• Tidak ada hasil yang ditemukan

PROSEDUR TETAP PERKHEMAHAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PROSEDUR TETAP PERKHEMAHAN"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

PROSEDUR TETAP PERKHEMAHAN

A. Definisi Perkhemahan

Berkhemah adalah penghidupan di luar sama ada di hutan, di pantai, di bukit, di gunung dan sebagainya. Berkhemah bermakna anda menerima atau memikul beberapa tanggungjawab terhadap pengurusan makanan, perlindungan dan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan dengan persekitaran anda. Sekiranya anda berkhemah secara individu atau berkumpulan, perhubungan rapat dengan alam semulajadi perlu anda utamakan.

B. Tujuan Perkhemahan

1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan. 2. Meningkatkan abiliti dan kendiri.

3. Menghayati erti batasan kehidupan.

4. Memupuk semangat keberanian dan kreativiti.

5. Meningkatkan semangat kekitaan, bepersatuan dan disiplin. 6. Meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental.

C. Peringkat Prosedur Tetap.

1 Peringkat Prosedur Tetap terbahagi kepada tiga kategori: 1.1 Sebelum.

(2)

1.1 Prosedur Tetap Sebelum Perkhemahan

1.1.1 Peraturan Pelaksanaan Perkhemahan

1.1.1.1 Kebenaran mengadakan perkhemahan mestilah diperoleh dari Guru Besar / Pengetua / Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Darul Ehsan (JPNSDE) (u.p Unit Perhubungan dan Pendaftaran) dengan mengemukakan permohonan bertulis. Setiap permohonan perlulah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan yang berikut :

i) Sesalinan kertas cadangan pelaksanaan perkhemahan ( Rujuk Lampiran)

ii) Sesalinan nama peserta dan guru pengiring

iii) Sesalinan surat / penyataan sokongan daripada Unit Kokurikulum,JPNSDE.

iv) Sesalinan senarai jurulatih yang akan memimpin dan menyelia perkhemahan.

v) Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan.

vi) Perlantikan dan mesyuarat Jawatankuasa Induk serta pelaksanaan.

( Rujuk SP Bil 24 / 1998)

1.1.1.2 Pihak penganjur perkhemahan mestilah melantik secara bertulis sekurang-kurangnya seorang jurulatih bertauliah yang berkelayakan dan berkemahiran untuk memimpin serta menyelia program perkhemahan yang akan dijalankan. Suatu perjanjian persefahaman perlu dibuat antara pihak penganjur dengan jurulatih yang dilantik itu ( Rujuk para 3E, SP 24 / 1998 ).

1.1.1.3 Pemberitahuan mengenai perkhemahan yang akan dijalankan mestilah dikemukakan kepada :

i) Balai Polis yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan.

ii) Balai Bomba dan Penyelamat yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan.

iii) Pejabat / Pusat Kesihatan yang paling hampir dengan lokasi perkhemahan

(3)

1.1.1.4 Penyertaan murid dalam setiap perkhemahan mestilah atas kerelaan dan kesanggupan sendiri dengan mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga masing-masing.

( Rujuk para 3F, SP Bil 24 /1998)

1.1.1.5 Setiap peserta yang akan menyertai sesuatu perkhemahan mestilah sihat, bersedia dan telah menjalani latihan-latihan asas yang berkaitan. Kejayaan menjalani latihan-latihan asas ini mestilah dijadikan prasyarat kepada peserta.

1.1.1.6 Taklimat awal mengenai aktiviti-aktiviti, peraturan dan langkah-langkah keselamatan perlu diambil semasa perkhemahan, mestilah diberikan kepada semua peserta.

1.1.1.7 Kebenaran bertulis menggunakan tapak lokasi perkhemahan mestilah diperoleh terlebih dahulu daripada pihak yang berkuasa.

1.1.1.8 Lokasi Perkhemahan mestilah sesuai dan terjamin keselamatannya dari segi:

i) gangguan binatang buas dan haiwan berbisa. ii) hakisan atau tanah runtuh.

iii) banjir.

iv) ribut atau gelombang besar. v) wabak penyakit.

vi) kemalangan di luar jangkaan seperti pokok tumbang,dahan jatuh dan sebagainya.

( Rujuk para 2.4 SPI Bil 12 / 2000 dan SPI Bil 9 / 2000 ) 1.1.1.9 Jurubantumula mestilah dilantik dan berada bersama peserta pada

sepanjang masa perkhemahan. ( Rujuk para 3E, SP Bil 24 / 1998)

1.1.1.10 Penyertaan murid mestilah disertai oleh guru-guru pengiring yang dilantik secara bertulis oleh Pengetua atau Guru Besar. Guru tersebut

diberi kuasa secara bertulis untuk mengawal dan menyelia keselamatan, disiplin dan kebajikan murid sepanjang tempoh perkhemahan.

1.1.1.11 Semua keperluan logistik (peralatan perkhemahan) hendaklah mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik.

(4)

1.1.2 Organisasi Perkhemahan

1.1.2.1 Organisasi adalah jentera yang menggerakkan aktiviti untuk kumpulan. Justeru, organisasi tersebut dirancang berdasarkan perkara-perkara di bawah:

i) Penganjur.

Nama pihak yang menganjurkan perkhemahan tersebut perlu dicatatkan sama ada penganjuran utama atau penganjuran bersama.

ii) Peserta.

Menentukan kumpulan sasaran dan kriteria peserta perkhemahan.

iii) Saiz kumpulan.

Menentukan jumlah bilangan minima atau maksima ahli bagi setiap kumpulan.

iv) Syarat.

Menetapkan syarat-syarat tertentu kepada peserta perkhemahan seperti jantina, had umur, keadaan tubuh badan,kelulusan

akademik, kemahiran tertentu dan lain-lain. v) Kepimpinan.

Menentukan organisasi kepimpinan dalam kumpulan-kumpulan semasa perkhemahan

vi) Jawatankuasa.

(5)

1.2 PROSEDUR TETAP SEMASA PERKHEMAHAN

1.2.1 Semasa perkhemahan perkara atau tindakan yang perlu diambil ialah: 1.2.1.1 Memastikan kesihatan dan kebajikan para peserta sepanjang

perkhemahan terkawal dan terjamin, khususnya berkaitan perkara-perkara berikut:

i) Jangkitan penyakit seperti malaria, campak, selsema dan lain-lain.

ii) Keracunan makanan.

iii) Kemudahan-kemudahan asas. iv) Sistem komunikasi.

1.2.1.2 Memastikan Prosedur Keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. ( Rujuk SPI. Bil. 12 / 2000 JPNSDE)

1.2.1.3 Memastikan Jadual Perkhemahan dilaksanakan mengikut perancangan. Namun perancangan boleh diubahsuai jika berlaku perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan seperti faktor-faktor alam, manusia dan lain-lain.

1.2.1.4 Mesyuarat penyelarasan harus dibuat pada akhir aktiviti setiap hari bagi menilai dan membincangkan masalah-masalah yang timbul untuk diperbaiki pada masa hadapan.

(6)

1.3 PROSEDUR TETAP SELEPAS PERKHEMAHAN

Perkara-perkara yang perlu dilakukan selepas perkhemahan:

1.3.1 Memastikan keperluan logistik atau peralatan perkhemahan mencukupi dan berada dalam keadaan bersih dan baik.

1.3.2 Memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih seperti sebelumnya.

1.3.3 Memohon kebenaran daripada pemilik atau penduduk setempat untuk meninggalkan kawasan perkhemahan.

1.3.4 Mengadakan post-mortem bagi menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan-kelemahan untuk diambil tindakan selanjutnya.

1.3.5 Membentang dan membuat laporan: i) Kewangan.

ii) Aktiviti.

1.3.6 Mengedar surat penghargaan kepada pihak terlibat dan sijil pencapaian serta penyertaan kepada peserta perkhemahan.

(7)

Lampiran A

CONTOH KERTAS CADANGAN PELAKSANAAN PERKHEMAHAN

1. Latar belakang / Rasional.

2. Matlamat.

3. Objektif.

4. Cadangan tarikh dan tempat.

5. Cadangan sasaran penyertaan.

6. Cadangan ahli jawatankuasa induk.

7. Cadangan ahli jawatankuasa pelaksana.

8. Cadangan aktiviti dan jadual perkhemahan.

9. Cadangan peraturan-peraturan perkhemahan.

10. Anggaran perbelanjaan.

( Rujuk Surat Pekeliling Bil 3 / 1997 – Jabatan Pendidikan Negeri Selangor )

(8)

Lampiran B

Contoh Persiapan Peraturan-Peraturan Keselamatan

PERATURAN – PERATURAN KESELAMATAN PERKHEMAHAN

1. Semasa perkhemahan, tuan / puan hendaklah menjalinkan silaturahim, kenal- mengenali dan hormat- menghormati antara satu sama lain.

2 Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan oleh kem komandan.

3 Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program yang diatur.

4 Menjaga segala peralatan yang disediakan . Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain.

5 Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan.

6 Dilarang membuang sampah di merata-rata tempat.

7 Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan.

8 Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang.

9 Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran.

10 Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan.

11 Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali .

12 Setiap peserta, tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing, selepas jam 12.45 pagi.

13 Tidak dibenarkan memancing, berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan.

14 Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan / Urusetia.

15 Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan.

16 Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi.

17 Penjagaan diri / peralatan / harta persendirian perlu diberi keutamaan.

(9)

19 Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab.

20 Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur.

21 Peraturan – peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.

(10)

Lampiran C

CONTOH SURAT KELULUSAN

MENGADAKAN PERKHEMAHAN PERINGKAT SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Sementa,

PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 2001

Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk

2. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi :

2.1 Tiada unsur-unsur paksaan.

2.2 Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid. 2.3 Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(11)

Lampiran D CONTOH SURAT KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

Nama dan Alamat Ibu Bapa / Penjaga ---

--- Tarikh ---Pengetua,

Sekolah Kebangsaan Sementa , Jalan Kapar,

41400 Klang,

Selangor Darul Ehsan.

Tuan / Puan,

KEBENARAN UNTUK MENYERTAI AKTIVITI PERKHEMAHAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH 2000

Saya ……….. No K/P……… Ibu / Bapa / Penjaga kepada ……… Tingkatan ………. memberi kebenaran kepada anak / anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas.

2. Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak Sekolah Kebangsaan Sementa akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta,kemalangan,kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak / anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut.

3. Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah / pengelola wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak / anak jagaan saya jika di dapati perlu.

Pengakuan dibuat oleh: Saksi:

……… ………..

Tandatangan Tandatangan

Nama: Nama:

(12)

Tarikh: Tarikh:

Lampiran E CONTOH SURAT MEMOHON KHIDMAT HAKIM PERTANDINGAN

Sekolah Menengah Kebangsaan La Salle, 41200 Klang,

Selangor Darul Ehsan.

_____________________________________________________________________

Ketua Polis Daerah, Rujukan Kami :

Ibu Pejabat Polis Daerah Klang, Rujukan Tuan :

Polis Diraja Malaysia, Tarikh :

Klang. Tuan,

PERMOHONAN KHIDMAT HAKIM PERTANDINGAN KAWAT KAKI

SEMPENA PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2000

Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan pertandingan kawat kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2000 .

3. Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk menghantar 2 orang anggota tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut:

3.1 Tarikh : 22 Julai 2000

3.2 Masa : Mulai 2.30 petang

3.3 Tempat : SMK La Salle,Klang.

4. Anggota-anggota yang dicadangkan ialah seperti

berikut:-4.1 L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib

4.2 Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid

Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

( ) Pengetua,

Sekolah Menengah Kebangsaan La Salle, 41200 Klang,

(13)

s.k Pegawai Pendidikan Daerah Klang

RUJUK LAMPIRAN Tarikh

Tuan / Puan,

PERMOHONAN MEMINJAM PERALATAN / KEPERLUAN / KHIDMAT BANTUAN SEMPENA PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2000

Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2000 .

2. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:-2.1 Tarikh : 21 Julai 2000 hingga 23 Julai 2000

2.2 Masa : Sepenuh masa

2.3 Tempat : Kawasan Padang SK Sementa

2.4 Penyertaan : 200 pelajar termasuk guru / jurulatih

3. Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan pinjaman peralatan/ khidmat bantuan / keperluan seperti mana yang dilampirkan bersama ini.

Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “KLANG CEMERLANG KLANG BOLEH” Saya yang menurut perintah

( ) Pengetua,

Sekolah Menengah Kebangsaan La Salle, Persiaran Raja Muda Musa,

41200 Klang,

Selangor Darul Ehsan.

(14)

Lampiran

1. Jurutera,

Jabatan Bekalan Air, Jalan Pos Lama, 41250 Klang. 2. Pengurus

Pusat Aktiviti Kokurikulum Sg Tekali, D/a Unit Kokurikulum,

Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Jalan Jambu Bol 4/3E,

Seksyen 4,

40604 Shah Alam. 3. Jurutera,

Pejabat Dearah Klang, Jalan Perbandaran, 41250 Klang. 4 Yang DiPertua,

Majlis Perbandaran Klang, Jalan Perbandaran, 41250 Klang.

(15)

Lampiran G

Contoh surat lampiran permohonan meminjam peralatan/ keperluan / khidmat

bantuan.

Tuan Pengurus,

Pusat Aktiviti Kokurikulum Pendidikan Negeri Selangor Darul Ehsan, Kem Sg Tekali,

Kampung Kantan, Sungai Tekali, 41300 Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan.

PERALATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2000

BIL PERKARA BILANGAN /

JUMLAH

CATATAN

1. 2. 3

Khemah peserta Lampu Kalimantang Generator

Alat-alat lain yang berkaitan

50 unit 10 unit 2 unit

(16)

Lampiran :

1. Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Klang, Jalan Meru,

41050 Klang

2. Ketua Polis Daerah,

Ibupejabat Polis Daerah Klang, Polis Diraja Malaysia,

41560 Klang.

3 Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat, Balai Bomba Dan Penyelamat Klang Utara, Jalan Kapar,

41400 Klang

(17)

Lampiran H

SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2000.

Rujukan Kami : Rujukan Tuan : Kepada,

Rujuk Lampiran Tuan / Puan,

PEMBERITAHUAN TENTANG PERKHEMAHAN TAHUNAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2000.

Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan seperti mana yang tersebut di atas. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:-

2.1 Tajuk : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2000.

2.2 Tarikh : 21 Julai 2000 Hingga 23 Julai 2000. 2.3 Masa : Sepenuh masa.

2.4 Tempat : Kawasan padang sekolah Sekolah Kebangsaan Sementa.

2.5 Sasaran : Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Sementa. 2.6 Penyertaan : 200 pelajar dan guru.

Sekian untuk makluman tuan, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“KLANG CEMERLANG KLANG BOLEH” Saya yang menurut perintah,

( Ahmad Kasdu bin Mohd Ali) Guru Besar,

(18)

Lampiran I

Contoh surat pelantikan dalaman

_________________________________ _________________________________ _________________________________

Tuan / Puan,

Surat Pelantikan

Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan. 2. Sehubungan itu tuan / puan dengan ini dilantik sebagai

____________________________________________________

dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2000 yang akan diadakan pada ketetapan berikut:

-Tarikh : 21 Julai 2000 hingga 23 Julai 2000. Masa : Sepenuh masa.

Tempat : Kawasan Padang Sekolah Sekolah Kebangsaan Sementa.

3. Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“KLANG CEMERLANG KLANG BOLEH”

Saya yang menurut perintah,

(Ahmad Kasdu bin Mohd Ali) Guru Besar,

(19)

Lampiran J

Contoh surat memohon kebenaran mengadakan perkhemahan daripada Guru Besar

Setiausaha, Rujukan Kami :

Jawatankuasa Pelaksana, Rujukan Tuan : Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam, Tarikh :

Sekolah Kebangsaan Sementa.

MEMOHON KEBENARAN MENGADAKAN PERKHEMAHAN PASUKAN PAKAIAN SERAGAM PERINGKAT SEKOLAH 2000.

Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut :

2.1 Tarikh : 21 Julai 2000 hingga 23 Julai 2000.

2.2 Hari : Jumaat hingga Ahad.

2.3 Masa : Sepenuh masa.

2.4 Tempat : Kawasan padang Sekolah Kebangsaan Sementa.

3. Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(Abdul Ghaffar bin Abdul Karim) Penolong Kanan Kokurikulum, Sekolah Kebangsaan Sementa, Merangkap

Setiausaha,

(20)

Referensi

Dokumen terkait

Daur ulang minyak jelantah sebagai alternatif bahan bakar alternatif biodiesel dengan cara dipanaskan Minyak Jelantah sebanyak 200 mL sampai pada suhu 70 derajat celsius

[r]

Perbedaan penelitian ini adalah Dewi dan Jati (2014) meneliti pengaruh karakter eksekutif Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik

Peta administrasi Kecamatan Semarang Tengah serta data monografi Kecamatan Semarang Tengah digunakan sebagai masukan yang terdiri dari informasi tentang jumlah sarana

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan kemampuan membaca anak didik sebelum tindakan sampai dengan siklus II menunjukkan peningkatan.

Pertama : Memerintahkan kepada seluruh perangkat organisasi (PP, PD, PC dan PUK) SPKEP SPSI wajib membuat laporan keuangan bulanan yang mengikuti STANDAR

Walaupun untuk kasus natrium silikat terjadi juga peningkatan kekuatan tekan, namun fenomena yang sedikit berbeda dengan kasus natrium hidroksida dapat dilihat

Secara klinis diagnosis ditegakkan berdasarkan temuan lesi kulit khas pada bayi baru lahir yang mengikuti garis Blaschko dengan gambaran histopatologis