV/b 01-01-2001 IV/c 01-04-2016 AA-12015000001 14-01-2016 00001/KEP/AA/12015/16 15-01-2016

61 Kementerian Kesehatan 196206251990101001 BOEDI SISWANTORO IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-23326000029 22-02-2016 00020/KEP/AA/23300/16 25-02-2016

62 Kementerian Agama 195204301977031001 M .ZULFA IV/c 01-04-2007 IV/d 01-04-2016 AA-12018000004 02-03-2016 00007/KEP/AA/12018/16 10-03-2016

63 Kementerian Agama 195510151979031002 DJAWAHIR HEJAZZIEY IV/b 01-04-2014 IV/c 01-04-2016 AA-12018000007 02-03-2016 00005/KEP/AA/12018/16 10-03-2016

64 Kementerian Agama 196808021998032001 WILAELA IV/b 01-10-2009 IV/c 01-04-2016 AA-12018000006 02-03-2016 00011/KEP/AA/12018/16 10-03-2016

65 Kementerian Agama 196411081991031001 FERIMELDI IV/b 01-10-2010 IV/c 01-04-2016 AA-12018000014 03-03-2016 00001/KEP/AA/12018/16 10-03-2016

66 Kementerian Agama 196601021992031002 ABD MUIN IV/b 01-10-2008 IV/c 01-04-2016 AA-12018000005 02-03-2016 00006/KEP/AA/12018/16 10-03-2016

67 Kementerian Agama 195912311986091003 ABDULLAH IV/b 01-04-2014 IV/c 01-04-2016 AA-12018000003 02-03-2016 00008/KEP/AA/12018/16 10-03-2016

68 Kementerian Agama 196912041998032001 SRI WAHYUNI IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-12018000001 01-03-2016 00010/KEP/AA/12018/16 10-03-2016

69 Kementerian Agama 197212181998031005 HASBULLAH IV/b 01-04-2014 IV/c 01-04-2016 AA-12018000012 03-03-2016 00004/KEP/AA/12018/16 10-03-2016

70 Kementerian Agama 196812121994021002 AZHAR IV/b 01-04-2010 IV/c 01-04-2016 AA-12018000002 02-03-2016 00009/KEP/AA/12018/16 10-03-2016

71 Kementerian Agama 196804151996031001 MOH ISOM IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-12018000013 03-03-2016 00002/KEP/AA/12018/16 10-03-2016

72 Kementerian Ketenagakerjaan 195806141980032001 SITI NURHAYATI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-12005000002 24-02-2016 00001/KEP/AA/12005/16 10-03-2016

73 Kementerian Ketenagakerjaan 195906071988031002 R HARIYADI AGAH W IV/b 01-04-2014 IV/c 01-04-2016 AA-12019000002 29-02-2016 00001/KEP/AA/12019/16 01-03-2016

74 Kementerian Ketenagakerjaan 196103101988031002 R WISANTORO IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-15011000002 29-02-2016 00002/KEP/AA/15011/16 01-03-2016

75 Kementerian Lingkungan Hidup dan

(5)

76 Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 196004111987031001 KUSTANTA BUDI PRIHATNO IV/b 01-04-2005 IV/c 01-04-2016 AA-12021000002 01-03-2016 00001/KEP/AA/12021/16 03-03-2016

77 Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 196207211987031001 SAMIDI IV/b 01-04-2006 IV/c 01-04-2016 AA-12021000003 01-03-2016 00002/KEP/AA/12021/16 03-03-2016

78 Kejaksaan Agung 195708261985031001 BAMBANG SETYOWAHYUDI IV/d 01-10-2011 IV/e 01-04-2016 AA-13002000001 21-01-2016 00001/KEP/AA/13002/16 21-01-2016

79 Kejaksaan Agung 196410301989031001 ALI MUKARTONO IV/c 01-10-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13002000014 02-02-2016 00013/KEP/AA/13002/16 02-02-2016

80 Kejaksaan Agung 195711061981121002 AMAT USMAN IV/c 01-10-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13002000019 05-02-2016 00018/KEP/AA/13002/16 05-02-2016

81 Kejaksaan Agung 196108051984121002 SADIMAN IV/c 01-10-2013 IV/d 01-04-2016 AA-13002000007 21-01-2016 00006/KEP/AA/13002/16 21-01-2016

82 Kejaksaan Agung 195410251980021002 HAZRAN IV/c 01-04-2013 IV/d 01-04-2016 AA-13002000010 01-02-2016 00009/KEP/AA/13002/16 01-02-2016

83 Kejaksaan Agung 196110271988031003 RAJA NAFRIZAL IV/c 01-04-2013 IV/d 01-04-2016 AA-13002000020 05-02-2016 00019/KEP/AA/13002/16 05-02-2016

84 Kejaksaan Agung 195501271983031008 HENDI SUHENDI, IV/c 01-10-2009 IV/d 01-04-2016 AA-13002000042 08-03-2016 00040/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

85 Kejaksaan Agung 196109011988031001 SUDUNG SITUMORANG IV/c 01-10-2013 IV/d 01-04-2016 AA-13002000009 01-02-2016 00008/KEP/AA/13002/16 01-02-2016

86 Kejaksaan Agung 195904061986031001 SUGENG DJOKO SUSILO IV/c 01-10-2011 IV/d 01-04-2016 AA-13002000046 08-03-2016 00044/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

87 Kejaksaan Agung 196103161986031001 ERBAGTYO ROHAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13002000018 05-02-2016 00017/KEP/AA/13002/16 05-02-2016

88 Kejaksaan Agung 196211161988031002 DEDEN RIKI HAYATUL FIRMAN IV/c 01-04-2013 IV/d 01-04-2016 AA-13002000012 02-02-2016 00011/KEP/AA/13002/16 02-02-2016

89 Kejaksaan Agung 196012121989031003 RANU MIHARDJA IV/c 01-04-2013 IV/d 01-04-2016 AA-13002000013 02-02-2016 00012/KEP/AA/13002/16 02-02-2016

90 Kejaksaan Agung 195508091985032001 TITIEN SULISTYOWATI IV/c 01-04-2013 IV/d 01-04-2016 AA-13002000048 08-03-2016 00046/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

91 Kejaksaan Agung 195609171983011001 SAMADI IV/c 01-04-2013 IV/d 01-04-2016 AA-13002000021 05-02-2016 00020/KEP/AA/13002/16 05-02-2016

92 Kejaksaan Agung 195506061987031001 TONNY WELLY HARYANTO IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000037 07-03-2016 00035/KEP/AA/13002/16 07-03-2016

93 Kejaksaan Agung 196108051988031002 SYAHPUAN IV/b 01-10-2006 IV/c 01-04-2016 AA-13002000047 08-03-2016 00045/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

(6)

95 Kejaksaan Agung 195904091982112001 SABRINA IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000041 08-03-2016 00039/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

96 Kejaksaan Agung 196709021994031003 MOCHAMAD RUM IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000038 07-03-2016 00036/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

97 Kejaksaan Agung 196411161992031001 MOHAMAD DOFIR IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-13002000034 07-03-2016 00032/KEP/AA/13002/16 07-03-2016

98 Kejaksaan Agung 195611121981031002 ABDUL WAHAB IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000008 01-02-2016 00007/KEP/AA/13002/16 01-02-2016

99 Kejaksaan Agung 196507111994032002 RR DIJAH TRI MAHANANI IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000039 07-03-2016 00037/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

100 Kejaksaan Agung 196701121993122001 MAYA FITRICIA IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000002 21-01-2016 00002/KEP/AA/13002/16 21-01-2016

101 Kejaksaan Agung 195509171982032002 SRI SUSILAWATI IV/b 01-10-2002 IV/c 01-04-2016 AA-13002000016 05-02-2016 00015/KEP/AA/13002/16 05-02-2016

102 Kejaksaan Agung 196502161989031003 RADEN FEBRYTRIANTO IV/b 01-04-2007 IV/c 01-04-2016 AA-13002000005 21-01-2016 00005/KEP/AA/13002/16 21-01-2016

103 Kejaksaan Agung 196201011982022001 LELI NILAM SARI IV/b 01-04-2009 IV/c 01-04-2016 AA-13002000004 21-01-2016 00004/KEP/AA/13002/16 21-01-2016

104 Kejaksaan Agung 196502091989032002 TRI RATNAWATI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000044 08-03-2016 00042/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

105 Kejaksaan Agung 195705081985031003 SULUH DUMADI IV/b 01-10-2010 IV/c 01-04-2016 AA-13002000015 05-02-2016 00014/KEP/AA/13002/16 05-02-2016

106 Kejaksaan Agung 195801311987031003 ACHMAD JUNAIDI IV/b 01-10-2008 IV/c 01-04-2016 AA-13002000049 08-03-2016 00047/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

107 Kejaksaan Agung 196605031988032001 SARLIANA SARI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000027 04-03-2016 00025/KEP/AA/13002/16 04-03-2016

108 Kejaksaan Agung 196105051991021001 ARIF IV/b 01-04-2009 IV/c 01-04-2016 AA-13002000025 04-03-2016 00023/KEP/AA/13002/16 04-03-2016

109 Kejaksaan Agung 196606121995031002 KMS A RONI IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000003 21-01-2016 00003/KEP/AA/13002/16 21-01-2016

110 Kejaksaan Agung 195712291985092001 NI NYOMAN SRIGATI GEJER IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000033 04-03-2016 00031/KEP/AA/13002/16 04-03-2016

111 Kejaksaan Agung 196412081989032001 YUNIWATI IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-13002000035 07-03-2016 00033/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

112 Kejaksaan Agung 196507081993101001 JAJA SUBAGJA IV/b 01-04-2009 IV/c 01-04-2016 AA-13002000011 02-02-2016 00010/KEP/AA/13002/16 02-02-2016

(7)

114 Kejaksaan Agung 196204241988032001 NUR SUGIHASTUTI IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-13002000028 04-03-2016 00026/KEP/AA/13002/16 04-03-2016

115 Kejaksaan Agung 196503021993032001 EKO DWI MARTUTI IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000043 08-03-2016 00041/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

116 Kejaksaan Agung 195712031987031001 SUCIPTO IV/b 01-10-2006 IV/c 01-04-2016 AA-13002000017 05-02-2016 00016/KEP/AA/13002/16 05-02-2016

117 Kejaksaan Agung 195711101987031012 PANJAITAN SIMANIHURUK IV/b 01-10-2010 IV/c 01-04-2016 AA-13002000030 04-03-2016 00028/KEP/AA/13002/16 04-03-2016

118 Kejaksaan Agung 196306261986032005 TRIS SUDARYATI IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-13002000040 08-03-2016 00038/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

119 Kejaksaan Agung 196205221989031002 ROROGO ZEGA. IV/b 01-10-2010 IV/c 01-04-2016 AA-13002000036 07-03-2016 00034/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

120 Kejaksaan Agung 195608291988031001 SUHARDI IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-13002000029 04-03-2016 00027/KEP/AA/13002/16 04-03-2016

121 Kejaksaan Agung 196510021994032001 MULYANI IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000024 04-03-2016 00022/KEP/AA/13002/16 04-03-2016

122 Kejaksaan Agung 196404041993032002 SUPATMI KIASIH IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000026 04-03-2016 00024/KEP/AA/13002/16 04-03-2016

123 Kejaksaan Agung 195705241987031001 YOHANNES GERSON LAKBURLAWAL IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-13002000045 08-03-2016 00043/KEP/AA/13002/16 08-03-2016

124 Kejaksaan Agung 196902271992032002 ROTUA MARTIANA ROSEFIN IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13002000023 04-03-2016 00021/KEP/AA/13002/16 04-03-2016

125 Sekretariat Jenderal MPR 196305051984031003 TUGIYANA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-14003000001 26-02-2016 00001/KEP/AA/14003/16 01-03-2016

126 Sekretariat Jenderal DPR RI 196407191991031001 HELMIZAR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-14004000005 07-03-2016 00003/KEP/AA/14004/16 07-03-2016

127 Sekretariat Jenderal DPR RI 195903141988031001 IGNATIUS BAMBANG RUDYANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-14004000004 07-03-2016 00002/KEP/AA/14004/16 07-03-2016

128 Sekretariat Jenderal DPR RI 196202261990031002 SIMELA VICTOR MUHAMAD IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-14004000003 07-03-2016 00001/KEP/AA/14004/16 07-03-2016

129 Sekretariat Jenderal DPR RI 195909101980031005 M DIMYATI SUDJA IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-14004000006 07-03-2016 00004/KEP/AA/14004/16 07-03-2016

130 Mahkamah Agung RI 195605121984031006 NYOMAN DEDY TRIPARSADA IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000045 22-02-2016 00047/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

131 Mahkamah Agung RI 195006291984031001 DJAMER PASARIBU IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000148 29-02-2016 00154/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

(8)

133 Mahkamah Agung RI 195804101987031006 SYAFRI AMRUL IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000039 16-02-2016 00037/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

134 Mahkamah Agung RI 195204011976032002 SITI NURJANNAH DIAZ IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000032 16-02-2016 00032/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

135 Mahkamah Agung RI 195601301984031001 MEGA BOEANA, IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000212 22-02-2016 00173/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

136 Mahkamah Agung RI 195201051985031007 M. HALIMI FATAH IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000017 05-02-2016 00009/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

137 Mahkamah Agung RI 195809081985031001 MASRUM IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000031 16-02-2016 00031/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

138 Mahkamah Agung RI 195502161983031003 AHMAD CHOIRAN IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000029 16-02-2016 00029/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

139 Mahkamah Agung RI 195612311987031036 JAHARUDDIN S IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000154 29-02-2016 00126/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

140 Mahkamah Agung RI 195401081984031004 EDDY ARMY IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000026 17-02-2016 00025/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

141 Mahkamah Agung RI 196005171984031004 POLTAK SITORUS IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000211 22-02-2016 00172/KEP/AA/13001/16 22-02-2016

142 Mahkamah Agung RI 195712121984031004 BERLIN DAMANIK IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000254 11-03-2016 00227/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

143 Mahkamah Agung RI 195401291982031002 A. FATONI ISKANDAR IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000009 05-02-2016 00013/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

144 Mahkamah Agung RI 195312311979031061 WIRHANUDDIN IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000037 16-02-2016 00036/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

145 Mahkamah Agung RI 195810081984032002 BETTINA YAHYA IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000171 29-02-2016 00141/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

146 Mahkamah Agung RI 195204211984031001 AMIR MADDI IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000177 29-02-2016 00166/KEP/AA/13001/16 01-03-2016

147 Mahkamah Agung RI 195608041984031001 ENAS NASAI IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000158 29-02-2016 00128/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

148 Mahkamah Agung RI 195608041984031003 IRSAN MUKHTAR NASUTION IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000162 29-02-2016 00131/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

149 Mahkamah Agung RI 195705031984031002 SYAHRIAL SIDIK IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000153 29-02-2016 00150/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

150 Mahkamah Agung RI 195708241984031002 HERU MULYONO ILWAN, IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000160 29-02-2016 00160/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

(9)

152 Mahkamah Agung RI 195109191984031001 WAHJONO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000238 11-03-2016 00230/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

153 Mahkamah Agung RI 195811101984031005 MOH. EKA KARTIKA E.M. IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000150 29-02-2016 00153/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

154 Mahkamah Agung RI 195204041985121001 SOFYAN SITOMPUL IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000038 17-02-2016 00040/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

155 Mahkamah Agung RI 195003071972072001 WAGIAH ASTUTY IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000246 11-03-2016 00249/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

156 Mahkamah Agung RI 195905111984031004 MOCHAMAD HATTA IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000152 29-02-2016 00151/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

157 Mahkamah Agung RI 195710021984031001 HAMDI IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000036 17-02-2016 00041/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

158 Mahkamah Agung RI 195802261984031001 ASWAN NURCAHYO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000200 04-03-2016 00184/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

159 Mahkamah Agung RI 195509071984031001 ARIFIN EDY SURYANTO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000101 24-02-2016 00080/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

160 Mahkamah Agung RI 195504101984031001 SAPARUDIN HASIBUAN IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000151 29-02-2016 00152/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

161 Mahkamah Agung RI 195711011984031002 ERWIN MANGATAS MALAU IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000102 24-02-2016 00081/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

162 Mahkamah Agung RI 195512151984031001 HI. A. SANWARI H.A IV/d 01-04-2013 IV/e 01-04-2016 AA-13001000143 29-02-2016 00143/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

163 Mahkamah Agung RI 195909041984031004 HERRI SWANTORO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000203 04-03-2016 00187/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

164 Mahkamah Agung RI 195402211984031003 SYAFRULLAH SUMAR IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000226 11-03-2016 00224/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

165 Mahkamah Agung RI 195804211984032002 ELLY ENDANG DAHLIANI IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000227 11-03-2016 00253/KEP/AA/13001/16 15-03-2016

166 Mahkamah Agung RI 195803161984032001 NURDIYATMI IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000228 11-03-2016 00231/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

167 Mahkamah Agung RI 195308051984031001 SUDIRMAN W.P. IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000234 11-03-2016 00236/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

168 Mahkamah Agung RI 195208281984032002 DAHLIA BRAHMANA IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000247 11-03-2016 00250/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

169 Mahkamah Agung RI 195111081984031001 WIDIONO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000092 24-02-2016 00092/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

(10)

171 Mahkamah Agung RI 195906101986121001 FIRDAUS IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000223 11-03-2016 00221/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

172 Mahkamah Agung RI 195701061984031001 GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000097 24-02-2016 00093/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

173 Mahkamah Agung RI 195604051984031001 AGOENG RAHARDJO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000245 11-03-2016 00247/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

174 Mahkamah Agung RI 195210071984031002 EBO MUALA MAULANA, IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000052 22-02-2016 00052/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

175 Mahkamah Agung RI 195405061984031002 RESPATUN WISNU WARDOYO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000218 22-02-2016 00179/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

176 Mahkamah Agung RI 195706271983032001 SRI WAHYUNI IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000049 22-02-2016 00049/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

177 Mahkamah Agung RI 195706261984031004 PANJI WIDAGDO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000216 22-02-2016 00177/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

178 Mahkamah Agung RI 195509111984031001 SUCIPTO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000214 22-02-2016 00175/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

179 Mahkamah Agung RI 195606301983031001 EDY TJAHJONO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000215 22-02-2016 00176/KEP/AA/13001/16 22-02-2016

180 Mahkamah Agung RI 195310201984031001 ANDREAS DON RADE IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000043 22-02-2016 00045/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

181 Mahkamah Agung RI 195211221984031001 AGUS HERJONO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000051 22-02-2016 00051/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

182 Mahkamah Agung RI 196005261985031001 SUGENG BUDIYANTO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000249 11-03-2016 00251/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

183 Mahkamah Agung RI 195503131984031003 SIR JOHAN IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000145 29-02-2016 00146/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

184 Mahkamah Agung RI 195707171984031004 HANIFAH HIDAYAT NOOR IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000141 29-02-2016 00138/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

185 Mahkamah Agung RI 195310231984031003 EDDY PANGARIBUAN IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000146 29-02-2016 00145/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

186 Mahkamah Agung RI 195608261980011001 AGUS SUTARNO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000243 11-03-2016 00242/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

187 Mahkamah Agung RI 195512281984041001 SYAMSUL ALI IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000142 29-02-2016 00218/KEP/AA/13001/16 11-03-2016

188 Mahkamah Agung RI 195510181984031001 MUHAMAD YUSUF IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000242 11-03-2016 00239/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

(11)

190 Mahkamah Agung RI 195409081985031002 HASBY JUNAIDI TOLIB IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000252 11-03-2016 00252/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

191 Mahkamah Agung RI 195504071984031002 SUDIYATNO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000244 11-03-2016 00244/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

192 Mahkamah Agung RI 195701171984031001 RASMINTO IV/d 01-04-2012 IV/e 01-04-2016 AA-13001000046 22-02-2016 00048/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

193 Mahkamah Agung RI 195703121983031004 HASANUDDIN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000019 05-02-2016 00011/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

194 Mahkamah Agung RI 196007081989031003 KHALIS IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000018 05-02-2016 00010/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

195 Mahkamah Agung RI 195312311981031068 IDRIS HAMZAH IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000033 16-02-2016 00033/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

196 Mahkamah Agung RI 195912111987032002 A BUNGAWALI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000041 16-02-2016 00038/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

197 Mahkamah Agung RI 195807061983122001 PARTINI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000040 17-02-2016 00039/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

198 Mahkamah Agung RI 195803201983031005 TUKIRAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000021 11-02-2016 00021/KEP/AA/13001/16 11-02-2016

199 Mahkamah Agung RI 195508061981031002 M YUNUS RASYID IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000034 16-02-2016 00034/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

200 Mahkamah Agung RI 195712311984032005 HAFSAH IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000030 16-02-2016 00030/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

201 Mahkamah Agung RI 196210291986121001 CAKRA ALAM IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000219 08-03-2016 00211/KEP/AA/13001/16 08-03-2016

202 Mahkamah Agung RI 196205251988032001 SETIA RINA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000121 24-02-2016 00112/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

203 Mahkamah Agung RI 196204181988031003 PRANOTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000116 24-02-2016 00107/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

204 Mahkamah Agung RI 195901071988031001 DJOKO INDIARTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000117 24-02-2016 00108/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

205 Mahkamah Agung RI 195908301988031005 EDY PURWANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000108 24-02-2016 00099/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

206 Mahkamah Agung RI 196012251988031003 HANDOKO KRISTIYOSO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000110 24-02-2016 00101/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

207 Mahkamah Agung RI 196107211988031002 AMBO MASSE IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000112 24-02-2016 00103/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

(12)

209 Mahkamah Agung RI 196308261988031003 BAGUS IRAWAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000123 24-02-2016 00114/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

210 Mahkamah Agung RI 195509081983031004 IDRIS BUDIMAN IV/c 01-10-2010 IV/d 01-04-2016 AA-13001000161 29-02-2016 00130/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

211 Mahkamah Agung RI 196104261984021001 JONI EFFENDI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000210 22-02-2016 00171/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

212 Mahkamah Agung RI 196012161988031002 IRWAN EFENDI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000229 11-03-2016 00232/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

213 Mahkamah Agung RI 195905151988031002 JOHNY ASWAR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000138 26-02-2016 00156/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

214 Mahkamah Agung RI 196109071988031001 ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000139 26-02-2016 00155/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

215 Mahkamah Agung RI 195804141988031003 LIE SONNY IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000197 04-03-2016 00193/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

216 Mahkamah Agung RI 196001011988032001 DONNA H. SIMAMORA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000137 26-02-2016 00157/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

217 Mahkamah Agung RI 196112151988032004 ERLY SOELISTYARINI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000196 04-03-2016 00192/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

218 Mahkamah Agung RI 196211101988031004 BARITA SARAGIH IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000136 26-02-2016 00158/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

219 Mahkamah Agung RI 196006271988031001 I GDE GINARSA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000253 11-03-2016 00226/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

220 Mahkamah Agung RI 196005281986121001 RIDWANTORO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000044 22-02-2016 00046/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

221 Mahkamah Agung RI 195212111978031001 A. JAUHARUDDIN SOHRA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000010 05-02-2016 00014/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

222 Mahkamah Agung RI 195312311982031054 ASNAWI SEMMAUNA IV/c 01-10-2010 IV/d 01-04-2016 AA-13001000035 16-02-2016 00035/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

223 Mahkamah Agung RI 196107061988031004 PURWANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000194 04-03-2016 00191/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

224 Mahkamah Agung RI 195404131983032002 ROSMIATI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000165 29-02-2016 00133/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

225 Mahkamah Agung RI 196211151988031003 EDDY PARULIAN SIREGAR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000204 04-03-2016 00168/KEP/AA/13001/16 04-03-2016

226 Mahkamah Agung RI 196312101988032002 NI MADE SUDANI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000060 23-02-2016 00082/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

(13)

228 Mahkamah Agung RI 196201171988031003 I WAYAN WIRJANA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000206 04-03-2016 00170/KEP/AA/13001/16 04-03-2016

229 Mahkamah Agung RI 196305121988031002 AGUS SETIAWAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000062 23-02-2016 00215/KEP/AA/13001/16 11-03-2016

230 Mahkamah Agung RI 195605311988031002 SIHOL BOANG MANALU IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000193 04-03-2016 00190/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

231 Mahkamah Agung RI 195805051988031003 R. ISWAHYU WIDODO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000192 04-03-2016 00189/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

232 Mahkamah Agung RI 196001011988031009 SOEHARTONO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000173 29-02-2016 00162/KEP/AA/13001/16 01-03-2016

233 Mahkamah Agung RI 196310181988032003 LENNY WATI MULASIMADHI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000174 29-02-2016 00163/KEP/AA/13001/16 01-03-2016

234 Mahkamah Agung RI 195701011983031009 ACENG ABDUL HAKIM IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000164 29-02-2016 00132/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

235 Mahkamah Agung RI 196307121988031003 DJANIKO M.H.GIRSANG IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000208 04-03-2016 00181/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

236 Mahkamah Agung RI 195912151988031005 CEPI ISKANDAR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000056 23-02-2016 00094/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

237 Mahkamah Agung RI 196210301988031003 KASIANUS TELAUMBANUA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000115 24-02-2016 00106/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

238 Mahkamah Agung RI 196108061988031002 MARUDUT BAKARA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000111 24-02-2016 00102/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

239 Mahkamah Agung RI 195904241988031005 FUAD MUHAMMADY IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000124 24-02-2016 00115/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

240 Mahkamah Agung RI 196210171988031002 SUWANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000106 24-02-2016 00097/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

241 Mahkamah Agung RI 196002291988032002 SRI MUMPUNI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000125 24-02-2016 00116/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

242 Mahkamah Agung RI 195903131988031002 RUDY MARTINUS IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000119 24-02-2016 00110/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

243 Mahkamah Agung RI 196110201988031003 INDRA CAHYA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000107 24-02-2016 00098/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

244 Mahkamah Agung RI 196202251988031002 BUDI SANTOSO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000118 24-02-2016 00109/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

245 Mahkamah Agung RI 196307021988031001 KURNIA YANI DARMONO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000120 24-02-2016 00111/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

(14)

247 Mahkamah Agung RI 196012151988031003 ADI ISMET IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000114 24-02-2016 00105/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

248 Mahkamah Agung RI 195809061988032001 LINCE ANNA PURBA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000113 24-02-2016 00104/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

249 Mahkamah Agung RI 195901011988031004 ELI SUPRAPTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000122 24-02-2016 00113/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

250 Mahkamah Agung RI 196205121988032005 NIRWANA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000109 24-02-2016 00100/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

251 Mahkamah Agung RI 195312131979031004 AHYAUDDIN KARIM IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000167 29-02-2016 00135/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

252 Mahkamah Agung RI 195405101979032001 ENITA. R IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000159 29-02-2016 00129/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

253 Mahkamah Agung RI 195304011982031003 AHMAD ZAINI DAHLAN IV/c 01-04-2011 IV/d 01-04-2016 AA-13001000168 29-02-2016 00136/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

254 Mahkamah Agung RI 195902151987031003 DAMSIR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000156 29-02-2016 00127/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

255 Mahkamah Agung RI 195512051982031004 ABU BAKAR UBIT IV/c 01-10-2011 IV/d 01-04-2016 AA-13001000166 29-02-2016 00134/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

256 Mahkamah Agung RI 196205231988031003 EFFENDI MUKHTAR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000065 23-02-2016 00085/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

257 Mahkamah Agung RI 196010051988031008 HARI TRI HADIYANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000059 23-02-2016 00213/KEP/AA/13001/16 11-03-2016

258 Mahkamah Agung RI 195912131988031003 EKO SUSANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000175 29-02-2016 00164/KEP/AA/13001/16 01-03-2016

259 Mahkamah Agung RI 196010291988031001 ACH. FAUZI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000063 23-02-2016 00216/KEP/AA/13001/16 11-03-2016

260 Mahkamah Agung RI 196310121988032002 SERLIWATY IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000096 24-02-2016 00090/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

261 Mahkamah Agung RI 196007261988031001 TAJUDIN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000239 11-03-2016 00235/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

262 Mahkamah Agung RI 195902021988031002 FERRY SORMIN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000237 11-03-2016 00234/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

263 Mahkamah Agung RI 196110201988032002 ELLY NOERYASMIEN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000095 24-02-2016 00089/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

264 Mahkamah Agung RI 195907311988031002 KUN MARYOSO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000189 03-03-2016 00197/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

(15)

266 Mahkamah Agung RI 196109181988031007 DIDIK WURYANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000188 03-03-2016 00196/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

267 Mahkamah Agung RI 196304301988031001 SUTEDJO BOMANTORO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000187 03-03-2016 00195/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

268 Mahkamah Agung RI 195907311988031003 SUTIYONO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000182 03-03-2016 00200/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

269 Mahkamah Agung RI 195910241988031002 FRANCISCUS. XAVERIUS SUPRIYADI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000184 03-03-2016 00209/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

270 Mahkamah Agung RI 196108041988031005 DASMA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000190 03-03-2016 00199/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

271 Mahkamah Agung RI 195908011986121001 HASOLOAN SIANTURI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000186 03-03-2016 00194/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

272 Mahkamah Agung RI 196106151988031004 JAMALUDDIN SAMOSIR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000157 29-02-2016 00149/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

273 Mahkamah Agung RI 196002201988031007 JOOTJE SAMPALENG IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000183 03-03-2016 00201/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

274 Mahkamah Agung RI 195909061988031004 JOSEPH V. RAHANTOKNAM IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000181 03-03-2016 00208/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

275 Mahkamah Agung RI 196312231988032004 TITIK TEJANINGSIH IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000155 29-02-2016 00159/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

276 Mahkamah Agung RI 196007281988031002 HARRY SUPTANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000003 27-01-2016 00007/KEP/AA/13001/16 04-02-2016

277 Mahkamah Agung RI 196303031988031006 BAMBANG PRAMUDWIYANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000008 29-01-2016 00004/KEP/AA/13001/16 03-02-2016

278 Mahkamah Agung RI 195904121986121001 LONGSER SORMIN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000001 27-01-2016 00008/KEP/AA/13001/16 04-02-2016

279 Mahkamah Agung RI 195901041988031003 MARTAHAN PASARIBU IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000005 28-01-2016 00001/KEP/AA/13001/16 03-02-2016

280 Mahkamah Agung RI 196205231988031004 JONLAR PURBA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000006 28-01-2016 00002/KEP/AA/13001/16 03-02-2016

281 Mahkamah Agung RI 196008011988031003 MANGATAS SIMANULLANG IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000202 04-03-2016 00186/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

282 Mahkamah Agung RI 196011021988031002 WASPIN SIMBOLON IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000004 27-01-2016 00006/KEP/AA/13001/16 04-02-2016

283 Mahkamah Agung RI 195610101988031002 MARINGAN MARPAUNG IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000002 27-01-2016 00005/KEP/AA/13001/16 03-02-2016

(16)

285 Mahkamah Agung RI 195806071984031001 BINSAR GULTOM IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000201 04-03-2016 00185/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

286 Mahkamah Agung RI 196109221988031001 MADE SUTRISNA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000057 23-02-2016 00088/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

287 Mahkamah Agung RI 195803041988031004 ZUHAIRI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000058 23-02-2016 00083/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

288 Mahkamah Agung RI 196202251988031003 VIKTOR PAKPAHAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000067 23-02-2016 00084/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

289 Mahkamah Agung RI 195601211988031002 HOUTMAN LUMBAN TOBING IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000209 04-03-2016 00182/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

290 Mahkamah Agung RI 196103191988031002 BAMBANG BUDIMURSITO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000061 23-02-2016 00214/KEP/AA/13001/16 11-03-2016

291 Mahkamah Agung RI 195901021988031003 MUHAMMAD IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000068 23-02-2016 00204/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

292 Mahkamah Agung RI 196111071988031003 KRISNUGROHO SRI PRATOMO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000069 23-02-2016 00237/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

293 Mahkamah Agung RI 196001121988031002 FIRMAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000207 04-03-2016 00180/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

294 Mahkamah Agung RI 195710041988031001 ACHMAD RIVAI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000055 23-02-2016 00086/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

295 Mahkamah Agung RI 196008241988031002 AGUS PAMBUDI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000205 04-03-2016 00169/KEP/AA/13001/16 04-03-2016

296 Mahkamah Agung RI 196312071988031003 IRWAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000054 23-02-2016 00087/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

297 Mahkamah Agung RI 196104071988031002 CHRISFAJAR SOSIAWAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000172 29-02-2016 00161/KEP/AA/13001/16 01-03-2016

298 Mahkamah Agung RI 196005211988031001 OLOAN HARIANJA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000169 29-02-2016 00142/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

299 Mahkamah Agung RI 196005251988031003 RAMSES PASARIBU IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000191 04-03-2016 00188/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

300 Mahkamah Agung RI 196107201988031006 GEDE ARIAWAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000176 29-02-2016 00165/KEP/AA/13001/16 01-03-2016

301 Mahkamah Agung RI 196007021988031003 TOGA NAPITUPULU IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000199 04-03-2016 00183/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

302 Mahkamah Agung RI 196312051988031004 BAMBANG EDHY SUPRIYANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000178 03-03-2016 00205/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

(17)

304 Mahkamah Agung RI 196303301988032001 AVIA UCHRIANA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000149 29-02-2016 00148/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

305 Mahkamah Agung RI 196102171988031004 DWI DAYANTO. IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000083 23-02-2016 00065/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

306 Mahkamah Agung RI 196108221988031002 SURUNG SIMANJUNTAK IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000076 23-02-2016 00057/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

307 Mahkamah Agung RI 196201171988031004 AROZIDUHU WARUWU IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000222 11-03-2016 00220/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

308 Mahkamah Agung RI 196305311988031003 WAHYU PRASETYO WIBOWO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000103 24-02-2016 00076/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

309 Mahkamah Agung RI 195908101988031002 WISMONOTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000084 23-02-2016 00069/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

310 Mahkamah Agung RI 196005191988031002 EKA SAHARTA WINATA LAKSANA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000085 23-02-2016 00070/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

311 Mahkamah Agung RI 196107181988031003 SURANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000086 23-02-2016 00072/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

312 Mahkamah Agung RI 196203281988031004 ABDUL RA`UF IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000235 11-03-2016 00241/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

313 Mahkamah Agung RI 196203251988031003 EDISON M IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000241 11-03-2016 00238/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

314 Mahkamah Agung RI 196109221982031003 SOESILO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000087 23-02-2016 00073/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

315 Mahkamah Agung RI 196001101988031006 MULYADI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000240 11-03-2016 00240/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

316 Mahkamah Agung RI 196107201988031005 ANDI ASTARA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000088 23-02-2016 00071/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

317 Mahkamah Agung RI 195807161988031002 SULISTIYONO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000091 23-02-2016 00075/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

318 Mahkamah Agung RI 195811101988031002 ACHMAD DIMYATI RACHMAD SULUR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000089 23-02-2016 00068/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

319 Mahkamah Agung RI 196204181988031002 EDY SUWANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000090 23-02-2016 00074/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

320 Mahkamah Agung RI 195212311988031004 KARLEN PARHUSIP IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000093 24-02-2016 00077/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

321 Mahkamah Agung RI 196211271988031002 GOSEN BUTAR BUTAR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000221 11-03-2016 00219/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

(18)

323 Mahkamah Agung RI 196107171988031002 MARSUDIN NAINGGOLAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000099 24-02-2016 00079/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

324 Mahkamah Agung RI 196103311988031002 WAYAN KARYA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000053 22-02-2016 00053/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

325 Mahkamah Agung RI 196009041988031005 SUTARTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000217 22-02-2016 00178/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

326 Mahkamah Agung RI 196107091988031002 R RUDI KINDARTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000050 22-02-2016 00050/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

327 Mahkamah Agung RI 196209291988032002 MIEN TRISNAWATY IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000179 03-03-2016 00206/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

328 Mahkamah Agung RI 196204211988032003 ARTHA THERESIA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000232 11-03-2016 00246/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

329 Mahkamah Agung RI 196010071988032002 EMILIA DJAJASUBAGIA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000081 23-02-2016 00054/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

330 Mahkamah Agung RI 196112191988032003 ENDAH DETTY PERTIWI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000072 23-02-2016 00062/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

331 Mahkamah Agung RI 196112251988031005 MOHAMMAD NOOR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000078 23-02-2016 00059/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

332 Mahkamah Agung RI 196202071988032002 TITI MARIA ROMLAH IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000144 29-02-2016 00147/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

333 Mahkamah Agung RI 196303081988031007 YOHANES PRIYANA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000073 23-02-2016 00063/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

334 Mahkamah Agung RI 196101251988031005 AGUSTINUS SETYA WAHYU TRIWIRANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000075 23-02-2016 00056/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

335 Mahkamah Agung RI 195910061988031002 ABDUL KOHAR IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000082 23-02-2016 00067/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

336 Mahkamah Agung RI 195711201988031001 HANRY HENGKY SUATAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000230 11-03-2016 00245/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

337 Mahkamah Agung RI 196212311988031035 I WAYAN MERTA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000077 23-02-2016 00058/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

338 Mahkamah Agung RI 196202081988031002 ANTONIUS SIMBOLON IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000079 23-02-2016 00060/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

339 Mahkamah Agung RI 196102121985031003 NOOR EDI YONO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000180 03-03-2016 00207/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

340 Mahkamah Agung RI 196109071988032002 IDA AYU PUSPA ADI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000074 23-02-2016 00055/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

(19)

342 Mahkamah Agung RI 196103131988031003 PRI PAMBUDI TEGUH, IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000071 23-02-2016 00061/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

343 Mahkamah Agung RI 196005151988031006 AKHMAD ROSIDIN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000233 11-03-2016 00243/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

344 Mahkamah Agung RI 196011171988031003 NAWAJI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-13001000140 29-02-2016 00139/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

345 Mahkamah Agung RI 195408291991031001 SALAHUDDIN LATUKAU IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-13001000013 05-02-2016 00017/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

346 Mahkamah Agung RI 196509201992031004 P. COKRO HENDRO MUKTI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000251 11-03-2016 00228/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

347 Mahkamah Agung RI 196504061991031004 JUHRI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000024 16-02-2016 00026/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

348 Mahkamah Agung RI 196305041991031007 MOH. ARIES IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000025 16-02-2016 00024/KEP/AA/13001/16 16-02-2016

349 Mahkamah Agung RI 196704241992032002 MUNADHIROH IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000027 16-02-2016 00027/KEP/AA/13001/16 17-02-2016

350 Mahkamah Agung RI 195606081983032002 TITIK WINARTI IV/b 01-04-2004 IV/c 01-04-2016 AA-13001000127 25-02-2016 00118/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

351 Mahkamah Agung RI 196205051991032004 ST. NORHASANAH IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000012 05-02-2016 00016/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

352 Mahkamah Agung RI 196504271986031002 SYAHRI ADAMY IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000250 11-03-2016 00229/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

353 Mahkamah Agung RI 196303311989031002 LISFER BERUTU IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000198 04-03-2016 00167/KEP/AA/13001/16 04-03-2016

354 Mahkamah Agung RI 196109231983031005 HEBBIN SILALAHI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000248 11-03-2016 00225/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

355 Mahkamah Agung RI 196510081992031004 JAHORAS SIRINGO RINGO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000048 22-02-2016 00042/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

356 Mahkamah Agung RI 196602201991031001 FAUZUL HAMDI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000225 11-03-2016 00223/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

357 Mahkamah Agung RI 196610271992121001 LILIEK PRISBAWONO ADI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000080 23-02-2016 00066/KEP/AA/13001/16 24-02-2016

358 Mahkamah Agung RI 195505051979031016 ADE AAN IV/b 01-10-2008 IV/c 01-04-2016 AA-13001000126 25-02-2016 00117/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

359 Mahkamah Agung RI 196508291992121001 HENDRI AGUS JAYA IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000236 11-03-2016 00233/KEP/AA/13001/16 14-03-2016

(20)

361 Mahkamah Agung RI 196101011989031006 IMAM ASMU`I IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000023 16-02-2016 00023/KEP/AA/13001/16 16-02-2016

362 Mahkamah Agung RI 196309031991022001 SUSI ERNAWATI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000129 25-02-2016 00125/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

363 Mahkamah Agung RI 196411211992031003 KAMARDI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000133 26-02-2016 00122/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

364 Mahkamah Agung RI 195401101980031001 KASTEL BAHRI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000131 26-02-2016 00120/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

365 Mahkamah Agung RI 196905251994032007 WULANSARI HARTONO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000195 04-03-2016 00210/KEP/AA/13001/16 07-03-2016

366 Mahkamah Agung RI 195812311985031047 I KETUT SUMARTA SH IV/b 01-10-2010 IV/c 01-04-2016 AA-13001000220 08-03-2016 00212/KEP/AA/13001/16 10-03-2016

367 Mahkamah Agung RI 196312221983031003 DEKY VELIX WAGIJU IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000213 22-02-2016 00174/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

368 Mahkamah Agung RI 196212111989032004 NARNIATI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000014 05-02-2016 00018/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

369 Mahkamah Agung RI 196006051987031003 FAHRURRAZI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000011 05-02-2016 00015/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

370 Mahkamah Agung RI 195712311981031069 M. SUYUTI IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-13001000015 05-02-2016 00019/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

371 Mahkamah Agung RI 195912311991031026 M. NATSIR IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-13001000016 05-02-2016 00020/KEP/AA/13001/16 05-02-2016

372 Mahkamah Agung RI 196008251993031004 NURUL HUDA IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-13001000022 16-02-2016 00022/KEP/AA/13001/16 16-02-2016

373 Mahkamah Agung RI 196202121992031004 MATHIUS IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000042 22-02-2016 00043/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

374 Mahkamah Agung RI 196407051986031005 DIDIEK JATMIKO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000047 22-02-2016 00044/KEP/AA/13001/16 23-02-2016

375 Mahkamah Agung RI 196608081992032004 NURNANINGSIH IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000135 26-02-2016 00124/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

376 Mahkamah Agung RI 196504201992032003 ABSARI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000134 26-02-2016 00123/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

377 Mahkamah Agung RI 196404011992031005 MUHAMMAD SAINAL IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000105 24-02-2016 00096/KEP/AA/13001/16 25-02-2016

378 Mahkamah Agung RI 195804011987031003 ARNEL IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-13001000130 26-02-2016 00119/KEP/AA/13001/16 29-02-2016

(21)

380 Badan Pemeriksa Keuangan 196307201985031003 DORI SANTOSA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15013000006 17-02-2016 00005/KEP/AA/15013/16 18-02-2016

381 Badan Pemeriksa Keuangan 195903191980031003 MAMAN ABDULRACHMAN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15013000004 17-02-2016 00004/KEP/AA/15013/16 18-02-2016

382 Badan Pemeriksa Keuangan 195903141980031005 ISMAN RUDY IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15013000011 03-03-2016 00009/KEP/AA/15013/16 03-03-2016

383 Badan Pemeriksa Keuangan 196009241990032002 VINCENTIA MOLI AMBAR WAHYUNI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15013000003 01-02-2016 00003/KEP/AA/15013/16 03-02-2016

384 Badan Pemeriksa Keuangan 196909291990031003 RUDI IRWANTO HAMONANGAN SINAGA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15013000001 01-02-2016 00001/KEP/AA/15013/16 03-02-2016

385 Badan Pemeriksa Keuangan 196702051987031001 AKHSANUL KHAQ IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15013000009 24-02-2016 00008/KEP/AA/15013/16 24-02-2016

386 Badan Pemeriksa Keuangan 197011031991031003 RADEN YUDI RAMDAN BUDIMAN IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15013000005 17-02-2016 00006/KEP/AA/15013/16 18-02-2016

387 Badan Pemeriksa Keuangan 196202191991032003 IDA FARIDA IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-15013000010 24-02-2016 00007/KEP/AA/15013/16 25-02-2016

388 Badan Pemeriksa Keuangan 196906101991031005 SYAMSUDIN IV/b 01-10-2014 IV/c 01-04-2016 AA-15013000002 01-02-2016 00002/KEP/AA/15013/16 03-02-2016

389 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 196008211986012002 RENNY KURNIA HADIATY IV/d 01-04-2014 IV/e 01-04-2016 AA-15027000006 24-02-2016 00006/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

390 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 196304231988031002 TRI WIDIYANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15027000002 24-02-2016 00002/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

391 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 196502231993031002 SOLIKIN IV/c 01-04-2013 IV/d 01-04-2016 AA-15027000005 24-02-2016 00005/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

392 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 196302181987032003 CYNTHIA HENNY IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-15027000008 24-02-2016 00008/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

393 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 195910011981031003 MAULUDIN HIDAYAT IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15027000001 24-02-2016 00001/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

394 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 196910101999032002 SRI YUDAWATI CAHYARINI IV/b 01-04-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15027000010 24-02-2016 00010/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

395 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 196802221994032003 TATIK HIDAYATI IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-15027000012 24-02-2016 00012/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

396 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 196301071992031006 TUPAN IV/b 01-04-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15027000003 24-02-2016 00003/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

397 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 196803281993032001 TRINA FIZZANTY IV/b 01-04-2014 IV/c 01-04-2016 AA-15027000007 24-02-2016 00007/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

(22)

399 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 195901141983111001 EDY NASRIADI SAMBAS IV/b 01-10-2004 IV/c 01-04-2016 AA-15027000009 24-02-2016 00009/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

400 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 196109261988031002 SUPRAPEDI IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-15027000023 04-03-2016 00013/KEP/AA/15027/16 14-03-2016

401 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 197001161999031002 SYAFUAN ROZI IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-15027000011 24-02-2016 00011/KEP/AA/15027/16 24-02-2016

402 Badan Tenaga Nuklir Nasional 196212281988011001 RADEN HERU UMBARA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15022000004 02-03-2016 00003/KEP/AA/15022/16 02-03-2016

403 Badan Tenaga Nuklir Nasional 195902221979031002 SUPRAPTO IV/b 01-10-2007 IV/c 01-04-2016 AA-15022000002 02-03-2016 00001/KEP/AA/15022/16 02-03-2016

404 Badan Tenaga Nuklir Nasional 195807141984031002 HENDRO TJAHJONO IV/b 01-10-2000 IV/c 01-04-2016 AA-15022000003 02-03-2016 00002/KEP/AA/15022/16 02-03-2016

405 Arsip Nasional Republik Indonesia 196412151986122001 DESI PRATIWI IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15032000003 22-02-2016 00003/KEP/AA/15032/16 03-03-2016

406 Arsip Nasional Republik Indonesia 196807081993031001 MUHAMMAD SUMITRO IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15032000002 22-02-2016 00002/KEP/AA/15032/16 03-03-2016

407 Arsip Nasional Republik Indonesia 196608181992032001 RINI AGUSTIANI IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-15032000005 10-03-2016 00004/KEP/AA/15032/16 10-03-2016

408 Arsip Nasional Republik Indonesia 196607291994031001 AMIEKA HASRAF IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-15032000004 22-02-2016 00001/KEP/AA/15032/16 03-03-2016

409 Badan Informasi Geospasial 196306051991031003 MUHTADI GANDA SUTRISNA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15002000002 25-02-2016 00001/KEP/AA/15002/16 25-02-2016

410 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196306161991021001 YOHANNES YUDI PRABANGKARA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15017000006 22-02-2016 00004/KEP/AA/15017/16 22-02-2016

411 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 195609251985031003 I GST KETUT ASTANA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15017000004 15-02-2016 00003/KEP/AA/15017/16 15-02-2016

412 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196905251987091001 IVRANSA ZUHDI PANE IV/b 01-04-2014 IV/c 01-04-2016 AA-15017000016 08-03-2016 00015/KEP/AA/15017/16 10-03-2016

413 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196607291992031001 WAHYU WIDODO PANDOE IV/b 01-10-2009 IV/c 01-04-2016 AA-15017000019 08-03-2016 00008/KEP/AA/15017/16 10-03-2016

414 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196804291992111001 SUGENG SANTOSO IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-15017000003 15-02-2016 00001/KEP/AA/15017/16 15-02-2016

415 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196207311988121001 AKHMAD JUFRI IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15017000013 08-03-2016 00012/KEP/AA/15017/16 10-03-2016

416 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 195810191988031002 HENDRO SADOSO IV/b 01-10-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15017000015 08-03-2016 00014/KEP/AA/15017/16 10-03-2016

417 Badan Pengkajian dan Penerapan

(23)

418 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196903241994031001 ADHI DHARMA PERMANA IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-15017000012 08-03-2016 00011/KEP/AA/15017/16 10-03-2016

419 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196008181987031005 ARDI MATUTU PONGTULURAN IV/b 01-04-2007 IV/c 01-04-2016 AA-15017000014 08-03-2016 00013/KEP/AA/15017/16 10-03-2016

420 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196004181989031005 TEDDY S SETIAHARDJA IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-15017000018 08-03-2016 00007/KEP/AA/15017/16 10-03-2016

421 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196506251992031007 PRIYONO IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-15017000020 08-03-2016 00009/KEP/AA/15017/16 10-03-2016

422 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196610021991101001 SYAEFUDIN IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-15017000017 08-03-2016 00005/KEP/AA/15017/16 10-03-2016

423 Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi 196805291986121001 IRWAN RAWAL HUSDI IV/b 01-10-2014 IV/c 01-04-2016 AA-15017000005 15-02-2016 00002/KEP/AA/15017/16 15-02-2016

424 Perpustakaan Nasional RI 195809171983012001 TITIEK KISMIYATI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15033000003 26-02-2016 00003/KEP/AA/15033/16 26-02-2016

425 Perpustakaan Nasional RI 196711151992032001 MARIANA GINTING IV/b 01-04-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15033000004 10-03-2016 00004/KEP/AA/15033/16 10-03-2016

426 Perpustakaan Nasional RI 196508061991032001 KARYANI IV/b 01-04-2013 IV/c 01-04-2016 AA-15033000002 26-02-2016 00002/KEP/AA/15033/16 26-02-2016

427 Perpustakaan Nasional RI 196403301992032001 OPONG SUMIATI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-15033000001 26-02-2016 00001/KEP/AA/15033/16 26-02-2016

428 Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika 195211271977091001 MUHADI IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-15007000002 19-02-2016 00002/KEP/AA/15007/16 29-02-2016

429 Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika 196303151985031001 SUKO PRAYITNO ADI IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-15007000003 19-02-2016 00001/KEP/AA/15007/16 29-02-2016

430 Setjen Komisi Pemilihan Umum 196608072000122001 SITI AMALIA LUBIS IV/b 01-10-2012 IV/c 01-04-2016 AA-14008000001 02-03-2016 00001/KEP/AA/14008/16 03-03-2016

431 Badan Nasional Penempatan Perlindungan

TKI 196102031987032001 ARINI RAHYUWATI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-15011000001 25-02-2016 00001/KEP/AA/15011/16 25-02-2016

432 Badan SAR Nasional 196012311981021001 I KETUT PARWA IV/b 01-04-2005 IV/c 01-04-2016 AA-15020000001 29-02-2016 00001/KEP/AA/15020/16 29-02-2016

433 Pemerintah Kab. Bireuen 196907191990111001 SAID ABDURRAKHMAN IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21110000003 26-02-2016 00003/KEP/AA/21110/16 29-02-2016

434 Pemerintah Kab. Bireuen 196012311986031106 DARWANSYAH IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21110000001 26-02-2016 00001/KEP/AA/21110/16 29-02-2016

435 Pemerintah Kab. Bireuen 195812311987101001 M. JAKFAR MAJID IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21110000002 26-02-2016 00002/KEP/AA/21110/16 29-02-2016

(24)

437 Pemerintah Kab. Bireuen 196312311986021003 ALIE BASYAH IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21110000006 26-02-2016 00006/KEP/AA/21110/16 29-02-2016

438 Pemerintah Kab. Bireuen 196008191985111001 M ISA IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21110000005 26-02-2016 00005/KEP/AA/21110/16 29-02-2016

439 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 195803191984091002 ZULKARNAIN IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-21200000008 11-03-2016 00004/KEP/AA/21200/16 14-03-2016

440 Pemerintah Kab. Tapanuli Utara 195906031992031004 EDWARD RAMSES TAMPUBOLON IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-21205000003 08-03-2016 00003/KEP/AA/21205/16 14-03-2016

441 Pemerintah Kab. Tapanuli Utara 195711221981031007 ALKARI PURBA IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21205000004 08-03-2016 00005/KEP/AA/21205/16 14-03-2016

442 Pemerintah Kab. Nias Barat 196506281989091002 FAIGIZATULO HALAWA IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21225000005 08-03-2016 00006/KEP/AA/21225/16 14-03-2016

443 Pemerintah Kota Medan 196411271985031003 DAMMIKROT IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21275000006 11-03-2016 00007/KEP/AA/21275/16 14-03-2016

444 Pemerintah Kota Medan 196607271993031003 SYARIF ARMANSYAH LUBIS IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21275000007 11-03-2016 00008/KEP/AA/21275/16 14-03-2016

445 Pemerintah Kota Tebing Tinggi 195809301978041001 JOHAN SAMOSE HARAHAP IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-21274000001 20-01-2016 00001/KEP/AA/21274/16 21-01-2016

446 Pemerintah Kota Tebing Tinggi 197106191997031001 ERWIN SUHERI DAMANIK IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21274000002 20-01-2016 00002/KEP/AA/21274/16 21-01-2016

447 Pemerintah Provinsi Riau 196504301987111001 S.F. HARIYANTO IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-21400000003 11-03-2016 00003/KEP/AA/21400/16 11-03-2016

448 Pemerintah Provinsi Riau 195803041988031006 OYONG EZEDDIN IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-21400000002 11-03-2016 00002/KEP/AA/21400/16 11-03-2016

449 Pemerintah Provinsi Riau 196105121986031005 KHALIS BINSAR IV/b 01-04-2006 IV/c 01-04-2016 AA-21400000001 11-03-2016 00001/KEP/AA/21400/16 11-03-2016

450 Pemerintah Provinsi Riau 196504021998032002 HAZNELLI JUITA IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21400000004 11-03-2016 00004/KEP/AA/21400/16 11-03-2016

451 Pemerintah Kab. Kampar 196310261993031002 CHALISMAN IV/b 01-04-2004 IV/c 01-04-2016 AA-21406000011 11-03-2016 00010/KEP/AA/21406/16 11-03-2016

452 Pemerintah Kab. Kampar 196511271988032001 RAMLAH IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21406000012 11-03-2016 00011/KEP/AA/21406/16 11-03-2016

453 Pemerintah Kab. Bengkalis 196712271990021003 ERINASRIZAL IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21408000008 11-03-2016 00008/KEP/AA/21408/16 11-03-2016

454 Pemerintah Kab. Bengkalis 196510071986031003 INDRA GUNAWAN IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21408000007 11-03-2016 00007/KEP/AA/21408/16 11-03-2016

(25)

456 Pemerintah Kab. Bengkalis 195909221980021001 ZULFASA IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21408000031 11-03-2016 00030/KEP/AA/21408/16 11-03-2016

457 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 196308151993091001 ERPANDI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21402000028 11-03-2016 00027/KEP/AA/21402/16 11-03-2016

458 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 196103171983031004 ADRI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21402000029 11-03-2016 00028/KEP/AA/21402/16 11-03-2016

459 Pemerintah Kab. Rokan Hulu 196511181992031005 SARIAMAN IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-21407000030 11-03-2016 00029/KEP/AA/21407/16 11-03-2016

460 Pemerintah Kab. Rokan Hulu 196103201986031004 MUBRIZAL IV/b 01-10-2011 IV/c 01-04-2016 AA-21407000032 11-03-2016 00031/KEP/AA/21407/16 11-03-2016

461 Pemerintah Kab. Siak 196806301988111001 RUDINAL B IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21405000005 11-03-2016 00005/KEP/AA/21405/16 11-03-2016

462 Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 196012311984031067 JUPIRMAN IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21401000025 11-03-2016 00024/KEP/AA/21401/16 11-03-2016

463 Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 196106161986031021 YURIDISMAN IV/b 01-10-2002 IV/c 01-04-2016 AA-21401000026 11-03-2016 00025/KEP/AA/21401/16 11-03-2016

464 Pemerintah Kab. Kuantan Singingi 196208251987031003 MARHUMALA PONTAS IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21401000027 11-03-2016 00026/KEP/AA/21401/16 11-03-2016

465 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 196511021993031011 B SUPRIANTO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21410000023 11-03-2016 00022/KEP/AA/21410/16 11-03-2016

466 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 196512161986021006 MOHAMAD AZZA FARONI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21410000024 11-03-2016 00023/KEP/AA/21410/16 11-03-2016

467 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 196512311995031014 HERMAN IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21410000020 11-03-2016 00019/KEP/AA/21410/16 11-03-2016

468 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 196110301985101001 JONIZAR IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21410000022 11-03-2016 00021/KEP/AA/21410/16 11-03-2016

469 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 196608101986031015 TEDDY MAR IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21410000021 11-03-2016 00020/KEP/AA/21410/16 11-03-2016

470 Pemerintah Kota Pekanbaru 196808121994011003 MUHAMMAD AMIN IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21471000015 11-03-2016 00014/KEP/AA/21471/16 11-03-2016

471 Pemerintah Kota Dumai 196606161986021004 SAID MUSTAFA IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-21472000016 11-03-2016 00015/KEP/AA/21472/16 11-03-2016

472 Pemerintah Kota Dumai 196203051986031007 SYAMSUDDIN.I IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21472000017 11-03-2016 00016/KEP/AA/21472/16 11-03-2016

473 Pemerintah Kota Dumai 197409251995021001 SEPRANEF SYAMSIR IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21472000018 11-03-2016 00017/KEP/AA/21472/16 11-03-2016

(26)

475 Pemerintah Kota Dumai 196405171986031006 SURIYANTO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21472000014 11-03-2016 00013/KEP/AA/21472/16 11-03-2016

476 Pemerintah Kota Dumai 196610251994031005 BAMBANG SUMANTRI IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21472000019 11-03-2016 00018/KEP/AA/21472/16 11-03-2016

477 Pemerintah Kota Dumai 196306141988031001 MARJOKO SANTOSO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21472000013 11-03-2016 00012/KEP/AA/21472/16 11-03-2016

478 Pemerintah Kota Padang Panjang 196111111986031018 ARPAN IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-21374000003 14-03-2016 00003/KEP/AA/21374/16 14-03-2016

479 Pemerintah Kota Padang Panjang 196404021986021003 RUSDIANTO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21374000002 14-03-2016 00002/KEP/AA/21374/16 14-03-2016

480 Pemerintah Kota Padang Panjang 196308051986031042 ERIZAL IV/b 01-04-2011 IV/c 01-04-2016 AA-21374000001 14-03-2016 00001/KEP/AA/21374/16 14-03-2016

481 Pemerintah Provinsi Jambi 195806151984101001 HUSNI JAMAL IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-21500000001 24-02-2016 00003/KEP/AA/21500/16 11-03-2016

482 Pemerintah Provinsi Jambi 195903151992031003 MUHAMMAD RAWI IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-21500000004 24-02-2016 00004/KEP/AA/21500/16 11-03-2016

483 Pemerintah Provinsi Jambi 196008261986031005 AKHDIYAT IV/c 01-04-2012 IV/d 01-04-2016 AA-21500000003 24-02-2016 00001/KEP/AA/21500/16 11-03-2016

484 Pemerintah Provinsi Jambi 196909291996011001 MUBARAQ ELDRIN HASIP IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21500000007 24-02-2016 00006/KEP/AA/21500/16 11-03-2016

485 Pemerintah Provinsi Jambi 196410021994031003 GAMAL HUSIN IV/b 01-10-2014 IV/c 01-04-2016 AA-21500000008 24-02-2016 00009/KEP/AA/21500/16 11-03-2016

486 Pemerintah Provinsi Jambi 196305041997031001 ERMAN IV/b 01-04-2013 IV/c 01-04-2016 AA-21500000006 24-02-2016 00007/KEP/AA/21500/16 11-03-2016

487 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat 196003051985031013 AHMAD PALLOGE IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21507000014 24-02-2016 00011/KEP/AA/21507/16 11-03-2016

488 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat 196610241992031005 ZAINUDIN IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21507000015 24-02-2016 00010/KEP/AA/21507/16 11-03-2016

489 Pemerintah Kab. Sarolangun 195904191985031009 ABDUL HARIS IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21503000005 24-02-2016 00008/KEP/AA/21503/16 11-03-2016

490 Pemerintah Kab. Tebo 195910251981011003 ISKANDAR IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21508000010 24-02-2016 00013/KEP/AA/21508/16 11-03-2016

491 Pemerintah Kab. Muaro Jambi 197002052000031004 PAMUNGKAS SUDARMONO IV/b 01-04-2012 IV/c 01-04-2016 AA-21505000013 24-02-2016 00005/KEP/AA/21505/16 11-03-2016

492 Pemerintah Kab. Muaro Jambi 196002211990032003 WATI IV/b 01-04-2013 IV/c 01-04-2016 AA-21505000012 24-02-2016 00012/KEP/AA/21505/16 11-03-2016

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...