Panduan Pemarkahan Percubaan Stpm 2016 Penggal 1 Smk Tagasan Semporna Sabah

13 

Teks penuh

(1)

UNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNAUNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNA UNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNAUNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNA UNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNAUNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNA UNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNAUNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNA UNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNAUNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNA UNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNAUNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNA UNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNAUNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNA UNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNAUNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNA UNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNAUNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNA UNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNAUNITPENGAJIANAMSMKTAGASANSEMPORNA

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2016 / PENGGAL 1

PENGURUSAN PRAUNIVERSITI SMK TAGASAN, SEMPORNA

Bahagian A [15 markah] NO. SOALAN KUNCI JAWAPAN 1 A 2 B 3 B 4 B 5 B 6 C 7 A 8 A 9 B 10 D 11 C 12 D 13 C 14 C 15 D

900/1

PANDUAN PEMARKAHAN

KERTAS 1

KERTAS

1

STPM 2016

PENGAJIAN AM

KERTAS 1

(2)

Bahagian B [15 markah]

16 Nyatakan tiga kategori individu yang layak memohon kewarganegaraan secara pendaftaran. [3] (a) Perempuan yang bersuami warganegara [Perkara 15(1)]

(b) Individu yang berumur kurang daripada 21 tahun [Perkara 15(2)]

(c) Individu yang berumur 18 tahun atau lebih dan dilahirkan di Persekutuan sebelum Hari Merdeka. (Perkara 16)

(d) Individu yang berumur 18 tahun atai lebih dan biasanya bermastautin di Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia (Perkara 16A)

[Mana-mana 3 idea] 1 idea = 1 markah

17 Terangkan dua perbezaan ciri Sultan/Raja dan Yang Dipertua Negeri. [4]

Idea / Isi (Ciri) Huraian

Sultan/Raja Yang Dipertua Negeri (i) Cara pelantikan Ditabal berdasarkan pewarisan

tahta

Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong

(ii) Keahlian dalam Majlis Raja-Raja

Ahli MRR yang terlibat dalam pelantikan YDPA

Ahli MRR tetapi tidak terlibat dalam pelantikan YDPA (iii) Hak didakwa Hanya didakwa di Mahkamah

Khas Raja-Raja dengan sifat peribadi

Boleh didakwa di mahkamah awam dengan sifat rasmi dan peribadi

(iv) Pemecatan Tidak boleh dipecat Boleh dipecat oleh YDPA dengan persetujuan tidak kurang 2/3 undi ahli Dewan Undangan Negeri

(v) Kuasa melantik Ketua Eksekutif

Melantik Menteri Besar untuk mengetuai MMKN

Melantik Ketua Menteri untuk mengetuai MMKN

(vi) Peranan sebagai Ketua Agama Islam

Merupakan Ketua Agama Islam di negeri masing-masing

Bukan ketua agama Islam - diambil alih oleh YDPA

[Mana-mana 2 idea + 2 huraian] 1 idea = 1 markah

1 huraian = 1 markah (mesti menyebut Sultan/Raja dan Yang Dipertua Negeri)

18 Nyatakan empat jenis sumber hasil yang dikutip oleh Pihak Berkuasa Tempatan. [4] (a) Cukai taksiran harta

(b) Bayaran perkhidmatan (c) Lesen penjaja

(d) Lesen pusat hiburan (e) Lesen kedai kopi (f) Lesen anjing

(g) Bayaran permit pertunjukan hiburan

[Mana-mana 4 idea] 1 idea = 1 markah

(3)

19 (a) Nyatakan dua fungsi Unit Perancang Ekonomi. [2] (i) Menasihati kerajaan mengenai isu-isu ekonomi

(ii) Mengurus bantuan teknik dan kewangan daripada kerajaan asing dan agensi antarabangsa (iii) Merangka dasar dan strategi untuk pembangunan sosio-ekonomi

(iv) Menyediakan rancangan pembangunan jangka sederhana dan jangka panjang (v) Menyediakan belanjawan bagi program dan projek pembangunan

(vi) Mengawal dan menilai pencapaian program dan projek pembangunan (vii) Mengenal pasti dan melaksanakan penyelidikan ekonomi

(viii) Menyelaras penglibatan Malaysia dalam Pembangunan Pertumbuhan Segi tiga (ix) Menggubal dan melaksanakan dasar-dasar dan garis panduan pelaburan asing

(x) Menimbang dan memperakukan cadangan penyusunan semula ekuiti syarikat selaras dengan dasar penyusunan semula ekuiti korporat

(xi) Menjadi urus setia kepada Majlis Perancang Negara

(xii) Menjadi urus setia kepada Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Negara (JPPN) [Mana-mana 2 idea]

1 idea = 1 markah

(b) Namakan dua agensi pusat lain yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. [2] (i) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

(ii) Unit Penyelarasan Pelaksanaan (UPP)

(iii) Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) (iv) Perbendaharaan

(v) Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)

(vi) Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU) (vii) Unit Inovasi Khas (UNIK)

[Mana-mana 2 idea]

(4)

Bahagian C [50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan.

20 Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha untuk membangunkan bidang sukan

negara. Namun, terdapat pelbagai kekangan yang menjejaskan pencapaian atlet dalam bidang tersebut. Bincangkan.

INTRO

Pelbagai langkah telah dilaksanakan bagi membangunkan bidang sukan negara. Namun, masih terdapat pelbagai masalah yang menjejaskan pencapaian atlet untuk beraksi cemerlang ketika mewakili negara.

Bil. IDEA / ISI HURAIAN

LANGKAH KERAJAAN 1 Membangunkan

infrastruktur moden

 Pembinaan stadium seperti Stadium Bukit Jalil, pembinaan velodrom bagi sukan berbasikal, kolam renang yang moden  Membina trek yang sesuai dan mengikut piawai

 Kemudahan sukan dibina di seluruh pelosok negara

 Menaik taraf stadium dan kompleks sukan, contoh Stadium Paroi Negeri Sembilan dan Kompleks Sukan Paroi

2 Insentif dan galakan  Memperkenalkan bantuan dan skim kebajikan, contoh Skim Hadiah Kemenangan Sukan, Skim Hadiah Kemenangan Atlet Remaja

 Memberikan anugerah, pingat, dan gelaran, contoh : Dato’ dan sebagainya

 Memberikan pencen kepada atlet yang cemerlang

 Memberikan biasiswa kepada atlit remaja yang cemerlang

 IPTA digalakkan menawarkan lebih banyak tempat kepada pelajar peringkat ijazah dalam bidang sains sukan.

3 Menyediakan lebih banyak tenaga pakar

 Menyediakan jurulatih yang berpengetahuan, pakar motivasi, pakar psikologi untuk membantu atlet

 Memberikan kursus kejurulatihan pada peringkat sijil, diploma dan ijazah

 Atlit dan bekas atlit yang berpengalaman digalakkan menjadi jurulatih

 IPTA digalakkan menawarkan lebih banyak tempat kepada pelajar peringkat ijazah dalam bidang sains sukan

 Membawa masuk jurulatih luar

4 Program persediaan atlet  Membolehkan atlet berasa selesa tidak gementar ketika bertanding/beraksi

 Mengadakan perlawanan persahabatan dengan negara luar

 SUKMA dan Sukan SEA untuk membantu memulihkan keyakinan atlet

 Peranan sebagai tuan rumah memberi banyak kelebihan kepada atlet

 Penyertaan secara berterusan dalam pelbagai kejohanan dapat membentuk persefahaman atlet

(5)

5 Memantapkan pengurusan sukan

 Akta Pembangunan Sukan, 1997 membolehkan Pesuruhjaya Sukan memastikan persatuan sukan diurus dan ditadbir dengan lebih bersistem, cekap, dan profesional

 Kursus diadakan oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan untuk mereka yang berjawatan dalam persatuan sukan

 Memastikan pengurusan bertanggungjawab kepada mereka yang profesional

 Memastikan tidak ada campur tangan politik dalam urusan pentadbiran sukan

6 Program Tunas Muda  Menyediakan atlet dari peringkat sekolah

 Sukan Olahraga dan Gimnastik dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan Jasmani

 Menambah bilangan guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan  Program mencari bakat muda yang berpotensi dilatih di pusat

latihan di seluruh negara

 Program latihan khusus dilaksanakan di institusi pendidikan bagi membolehkan atlet yang berpotensi meneruskan pengajian

 Melaksanakan dasar 1Murid,1Sukan dengan mengadakan aktiviti sukan sepanjang tahun

MASALAH

1 Sikap para atlet  tidak mempunyai disiplin yang kuat  tidak ada jati diri

 sikap memandang ringan terhadap perlawanan kerana kalah atau menang tidak penting

 hanya ingin makan angin ke luar negara ketika mengambil bahagian

 sukar membentuk budaya pemakanan yang dikehendaki untuk meningkatkan prestasi

 sombong dan berasa diri terbaik

 tidak dapat mengikut garis panduan Sains Sukan

 sikap tidak matang sesetengah atlet - hendak dilayan dengan baik  mudah mengalah dan cepat berputus asa

 kurang kemahiran atau skil dalam sesuatu acara yang dipertandingkan

2 Kegagalan menyediakan program yang berkualiti

 atlet terlalu bergantung kepada pengurusan sukan

 pihak pengurusan lebih mementingkan diri daripada kebajikan atlet

3 Persatuan sukan tidak profesional

 pegawai tidak mempunyai misi dan visi

 menggunakan persatuan untuk kepentingan diri  sikap pegawai yang suka mencari pengaruh

 pegawai yang tidak mempunyai ilmu dalam sukan tersebut  dipimpin oleh individu yang dipilih sebulat suara

4 Masalah pengambilan dadah

 ambil dadah untuk tingkatkan prestasi dan stamina  kekalkan otot dalam acara bina badan

 mengambil dadah untuk memberikan kekuatan mental ketika bertanding

(6)

5 Rasuah dan integriti  atlet diberi rasuah untuk menang atau kalah

 “bookie” yang mengaturkan perlawanan dengan membeli atlet  atlet mengatur perlawanan untuk mendapat keuntungan cepat  untuk mendapat keuntungan mudah tanpa memikirkan

kepentingan negara  dipengaruhi sikap tamak

 kelemahan pengurusan dalaman-lambat membayar gaji 6 Kekurangan pelapis /

atlet baharu

 pandangan dan tanggapan masyarakat sukan tidak menjamin masa depan

 tiada program untuk menarik minat pelajar di peringkat sekolah untuk terlibat dalam sukan

 tiada ganjaran yang menarik

 tiada promosi untuk menggalakkan pelajar terlibat dalam sukan

Cadangan jawapan: 2+3 / 3 + 2

* Pastikan calon menyebut perkataan pembangunan bidang sukan negara sekurang-kurangnya sekali dalam penulisan

21 Jenayah indeks dapat dikurangkan dengan meningkatkan kualiti perkhidmatan polis.

Usaha ini amat memerlukan sokongan dan kerjasama daripada pelbagai pihak. Ulaskan pernyataan tersebut.

INTRO

Jenayah indeks dapat diatasi dengan meningkatkan kualiti perkhidmatan polis. Sokongan dan kerjasama daripada pelbagai pihak turut diperlukan bagi membendung jenayah ini daripada terus menular.

Bil. IDEA / ISI HURAIAN

1 Meningkatkan kualiti perkhidmatan polis

 Menambah peruntukan sejumlah RM3.7 bilion untuk kecekapan anggota termasuk menyediakan kelengkapan moden dan canggih  Menambah logistik spt menambah bilangan kenderaan,

pembinaan pondok-pondok polis, balai polis bergerak, pemasangan kamera litar tertutup (CCTV) di kawasan berisiko  Menaiktaraf makmal forensik

 Menggunakan peralatan canggih spt menggunaan balistik canggih oleh Unit Balistik PDRM

 Mengemaskini strategi seperti Sang Saka Biru untuk menangani jenayah, mewujudkan Balai Polis Perkhidmatan Mesra (BPPM) iaitu pusat sehenti untuk memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan

PERANAN PELBAGAI PIHAK

2 Masyarakat  Bekerjasama dengan berkongsi maklumat dengan pihak polis, menjadi mata dan telinga pihak polis

 Terlibat dalam program-program anjuran polis supaya lebih memahami tugas dan tanggungjawab PDRM

 Mengikis sikap tidak mahu campur tangan dan membudayakan cara hidup antijenayah

(7)

Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) untuk membantu PDRM  Tidak mengundang jenayah – berjalan dalam

gelap/bersunyi-sunyian, memakai barang kemas yang banyak

 Menyertai Rukun Tetangga dan Skim Rondaan Sukarela di kawasan kediaman masing-masing

 Mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan untuk motosikal, kereta dan rumah untuk menggalakkan sifat tanggungjawab bersama dalam kalangan para pemilik supaya mereka mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi harta benda mereka daripada dicuri.

 inisiatif-inisiatif yang dicadangkan termasuklah menggalakkan pemasangan kunci khas (U-Lock) bagi motosikal

3 Pihak sekolah  Menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah

 Membangkitkan kesedaran dan kepekaan murid-murid terhadap kemungkinan berlakunya jenayah dan langkah-langkah pencegahan

 Mengeratkan hubungan kerjasama antara sekolah dan polis dalam usaha membanteras kegiatan jenayah sama ada di dalam atau luar sekolah

 Memberi pendidikan moral dan akidah yang kukuh 4 Media massa  Menyemai kesedaran tentang jenayah

 Membantu menjejak penjenayah dengan mengedarkan wajah suspek/penjenayah Memudahkan pihak polis menjejak penjenayah  Memberi nasihat dan panduan untuk mengelakkan diri daripada

menjadi mangsa

 Menjadi badan pemerhati/watchdog dan melaporkan kejadian jenayah

5 Badan bukan kerajaan  memberi ganjaran kepada pemilik-pemilik yang memasang ciri-ciri keselamatan yang dipertingkatkan, pemberi insurans akan digalak melaraskan premium insurans (dan bakal jumlah yang diinsurankan)

 Memberikan sumbangan dan bantuan kepada organisasi yang membuat R & D tentang langkah atasi jenayah

 Bergerak seiring dengan kerajaan dengan mengadakan kempen dan sebagainya

6 Negara-negara jiran/antarabangsa

 Bekerjasama untuk membenteras jenayah rentas sempadan, contoh Interpol

 Berkongsi maklumat dan data risikan

 Memberikan kerjasama dari aspek kepakaran untuk mengesan penjenayah

7 Institusi keluarga  Mendidik anak tentang langkah elak jenayah  Memberi pendidikan moral dan agama

 Mementingkan keselamatan anak-anak daripada mementingkan sikap materialistik

8 Kerajaan  Menambah peruntukan kepada pihak polis

 Menempatkan polis di kawasan hotspot dengan bantuan RELA dan JPAM

(8)

 Meminda undang-undang sedia ada cth: meningkatkan denda/hukuman

 Mengadakan kempen seperti Kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni untuk membanteras jenayah jalanan

 Memantapkan tadbir urus negara supaya kakitangan lebih berintegriti

 Memperkasa sistem pendidikan untuk memupuk budaya anti jenayah

 Mewujudkan Program Latihan Khidmat Negara untuk lahirkan modal insan berintegriti

PENUTUP

Jenayah indeks perlu ditangani dengan segera agar anasir jahat dapat dihindari. Negara akan terus maju jika jenayah dapat diatasi.

Cadangan jawapan:

1 + 4 (idea 1 adalah wajib)

* Pastikan calon menyebut perkataan jenayah indeks sekurang-kurangnya sekali dalam penulisan * Nota:Jenayah indeks merangkumi 2 kategori jenayah iaitu jenayah kekerasan (bunuh, cuba bunuh,

rogol, sumbang mahram, saman bersenjata/tanpa bersenjata, samun bersenjata api/tanpa senjata api, samun berkawan bersenjata/tanpa senjata, cedera parah) dan jenayah harta benda (pecah rumah dan curi siang/malam hari, curi motosikal, curi kenderaan, ragut, lain-lain curi).

22 Perkhidmatan awam yang baik amat dititikberatkan dalam melaksanakan sistem tadbir

urus yang berkualiti. Bincangkan bentuk nilai-nilai murni dalam pentadbiran awam yang diperlukan.

IDEA / ISI HURAIAN

INTRO

Perkhidmatan awam yang mantap amat penting dalam mengamalkan sistem tadbir urus yang berkualiti. Terdapat pelbagai bentuk nilai-nilai murni yang diperlukan dalam pentadbiran awam.

1 Kecekapan  Nilai utama dalam pentadbiran

 Setiap pegawai perlu melepasi tahap kecekapan

 Pegawai yang gagal melepasi akan berhadapan dengan risiko seperti lewat disahkan dalam jawatan atau ditamatkan perkhidmatan

 Semua penjawat awam perlu meningkatkan kecekapan dalam pelbagai aspek kemahiran seperti kemahiran berkomunikasi, ICT, merancang, dan bertindak

 Kecekapan ini akan menguntungkan organisasi, meningkatkan imej dan faedah kepada rakyat

2 Nilai Kesederhanaan  Nilai kesederhanaan amat perlu dimiliki oleh kakitangan awam yang merupakan nilai sejagat

 Pegawai utama dan pembuat dasar perlu bersederhana dalam perbelanjaan dengan mengelakkan amalan boros

 Perbelanjaan berhemah yang dituntut ialah membelanjakan wang negara mengikut keperluan yang dirancang demi meningkatkan kecekapan

(9)

3 Ketelusan  Ketelusan dalam perkongsian maklumat kepada pihak yang berkepentingan perlu ada dalam diri setiap penjawat awam  Ketelusan boleh dilihat melalui proses kerja yang jelas dan

mudah memahami.

 Sifat telus ini akan meningkatkan keyakinan orang awam dan masyarakat terhadap penjawat awam dan serta menggambarkan tadbir urus yang baik

4 Akauntabiliti  Sifat akauntabiliti perlu ada pada seseorang pentadbir

 Setiap penjawat awam perlu bertanggungjawab secara individu dan secara pasukan kepada pelanggannya

 Jika terdapat sebarang masalah atau rungutan daripada pelanggan, mereka mestilah membantu menyelesaikan semua urusan

 Sifat akauntabiliti akan meningkatkan kualiti perkhidmatan kerajaan dan meningkatkan keyakinan pelanggan

5 Integriti  Ketelusan dalam perkhidmatan

 Seseorang pegawai terutamanya yang berkedudukan dan boleh membuat keputusan perlu bersifat telus terhadap pelanggan dan organisasi mereka

 Seseorang pegawai perlu meletakkan kepentingan organisasi dan menggambarkan imej yang baik terhadap sesebuah agensi  Dari segi kos, amalan integriti boleh mengurangkan kos awam 6 Berdisiplin  Asas kejayaan sesebuah organisasi

 Semua pegawai awam tertakluk kepada suruhanjaya yang melantik mereka

 Contoh: disiplin pegawai perkhidmatan awam tertakluk kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

 Sifat disiplin yang baik seperti datang dan pulang pada mengikut waktu dan berdisiplin semasa bekerja dapat meningkatkan mutu kerja

 Hanya dengan disiplin sahaja perkhidmatan awam mampu mencapai prestasi yang tinggi

Cadangan jawapan: 5 + 0

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :