Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

0 2 4 6 8 10 12 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Grafik Hubungan Antara Kedalaman dan Caliper

Grafik Hubungan Antara Kedalaman dan Caliper

Caliper

K

ed

al

am

Figure

Grafik Hubungan Antara

Grafik Hubungan

Antara p.1

References

Related subjects :