Otak dan Minda Anugerah Tuhan Yang Boleh

Teks penuh

(1)

Otak & Minda : Anugerah Tuhan Yang Boleh Dipertingkatkan meningkat   tua?   Bolehkah   daya   ingatan   kita   dipertajam?   Untuk   menjawab persoalan ini mari kita singkap keistimewaan memori manusia.

Tentang Otak

(2)

dalam kehidupan­berfikir, bergerak, semuanya menggunakan protein yang wujud dalam badan. Tetapi untuk membentuk memori, kita memerlukan sejenis protein baru   yang   harus   dibina   untuk   menyimpan   maklumat   tersebut.   Pembentukan protein ini berdasarkan arahan daripada gen yang akan menentukan protein apakah yang akan terhasil. Sejenis neurotransmitter, iaitu serotonine turut memainkan peranan yang penting dalam proses mengingat. Neurotransmitter adalah bahan kimia yang membawa maklumat dari satu neuron ke neuron seterusnya dengan melintasi   simpang   yang   dinamakan  sinaps.   Mengikut   Cordosa,   seorang  ahli psikobiologi  dari   State   University   of   Campinas   di   Brazil,   “Setiap   kali   kita memperolehi   satu   pengetahuan   atau   pengalaman   baru,   satu   sinaps   akan timbul.” Ujian imbasan terhadap otak telah membenarkan kata­kata ini di mana otak seseorang yang pakar pada bidang tertentu mempunyai lebih banyak sinaps, yang berkemungkinan khusus untuk kemahirannya.

Mengapa Mudah Lupa?

(3)

Kandel turut menjangkakan kejadian dementia seperti Penyakit Alzheimer turut diakibatkan oleh gangguan pada CREB Pengaktif.

Meningkatkan Daya Ingatan

(4)

Di   samping   itu,   di   dapati   anak­anak   yang   mengikuti   program   bahasa   asing (bilingual) menunjukkan perkembangan yang lebih pesat dalam proses kognitif, kreativiti   dan  divergent  thinking  berbanding   anak­anak  monolingual.   Mereka yang bilingual juga didapati mengalami kemerosotan mental yang lebih lambat. Ramai   yang   mengatakan   bahawa,   ‘   mempelajari   bahasa   asing   menghabiskan kapasiti memori yang sepatutnya digunakan untuk tujuan yang lebih penting.’ Sebenarnya  tanggapan  sebegini   adalah  tidak  benar.  Ini   sebab  semakin  banyak maklumat   yang   diperolehi,   semakin   banyak  unjuran glia  yang   akan   tumbuh. Unjuran   glia  telah   dikenalpasti   berfungsi   menyimpan   maklumat   di   otak sebagaimana yang dilakukan oleh simpang sinaps. Kehidupan kita keseluruhannya bergantung kepada daya ingatan, dan daya ingatan inilah yang menjadikan siapa diri kita hari ini. Daya ingatan boleh meningkat atau menurun bergantung kepada amalan kehidupan kita seharian.  Beberapa perkara yang boleh meningkatkan ketajaman minda seseorang :

o Membaca dan menghafaz Al­Quran boleh meningkatkan ketajaman minda   seseorang.   Ini   terbukti   apabila   para   huffaz   (penghafal AlQuran) di seluruh dunia tidak pernah direkodkan sebagai pesakit gangguan mental ataupun masalah nyanyuk.

o Meransang pertumbuhan minda anda ke tahap yang optima. Beri minda anda cabaran dan belajarlah kemahiran­kemahian baru yang berbeza   dari   bidang   anda.   Jika   anda   seorang   jurutera,   belajarlah berkarya, jika anda seorang suri rumah, belajarlah Bahasa Perancis. o Melaungkan   idea   dengan   kuat   boleh   menukarkan   ingatan   jangka

(5)

o Gunakan kaedah mnemonik untuk mengingati langkah­langkah atau fakta­fakta penting. Jangan hafal semua perkara.

o Ambil vitamin yang boleh membantu menguatkan memori anda. o Minum   air   yang   cukup   .   Kajian   menunjukan  dehidrasi  boleh

mengganggu   memori,   menyebabkan   kekeliruan   dan   kesukaran berfikir.

o Dapatkan tidur yang cukup. Tidak cukup tidur boleh menyebabkan gangguan pada konsentrasi dan proses penyimpanan maklumat. o Jauhkan diri anda dari bahan­bahan kimia yang boleh merosakkan

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :