• Tidak ada hasil yang ditemukan

Materi Pelajaran PAI Kelas 2 SD/MI Semester 1/2 Lengkap Bab 4 Wudu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Materi Pelajaran PAI Kelas 2 SD/MI Semester 1/2 Lengkap Bab 4 Wudu"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

islam adalah agama yang suci

islam mengajarkan kita untuk selalu bersuci pada bab ini kita akan belajar berwudu

(2)

sebelum kamu salat

tentunya kamu melakukan wudu dulu

wudu adalah menyucikan diri dari hadas kecil wudu harus sesuai dengan aturan islam

wudu diperintahkan oleh Allah

Allah memberi perintah dalam Al-Qur'an surah Al-Al-Al-Al-Al-MMMMM–––––a'idah/5:6a'idah/5:6a'idah/5:6a'idah/5:6a'idah/5:6

ar arar ar ar tintintintintinyyyyyaaaaa

wahai orang orang yang beriman

apabila kamu hendak melaksanakan salat

maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu

dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki

(Q.S. Al-M (Q.S. Al-M(Q.S. Al-M (Q.S. Al-M

(Q.S. Al-M–––––aaaaa 'idah/5:6)'idah/5:6)'idah/5:6)'idah/5:6)'idah/5:6)

sebelum kita berwudu

awali segala sesuatunya dengan niat bagaimana niat berwudu itu

bacalah materi berikut dengan saksama

Y–a ayyuhal-laz• i- na –amanu– iz• –a qumtum ilas -s al–ati fagsilu– wuju– hakum wa aidiyakum ilal-mar–afiqi wamsah u–

(3)

1

niat wudu

Gbr Gbr Gbr Gbr

Gbr. 4.. 4.. 4.. 4.1. 4.1111 awalilah berwudu dengan berniat

nawaitul wud–u 'a liraf‘il h adas• il as gari fard al lill–ahi ta‘–al–a

ar arar ar ar tintintintintinyyyyyaaaaa

saya niat berwudu

untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah ta'ala

ketika sore hari aji langsung mandi aji tidak lupa berwudu

untuk menunaikan salat magrib

aji teringat dengan mata pelajaran agama islam bahwa sebelum salat kita harus wudu

(4)

2

tata cara berwudu

aji hendak berwudu

aji teringat tata cara wudu

tata cara wudu adalah sebagai berikut yuk kita hafalkan doa niat wudu

mintalah temanmu membacakan niat wudu kamu harus mendengarkannya dengan baik lakukan secara bergantian

kamu membacakan niat wudu temanmu mendengarkan

t u g a s 1

a a a a

a membaca basmalahmembaca basmalahmembaca basmalahmembaca basmalahmembaca basmalah

sambil membaca basmalah

bismill–ahir - rahm–anir - rah -im

basuhlah kedua telapak tangan hal yang harus kamu ingat

selalu dahulukan tangan yang kanan

(5)

Gbr GbrGbr

GbrGbr. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5 membasuh muka

c cc

cc menghirup air dengan hidungmenghirup air dengan hidungmenghirup air dengan hidungmenghirup air dengan hidungmenghirup air dengan hidung

isaplah air dengan hidung isaplah pelan pelan

janganlah mengisap terlalu dalam lalu keluarkan

d d d d

d membasuh mukamembasuh mukamembasuh mukamembasuh mukamembasuh muka

gerakan selanjutnya adalah membasuh muka ketika membasuh muka

bacalah niat berwudu yang telah kamu hafal basuhlah dari ujung kepala di atas

sampai bagian dagu yang bawah dari batas telinga kanan

sampai telinga kiri

lakukan sebanyak tiga kali b

b b b

b berberberkberberkkkumur kkumur kumur kumur kumur kumurumurumurumurumur

masukkan air ke mulut

lalu putar di dalam dan buanglah

(6)

e ee

ee membasuh tanganmembasuh tanganmembasuh tanganmembasuh tanganmembasuh tangan

basuhlah tangan sampai kedua siku basuhlah sebanyak tiga kali

jangan sampai lupa

dahulukan basuh tangan kanan setelah itu basuhlah tangan kiri

Gbr Gbr Gbr Gbr

Gbr. 4.6. 4.6. 4.6. 4.6. 4.6 membasuh tangan

fffff mengusap kepalamengusap kepalamengusap kepalamengusap kepalamengusap kepala

usaplah kepala sebanyak tiga kali usaplah dari bagian kepala depan sampai kepala bagian belakang lalu usapkan kembali

dari belakang sampai depan

g gg g

g membasuh daun telingamembasuh daun telingamembasuh daun telingamembasuh daun telingamembasuh daun telinga

basuhlah kedua telingamu

lakukan dengan telunjuk dan ibu jarimu kemudian masukkan telunjukmu ke telinga

usapkan kembali ibu jarimu ke daun telinga GbrGbrGbr. 4.8daun telingaGbrGbr. 4.8. 4.8. 4.8. 4.8 membasuh

h h h h

h mencuci kedua kakimencuci kedua kakimencuci kedua kakimencuci kedua kakimencuci kedua kaki

gerakan selanjutnya adalah mencuci kaki cucilah kaki hingga mata kaki

mata kaki adalah benjolan di bawah betis

Gbr Gbr Gbr Gbr

(7)

iiiii membaca doa setelah wudumembaca doa setelah wudumembaca doa setelah wudumembaca doa setelah wudumembaca doa setelah wudu

setelah selesai mencuci kaki

disunahkan membaca doa setelah wudu doa setelah wudu adalah sebagai berikut

Gbr GbrGbr Gbr Gbr. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9. 4.9

mencuci kedua kaki

mata kaki itu wajib dicuci bersamaan dengan kaki jangan sampai lupa

dahulukan untuk mencuci kaki kanan lebih dulu setelah itu cucilah kaki yang kiri

asyhadu all–a il–aha illall–ahi

wa asyhadu anna muh ammadan ‘abduh–u wa ras–u luh–u all–ahummaj‘aln-i minat-taww–ab-ina waj‘aln-i

(8)

hafalkan urutan dalam berwudu lalu praktikkan wudu tersebut gurumu akan membimbingmu dalam praktik tersebut

t u g a s 3

hafalkan doa setelah wudu

mintalah temanmu membacakan doa tersebut kamu harus mendengarkan

lalu kamu harus membacakannya di depan temanmu lakukan secara bergantian

t u g a s 2

ar arar ar ar tintintintinyyyyyatin aaaa

saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah semata

tiada sekutu bagi-Nya

dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya

yaa Allah jadikanlah hamba termasuk orang orang yang bertaubat

(9)

sekarang kamu sudah paham tata cara wudu wudu wajib dilaksanakan sebelum salat

wudu juga haus dilaksanakan dengan tertib tertib artinya mendahulukan hal yang pertama mengakhirkan hal yang terakhir

wudu harus dilakukan dengan urutan yang benar

dalam tata cara berwudu yang kamu baca terdapat enam rukun wudu

kamu tidak boleh meninggalkan salah satu rukun wudu jika kamu meninggalkannya

berarti wudunya tidak sah

rukun wudu adalah sebagai berikut 1 berniat untuk wudu

2 membasuh muka

3 membasuh tangan hingga kedua siku

4 mengusap sebagian kepala atau seluruhnya 5 membasuh kaki hingga kedua mata kaki 6 tertib atau berurutan

setelah mandi dan melakukan wudu aji langsung mendirikan salat magrib

aji sangat khusyuk melaksanakan salat magrib

r a n gk u m a n

(10)

kerjakan di buku tugasmu

a

pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1 yang wajib dilakukan sebelum salat adalah ____ a wudu b berlari lari c sikat gigi

latihan

soal

3 rukun wudu ada enam perkara a berniat untuk wudu

b membasuh muka

c membasuh tangan hingga kedua siku

d mengusap sebagian kepala atau seluruhnya e membasuh kaki hingga kedua mata kaki f tertib atau berurutan

hikmah

manfaat berwudu manfaat berwudu manfaat berwudu manfaat berwudu manfaat berwudu

islam mengajarkan kebersihan kepada umatnya berwudu adalah menyucikan badan dan jiwa dengan berwudu badan kita jadi suci

alh amdulilla– h

(11)

2 membaca basmalah sambil membasuh tangan merupakan tata cara wudu yang ____

a pertama b kedua c ketiga

3 membasuh muka dilakukan sebanyak ____

a dua kali b tiga kali c empat kali

4 membasuh tangan dilakukan hingga ____

a bahu b pergelangan c siku

5 mengusap kedua telinga adalah urutan wudu yang ____

a kelima b keenam c ketujuh

6 ketika mencuci kaki

kita harus mendahulukan kaki yang ____

a kanan b kiri c depan

7 yang termasuk rukun wudu adalah ____ a membaca basmalah

b membasuh muka

c membaca doa setelah wudu

8 mencuci mata kaki harus dilakukan bersamaan dengan ____

a mencuci tangan b mengusap telinga c mencuci kaki

9 melakukan wudu secara berurutan dinamakan ____

(12)

10

asyhadu all–a il–aha illall–ahi

wa asyhadu anna muh ammadan ‘abduh–u wa ras–u luh–u all–ahummaj‘aln-i minat-taww–ab-ina waj‘aln-i

minal-mutat ahhir-ina waj‘aln-i min ‘ib–adikas-s–alih-in(a)

doa tersebut adalah doa ____ a sebelum wudu

b setelah wudu c sedang wudu

b

isilah pertanyaan berikut dengan benar

1 sebelum salat kita wajib melakukan ____ 2 rukun wudu ada ____ perkara

3 urutan tata cara berwudu adalah

a ____ d ____ g ____

b ____ e ____ h ____

c ____ f ____ i ____

Referensi

Dokumen terkait

Kamu telah mempelajari petunjuk membuat denah, petunjuk penggunaan obat, merawat kaus kaki, dan melengkapi percakapan3. Dapatkah salah satu dari petunjuk yang kamu pelajari itu

menceritakan kembali isi dongeng mendeskripsikan tumbuhan atau binatang sesuai ciri cirinya membaca nyaring mendeskripsikan binatang atau tumbuhan berbagai jenis

salat wajib dilakukan lima kali dalam sehari salat subuh zuhur asar magrib dan isya jumlah rakaat semuanya adalah 17 rakaat..

janganlah kita melakukan keburukan jangan pula kita melakukan kejahatan Allah tidak menyukai hal hal yang buruk jika kita melakukan hal hal yang buruk Allah akan memberikan kita

aku menggosok gigi sehabis makan sebelum tidur aku juga menggosok gigi. sisa makanan tidak tertinggal di gigi gigiku menjadi bersih dan tidak

Pelaksanaan salat harus sesuai dengan waktunya. Jika dilaksanakan sebelum atau setelah waktunya, maka salatnya tidak sah. Oleh karena itu, untuk meyakinkannya kita

Hitungan 5 : Ayun kedua kaki ke depan, kaki kanan ditekuk, kaki kiri lurus sambil mengayun kedua lengan ke atas, telapak tangan menghadap ke dalam.. Hitungan 6 dan 7 : Tahan

Kertas termasuk bahan yang mudah didaur ulang atau dimanfaatkan menjadi benda yang ber- guna. Kertas daur ulang merupakan kertas yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kertas