PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GRABAG

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1

GRABAG

Jalan Raya Grabag, Kabupaten Magelang Kode Pos 56196 Telepon 0293- 3148143 Surat Elektronik sman1grabag@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMA NEGERI 1 GRABAG KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 422.6/530

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN

UJIAN SEKOLAH SMA NEGERI 1 GRABAG KABUPATEN MAGELANG

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Menimbang

: Sehubungan dengan telah berakhirnya ujian sekolah bagi peserta didik kelas XII

Program Bahasa, Program IPA dan Program IPS tahun pelajaran 2020/2021 maka

diperlukan penetapan kelulusan ujian sekolah tahun pelajaran 2020/2021.

Mengingat

: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

c. Permendikbud No20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.21 tahun 2016 tentang

Standar Isi.

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 tahun 2016 tentang

Standar Penilaian.

f. Permendikbud No23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.

g. Permendikbud No 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh satuan

Pendidikan.

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

i. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama,

Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516

Tahun 2020 Nomor HK.03.01/Menkes/363/202 ,dan Nomor440-882 Tahun

2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggara-an Pembelajaran

pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

j. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang

Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian

Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(Covid-19);

k. Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Grabag Nomor://2021 Tentang Prosedur

Operasional Standar (Pos) Ujian Sekolah SMAN Negeri 1 Grabab Tahun

Pelajaran 2020/2021.

(2)

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Sma Negeri 1 Grabag Kabupaten Magelang

Nomor : 423.7/172/2021 Tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian

Sekolah SMA Negeri 1 Grabag Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran

2020/2021

b. Rapat penegas penetapan kelulusan dewan guru SMAN 1 Grabag pada tanggal

03 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: a. Peserta ujian sekolah tahun 2021 yang dinyatakan lulus berdasarkan kriteria

kelulusan Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Grabag, Kabupaten Magelang

adalah yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai kesatuan yang

tak terpisahkan.

b. Demikian surat keputusan ini dibuat dan berlaku mulai 03 Mei 2021.

Ditetapkan:

Tempat

: Grabag

Tanggal.

: 03 Mei 2021

(3)

LAMPIRAN I

SK NOMOR : 422.6/530

TENTANG PENETAPAN KELULUSAN

SMAN 1 GRABAG

HASIL UJIAN SEKOLAH TH. PELAJARAN 2019/2020

Daftar Peserta Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 SMA Negeri 1 Grabag, Kabupaten Magelang

No Nama NIPD NISN JK Tempat, Tgl Lahir Agama Nama Orang Tua Kelas Keterangan Kelulusan

1 AJENG DANIA MADA DEWI 8463 0034708712 P Magelang, 02 Mei 2003 Islam Kusworo XII BAHASA LULUS 2 ALDI KURNIAWAN 8464 0038264088 L Magelang, 28 April 2003 Islam Jarkoni XII BAHASA LULUS 3 AMALIA SALSABILA RAMADHANI 8465 0024527780 P Magelang, 19 Nopember 2002 Islam Purwanto XII BAHASA LULUS 4 ANNISA NUR RAHMA 8467 0037464607 P Magelang, 07 Juli 2003 Islam Daroji XII BAHASA LULUS 5 AULIA NISWA AZZAHRA 8469 0039006842 P Magelang, 17 Juni 2003 Islam Sukedi XII BAHASA LULUS 6 BIAS AYU SEKARTAJI 8470 0032933647 P Magelang, 28 Mei 2003 Islam Budiyanto XII BAHASA LULUS 7 DWI RAHMAWATI 8472 0036589267 P Magelang , 29 Nopember 2004 Islam Sujono XII BAHASA LULUS 8 ENI LUTFIYATI INDRIYASARI 8473 0022009645 P Magelang, 20 Mei 2002 Islam Supriyanto XII BAHASA LULUS 9 FAIQOTUL ALFIYAH HUMNA 8474 3026161555 P Pelalawan, 27 April 2002 Islam Eko Priyono XII BAHASA LULUS 10 FAIRUZ BINTI MUHAMMAD

MAHFUDZ 8475 0028409304 P Magelang, 25 Mei 2002 Islam Muhammad XII BAHASA LULUS

(4)

12 FRISCA AMALIA PRAMESWARI 8477 0029805247 P Magelang, 28 Desember 2002 Islam Suraji XII BAHASA LULUS 13 IKA PUSPITA 8479 0027760808 P Magelang, 29 Desember 2002 Islam Slamet Daeroni XII BAHASA LULUS 14 KIKI ELINA KURNIATI 8480 0037192822 P Magelang, 24 Januari 2003 Islam Agus Triyono XII BAHASA LULUS 15 MIFTAHUL HILDA CAHYONO 8481 0026101261 L Magelang, 03 Juni 2002 Islam Suryono XII BAHASA LULUS 16 MILA HAFIATUN 8482 0017559841 P Magelang, 04 Oktober 2001 Islam Subadi XII BAHASA LULUS 17 MUHAMAD MAULANA

FERDIANSYAH 8484 0031062608 L Magelang , 12 Mei 2003 Islam Tukiman XII BAHASA LULUS 18 MUHAMMAD DAFAN NIBRA

SUDIN 8485 0023920624 L Magelang , 23 Juni 2002 Islam Asroni XII BAHASA LULUS

19 OKI REMASARI 8486 0027962798 P Magelang, 17 Agustus 2002 Islam Asmui XII BAHASA LULUS 20 PUPUT RAHAYU 8487 0026390182 P Magelang, 07 April 2002 Islam Mohamad Nuryanto XII BAHASA LULUS 21 RASTY MAHESTA 8488 0029051176 L Magelang, 13 April 2002 Islam Sudi Utomo XII BAHASA LULUS 22 RINA DWI RAHAYU 8489 0027826221 P Magelang, 04 Oktober 2002 Islam Solikhin XII BAHASA LULUS 23 SALSABILA OKTAVIANI

AKMALYA 8490 0025366366 P Magelang, 27 Oktober 2002 Islam Ahmad Jauhari XII BAHASA LULUS 24 VEGA YULIANA 8491 0023976805 P Magelang, 10 Agustus 2003 Islam Mulyono XII BAHASA LULUS 25 WIDODO CAHYA SAPUTRA 8492 0035667023 L Magelang, 08 April 2003 Islam Mugiono XII BAHASA LULUS 26 WIWID SUGIYANTO 8493 0026609629 L Magelang, 29 Juli 2002 Islam Suwanti XII BAHASA LULUS 27 AGDA FAISAL AZIZ 8597 0035980648 L Magelang, 25 Februari 2003 Islam Agus Santosa XII MIPA 1 LULUS 28 AHMAD MUZADI ARIMIANTO 8562 0059344719 L Magelang, 07 Januari 2005 Islam Abdul Hanan XII MIPA 1 LULUS 29 AINNI HIKMATUL ALIFFAH 8598 0037728692 P Magelang, 28 Mei 2003 Islam Amirrudin XII MIPA 1 LULUS 30 ALDY GUNAWAN 8599 0040210782 L Temanggung, 16 Februari 2004 Islam Bejo XII MIPA 1 LULUS 31 AUNUL FADILAH 8532 0036883977 P Magelang, 23 Februari 2003 Islam Slamet Ashari XII MIPA 1 LULUS 32 BONIFASIUS BRANDY WIJAYA 8604 0037755507 L Magelang, 03 Juni 2003 Katholik Ignatius Ismail Edi

(5)

33 DEWI ANISA WULAN DHARI 8571 0028991129 P Temanggung, 20 Nopember 2002 Islam Sukamto XII MIPA 1 LULUS 34 DHEA FINITADEWI SAPUTRI 8537 0023225947 P Magelang, 21 Agustus 2002 Islam Subari XII MIPA 1 LULUS 35 DHEA FITRIANA 8605 0028914287 P Magelang, 12 Desember 2002 Islam Suroso XII MIPA 1 LULUS 36 DHEA NOVITA GEOVANI 8503 0031340705 P Magelang, 28 Maret 2003 Islam Sayidi Argo Saputro XII MIPA 1 LULUS 37 DWI RAHMA RAHAYU SIWI 8540 0024040654 P Magelang, 25 Desember 2002 Islam Achmad Sofian XII MIPA 1 LULUS 38 FARIK SATRIA MANGGALA 8543 0032207772 L Magelang, 02 April 2003 Islam Mustar Efendi XII MIPA 1 LULUS 39 FEMI NUR MAULIDA 8574 0039841850 P Magelang, 30 Mei 2003 Islam Chamim Nurwanto XII MIPA 1 LULUS 40 HENDRIK 8544 0032405379 L Magelang, 06 Agustus 2003 Islam Akhmad XII MIPA 1 LULUS 41 IIS AFRIYANTI 8576 0037308622 P Magelang, 25 September 2003 Islam Bandel Priyono XII MIPA 1 LULUS 42 KARTIKA PUTRI ZAKIASARI 8614 0038244866 P Magelang, 11 Januari 2003 Islam Zaenal Arifin XII MIPA 1 LULUS 43 KIRANA YUDYA RAHMADHIANI 8579 0025629288 P Magelang, 08 Nopember 2002 Islam Yudianto Adi Saputro XII MIPA 1 LULUS 44 LIA ADILA 8581 0037762367 P Magelang, 26 Maret 2003 Islam Priyanto XII MIPA 1 LULUS 45 LUHUR DIAN WAJAR SARI 8512 0027132250 P Magelang, 02 Oktober 2002 Islam Djaka Marsanta XII MIPA 1 LULUS 46 MARWATI 8548 0035300184 P Magelang, 24 Maret 2003 Islam Suryadi XII MIPA 1 LULUS 47 MIMI FAUZIATI 8513 0028915154 P Magelang, 29 Nopember 2002 Islam Dawami Alias Isfajar XII MIPA 1 LULUS 48 MURDANINGRUM 8550 0028936106 P Magelang, 23 Oktober 2002 Islam S. Muarifin XII MIPA 1 LULUS 49 NAURA AULIA SALSABILA 8516 0004938855 P Magelang, 29 Nopember 2000 Islam Daryanto XII MIPA 1 LULUS 50 NURUL SHOFIANA 8623 0036872023 P Magelang, 11 April 2003 Islam Sopyan XII MIPA 1 LULUS 51 RIAN SETIA BUDI 8519 0028936186 L Magelang, 29 Desember 2002 Islam Muhamad Solhadi XII MIPA 1 LULUS 52 RONA ALDIES HARIBUNDA PUTRI 8556 0029841561 P Magelang, 22 Desember 2002 Islam Khuzaemi XII MIPA 1 LULUS 53 SABILLA SAFA ANNISA QURROTA 8521 0037906741 P Magelang, 23 Januari 2003 Islam Sutopo Aris

(6)

54 SALVA SALSABIELA NUR

HIDAYAH 8557 0027132251 P Semarang, 03 Oktober 2003 Islam

Mukhamad Aziz

Joko Tri Handono XII MIPA 1 LULUS 55 SUCI NABELIA 8628 0033011900 P Temanggung, 16 April 2003 Islam Sucipto XII MIPA 1 LULUS 56 SUFI CITRA PRATIWI 8525 0032825933 P Magelang, 14 Juni 2002 Islam Slamet Suharto XII MIPA 1 LULUS 57 YOGA PRASETYAWAN 8631 0018877687 L Magelang, 25 September 2001 Islam Dwi Suryono XII MIPA 1 LULUS 58 ZULAIKHA NURUL ZAHRA 8596 0029992420 P Banjarnegara, 14 Agustus 2002 Islam Sucipto XII MIPA 1 LULUS 59 ADE RAHMANIA YUNINGSIH 8494 0036665869 P Batang Hari, 18 September 2003 Islam Edi Supriyanto XII MIPA 2 LULUS 60 ADZRIL MAUZAKY 8527 0038994238 L Magelang, 05 Agustus 2003 Islam Budi Rahayu XII MIPA 2 LULUS 61 AHMAD ARIS ISLAKHUDIN 8528 0026375657 L Magelang, 08 Oktober 2002 Islam Muh Asnawi XII MIPA 2 LULUS 62 AULIA NAILIS SYAFIAH 8531 0024001548 P Magelang, 27 Desember 2002 Islam Daliman Dwianto XII MIPA 2 LULUS 63 AULIA NOVITA DEVI 8567 0036799155 P Magelang, 06 Nopember 2003 Islam Setyo Nugroho XII MIPA 2 LULUS 64 AZIN ISZA MAHENDRA 8533 0028935107 L Magelang, 28 Mei 2002 Islam Mukhamad Yeyen XII MIPA 2 LULUS 65 BAGUS ARIF ARIKUSWORO 8602 0027147680 L Sleman, 10 April 2002 Islam Suyoto XII MIPA 2 LULUS 66 BAGUS PRATAMA SUBIYANTO 8534 0031179361 L Cimahi, 10 Agustus 2003 Islam Edy Subiyanto XII MIPA 2 LULUS 67 DELA KARTIKA NOVIANA 8535 0033011401 P Temanggung, 15 Agustus 2003 Islam Mulyono XII MIPA 2 LULUS 68 DHEKA PUTRI FALISA 8538 0033336716 P Magelang, 13 Agustus 2003 Islam Purwadi XII MIPA 2 LULUS 69 DWI CAHYANI SARI 8539 0037175418 P Magelang, 02 April 2003 Islam Suyitno XII MIPA 2 LULUS 70 DWI DEWI AMELIA 8505 0033802864 P Magelang, 21 Agustus 2003 Islam Muchamad Ali XII MIPA 2 LULUS 71 EKI ROSA AMALIA 8572 0033083679 P Magelang, 23 Maret 2003 Islam Edi Suroso XII MIPA 2 LULUS 72 ELZA DHARMA PRATIWI 8609 0028609595 P Sukoharjo, 12 Desember 2002 Islam Hari Darmawan XII MIPA 2 LULUS 73 FEBBINA NAFSHA WANDHANI 8573 0033011763 P Temanggung, 04 Februari 2003 Islam Andi Prastyo XII MIPA 2 LULUS 74 IBNU AHZAMIL UMAM 8508 0036853198 L Magelang, 16 Oktober 2003 Islam Sulistyono XII MIPA 2 LULUS 75 INA MAR'ATUL QONI'AH 8611 3036006165 P Magelang, 05 Mei 2003 Islam Wartono XII MIPA 2 LULUS

(7)

76 LIANA AFZA FARZANA 8547 0034488622 P Magelang, 07 April 2003 Islam Achmadi XII MIPA 2 LULUS 77 MEGA RIA ANGGRAINI 8549 0027497703 P Cahaya Murni, 16 Oktober 2002 Islam Sugiyanto XII MIPA 2 LULUS 78 MUHAMAD KHANAFI SAHRUL

UMAM 8585 0026386575 L Magelang, 09 Mei 2002 Islam Ahmad Sholeh XII MIPA 2 LULUS

79 MUHAMMAD NARENDRA WICAKSONO 8586 0039284255 L Magelang, 19 Februari 2003 Islam Sutaryono XII MIPA 2 LULUS 80 MUHAMMAD THORIQ BAIHAQI 8617 0023971251 L Semarang, 08 Juli 2002 Islam Danang Wijanarko XII MIPA 2 LULUS 81 NAILUL MUNA 8618 0022402152 P Magelang, 18 Oktober 2002 Islam Muh Kaeri XII MIPA 2 LULUS 82 NAILUN NIA MILLAH 8551 0039672783 P Magelang, 30 Mei 2003 Islam Sokeh XII MIPA 2 LULUS 83 NEVI AMRIKA ACHANINDYA 8621 0037175423 P Semarang, 03 September 2003 Islam Rochani XII MIPA 2 LULUS 84 NOVITA FITRI WULANDARI 8589 0031976905 P Magelang, 24 Nopember 2003 Islam Siswanto XII MIPA 2 LULUS 85 RAFI SATRIA CAHAYA PUTRA 8518 0037511279 L Magelang, 26 Maret 2003 Islam Cahyo Sunarko XII MIPA 2 LULUS 86 RAYHAN 8624 0018287642 L Temanggung, 09 Agustus 2003 Islam Teguh Prihartono XII MIPA 2 LULUS 87 RENGGA ADITTIO 8554 0034524395 L Magelang, 17 Januari 2003 Islam Taufik Mahfud XII MIPA 2 LULUS 88 RIZKA LUTHFIANI 8520 0033643671 P Magelang, 28 Oktober 2003 Islam Mungalim XII MIPA 2 LULUS 89 SELFIRA APRIYANI 8625 0036665619 P Magelang, 08 September 2003 Islam Supriyanto XII MIPA 2 LULUS 90 SHIFA AULIA SEPTIASARI 8559 0026481069 P Magelang, 16 September 2002 Islam Moh Zazin XII MIPA 2 LULUS 91 AGUSTYA SYAKIRA AINI 8495 0026452800 P Temanggung, 12 Agustus 2002 Islam Parwoto XII MIPA 3 LULUS 92 AJI BAGAS PAMBUDI 8496 0032006869 L Magelang, 09 Oktober 2003 Islam Sukibar XII MIPA 3 LULUS 93 ANGELIKA DWI PUTRI

NURHASANAH 8565 3039101771 P Jakarta, 03 April 2003 Islam Sunaryo XII MIPA 3 LULUS 94 ANGGRAENI HUNTARI SAPUTRI 8600 0039067857 P Magelang, 14 Mei 2003 Islam Hantoro XII MIPA 3 LULUS 95 ANINDYA DWI RACHMAH 8530 0010307775 P Magelang, 29 Nopember 2002 Islam Muchlisun XII MIPA 3 LULUS 96 ANINDYA LUTHFI HANDINI 8601 0020089102 P Temanggung, 21 Nopember 2002 Islam Sunardi XII MIPA 3 LULUS

(8)

97 AYUNING ANDHANI 8501 0030573356 P Madiun, 02 Mei 2003 Islam Bambang Anda XII MIPA 3 LULUS 98 BINTA AALIYAH HANIFA 8603 0035421090 P Magelang, 21 Februari 2003 Islam Sunardi XII MIPA 3 LULUS 99 BUDI CAHYONO 8568 0032760497 L Magelang, 26 Desember 2003 Islam Muslih XII MIPA 3 LULUS 100 DEVINCA RADYA KYRANI 8536 0023049953 P Magelang, 10 Desember 2002 Islam Indrias Mei Sulistyawati XII MIPA 3 LULUS 101 EKO HARIYANTO 8607 0032681856 L Magelang, 08 Juni 2003 Islam Ashuri XII MIPA 3 LULUS 102 FAIZA AZKIYA 8506 0039669222 P Magelang, 11 Januari 2003 Islam Amin Doso Karto XII MIPA 3 LULUS 103 FARAH NUR IZZATI 8542 0038881019 P Sumber Makmur, 22 Januari 2003 Islam Kadeni XII MIPA 3 LULUS 104 IBRA ITHISYAM CANIAGO 8575 0036959574 L Kab. Semarang, 14 Juni 2003 Islam Yasrizal XII MIPA 3 LULUS 105 INNAYATUL AENI 8510 0021026716 P Magelang, 06 September 2002 Islam Dami Ismanto XII MIPA 3 LULUS 106 IWAN RAHMAWAN 8545 0025725009 L Magelang, 22 Oktober 2002 Islam Bariman XII MIPA 3 LULUS 107 IZZUL FIQRI HAFIZHA 8511 0035842523 P Semarang, 21 Januari 2003 Islam Mohamad

Taufiqurrohman XII MIPA 3 LULUS 108 KARIN YULIA LESTARI 8613 0037147178 P Magelang, 19 Juli 2003 Islam Sadono Widjayanto XII MIPA 3 LULUS 109 LUFI WALYATI 8616 3033720477 P Magelang, 01 Juli 2003 Islam Ade Sumardi XII MIPA 3 LULUS 110 MAGITA KIRANA MAHADEVI 8582 0039290178 P Magelang, 15 Maret 2003 Islam Gintoro XII MIPA 3 LULUS 111 MARISA LIKA RAHAYU 8583 0033011878 P Temanggung, 19 Januari 2003 Islam Marjan XII MIPA 3 LULUS 112 MUCHAMMAD PANDU SETIAWAN 8584 0032923882 L Magelang, 01 Januari 2003 Islam Slamet Supriadi XII MIPA 3 LULUS 113 MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT 8515 0026824526 L Magelang, 05 Desember 2002 Islam Priyanto XII MIPA 3 LULUS 114 NADIFA APRILIA 8588 0026392125 P Magelang, 06 April 2002 Islam Supadi XII MIPA 3 LULUS 115 NEHA SAFRINA RIZKA 8619 0024806120 P Magelang, 03 Nopember 2002 Islam Iwan Setiawan XII MIPA 3 LULUS 116 NUR AZIZAH 8590 0020102790 P Magelang, 07 Mei 2002 Islam Juwari XII MIPA 3 LULUS 117 NUR KHOLIFATUN NAJAH 8622 0036871894 P Magelang, 22 Mei 2003 Islam Waluyo XII MIPA 3 LULUS 118 RIO WAHYU SAPUTRA 8555 0033660724 L Magelang, 06 Februari 2003 Islam Muhklasin Pawit XII MIPA 3 LULUS

(9)

119 SAFINA RAHMA ANINDA 8522 0025834223 P Temanggung, 08 September 2002 Islam Aris Supriyanto XII MIPA 3 LULUS 120 SHERINA DESY SYAFITRI 8523 0036853460 P Magelang, 10 Desember 2002 Islam Judiyono XII MIPA 3 LULUS 121 SHILFA NURABANI 8524 0032950366 P Bogor, 23 April 2003 Islam Dwi Saputra

Juniyanto XII MIPA 3 LULUS 122 SUSI HANDAYANI 8595 0032487357 P Magelang, 17 Februari 2003 Islam Triyono XII MIPA 3 LULUS 123 USWATUN HASANAH 8560 0020089309 P Magelang, 28 Agustus 2002 Islam Muh Sya'fii XII MIPA 3 LULUS 124 U'UD EFENDI 8630 0026393420 L Magelang, 29 Januari 2002 Islam Muhklasin XII MIPA 3 LULUS 125 WILDAN MUBAROK 8561 0034321064 L Magelang, 29 Mei 2003 Islam Rahayu Budiarto XII MIPA 3 LULUS 126 YULIA ANDRIANI 8632 0032425264 P Magelang, 25 Juli 2003 Islam Riyanto XII MIPA 3 LULUS 127 AHMAD MUZAKA 8529 0033689090 L Magelang, 19 April 2003 Islam Slamet Riyanto XII MIPA 4 LULUS 128 AKMALIA DAKA 8563 0031995949 P Semarang, 10 Mei 2003 Islam Anas Nurhuda XII MIPA 4 LULUS 129 ALFIN MAHFUDHOH 8564 3036836615 P Magelang, 18 Juni 2003 Islam Ashuri XII MIPA 4 LULUS 130 ANDRI WINANTO 8497 0040311610 L Magelang, 17 Oktober 2004 Islam Sholikin XII MIPA 4 LULUS 131 ANGGYTHA MUTIARA 8498 0038688035 P Magelang, 28 Mei 2003 Islam Tonni Bosman XII MIPA 4 LULUS 132 ANISA SETYANINGTYAS 8499 0025404646 P Magelang, 16 September 2002 Islam Santoso XII MIPA 4 LULUS 133 ANNISA GUSTINA SANINGTYA 8566 0037759811 P Klaten, 12 Agustus 2003 Islam Prasetyo Gunantoro XII MIPA 4 LULUS 134 ARMUNA PUTRA PRATAMA 8500 0039588987 L Magelang, 13 Mei 2003 Islam Suparno XII MIPA 4 LULUS 135 CITRA OCA FEBRIYANTI 8502 0027625343 P Magelang, 16 Februari 2002 Islam Lami XII MIPA 4 LULUS 136 DIMAS IQBAL MAULANA 8504 0028262316 L Magelang, 21 Juli 2002 Islam Dariyono XII MIPA 4 LULUS 137 EFLINA ROSSALIANI 8606 0032529349 P Magelang, 09 April 2003 Islam Haryono XII MIPA 4 LULUS 138 ELIS NOFIANA 8608 0028936225 P Magelang, 09 Oktober 2002 Islam Muhamad Baedi XII MIPA 4 LULUS 139 FAHAD HAMDHANI 8610 0019038944 L Magelang, 16 Nopember 2001 Islam Sungkono XII MIPA 4 LULUS 140 FAIDATUL ALWAN DUTA

SAPUTRA 8541 0029565374 L Magelang, 27 September 2002 Islam

Nur Ichwan Tirto

(10)

141 HEPY ERLIYANA 8507 0039617218 P Magelang, 07 Maret 2003 Islam Ino Hartono XII MIPA 4 LULUS 142 IMAM MASUDIN 8509 0039927322 L Magelang, 02 Juli 2003 Islam Suroto Budi Sentoso XII MIPA 4 LULUS 143 IMROATUL MALIKHAH 8577 0029334642 P Magelang , 11 Nopember 2002 Islam Suroto XII MIPA 4 LULUS 144 INDAH ISNAENI HIDAYATI 8612 0039648398 P Magelang, 19 Januari 2003 Islam Slamet Rochani XII MIPA 4 LULUS 145 INKHA RIZQI NURUL AFIFAH 8578 0039926422 P Magelang, 03 Februari 2003 Islam Muchamad Khadiq XII MIPA 4 LULUS 146 KAYLA NANDRA RIVANO 8615 0032651666 P Pekanbaru, 21 Nopember 2003 Islam Pahino XII MIPA 4 LULUS 147 KINANTI CAHYANING TYAS 8546 0029076959 P Jakarta, 26 Oktober 2002 Islam Mulyono XII MIPA 4 LULUS 148 LATIFATUN NISAK 8580 0025654525 P Magelang, 07 Desember 2002 Islam Muh Jamari XII MIPA 4 LULUS 149 MUHAMMAD SYIFA ANHARI 8587 0028936173 L Magelang, 12 Agustus 2002 Islam Suyoto XII MIPA 4 LULUS 150 NENCY ESHA ERISTYA 8620 0037192787 P Magelang, 02 Juni 2003 Islam Yuliwarno XII MIPA 4 LULUS 151 NINDIYA HANNAFAKHITA NUGROHO 8517 0026146271 P Magelang, 16 September 2002 Islam Tri Budi Susilo Nugroho XII MIPA 4 LULUS 152 NISSA RACHMAWATI 8552 0039690704 P Magelang, 24 Februari 2003 Islam Slamet Waluyo XII MIPA 4 LULUS 153 PUTRI TRIA SARI 8553 0026944579 P Magelang, 28 Desember 2002 Islam Saryono Pilipus XII MIPA 4 LULUS 154 REZA HUSEIN SETYAWAN 8591 0034292499 L Magelang, 07 April 2003 Islam Sungkono XII MIPA 4 LULUS 155 SANIA DELLA CHASANDRA 8592 0039395650 P Magelang, 28 Juli 2003 Islam Joko Santoso XII MIPA 4 LULUS 156 SATRIYO KINAYUNG 8593 0014046151 L Magelang, 20 Juli 2002 Islam Yoshapat Triyono XII MIPA 4 LULUS 157 SAUSAN AFFRA TANA 8558 0028936231 P Magelang, 05 Nopember 2002 Islam S Mulyana XII MIPA 4 LULUS 158 SERANI DARA LIESTYA 8594 0039422885 P Magelang, 24 Februari 2003 Islam Muhamad Jaelani XII MIPA 4 LULUS 159 SERLI ZUNIAWATI 8626 3033069191 P Magelang, 22 Juni 2003 Islam Supriadi XII MIPA 4 LULUS 160 SIDYA RAHAYU HAPSARI 8627 0029189597 P Magelang, 17 Oktober 2002 Islam Mardani XII MIPA 4 LULUS 161 TITIN DWI YANTI 8629 0032113883 P Magelang, 05 Februari 2003 Islam Joko Suprayitno XII MIPA 4 LULUS 162 ZAHRA ALIYA PUTRI KHAFIDHOH 8526 0020248715 P Magelang , 27 Agustus 2002 Islam Puji Hartanto XII MIPA 4 LULUS

(11)

163 AAN NAISYA TRI AYU 8633 0036814376 P Magelang, 07 Juni 2003 Islam Ratmo XII IPS 1 LULUS 164 AFFAN FARIZA ROCHMAN 8634 0036964982 L Magelang, 28 April 2003 Islam Kosim XII IPS 1 LULUS 165 AGUS NUR WAKIL 8635 0032937866 L Sampang, 01 Agustus 2003 Islam Moh Hafi XII IPS 1 LULUS 166 AMANDA FEBRIYANTI 8636 0038800779 P Magelang, 08 Februari 2003 Islam Riyadi XII IPS 1 LULUS 167 ANDI ABDUL AZIS 8637 0023921383 L Cilacap, 25 Februari 2002 Islam Rizal Dahirin XII IPS 1 LULUS 168 ARDIAN PUTRA PRATAMA 8638 0038590031 L Magelang, 22 Februari 2003 Islam Suratun XII IPS 1 LULUS 169 AS SYIFA AULIA NURUL AN NISSA 8639 0032019394 P Yogyakarta, 19 September 2003 Islam Hari Rahardjanto XII IPS 1 LULUS 170 DEA TRI RAHAYU 8640 0022145079 P Magelang, 29 Desember 2002 Islam Saryoto XII IPS 1 LULUS 171 DELISTA FITRIYANI 8641 3138155413 P Bogor, 26 Desember 2004 Islam Muhammad

Hendrik XII IPS 1 LULUS 172 DESY KRISTIYATI 8642 0023408761 P Magelang , 10 Desember 2002 Islam Sugimin XII IPS 1 LULUS 173 FAJAR KURNIAWAN 8643 0036346143 L Magelang, 10 April 2003 Islam Joko Purnomo XII IPS 1 LULUS 174 FERI HENDRA SAPUTRA 8644 0013854770 L Magelang, 28 Maret 2003 Islam Nursalim XII IPS 1 LULUS 175 GALIH TRI ANDITO 8645 0019084982 L Magelang, 05 Nopember 2001 Islam Edi Subiyanto XII IPS 1 LULUS 176 HILDA NURDIANNINGSIH 8646 0033716750 P Magelang, 26 Juni 2003 Islam Yogi Suprapto XII IPS 1 LULUS 177 ICHWAN FACHRIZAL 8647 0023222160 L Magelang, 25 Nopember 2002 Islam Solikun XII IPS 1 LULUS 178 INAYATUL AFIYA 8648 0032742612 P Magelang, 12 Juli 2003 Islam Jujun XII IPS 1 LULUS 179 KRISNA RIZQI RAMADHAN 8649 0036028199 L Salatiga, 20 Nopember 2003 Islam Rofik Hendro

Wuryanto XII IPS 1 LULUS 180 MITHA LISFI PUTRI 8650 0037252814 P Magelang, 09 Agustus 2003 Islam Sulistyo Budi

Susanto XII IPS 1 LULUS 181 MONIKA INTAN KULSUMATUTI 8651 0033011782 P Temanggung, 15 Oktober 2003 Islam Wahyu XII IPS 1 LULUS 182 MUHAMMAD AKHDAN BAIHAQI 8652 0033011916 L Temanggung, 28 Februari 2003 Islam Samsudaya XII IPS 1 LULUS 183 MUHAMMAD FAAZA DZULFIKAR 8653 0026736899 L Temanggung,18 September 2002 Islam Slamet Rochani XII IPS 1 LULUS

(12)

184 NAUFAL IKBAR DHIAULHAQ 8654 0033014608 L Semarang, 19 Juni 2003 Islam Suhartono XII IPS 1 LULUS 185 NUR VITA AMIYATI 8655 0036871901 P Magelang, 27 Juli 2003 Islam Joko Suparing XII IPS 1 LULUS 186 NURMA LAILATUN NASIHAH 8656 3014816584 P Magelang, 11 Agustus 2001 Islam Suratno XII IPS 1 LULUS 187 RENI FIFI SADELA 8657 0024133754 P Temanggung, 27 Maret 2002 Islam Budi Soleh XII IPS 1 LULUS 188 REZALDI GUNAWAN 8658 0011417992 L Magelang, 16 Maret 2001 Islam Sualim XII IPS 1 LULUS 189 RONA SALMA NABILAH 8659 0028767553 P Temanggung , 07 Agustus 2002 Islam Hartanto XII IPS 1 LULUS 190 SEPTIYANA DEWI RAHAYU 8660 0031901812 P Magelang, 04 September 2003 Islam Yusak Paskah

Sumardiono XII IPS 1 LULUS 191 SHAULA ANINDYA ADENEVLIN 8662 0031121806 L Magelang , 08 Juli 2003 Islam Adi Ristanto XII IPS 1 LULUS 192 SURYA BAGUS ARDAVA 8663 0032928839 L Magelang, 24 Juni 2003 Islam Sigid Bambang Mulyanto XII IPS 1 LULUS 193 WANDA PUJA ARUM 8664 0023990582 P Magelang, 06 April 2002 Islam Habeb Soleh XII IPS 1 LULUS 194 WANJATI NINGRUM 8665 0029459857 P Magelang, 13 September 2002 Islam Nuryadi XII IPS 1 LULUS 195 WINDA SETIYANI 8666 0039387544 P Magelang, 21 September 2003 Islam Asnawi XII IPS 1 LULUS 196 ZAHRA ANISA WIRA YUDHA 8667 0037175464 P Magelang, 22 Mei 2003 Islam Reza Al Khomaeni XII IPS 1 LULUS 197 ACHMAD LUTHFI ADZANA 8668 0028507626 L Magelang, 28 Oktober 2002 Islam Rohmadi XII IPS 2 LULUS 198 AGUNG NUGROHO 8669 0040210795 L Temanggung, 08 April 2004 Islam Sartono XII IPS 2 LULUS 199 ARIEF SUSILA BUDI 8670 0037618644 L Magelang , 09 Maret 2003 Islam Urip Romadhon XII IPS 2 LULUS 200 ASA ANUGRAHING TYASONO 8671 0026880368 P Magelang, 16 Oktober 2002 Kristen Hermawan Tyasono XII IPS 2 LULUS 201 BAGAS PURNOMO AJI 8672 0036680261 L Temanggung, 23 Juni 2003 Islam Sumarno XII IPS 2 LULUS 202 DENANG PINARING RIZKI 8673 0028986413 L Magelang, 16 Juni 2002 Islam Sujadi XII IPS 2 LULUS 203 DEVIA WULANDARI 8674 0026708626 P Bandar Agung, 18 Desember 2002 Islam Musta'idah XII IPS 2 LULUS 204 DIVA WIDIYA TANTI 8675 0020089177 P Magelang, 22 Juli 2002 Islam Enceng Hapidin XII IPS 2 LULUS

(13)

205 DYAH PARAMITHA ADINDA

PRAMESWARI 8676 0023086888 P Semarang, 21 Nopember 2002 Islam Wahyu Cahyono XII IPS 2 LULUS 206 FAQIH ILHAMSYAH 8677 0026453016 L Temanggung , 28 September 2002 Islam Nurkholis XII IPS 2 LULUS 207 FATMA AUDINA 8678 0026394516 L Magelang , 03 Juni 2002 Islam Syamsudin XII IPS 2 LULUS 208 FITRILIA RAHMAWATI 8679 0032103074 P Magelang, 24 Nopember 2003 Islam Mustakim XII IPS 2 LULUS 209 HERDIYANA NOVITA SARI 8681 0039227147 P Magelang, 03 Januari 2003 Islam Slamet Riyadi XII IPS 2 LULUS 210 INDRA LESTARI HANINGRUM 8682 0038898660 P Magelang, 28 Nopember 2003 Islam Supardi XII IPS 2 LULUS 211 ISAH PUTRI LESTARI 8683 0034388202 P Bekasi, 27 Maret 2003 Islam Sartono XII IPS 2 LULUS 212 JAUZA' ERANNIE HAFIDZAH 8684 0037498133 P Magelang, 04 Juni 2003 Islam Erwandi XII IPS 2 LULUS 213 LAYLATUL ILMIAH 8685 0029698532 L Magelang , 02 Desember 2003 Islam Sukirno XII IPS 2 LULUS 214 MEILIYANA LUTFIANI 8686 0038324925 L Magelang , 13 Mei 2003 Islam Empud Marfudin XII IPS 2 LULUS 215 MUHAMMAD BONDHI ALBY

MAULANA 8688 0032389006 L Magelang, 17 Februari 2003 Islam Hendratno Nugroho XII IPS 2 LULUS 216 MUHAMMAD DANI FUAD SHAFLI 8689 0024133785 L Kabupaten Magelang, 25 Mei 2002 Islam Kusirin XII IPS 2 LULUS 217 NIKEN WULANDARI 8691 0033011274 P Temanggung, 17 April 2003 Islam Sutrisno XII IPS 2 LULUS 218 NING FALASIFA QOTRUNNADA 8692 0027467112 P Magelang, 11 Desember 2002 Islam Fatkhurrozaq XII IPS 2 LULUS 219 NOVITA INDRIYANI 8693 0023181824 P Magelang , 26 September 2002 Islam Sudarman XII IPS 2 LULUS 220 NUR AFIFAH 8694 0036815197 L Magelang , 24 Juni 2003 Islam Pujiono XII IPS 2 LULUS 221 REYKINA PUSPITA SARI 8695 0037267612 P Magelang, 27 Januari 2003 Islam Kiromul Achlak XII IPS 2 LULUS 222 RIZKI DWI WULANDARI 8696 0035165031 P Magelang, 23 Oktober 2002 Islam Sundari XII IPS 2 LULUS 223 SAHRUL ULUM 8697 0025962574 L Magelang, 06 Desember 2002 Islam Damar Sasmito XII IPS 2 LULUS 224 SWANDANU LINTANG MAHAMERU 8775 0036582679 L Magelang, 07 Oktober 2003 Islam Heri Nugroho Wicaksono XII IPS 2 LULUS 225 SYEEVA GUSTI ARJUNA 8698 0026164201 L Magelang, 22 Desember 2002 Islam Ciptono Tri Saputro XII IPS 2 LULUS

(14)

226 TIARA FEBRIA MAHARANI 8699 0023240979 P Magelang , 09 Februari 2003 Islam Disbiyantoro XII IPS 2 LULUS 227 TONY PURWANTO 9700 0009991635 L Magelang, 13 Agustus 2000 Islam Toto XII IPS 2 LULUS 228 YASA YUDHISTIRA 8701 0023486154 L Jakarta, 09 Mei 2002 Islam Agus Warsono XII IPS 2 LULUS 229 ZAKARIA 8702 0036200924 L Magelang, 12 Desember 2003 Islam Suyadi XII IPS 2 LULUS 230 ADELIA MAHADEWI 8703 0037618636 P Magelang, 05 Januari 2003 Islam Bambang Khanifah XII IPS 3 LULUS 231 AHMAD SAIFUDIN 8704 0017620200 L Magelang, 28 Oktober 2001 Islam Asmuni XII IPS 3 LULUS 232 ALGANI ADAM RAY 8705 0026393054 L Magelang, 29 Maret 2002 Islam Ferdian Safaras XII IPS 3 LULUS 233 AMANI PUTRI LATIFAH 8706 0037618652 P Magelang, 01 Agustus 2003 Islam Sunaryanto XII IPS 3 LULUS 234 ANNISA AULIA RIZKI 8707 0038547387 P Magelang, 11 Mei 2003 Islam Mufit XII IPS 3 LULUS 235 ATINA SABILA KHOIRUL HIDAYATI 8708 0037840548 P Magelang, 01 Nopember 2003 Islam Sugianto XII IPS 3 LULUS 236 CHOIRUL ARIF MAHENDRA 8709 0026379577 L Magelang, 01 Nopember 2002 Islam Budi Arifin XII IPS 3 LULUS 237 DEWI ISNAINI ZULAIHA 8710 0020120457 P Temanggung, 24 September 2002 Islam Chabib XII IPS 3 LULUS 238 DHANI SETYOAJI 8711 0033646353 L Magelang , 01 Juni 2003 Islam Muhtar XII IPS 3 LULUS 239 DIAH AYU OKTAVIANI 8712 0032221124 P Magelang, 09 Oktober 2003 Islam Supriyadi XII IPS 3 LULUS 240 DIAH AYU PUSPITA SARI 8713 0039651634 P Magelang, 10 Mei 2003 Islam Rustanto XII IPS 3 LULUS 241 FAHREZI ABDAN AL GHIFARY 8714 3133317255 L Surakarta, 25 Juli 2003 Islam Pujiyono XII IPS 3 LULUS 242 FARED ILHAM WAHYAMAYA 8715 0034620718 L Grobogan , 02 Februari 2003 Islam Juremi XII IPS 3 LULUS 243 FATKHURROHMAN 8716 3136478305 L Magelang, 21 Juni 2002 Islam Aminanto XII IPS 3 LULUS 244 GALUH HELEN VIANA 8717 0028914281 P Magelang, 10 Oktober 2003 Islam Triyono XII IPS 3 LULUS 245 HAIDAR ALI 8718 0028444414 L Magelang, 21 Mei 2002 Islam Ansori XII IPS 3 LULUS 246 INDRA KURNIAWAN 8719 0033011915 L Temanggung, 21 Februari 2003 Islam Edy Suryanto XII IPS 3 LULUS 247 IRNA DEWI ASTUTI 8720 0036020464 P Magelang, 04 Juni 2003 Islam Triyono XII IPS 3 LULUS

(15)

248 IRZA PUTRI GANEFIANTI 8721 0022985195 P Magelang, 29 Mei 2002 Islam Ganefianto XII IPS 3 LULUS 249 KIRANA RAHADIYANTI FIRDAUS 8722 0026833465 P Magelang, 13 Nopember 2002 Islam Rochadi Pamungkas XII IPS 3 LULUS 250 KRISNA PUTU PRADANA 8723 0018879597 L Temanggung, 17 September 2001 Islam Mustapa Sabakti XII IPS 3 LULUS 251 LUKY ADITYA PURNAMA 8724 0034296293 L Magelang , 22 Mei 2003 Islam Suroyo XII IPS 3 LULUS 252 MAYDEVIA ROSA VIOLA 8725 0035407823 P Kulon Progo, 04 Mei 2003 Islam Sungkono XII IPS 3 LULUS 253 MUHAMMAD AINU ZAKI 8726 0039806894 L Magelang, 20 Juli 2003 Islam Yani Agus Setiawan XII IPS 3 LULUS 254 NASIKIN 8727 0004975379 L Magelang, 25 April 2000 Islam Muh Koyin XII IPS 3 LULUS 255 PRIHATI NINGRUM 8728 0024802735 P Magelang, 28 Februari 2002 Islam Markonah XII IPS 3 LULUS 256 PUTRI WULAN SUCI 8729 0026525949 P Magelang, 19 September 2002 Islam Tolip Widodo XII IPS 3 LULUS 257 RAMA AMBRILIAN 8730 0017574386 L Cimahi, 18 Nopember 2001 Islam Ambrin XII IPS 3 LULUS 258 RENALDI GUNAWAN 8731 0018820587 L Magelang, 16 Maret 2001 Islam Sualim XII IPS 3 LULUS 259 SURYA HADI KUSUMA 8732 0031182522 L Lampung, 10 Mei 2003 Islam Muslikun XII IPS 3 LULUS 260 SURYA JATI PITUTUR 8733 0039520632 L Magelang , 28 Februari 2003 Islam Ariyanto XII IPS 3 LULUS 261 TRI KURNIATI 8734 0026453015 P Temanggung, 12 September 2002 Islam Palal XII IPS 3 LULUS 262 YASMINA SYAHRIZA 8735 0033716782 P Magelang, 29 Maret 2003 Islam Anwari XII IPS 3 LULUS 263 YUNIA ASNANI SEKAR ASIH 8737 0023935285 P Semarang, 06 Juni 2002 Islam Sukijo XII IPS 3 LULUS 264 ZAHRA A SYIFA DEWI 8738 0035664054 P Semarang, 01 Mei 2003 Islam Muhamad Dawan XII IPS 3 LULUS 265 ZULFA AINUNNIDA 8736 0023976680 P Magelang , 15 Januari 2002 Islam Suramin XII IPS 3 LULUS 266 ACHMAD TAUFIK 8739 0004440982 L Magelang, 12 Oktober 2000 Islam Muh Zaenal XII IPS 4 LULUS 267 ADE IDA MATUS ZILMI 8740 0020286809 P Magelang, 18 Mei 2002 Islam Riyadi XII IPS 4 LULUS 268 ALFIKA WAHYU NINGTYAS 8741 0039904442 P Kabupaten Semarang, 16 Juni 2003 Islam Kusman XII IPS 4 LULUS 269 AMELIA DITA KUNTARI 8742 0022581919 P Magelang, 22 September 2002 Islam Kundori XII IPS 4 LULUS

(16)

270 ARZI KURNIA KHOLIFAH 8744 0033716903 P Magelang, 14 Maret 2003 Islam Sugiyah XII IPS 4 LULUS 271 AURELIA SALMA YUSAN PUTRI 8745 0022020841 P Yogyakarta, 14 Februari 2002 Islam Eko Yuliono XII IPS 4 LULUS 272 DESTIN ALFIANTI 8747 0025942923 P Magelang, 18 Desember 2002 Islam Budiyono XII IPS 4 LULUS 273 DWI KHUSNATUL FAUZIAH 8748 0028802762 P Magelang, 15 Agustus 2002 Islam Yahmin XII IPS 4 LULUS 274 ELSA VERONIKA SALIM 8749 0032114298 P Sleman, 07 Januari 2003 Islam Muhammad Salim XII IPS 4 LULUS 275 FAIZAL BAGAS HERMAWAN 8750 0026453359 L Temanggung, 14 Juli 2002 Islam Mulyudi XII IPS 4 LULUS 276 JOHAN PUTHUT WAHYU

PAMUNGKAS 8752 0033011922 L Temanggung, 28 Mei 2003 Islam Widodo Prihadi XII IPS 4 LULUS 277 JUAN RESTU SYAHRONI 8753 0033011917 L Temanggung, 05 Maret 2003 Islam Juari Santoso XII IPS 4 LULUS 278 KATON WAHYU JATMIKO 8754 0028942782 L Magelang, 11 Desember 2002 Islam Toto Prayitno XII IPS 4 LULUS 279 MUHAMAD SAFRIZAL 8756 0026905911 L Magelang, 23 April 2002 Islam Ahmad Faizin XII IPS 4 LULUS 280 MUHAMMAD SULHAN ANANDA 8760 0024800355 L Magelang, 19 Nopember 2002 Islam Herman XII IPS 4 LULUS 281 MUHAMMAD ZADITTAQWA 8761 0033600258 L Magelang , 18 Januari 2003 Islam Marsudi XII IPS 4 LULUS 282 NOVI PUSPITASARI 8762 0026453882 P Temanggung, 23 Nopember 2002 Islam Muhsidi XII IPS 4 LULUS 283 PINASTI PANCA PAMUNGKAS 8763 0011239400 P Magelang, 05 April 2001 Islam Wachid Nana Suryanto XII IPS 4 LULUS 284 PRATIWI 8764 0017574374 P Magelang, 13 Agustus 2001 Islam Kasdi XII IPS 4 LULUS 285 QOTRUN NADA SALSABILA 8765 0038881022 P Magelang, 01 April 2003 Islam Akhmad Suharyanto XII IPS 4 LULUS 286 RENAVA PRIDISTAMANDA 8766 0018876632 P Magelang, 25 Agustus 2001 Islam Totok Supriyanto XII IPS 4 LULUS 287 RIZKI DANA AKTONI 8767 0020102894 L Magelang, 09 Oktober 2002 Islam Sobirin XII IPS 4 LULUS 288 ROHMATUL UMAM 8768 0035204857 L Magelang, 27 Januari 2003 Islam Muhammad Anwar XII IPS 4 LULUS 289 SEVY FEBRI WARITI 8769 0038405148 P Magelang, 07 Februari 2003 Islam Risfan Afandi XII IPS 4 LULUS 290 VIONY DHEAN PRASETHYAS 8770 0039806055 P Magelang , 04 September 2003 Islam Rusiyanto XII IPS 4 LULUS 291 WAHIDATUN SOLIKAH 8771 0029681908 P Magelang, 01 Januari 2002 Islam Wachid XII IPS 4 LULUS

(17)

292 YENI KARLINA ENMOPIANA 8772 0035946806 P Magelang, 01 Desember 2003 Islam Marijanus

Enmopiana XII IPS 4 LULUS 293 ZULFATUL ANGGRAENI 8773 0036798543 P Magelang, 31 Juli 2003 Islam Sujadi XII IPS 4 LULUS

Tempat

: Grabag

Tanggal. : 03 Mei 2021

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :