doa sempena hari guru doc

Teks penuh

(1)

DOA SEMPENA HARI GURU

Ya Allah , Tuhan Semesta Alam ,

Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru (Tahun Semasa) peringkat Sekolah (Nama Sekolah)

pada pagi yang berbahagia ini dengan tema : (Tema Hari Guru Tahun Semasa)

Ya Allah , Ya ‘Azizi Ya Sattar Ya Fa’alullima yurid , Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia

dan murni sepanjang zaman , justeru itu kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas dalam

menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya . Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh aktriviti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan keredhaan-Mu

semata-mata .

Ya Allah , Ya Mudabbiral amri ,

Pada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan pengharapan , memohon ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka ,

sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak-anak mereka sendiri , kurniakanlah kepada mereka kesabaran , ketabahan , semangat kerjasama yang tinggi

dalam sebuah pasukan , semangat permuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam

memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga , idea dan kepakaran demi

meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini khasnya dan di arena pendidikan perdana

amnya .

Ya Allah , Ya Mukawwiral laili wan nahar ,

(2)

mengurniakan kepada kami sifat yang mulia dan akhlak yang luhur , mudah-mudahan kami akan menjadi anak didik

yang sentiasa menghormati guru-guru kami , mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami , kami sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru , semoga

kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama , bangsa dan negara tercinta .

ااقررفمتم همدمعيبم ني مم انمـقمررفمتموم ، اماويحد ريمم اعاميجم اذمهم انمعمميجم لي عمجيا مرهدلرلام

ل

م وم اييقمشم انمعدبمتييم ني مم لم وم انمعممم لم وم انمييفم مرهدلرلا لمعمجيتم لم وم ، اماويصد عيمم اماويردحيمم لم وم اداويردطي مم

.

رانرلا بم اذم عم انمقموم ةنمسم حم ةمرمخملا يفموم ةنمسم حم ايمنيدر لا يفم انمتماءم انمبررم

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...