Rata rata prestasi anak somajului

Teks penuh

(1)

În mod normal, șomajul ar trebui să se reducă în condițiile în care economia înregistrează o evoluție ascendentă. În teoria economică există așa-zisa curba lui Phillips care arată legătura inversă dintre evoluția șomajului și evoluția inflației. Creșterea economică înseamnă de obicei majorări de salarii, ceea ce ar trebuie să reducă rata șomajului. Totodată, o majorare de salarii înseamnă o creștere a costurilor de producție, respectiv a prețurilor, deci generează inflație.

Curba lui Phillips nu este mereu valabilă, fiind criticată de mai mulţi economişti pentru că are o optică prea îngustă şi nu ia în calcul alţi factori importanţi.

Să vedem totuși cum influențează prețurile și salariile asupra șomajului din Republica Moldova.

Din grafic se remarcă faptul că în perioada 2005-2008, salariile au înregistrat ritmuri de creştere destul de înalte. Totodată, este de menţionat faptul că în aceşti ani şi preţurile au înregistrat majorări semnificative. Astfel, majorările de salarii au avut loc mai mult pentru menţinerea puterii de

cumpărare, dar şi pe fundal electoral. În această perioadă se remarcă diminuarea mediei anuale a ratei şomajului, de la 7,3% în 2005 la 4% în 2008.

(2)

Comparativ cu 2009-2011, în ultimii doi ani salariile au crescut mai alert, ceea ce a generat o reducere a şomajului până la 5,1% în 2013.

Urmărind evoluţia corelată a ratei şomajului şi ratei inflaţiei înregistrate în perioada 2005-2013, se remarcă faptul că între aceşti indicatori nu există o relaţie tocmai invers proporţională. Doar în anul 2009 s-a înregistrat o corelaţie inversă mai evidentă dintre şomaj şi inflaţie. În acest an, pe fundalul presiunilor dezinflaţioniste şi crizei financiare, şomajul s-a majorat la 6,4%.

Astfel, curba lui Phillips nu este mereu valabilă şi aceasta pentru că deciziile se iau nu doar în baza datelor istorice, ci şi luând în calcul anticipaţiile inflaţioniste. Adică deciziile luate de agenţii

economici cu anumite anticipări ale preţurilor pot determina trendul inflaţiei şi aceasta poate evolua independent de rata şomajului.

În vederea influenţării deciziilor luate de antreprenori, un rol important îl are credibilitatea

(3)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...