9. saya seorang yang berani

19 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk SAYA SEORANG YANG BERANI

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Mengamalkan sikap berani dalam aktiviti seharian Aktiviti Konsep (Buku teks : 61 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru meminta muridmenceritakan sikap berani yang

mereka amalkan dalam kehidupan seharian

4. Bimbing murid memahami kepentingan mengamalkan sikap berani mempertahankan maruah diri

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk SAYA SEORANG YANG BERANI

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menceritakan perlakuan berani mempertahankan maruah

diri

b) Mengamalkan sikap berani dalam aktiviti seharian Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 62 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid memahami petikan perkaitan

keberanian dengan cara mem pertahankan maruah diri

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk SAYA SEORANG YANG BERANI

Standard Kandungan

9.1 Standard

Pembelajaran

9.1.3 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: a) Mengamalkan sikap berani dalam aktiviti seharian Aktiviti Aktiviti Pemulihan(Buku teks : 63 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru meminta murid menceritakan keburukan

sekirannya bersikap berani tidak bertempat

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(4)

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk SAYA SEORANG YANG BERANI

Standard Kandungan

9.1 Standard

Pembelajaran

9.1.2 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan kepentingan berani mempertahankan maruah

diri

Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 64 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru memberikan maksud maruah diri kepada murid

. Kemudian bimbing murid agar mereka faham pentingnya menjaga maruah diri

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(5)

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk SAYA SEORANG YANG BERANI

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan kepentingan berani mempertahankan maruah diri

b) Mengamalkan sikap berani dalam aktiviti seharian Aktiviti Aktiviti Pengayaan(Buku teks : 65 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid mewarna poster untuk menyatakan

perasaan mereka sekiranya dibuli

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(6)

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEBERANIAN

Tajuk SAYA SEORANG YANG BERANI

Standard Kandungan

9.1 Standard

Pembelajaran

9.1.3 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Mengamalkan sikap berani dalam aktiviti seharian Aktiviti Aktiviti Penilaian (Buku teks : 66 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Jelaskan konsep buli kepada murid

4. Sesi soal jawab

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

(7)

bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...