SI 70.pdf

76 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)Τ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο ΓΙ Α ΤΗΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΚΑ Ι Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ. ΤΕΥΧΟ Σ. 70 · ΙΟ ΥΝ ΙΟ Σ. 2002 · € 3 ,0 0. ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. '«ata. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΝΩΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (396-393 π.Χ.) Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΟΡΘΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΙΜΟΝ ΜΠΟΛΙΒΑΡ - 0 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 01 ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΤΟ 1897 ΣΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 01 ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΟΥΓΕΝΟΤΩΝ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΝΑΚΩΧΗ ΚΑΙ 01 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ( 1943).

(2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΕ Υ Χ Ο Σ 70 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Σ 2002. 6 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΟΜΜΕΛ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ 1944. LE C 0 S 8 A T DE “PENTE P1GHADIA,. 20 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΝΩΝΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (396-393 π.Χ.) 0 ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΟΡΘΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 28 ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΤΟ 1897 ΣΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 36 ΣΙΜΟΝ ΜΠΟΛΙΒΑΡ Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 46 ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΟΥΓΕΝΟΤΩΝ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 52 1943 ■Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΝΑΚΩΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 60 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (25/12/1947-6/1/1948). ΜΟΝΙΜΕΣ Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο Ο σ τρ α τά ρ χ η ς Ρ ό μ μ ελ σ υ σ κ έ π τε τα ι μ ε το ν δ ιο ικ η τή τη ς Μ ερ α ρ χ ία ς Π ά ν τσ ερ Lehr σ τρ α τη γ ό Μ π ά γ ιερ λ α ϊν , μ ε το ν οποίο είχ αν σ υ ν υ π η ρ ε τή σ ει σ τη Β. Α φ ρ ική , κα ι τον δ ιο ικ η τή το υ Σ υ ν τά γ μ α το ς Π ά ν τσ ερ Lehr σ υ ν τα γ μ α τά ρ χ η Γ κ έρ χ α ρ ν τ, σ τη Ν ο ρ μ α ν δ ία σ τις 2 Ιο υ λ ίο υ 1944 ("R o m m el in N orm andy", πίν. το υ D a v id P e n tla n d - δ η μ ο σ ιε ύ ε τα ι μ ε ά δ ε ια το υ D. P e n tlan d κ α ι τη ς C ranston Fine A rts , C op yrig h t D a vid P en tian d /C ra n s to n Fine A rts , w w w .p a n ze r-p rin ts.co m ).. ΣΤΗΛΕΣ. 4 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 74 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 76 ΣΦΑΛΜΑΤΑ 77 ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ 78 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 80 ΒΙΒΛΙΑ 82 QUIZ ΓΝΩΣΕΩΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ“ Μηνιαίο περιοδικό - Κυκλοφορεί στις αρχές κάθε μήνα · ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΛΗΣ · ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ · ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΜΙΧΑΗΛ 0ΙΚ 0 Ν 0Μ Α Κ 0 Σ , Αντιστράτηγος ε.α. / ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Υποστράτηγος ε.α. / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ, Υποστράτηγος ε.α., τ. Καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας Σ.Σ.Ε./ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΔΕΩΝ, Υποστράτηγος ε.α., τ. Καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας Σ.Σ.Ε. / ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΑΣ, Υποστράτηγος ε.α. / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ, Υποστράτηγος ε.α./ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταξίαρχος ε.α., τ. καθηγητής Στρατιωτικής Ιστορίας ΣΣΕ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ0Λ0ΥΔΗΣ Συνταγματάρχης (ΤΧ) ε.α. I ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΚΑΣ, Αρχιπλοίαρχος (Δ) ΠΝ ε.α. / ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ / ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ / ΑΛΕΞΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ / ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΡΕΛΑ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ I ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡ0Π0ΥΛ0Σ / ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ / ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝ 0Π0ΥΛ0Σ / ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ / ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ / ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΜΗΡΑΣ / ΓΑΒΡΙΗΛ-ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ / ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΑΡΗΣ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΡΙΔΗΣ / ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ / ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ / ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥI ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ,/ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΛΑΣΣΗΝΟΣ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΕΖΟΣ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΡΝΙΩΤΗΣ / ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ · ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ Η Μ 0Π 0ΥΛ 0Σ · ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΕΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ β ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ · ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΚΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΙΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΒΙΚΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ · ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 49,10683 ΑΘΗΝΑ / ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Τ.θ. 3951,10210 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 010.38.21.985 · e-mail: periscop@otenet.gr · FAX: 010.38.21.985 · ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΤΗΣΙΑ 12 ΤΕΥΧΗ): 36,00 ευρώ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΛΠ. 70,00 ευρώ · ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΚΥΠΡΟΣ 72,00 ευρώ / ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 80,00 ευρώ · ΕΠΙΤΑΓΕΣ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ): ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Τ.θ. 3951,10210 ΑΘΗΝΑ · ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΛΗΣ, Θεμιστοκλέους 49, Αθήνα · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΛΗΣ · ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δ. ΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ-1. =ΥΝΟΣ OE t ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ.

(3) Ε. Ι Δ. Η. Σ. Ε. Ι Σ Ο θεω ρ ούμενος ως τάφος του Κολόμβου στον κ αθεδρικό ναό της Σεβίλλης. Η σορός υπ οβαστάζεται από τέσσερα αγάλματα τα οποία αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα βασίλεια της Ισπανίας.. ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ Η τ ύ χ η τ η ς σ ορ ο ύ τ ο υ Χ ρι­ σ τό φ ο ρ ο υ Κ ο λ ό μ β ο υ π ε ρ ιβ ά λ ­ λ ε τ α ι από έν α μ υ σ τή ρ ιο σ χ εδ ό ν τό σ ο σ κ ο τε ιν ό όσ ο κα ι π ο λ λ ές π τυ χ έ ς τ η ς ζω ή ς το υ . Ο μ ε γ ά λ ο ς ε ξ ε ρ ε υ ν η τ ή ς μ ε τ ο α π ρ ο σ δ ιό ρ ι­ σ το π α ρ ε λ θ ό ν δ ιέγ ρ α ψ ε μια μ ε ­ τε ω ρ ικ ή π ο ρ εία η οπ οία κο ρ υφ ώ θ η κ ε μ ε τ η ν α ν α κά λ υ ψ η το υ Ν έο υ Κ όσ μ ου, γ ια να γ νω ρ ίσ ει κ α τα κ ό ρ υ φ η πτώ ση λόγω τ η ς α­ π ώ λεια ς τ η ς ε ύ ν ο ια ς τ ο υ ισπανι­ κο ύ θ ρ ό ν ο υ . Ο ι δ ρ α μ α τ ικ έ ς ε ­ ν α λ λ α γ έ ς τ η ς σ τα δ ιο δ ρ ο μ ία ς το υ σ υ ν έβ α λ α ν σ ε μ ε γ ά λ ο β α θ μ ό σ τη μ υ θ ο π ο ίη σ η τ η ς ζω ής το υ , σ το μ υ σ τή ρ ιο τ η ς οπ οία ς π ρ ο σ τέ θ η κ α ν α ρ γ ό τ ε ρ α ο ι δ ια ­ δ ο χ ικ έ ς μ ε τα κ ιν ή σ ε ις τ η ς σ ο­ ρ ο ύ το υ . Ο Κ ο λ ό μ β ο ς π έ θ α ν ε τ ο 1506 σ το Β α γ ια δ ο λ ίδ τ η ς Ισπα­ ν ία ς κα ι α ρ χ ικά ε τ ά φ η σ ε έν α μ ο ν α σ τή ρ ι τ η ς Σ ε β ίλ λ η ς , τ η ς π ό λ η ς η οπ οία ε ίχ ε α π ο τε λ έ σ ε ι τ η "6άσ η" τω ν σ χεδ ίω ν τ ο υ για τ η ν π ρ ο σ έγ γισ η τ η ς Ιαπ ω νίας μέσ ω το υ διά π λου τ ο υ Α τ λ α ν τ ι­ κο ύ . Σ τη σ υ ν έχ ε ια η σ ο ρ ό ς το υ μ ε τ α φ έ ρ θ η κ ε σ το ν κ α θ ε δ ρ ικ ό να ό το υ Α γίου Δ ο μ η ν ίκ ο υ (το υ ν η σ ιο ύ τ ο οπ οίο θ ε ω ρ ε ίτ ο μ έ χ ρ ι π ρ ό σ φ α τα ό τ ι ε ίχ ε α ν α κ α λ ύ ψ ει π ρ ώ το) κα ι τ ο π ο θ ε τ ή θ η κ ε δίπ λα σ ε ε κ ε ίν η τ ο υ γ ιο ύ τ ο υ Ν τιέ γ κ ο . Το 1795, λό γω τ η ς εισ β ο λ ή ς τω ν Γάλλω ν σ το ν Α γιο Δ ο μ ή ν ικ ο και π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ να μη π έσ ο υ ν τα ο ­ σ τά τ ο υ Κ ο λ ό μ β ο υ σ τα χ έρ ια το υ ς , οι Ισπανοί τ α έ σ τε ιλ α ν σ τη ν Α βάνα. Ε ναν αιώ να α ρ γ ό ­ τε ρ α , τ ο 1898, τ α ο σ τά το υ μ ε γ ά ­ λου ε ξε ρ ε υ ν η τή μ ετα φ έρ θ η κα ν κα ι πά λι σ τη ν Ισπανία, π ρ ο κ ε ιμ έ ­ ν ο υ να μη π έσ ο υ ν σ τα χ έ ρ ια τω ν Α μ ε ρ ικ α ν ώ ν ο ι ο π ο ίο ι κ α τ έ λ α ­. ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚΗ ΙΣ ΤΟΡΙΑ. β α ν τ η ν Κ ο ύ β α κ α τά τ ο ν ισπανοα μ ε ρ ικ α ν ικ ό π ό λ εμ ο . Σ ή μ ερ α β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ το ν κ α θ ε δ ρ ικ ό ναό τ η ς Σ ε β ίλ λ η ς , δίπ λα σ ε ε κ ε ίν α τ ο υ γ ιο υ τ ο υ Φ ερ ν ά ν το . Για π ε­ ρ ισ σ ό τε ρ ο από έν α ν αιώ να ό ­ μω ς π ο λ λ ο ί επ ισ τή μ ο ν ε ς α μ φ ι­ σ β η το ύ ν κ α τά π όσ ον η σ ο ρ ό ς που έ χ ε ι τ α φ ε ί σ τη Σ ε β ίλ λ η είνα ι π ρ ά γ μ α τι ε κ ε ίν η τ ο υ Κ ο λ ό μ β ο υ . Π ρ ό σ φ α τα έν α ς γ ε ν ε τ ισ τ ή ς και κ α θ η γ η τ ή ς τ η ς Ισ το ρ ία ς σ ε έν α γ υ μ ν ά σ ιο κ ο ν τ ά σ τη Σ ε β ίλ λ η , ο Μ α ρ σ ιά λ Κ ά σ τρ ο Σ ά ν τσ εζ, έ θ ε ­ σ ε τ ο ζ ή τη μ α μ ε π α ρ α σ τα τικ ό τρ ό π ο : Έ φ ό σ ο ν ο Κ ο λ ό μ β ο ς ε ­ τά φ η κ ο ν τά σ το ν γ ιο τ ο υ Ν τ ιέ ­ γ κ ο (σ το ν Α γιο Δ ο μ ή ν ικ ο ), δ ε ν α ­ π ο κ λ ε ίε τα ι να έχ ο υ ν ξ ε θ ά ψ ε ι ά λ λ η σ ορό". Ο ίδ ιο ς π ρ ό τ ε ιν ε μια λύσ η σ το α ίν ιγ μ α η οπ οία θ α δ ια λύ σ ει κ ά θ ε α μ φ ιβ ο λ ία : τ η ν α ­ ν ά λυ σ η τω ν ο σ τώ ν μ έσ ω τ η ς μ ε ­ θ ό δ ο υ τ ο υ DNA. Τ η ν ε ξ έ τ α σ η π ρ ό κ ε ιτα ι να α ν α λ ά β ει ε ρ ε υ ν η ­ τικ ή ο μ ά δ α από τ ο Ε ρ γ α σ τή ρ ιο Γ ε ν ε τ ικ ή ς Α να γνώ ρισ η ς τ ο υ Π α­ ν επ ισ τη μ ίο υ τ η ς Γ ρανάδας, υπό τ η δ ιεύ θ υ ν σ η τ ο υ Χ ο σ έ Α ν τό ν ιο Λ ο ρ έ ν τ ε Α κό σ τα . Ο Σ ά ν τσ εζ έ ­ χ ε ι σ η μ ειώ σ ει: "Α κό μ η κα ι αν β ρ ίσ κ α μ ε ό τ ι η σ ο ρ ό ς δ ε ν α ν ή ­ κ ε ι σ το ν Κ ο λ ό μ β ο , δ ε ν θ α π είρ α ­ ζ ε τό σ ο , δ ιό τ ι ο τά φ ο ς α υ τό ς θ α είν α ι τ ο ίδ ιο σ η μ α ν τικ ό ς . Θ α ε ί­ να ι έ ν α κ ε ν ο τά φ ιο σ τη μ ν ή μ η το υ ".. 0 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ Σ α ρ α ν τα ε ν ν έ α χ ρ ό ν ια μ ε τά τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η σ τη ν η λ ε κ τ ρ ικ ή κ α ρ έκ λ α , σ τις φ υ λ α κ έ ς Σ ιν γ κ. Σ ιν γκ , τ ο υ ζ ε ύ γ ο υ ς τω ν θ ε ω ρ ο ύ ­ μ εν ω ν ω ς κα τα σ κό π ω ν Τ ζο ύ λιο υ ς κα ι Ε θ ε λ Ρ ό ζε ν μ π ε ρ γ κ (19 Ιο υ ν ίο υ 1953), οι ο π ο ίο ι δ ύ ο χ ρ ό ­ νια ν ω ρ ίτερ α είχ α ν κ α τα δ ικ α ­ σ τεί σ ε θ ά ν α τ ο γ ια κα τα σ κ ο π εία υπ έρ τ η ς Σ ο β ιε τ ικ ή ς Ενω σ ης, α-. 0 Ν τέη β ιντ Γκρήνγκλας π ο κ α λ ύ π τετα ι π έρ α από κ ά θ ε α μ φ ιβ ο λ ία η τ α υ τ ό τ η τ α τ ο υ π ρ α γ μ α τικ ο ύ εν ό χ ο υ τ η ς δ ρ α μ α ­ τικ ή ς ε κ ε ίν η ς υ π ό θ εσ η ς. Η "υ ­ π ό θ εσ η Ρ ό ζεν μ π ερ γ κ " ε ίχ ε έ λ ­ θ ε ι σ τη δ η μ ο σ ιό τη τα κ α τά τ η ν κο ρ ύ φ ω σ η τ ο υ Ψ υ χ ρ ο ύ Π ο λ έ­ μο υ, ό τα ν η Σ ο β ιε τ ικ ή Ενωση επ εδ ίω κ ε μ ε κ ά θ ε θ υ σ ία να απ ο­ κ τή σ ε ι τα μ υ σ τικ ά τ η ς κ α τα ­ σ κ ε υ ή ς τ η ς α το μ ικ ή ς β ό μ β α ς. Π αρά τ η ν κ α τα δ ίκ η τ ο υ ς ο ι Ρόζ ε ν μ π ε ρ γ κ δ ε ν είχ α ν σ τα μ α τή ­ σ ει να δ ια κ η ρ ύ σ σ ο υ ν τ η ν α θ ω ό ­ τ η τ α τ ο υ ς μ έ χ ρ ι τ η ν τ ε λ ε υ τ α ία σ τιγ μ ή τ η ς ζω ή ς τ ο υ ς , η δ ε θ α ­ νάτω σ ή τ ο υ ς ε ίχ ε θ ε ω ρ η θ ε ί π ρ ο ϊό ν κ α κ ο δ ικ ία ς. Κ α τά τ η δ ιά ρ κ ε ια τ η ς δ ίκ η ς ε ίχ ε α π ο δ ειχ θ ε ί η σ υ ν εν ο χ ή το υ α δ ε λ φ ο ύ τ η ς Ε θ ε λ Ρ ό ζεν μ π ερ γ κ , Ν τέ η β ι­. ν τ Γ κ ρ ή ν γ κ λ α ς , ο ο π ο ίο ς ε ρ γ α ­ ζ ό τα ν ω ς τ ε χ ν ικ ό ς σ το Κ έ ν τρ ο Α το μ ικ ώ ν Ε ρ ευ ν ώ ν τ ο υ Λ ο ς Αλ α μ ο ς . Ο Γ κ ρ ή ν γ κ λ α ς ε ίχ ε π α­ ρ α δ ε χ θ ε ί ό τ ι ε ίχ ε κ λ έ ψ ε ι α π όρ­ ρ η τα σ το ιχ εία τα οπ οία σ τη σ υ­ ν έ χ ε ια π α ρ έδ ω σ ε σ το υ ς Σ ο β ιε τ ι­ κο ύ ς , ισ χ υ ρ ίσ τη κ ε ό μ ω ς ό τ ι τ ο ν ε ίχ ε π α ρ α σ ύ ρ ει ο Τ ζ ο ύ λ ιο υ ς Ρόζ ε ν μ π ε ρ γ κ . Η σ υ μ μ ε το χ ή το υ σ τη ν υ π ό θ εσ η τ ο ύ σ το ίχ ισ ε κα ­ τα δ ίκ η σ ε φ υ λ ά κισ η 15 ετώ ν , α λ ­ λά τ ο 1960 α π ο φ υ λ α κ ίσ τη κ ε και σ τη σ υ ν έχ ε ια ε γ κ α τ α σ τ ά θ η κ ε σ τη Ν έα Υόρκη μ ε ν έ ο όνομ α . Π ρ ό σ φ α τα α π ο κά λ υ ψ ε σ ε ε κ π ο ­ μπή τ ο υ α μ ε ρ ικ α ν ικ ο ύ δ ικ τύ ο υ CBS ό τ ι ε ίχ ε ψ ε υ δ ο μ α ρ τυ ρ ή σ ε ι π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ να σ ώ σ ει τ ο ν ε α υ ­ τ ό τ ο υ κα ι τ η σ ύ ζυ γό τ ο υ . Σ ε α υ ­ τή τ ο υ τ η ν ε ν έ ρ γ ε ια ε ίχ ε τ η σ ύ μ ­ φ ω ν η γ νώ μ η τ ο υ α ν α κ ρ ιτή Ρόι Κ ον, μ ε τ έ π ε ιτ α σ τεν ο ύ σ υ ν ερ ­ γ ά τ η τ ο υ γ ν ω σ το ύ "κ ο μ μ ο υ ν ισ το φ ά γ ο υ " γ ερ ο υ σ ια σ τή Τζο Μ α κά ρ θ ι. Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α ο Γ κ ρ ή ν γ κ λ α ς ισ χ υ ρ ίσ τη κ ε ό τ ι ε ί­ χ ε π α ρ α σ υ ρ θ εί από τ ο ν Ρ όζενμ π ερ γ κ, τ ο ν ο π ο ίο σ τη ν π ρ α γμ α ­ τ ικ ό τ η τ α μισ ο ύσ ε, εν ώ π α ρ ά λ­ λ η λ α τ ο υ χ ρ ω σ το ύ σ ε κ α ι χ ρ ή μ α ­ τα . Σ τη σ υ ν έχ ε ια ά λ λ α ξ ε τ η ν κα­ τά θ ε σ ή τ ο υ κ α τη γ ο ρ ώ ν τα ς και τ η ν α δ ελ φ ή το υ , τ η ν οπ οία μ ε α υ τό τ ο ν τρ ό π ο ο δ ή γ η σ ε επ ίσ ης σ το ν θ ά ν α το . Τις α π ο κα λ ύ ψ εις π ρ ό κ ε ιτα ι να σ υ μ π ερ ιλ ά β ει σε έ ν α β ιβ λ ίο τ ο υ τ ο ο π ο ίο π ρ ό κ ε ι­ τ α ι να ε κ δ ο θ ε ί σ ύ ν το μ α σ τις ΗΠ Α μ ε τ ο ν τ ίτ λ ο "Ο α δ ελ φ ό ς ".. ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ Η κ υ κ λ ο φ ο ρ ία β ιο γρ α φ ία ς τ ο υ Α δ ό λ φ ο υ Χ ίτ λ ε ρ από τ ο ν Β ρ ε τ α ν ό ισ το ρ ικ ό Ια ν Κ έρσ ω (σ τη ν Ε λλά δ α έ χ ε ι κ υ κ λ ο φ ο ρ ή ­ σ ει τ ο π ρ ώ το μ έ ρ ο ς τη ς , από τ ις ε κ δ ό σ ε ις Scripta, μ ε τ ίτ λ ο "Χ ίτ­ λ ε ρ 1889-1936: Υ β ρ ις") έδ ω σ ε τ ο έν α υ σ μ α γ ια ν έ ε ς α π ο κ α λ ύ ψ εις σ χ ετικ ά μ ε τ η ν π ρ ο σ ω π ικό τη τά το υ . Ο ι α π ο κ α λ ύ ψ εις α υ τ έ ς π ρ ο ­ έρ χ ο ν τα ι από μια γ ρ α μ μ α τέ α τ ο υ Φ ύ ρ ερ , τ η ν Τ ρ ά ο υ ν τλ Γ ιού νγ κ , η οπ οία α ν έ λ α β ε τα κ α θ ή κ ο ν τά τ η ς τ ο ν Δ ε κ έ μ β ρ ιο τ ο υ 1942 κα ι δ ια τή ρ η σ ε τ η θ έ σ η τ η ς μ έ ­ χ ρ ι τ ο τ έ λ ο ς τ ο υ Β 1 Π α γκ ο σ μ ίο υ Π ο λ έμ ο υ . Σ ύ μ φ ω να μ ε τ ις α φ η ­ γ ή σ ε ις τ η ς Γ ιο ύ ν γ κ ο Χ ίτ λ ε ρ ε ί­ χ ε διπ λή π ρ ο σ ω π ικό τη τα . Σ τις.

(4) -. ΔΙΟΡΘΩΣΗ Σ ε μια παράγραφο του άρ θρ ο υ Ή ναυμαχία της Γιουτλά νδης", που δ η μ ο σ ιεύ τη κ ε στο τεύχος Απριλίου 2002, έγινε ένα μικρό σφάλμα που ο δ η γ εί σε παρανόηση. Πιο συγκεκριμένα, στην τρ ίτη παράγραφο της μεσαίας στήλης της σελίδας 51 η ορθή διατύπωση της πρότασης (περίπου στα μέσο τη ς παραγράφου) έχει ως εξή ς: "Λίγα λεπτά μ ετά την καταστροφ ή το "Iron Duke" πέρασε κοντά...".. γ υ ν α ίκ ε ς π ου τ ο ν π ε ρ ιέ θ α λ λ α ν (π.χ. σ τη ν ε ρ ω μ έ ν η τ ο υ Εύα Μ π ρ ά ο υ ν , σ ε ά λ λ ε ς τ ρ ε ις γ ρ α μ ­ μ α τ ε ίς το υ , σ τη σ ύ ζυ γο τ ο υ υ ­ π ο υ ρ γ ο ύ Ε ξο π λισ μ ώ ν Α λ μ π ε ρ τ Σ π έερ ) έ δ ε ιχ ν ε τ η ν α νθ ρ ώ π ινη , γ ο η τ ε υ τ ικ ή π λ ευ ρ ά το υ . Χ α ρ α ­ κ τη ρ ισ τικ ά α ν α φ έ ρ ε ι: "(ο Χ ίτλ ε ρ ) μ α ς κ α λ ο ύ σ ε μ ό νο ό τα ν ή ­ θ ε λ ε να μ α ς υ π α γ ο ρ εύ σ ει. Το γ ρ α φ ε ίο μα ς, κα ι σ τη ν κ α γ κ ε λ α ­ ρία κ α ι σ τα κ α τα φ ύ γ ια , β ρ ισ κ ό ­ τ α ν μ α κρ ιά από τ ο α ρ χ η γ είο το υ , ώ σ τε π ο τ έ δ ε ν γ ίν α μ ε μ ά ρ ­ τ υ ρ ε ς κά π οιο υ από τ α ξεσ π ά ­. ;. σ μ α τα που ψ ιθ υ ρ ιζ ό τα ν ό τ ι ε ί­ χ ε ...Ο τα ν υ π α γ ό ρ ε υ ε η φ ω νή τ ο υ ή τ α ν σ υ ν ή θ ω ς ή ρ ε μ η . Κ α τά δ ια σ τή μ α τα ό μ ω ς, ό τ α ν ε ρ γ α ζό ­ τ α ν επ άνω σε κά π ο ιο λ ό γ ο το υ , γ ιν ό τα ν ξα φ ν ικ ά β ρ α χ ν ή , σ υνοδ ε υ ό μ ε ν η από μ ε λ ε τ η μ έ ν α π λ η ­ θ ω ρ ικ έ ς κ ιν ή σ ε ις . Σ υ ν έ β α ιν ε απ ό τ η μια σ τιγμ ή σ τη ν ά λ λ η και ή τ α ν φ α ν ε ρ ό ό τ ι ε κ ε ίν η τ η σ τιγ ­ μή έ κ α ν ε π ρ ό β α ,ε ρ μ ή ν ε υ ε έν α ν ρ ό λο . Α υ τή η “ε ρ μ η ν ε ία " π ε ρ ιε λ ά μ β α ν ε π ά ντα α ρ κ ε τ έ ς λ ε κ τ ι­ κ έ ς π ρ ο σ β ο λ ές μ ε α π ο δ έ κ τε ς τ ο υ ς Ε β ρ α ίο υ ς κα ι τ ο υ ς Σ λά ­ β ο υ ς. Ενα λ ε π τ ό α ρ γ ό τ ε ρ α η φ ω ν ή τ ο υ γ ιν ό τα ν πά λι ή ρ ε μ η κα ι ε κ ε ίν ο ς έπ α ιρ ν ε τ ο ύ φ ο ς το υ δ α σ κ ά λ ο υ “ . Εκ τω ν υ σ τέρ ω ν η Γ ιο ύ ν γ κ π ισ τε ύ ε ι ό τι η θ ε ω ρ ία τ η ς γ ε ν ο κ τ ο ν ία ς τω ν Ε βρα ίω ν απ ο τε λ ο ύ σ ε α ν έ κ α θ ε ν π ρ ό θ εσ η τ ο υ Χ ίτλ ε ρ , α π ο ρ εί ό μ ω ς μ ε τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι η ίδια δ ε ν κ α τό ρ θ ω ­ σ ε να ιχ ν η λ α τή σ ε ι τ η "δ ε ύ τε ρ η ", πιο σ κ ο τε ιν ή π ρ ο σ ω π ικό τη τά το υ , παρά τ ο ό τ ι τ η ς υ π α γ ό ρ ε υ ­ σ ε ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς κ ε ίμ ε ν α . "Α π ο μ ο ν ω μ έ ν ε ς (σ.σ. ε ν ν ο ε ί τ ις κ υ ρ ίε ς τ ο υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς το υ ) από τ ις ε μ π ε ιρ ίε ς τω ν ά λ ­ λω ν Γ ερ μ α νώ ν δ ε χ ό μ α σ τα ν τ η ν π ρ ο ν ο μ ιο ύ χ α α λ λά α π ό λ υ τα α ­ φ ύ σ ικη ζω ή μ α ς ω ς φ υ σ ιο λ ο γ ι­ κή"), είπ ε. Ε ξά λ λ ο υ σ υ ν δ υ ά ζο ­ ν τα ς τ ις π α λ α ιό τ ε ρ ε ς ε ν τυ π ώ ­ σ εις τ η ς απ ό τ ο ν Φ ύ ρ ερ μ ε ε κ ε ί­ ν ε ς π ου τ η ς δ η μ ιο ύ ρ γ η σ ε η α νά ­ γνω σ η τ η ς β ιο γ ρ α φ ία ς τ ο υ Κ έρ -. ΣΕΙΡΑ. ΜΕΓΑΛΕΣ. ΜΑΧΕΣ. ΙΓϋΕΓΛΑΕΪ στορία ! MftXEl ελ „. α λ α μ ε ϊν rot. «sI» *. σω κ α τα λ ή γ ε ι σ το σ υμ π έρ α σ μα ό τ ι η π ρ ο σ ω π ικό τη τα κ α ι η δ ρ ά ­ ση τ ο υ κ υ ρ ια ρ χ ο ύ ν το α π ό λ υ τα από τ ο σ υνα ίσ θη μα . Π ρ ο σ θ έ τε ι μ ά λισ τα : " Π ο τ έ μ έ χ ρ ι σ ή μ ερ α δ ε ν είχ α α ν τ ιλ η φ θ ε ί πώ ς α υ τό ς που α γα π ο ύ σ ε τό σ ο π ολύ τ ο υ ς Γ ερ μ α ν ο ύ ς, ή τα ν έ τ ο ιμ ο ς σ το τ έ λ ο ς να τ ο υ ς θ υ σ ιά σ ει τό σ ο α ­ δ ίσ τα κ τα . Π ο τέ μ ο υ δ ε ν α ν τιλ ή φ θ η κ α τ η ν επ ιρ ρ ο ή π ο υ ε ίχ ε σ ε ό λ ο υ ς μα ς, σ υ μ π ερ ιλ α μ β α ν ο μ έ­ νω ν τω ν σ τρα τηγώ ν. Η τα ν κ ά τι π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο από χάρισ μα. Μ ε ­ ρ ικ έ ς φ ο ρ έ ς ό τα ν έ φ ε υ γ ε γ ια να π ά ει κά π ο υ ν ιώ θ α μ ε τ ο ν α έ ρ α γ ύ ρ ω μα ς να λ ιγ ο σ τε ύ ε ι. Κ ά τι έ ­ λ ειπ ε: τ ο ο ξυ γ ό ν ο , η σ υ ν α ίσ θ η ­ ση ό τ ι ή μ α σ τε ζω ν τα ν ο ί - υπ ήρ χε έ ν α κενό ". Π ε ρ ιγ ρ ά φ ο ν τα ς τις τ ε λ ε υ τ α ίε ς σ τιγ μ έ ς που έζη σ ε κ ο ν τά τ ο υ λ έ ε ι ό τι π ίσ τε ψ ε πως τ ε λ ικ ά θ α μ ά θ α ιν ε τα κ ίν η τρ α τω ν π ρ ά ξεώ ν το υ : “Σ κ έ φ θ η κ α ό τ ι θ α γ ιν ό μ ο υ ν ο π ρ ώ το ς ά ν ­ θ ρ ω π ο ς σ τη Γη π ου θ α μ ά θ α ιν ε γ ια τί σ υ ν έβ η σ α ν όσ α σ υ ν έβ η σαν. Σ κ έ φ θ η κ α ό τι θ α έ λ ε γ ε κ ά τι που θ α τα ε ξη γ ο ύ σ ε όλα , που θ α μ α ς μ ά θ α ιν ε κ ά τι, που θ α μ α ς ά φ η ν ε μ ε κά τι. Ο μω ς μ ε τά , κα ­ θ ώ ς μ ο υ υ π α γ ό ρ ε υ ε ε κ ε ίν ο τ ο ν α τ ε λ ε ίω τ ο κ α τά λ ο γ ο τω ν υ π ο υ ρ ­ γώ ν π ου ή θ ε λ ε να δ ια δ ε χ θ ο ύ ν τ η ν κ υ β έ ρ ν η σ ή το υ , σ κ έ φ θ η κ α πόσο α ν α ξιο π ρ επ ή ή τ α ν όλα. Μ ο νά χα οι ίδ ιε ς φ ρ ά σ εις, σ το ν ί­ δ ιο ή ρ ε μ ο τό ν ο , κα ι σ το τ έ λ ο ς ε ­ κ ε ίν ε ς ο ι τ ρ ο μ ε ρ έ ς λ έ ξ ε ις για. Γ. Τ Ι Τ Ρ A T I f i T 1K 5J. 1. ΙΜ ΕΓΑ Α ΕΙ Μ ΛΧΕΪ. το υ ς Ε β ρ α ίο υ ς. Ο λο ς α υ τό ς ο π ό νο ς κ α ι ο ύ τ ε μια λ έ ξ η σ υμ π ό­ ν ια ς. Θ υ μ ά μ α ι πω ς σ κ έφ θ η κ α : Δ ε ν μ α ς ά φ η σ ε τίπ ο τα ".. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ • Παρακαλούμε τους αναγνώ­ στες που μας αποστέλλουν επι­ στολές να γράφουν ευανάγνω­ στα, να αποφεύγουν τις ακραί­ ες εκφράσεις και σε καμία περί­ πτωση να μην υπερβαίνουν τις 250-300 λέξεις. Σε αντίθετη πε­ ρίπτωση τα κείμενά τους δεν 9α δημοσιεύονται και πιθανό­ τατα δεν 9α λαμβάνουν απά­ ντηση. Το περιοδικό μας επιθυ­ μεί την ανταλλαγή απόψεων, την καλοπροαίρετη κριτική και κυρίως τον σεβασμό στον διατι­ θέμενο χώρο, ο οποίος είναι πο­ λύτιμος.. • Ανώνυμες επιστολές δεν απαντώνται. Ολες οι επιστολές και τα e-mail 9α πρέπει να έ­ χουν ονοματεπώνυμο, διεύθυν­ ση και τηλέφωνο. Το περιοδικό μπορεί να δημοσιεύσει ή να α­ παντήσει σε επιστολές χωρίς να αναφέρει το όνομα του αποστο­ λέα, αν το ζητήσει ο ίδιος.. α τ ιο τ ικ η. Ι σ τ ο ρ ία. 1. Ι σ τ ο ρ ία ϊ. Μ Ε Γ Α Α Ε Ι ΜΑΧΕΣ. O P ι. iä » ™ .. j. _ Mb. Μία ακόμη εξα ιρ ετική ιστορική σειρά των ΕΚΔΟ­ ΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ με τη συνεργασία του περιο­ δικού «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» που έχ ει ιδ ια ίτε­ ρο μοντελισ τικό ενδια φ έρο ν αφού κά θ ε βιβλίο διακρίνεται για τη σπάνια εικονογράφηση, του ς πρω τότυπους χά ρ τες και τις θαυμάσιες έγχρω ­ μες κα λλιτεχνικές απεικονίσεις στολών, αρμά­ των, οχημάτων, αεροσκαφών και πλοίων.. Τα βιβλία τη ς σειράς απ οτελούν α ν εκτίμ η τη πη­ γή πληροφόρησης για κάθε μ ο ντελισ τή και λά­ τρη τη ς ιστορίας αφού σε αυτά περιλαμβάνονται π ολύτιμες και σπάνιες πληροφ ορίες καθώς και πλήθος φωτογραφικού υλικού. Κάθε βιβλίο τη ς σειράς είναι μοναδικό στο είδος του και δ εν πρέπει να λείπ ει από καμιά βιβλιοθήκη.. Τα π έ ν τε πρώτα βιβλία μπ ορ είτε να τα π ρ ο μ η θ ευ τείτε από τα γραφ εία το υ π εριο δικο ύ "M O DEL EXPERT" Θ εμ ισ το κλ έο υ ς 49,10683 Αθήνα, τηλ/fax 010-3821985 και από τα σ υνεργαξόμενα κατα σ τήματα.

(5) Η Μ ΑΧΗ ΤΗΣ Ν Ο Ρ Μ Α Ν Δ ΙΑ Σ ΤΟ ΚΑ ΛΟ Κ Α ΙΡΙ ΤΟΥ 1944 ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ Ε Ρ Β ΙΝ Ρ Ο Μ Μ Ε Λ Μ ΙΑ ΑΠ Ο ΤΙΣ Π ΙΟ ΔΕΞΙΟ ΤΕΧΝ ΙΚ ΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ Π Ο Υ ΔΙΕΞΗΓΑΓΕ ΠΟΤΕ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΗΤΑΝ Π Ω Σ Η ΓΕΡΜ Α ΝΙΑ ΕΙΧΕ ΠΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ Π ΙΘ Α Ν Ο ΤΗ ΤΕΣ ΝΑ Ν ΙΚ Η ΣΕ Ι, ΑΚΟΜ Α Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΑΞΙΩ Μ Α ΤΙΚΟ Σ ΚΑΤΟΡΘΩΝΕ ΝΑ ΠΑ ΡΑΜ ΕΙΝΕΙ Σ Τ ΙΣ ΕΠ ΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ω Σ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.. Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ Β. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.

(6)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :