Peserta Ang. 21,22,23

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

No No Peserta Nama Mapel Tempat Tugas Kota/Kab. 1 15052202820345 SHOMAT SAHARIYANTO GK MI MIS DARUL ULUM Kab. Bondowoso

2 15052302820001 Shodikin GK MI MIS AL IHSAN Kab. Situbondo

3 15052302820009 LISTIWATI GK MI MIS NURUL FATAH Kab. Situbondo 4 15052302820012 SYARIFAH GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Situbondo 5 15052302820021 SITI MALIYA GK MI MIS IHYAUL ULUM Kab. Situbondo 6 15052302820030 HOFIDATIN NASIROH GK MI MIS MISBAHUL HUDA Kab. Situbondo 7 15052302820031 SITI HALIMATUS SA'DIYAH GK MI MIS MISBAHUL HUDA Kab. Situbondo

8 15052302820032 RAFI'I GK MI MIS NURUL FATAH Kab. Situbondo

9 15052302820033 IDRUS SYAMSI GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Situbondo 10 15052302820036 NURJANNATI GK MI MIS AL HIDAYAH Kab. Situbondo 11 15052302820049 ERMA YUNITA GK MI MIS AL FATTAH Kab. Situbondo 12 15052302820050 HASIYATUL HANIFAH GK MI MIS AL FATTAH Kab. Situbondo 13 15052302820052 Sri Astutik GK MI MIS RAUDLATUS SHIBYAN Kab. Situbondo 14 15052302820053 YULIA NINGSIH GK MI MIS IBRAHIMY WALI SONGO Kab. Situbondo 15 15052302820054 Kamilaini GK MI MIS IBRAHIMY WALI SONGO Kab. Situbondo 16 15052302820059 FARIDIL QUDDUS GK MI MIS IBRAHIMY WALI SONGO Kab. Situbondo 17 15052302820062 Ummul Atqiya' GK MI MIS IBRAHIMY WALI SONGO Kab. Situbondo 18 15052302820068 HAMIM FIRDAUS GK MI MIS AL FATTAH Kab. Situbondo 19 15052302820077 SYAIFUL ANWAR GK MI MIS FATHUS SALAFI Kab. Situbondo 20 15052302820078 MUSRIAH GK MI MIS FATHUS SALAFI Kab. Situbondo 21 15052302820085 AHMAD RAFIQ GK MI MIS JAUHARUL ULUM Kab. Situbondo 22 15052302820087 RUQOIYAH, S. Kom GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Situbondo 23 15052302820088 RIDWAN HASAN GK MI MIS AL FATTAH Kab. Situbondo 24 15052302820094 HOSNIYAH GK MI MIS NURUL YAQIN Kab. Situbondo 25 15052302820101 ABDUL MOHED GK MI MIS SABDA RIA NADA Kab. Situbondo 26 15052302820103 ABDUS SALAM GK MI MIS SABDA RIA NADA Kab. Situbondo 27 15052302820107 LATHIFATUL JANNAH GK MI MIS ISLAMMIYAH Kab. Situbondo

28 15052302820108 HOSNIYA GK MI MIS ISLAMMIYAH Kab. Situbondo

29 15052302820109 IMROATUL JANNAH GK MI MIS ISLAMMIYAH Kab. Situbondo 30 15052302820111 FERI HASAN GK MI MIS ISLAMMIYAH Kab. Situbondo 31 15052302820117 MOCH. KHOLIL GHAZALI GK MI MIS AL AZHAR Kab. Situbondo 32 15052302820118 DUMYATIN NISAK GK MI MIS AL AZHAR Kab. Situbondo 33 15052302820152 Hariyanto,S.PdI GK MI MIS MAKARIMAL AKHLAK Kab. Situbondo 34 15052302820159 Usman Ali Bakar GK MI MIS SUNAN GIRI Kab. Situbondo 35 15052302820167 EKO WAHYUDI GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Situbondo 36 15052302820168 IKA KUSMIYATI GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Situbondo 37 15052302820186 MARSUM GK MI MIS SYAMSUL JINAN Kab. Situbondo 38 15052302820193 MATHARI GK MI MIS SUNAN BONANG Kab. Situbondo 39 15052302820204 AHMAD KHALILI AFFAN GK MI MIS SALAFIYAH SYAFIIYAH Kab. Situbondo 40 15052302820205 MIFTAHUL AZIS GK MI MIS SALAFIYAH SYAFIIYAH Kab. Situbondo 41 15052302820206 NUR AISYAH FADIRATUL. M GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Situbondo 42 15052302820219 Saifur Rahman GK MI MIS Nurul Huda Kab. Situbondo 43 15052302820233 Hafidatur Rofi'ah GK MI MIS ISLAMIYAH Kab. Situbondo

44 15052302820249 Iftihana GK MI MIS AL IHSAN Kab. Situbondo

45 15052302820250 BELLY ARDIANSYAH GK MI MIS DARUR RAHMAH Kab. Situbondo

46 15052302820262 MUHAMMAD GK MI MIS NURUL AZIZ Kab. Situbondo

47 15052302820264 MARPUAH GK MI MIS NURUL AZIZ Kab. Situbondo

48 15052302820266 AHMAD AINUL HASAN GK MI MIS IHYAUL ULUM Kab. Situbondo 49 15052302820270 QURRATUL FAIZAH GK MI MIS NURUL FALAH Kab. Situbondo

LPTK UIN SUNAN AMPEL

(2)

50 15052302820271 YULISTIANA GK MI MIS NURUL HIKAM Kab. Situbondo

51 15052302820272 SUBAIRI GK MI MIS NURUL HIKAM Kab. Situbondo

52 15052302820274 HASYIM ASY'ARI GK MI MI Baitur Rohmah Kab. Situbondo 53 15052302820287 Rustini,S.PdI GK MI MIS SALAFUS SHABIRIN Kab. Situbondo 54 15052302820296 IMAMATUNNISAK GK MI MIS MIFTAHUL ARIFIN Kab. Situbondo 55 15052302820340 LAILATUL MUTHOHAROH GK MI MI SUNAN MURIA Kab. Situbondo 56 15052302820355 SUKARSIH GK MI MIS DARUL HIKMAH ALFATIMIYAH Kab. Situbondo 57 15052302820358 SLAMET KURNIAWAN GK MI MIS BADRIL HUDA Kab. Situbondo 58 15052302820365 MUHAMMAD FAUZI GK MI MIS HUSNUL RI`AYAH Kab. Situbondo 59 15052302820366 TUTIK PARIHA GK MI MIS HUSNUL RI`AYAH Kab. Situbondo 60 15052302820367 RAUDATUL JANNAH GK MI MIS HUSNUL RI`AYAH Kab. Situbondo 61 15052302820384 MUTOMIMAH GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Situbondo 62 15052302820385 MOHAMMAD RASUK DE GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Situbondo 63 15052302820397 Ahmad Sholeh GK MI MIS Raudatul Tholibin Kab. Situbondo 64 15052302820401 Riskinawati GK MI MIS DARUN NAJAH Kab. Situbondo 65 15052302820402 Vivin Meidiyanti GK MI MIS DARUN NAJAH Kab. Situbondo 66 15052302820403 Duwi Selvi Desiyanti, A.Ma.Pd GK MI MIS TAHSINUL AKHLAK Kab. Situbondo 67 15052302820430 EVILIA NURFITRIAH GK MI MIS NURUS SALAM Kab. Situbondo 68 15052302820437 ZARKASIH GK MI MIS ISLAMIYAH NURIYAH Kab. Situbondo 69 15052302820438 HALIMATUS SA'DIYAH GK MI MIS ISLAMIYAH NURIYAH Kab. Situbondo 70 15052302820449 ELA VIANA GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Situbondo 71 15052302820450 RAHMANIA GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Situbondo 72 15052302820478 NORFATILAH GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Situbondo 73 15052302820481 Mohammad Sofyan GK MI MIS ISLAMIYAH Kab. Situbondo 74 15052302820544 SUHADAK GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Situbondo 75 15052302820561 SHOFIATUN GK MI MIS MABADIUS SHALEH Kab. Situbondo 76 15052302820583 ABDUL ASIS GK MI MIS AL IKHLAS Kab. Situbondo

77 15052302820585 HOSNI GK MI MIS BADRIL HUDA Kab. Situbondo

78 15052302820586 UMMI KULSUM GK MI MIS NURUL ABROR Kab. Situbondo 79 15052302820587 ABDUL MUIS GK MI MIS RAHMANIYAH Kab. Situbondo 80 15050602820000 Yuli Nurhayati GK MI MIS NURSYAMIYAH Kab. Tuban 81 15050602820004 NURKHAZIN GK MI MIN PUNGGULREJO RENGEL Kab. Tuban

82 15050602820005 AHMAD RIFAI GK MI MIS NAHDLIYIN Kab. Tuban

83 15050602820006 DIAN AYUNING TIYAS GK MI MIS AL IMAN Kab. Tuban

84 15050602820010 SISWANDI GK MI MIS AL HIDAYAH Kab. Tuban

85 15050602820015 RETNO LUKITOSARI GK MI MIS AL ISLAH Kab. Tuban 86 15050602820016 RUSMIDAH GK MI MIS THORIQUL HUDA Kab. Tuban 87 15050602820021 FERA NUR LAILIYA GK MI MIS NAHDLOTUL THOLIBIN Kab. Tuban 88 15050602820027 ALFI SYAHARA ADDIN NUR KHOLIDAH GK MI MIS NAHDLOTUL THOLIBIN Kab. Tuban 89 15050602820039 KACUNG NUR ROHMAN GK MI MIS MAMBAUL ULUM 01 Kab. Tuban 90 15050602820040 SITI INDAHWATI GK MI MIS KHOIRIYATUSSHIBYAN Kab. Tuban 91 15050602820042 LUKLUIM MAKNUN GK MI MIS AL-MAHBUBIYAH KEMBANGBILO Kab. Tuban 92 15050602820044 MOCHAMAD FACHRUDDIN ZUHRI GK MI MIS MANBA'UL MA'ARIF KINGKING TUBAN Kab. Tuban

93 15050602820051 CHOZINATUL ALIYAH, S.HI GK MI MIS AL MUSTOFAWIYAH Kab. Tuban

94 15050602820054 IRHAMNI GK MI MIS AL KHOIRIYAH Kab. Tuban

95 15050602820055 KASIYATUN GK MI MIS NURUL SALAM Kab. Tuban

96 15050602820060 MOH. MAHFUD GK MI MIS ISLAMIYAH KEDUNGJAMBE Kab. Tuban 97 15050602820062 ITA NURHAYATI GK MI MIS ISLAMIYAH KEDUNGJAMBE Kab. Tuban 98 15050602820064 WASSABIT IMAN, S.PdI GK MI MIS AL MUSTOFAWIYAH Kab. Tuban 99 15050602820066 MUNFAIDLOTUL IZZA GK MI MIS ISLAMIYAH KEDUNGJAMBE Kab. Tuban 100 15050602820067 EDI HARTONO GK MI MIS AL MUSTOFAWIYAH Kab. Tuban

101 15050602820069 SUYATI GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban

(3)

103 15050602820073 KAMSINAH GK MI MIS SUNAN BONANG Kab. Tuban 104 15050602820077 JOKO PURNOMO GK MI MIS AL FALAH Kab. Tuban 105 15050602820079 SUROSO S.Pd.I GK MI MIS MUNIROH Kab. Tuban 106 15050602820084 Wiwik Indah Nurhayati, S.Pd.SD GK MI MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH Kab. Tuban 107 15050602820088 SRI SUWINI GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Tuban 108 15050602820091 AHMAD NURFATHONI GK MI MIS HIDAYATUL ISLAMIYAH Kab. Tuban 109 15050602820093 Siti Asiyah GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 110 15050602820094 VITA YULI RAHMAWATI GK MI MIS MAMBAIL FUTUH Kab. Tuban 111 15050602820102 MUHAMMAD SUBHAN GK MI MIS ISLAMIYAH Kab. Tuban 112 15050602820108 MOH MUFLIH GK MI MIS NURUL KHOIRIYAH Kab. Tuban 113 15050602820109 ACHMAD FACHRUROZI AMIEN GK MI MIS TARBIYATUL ATHFAL Kab. Tuban 114 15050602820110 ZULY IFANA GK MI MIS HIDAYATUL HASANAH Kab. Tuban 115 15050602820117 USWATUN HASANAH GK MI MIS SALAFIYAH Kab. Tuban 116 15050602820120 MOHAMMAD SHOIM GK MI MIS SALAFIYAH Kab. Tuban 117 15050602820122 Imron Khomsidin GK MI MIS AL ISLAHIYAH Kab. Tuban 118 15050602820128 SUGIARTO GK MI MIS SALAFIYAH ASYSYAFI`IYAH Kab. Tuban 119 15050602820133 MARIA ULFA GK MI MIS SABILUL MUTTAQIN Kab. Tuban 120 15050602820134 HARTIKAH GK MI MIS SALAFIYAH ASYSYAFI`IYAH Kab. Tuban 121 15050602820135 AL ISTIQOMAH GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 122 15050602820140 MOHAMAD NUR ASYIFUDDIN GK MI MIS ISLAMIYAH Kab. Tuban 123 15050602820143 ISMINARTIN GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 124 15050602820146 EDI SUPRIYANTO GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 125 15050602820147 SITI UTAMI GK MI MIS HIDAYATUL MUSTHOFA Kab. Tuban 126 15050602820148 AHMAD ROSYADI GK MI MIS MIFTAHUL ISLAMIYAH Kab. Tuban 127 15050602820149 MASYITHOTUL KHOTIMAH GK MI MIS MAMBAIL FUTUH Kab. Tuban 128 15050602820152 TITIK MARIYA ULFAH GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban

129 15050602820153 Kholifah GK MI MIS AL HIDAYAH Kab. Tuban

130 15050602820156 INSOF ANIK ROHMAWATI GK MI MIS AL HIDAYAH Kab. Tuban 131 15050602820158 SITI MUSLIHAH GK MI MIS HIDAYATUL HASANAH Kab. Tuban 132 15050602820161 NUR SHOLIHAH GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Tuban 133 15050602820164 MARIYA ULFAH GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 134 15050602820165 WELLY IRAWAN GK MI MIS AL FALAH Kab. Tuban 135 15050602820170 MOHAMAD NASIRUDIN GK MI MIS ULUMIYAH Kab. Tuban 136 15050602820174 SITI RUKMI GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Tuban 137 15050602820176 UMMU NAFI'AH GK MI MIS AL ISHLAH Kab. Tuban 138 15050602820180 SITI NING JUWARIYAH GK MI MIS SALAFIYAH 02 Kab. Tuban 139 15050602820183 MISBAKHUL UMAM GK MI MIS TARBIYATUL ATHFAL Kab. Tuban 140 15050602820187 SITI MAESAROH GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Tuban 141 15050602820190 NGASRININGSIH GK MI MIS AL HIDAYAH Kab. Tuban 142 15050602820198 RAHAYU NINGSIH GK MI MIS MUHAMMADIYAH 01 Kab. Tuban 143 15050602820200 MOKHAMAD ANIS GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Tuban 144 15050602820205 HIMMATUL HASANAH GK MI MIS SALAFIYAH KORO Kab. Tuban 145 15050602820206 ELI ERNAWATI GK MI MIS SALAFIYAH 02 Kab. Tuban 146 15050602820208 Windriawati GK MI MIS SALAFIYAH Kab. Tuban 147 15050602820211 Ika Maria Ulfa GK MI MIS SALAFIYAH Kab. Tuban 148 15050602820213 NGANTI GK MI MIS IBROHIM ASSAMAR QONDI Kab. Tuban

149 15050602820214 SUPRIANTO GK MI MIS AL FALAH Kab. Tuban

(4)

156 15050602820237 Choirul Anam GK MI MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH Kab. Tuban 157 15050602820238 WAHIDAH FAIZATIN GK MI MIS MAMBAUL ULUM Kab. Tuban

158 15050602820242 SUDIRO GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Tuban

159 15050602820244 SUPARLAN GK MI MIS NURUL ISLAM Kab. Tuban

160 15050602820247 MUCH. MUHAIMIN GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Tuban 161 15050602820249 SITI KHUNAFAH GK MI MIS AL MASYKURIYAH Kab. Tuban 162 15050602820250 SHOLIHAH GK MI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN Kab. Tuban

163 15050602820251 KHASANAH GK MI MIS SALAFIYAH Kab. Tuban

164 15050602820254 MAFTUKHAH ANIKYATI GK MI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN Kab. Tuban 165 15050602820255 MAMLUATUN NI'MAH GK MI MIS SALAFIYAH Kab. Tuban 166 15050602820257 Sri Wahyuni, S.Pd GK MI MIS TARBIYATUL ISLAMIYAH Kab. Tuban 167 15050602820258 SITI NUR HIDAYAH GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Tuban 168 15050602820259 CHANINUL FUAT GK MI MIS SALAFIYAH Kab. Tuban 169 15050602820261 NAMROTUL ROBI'AH GK MI MIS TARBIYATUL ATHFAL Kab. Tuban 170 15050602820262 MUHAMMAD TAKIM GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Tuban 171 15050602820263 ALWIN GK MI MIS IBROHIM ASSAMAR QONDI Kab. Tuban 172 15050602820264 SITI NURIA ULFAH GK MI MIS FUTUH Kab. Tuban 173 15050602820266 ANA WAHYU ROCHANA GK MI MIS IBROHIM ASSAMAR QONDI Kab. Tuban 174 15050602820267 ANIS ZUMAROH GK MI MIS ISLAMIYAH Kab. Tuban 175 15050602820268 Dwi Edi Widodo GK MI MIS SALAFIYAH Kab. Tuban 176 15050602820270 LILIK MAFTUKHA GK MI MIS AL MAARIF Kab. Tuban 177 15050602820272 MA`RUFATUN HASANAH GK MI MIS ISLAMIYAH Kab. Tuban 178 15050602820273 M. SAIFUR ROHIM GK MI MIS AL IMAN Kab. Tuban 179 15050602820275 YASRIFIATUL UMMAH GK MI MIS SUNAN BONANG Kab. Tuban

180 15050602820277 ISTIQOMAH GK MI MIS ISLAMIYAH Kab. Tuban

181 15050602820278 Ahmad Hadlir GK MI MIS HIDAYATUL MUTA`ALLIMIN Kab. Tuban 182 15050602820280 LIKA KAMILIYA GK MI MIS AL HIDAYAH Kab. Tuban 183 15050602820282 LIA RAHMAWATI GK MI MIS DARUL HUDA Kab. Tuban

184 15050602820284 PUJIHARTI GK MI MIS FUTUH Kab. Tuban

185 15050602820287 IMRO'ATI HAMIDAH GK MI MIS AL - ASYHAR Kab. Tuban 186 15050602820291 SHOLIHATUZZAHRO` GK MI MIS MUSTHOFAWIYAH Kab. Tuban 187 15050602820293 ST. KAROMAH GK MI MIS ATTARBIYAH Kab. Tuban 188 15050602820294 AMIRUL AHMAD MUKHTAROMIN GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 189 15050602820297 Hidayatul Khikmah GK MI MIS NURSYAMIYAH Kab. Tuban

190 15050602820299 SUJARI GK MI MIS ULUMIYAH Kab. Tuban

191 15050602820301 FIFIN KHOIRURROSYITA GK MI MIS TARBIYATUL BANIN BANAT Kab. Tuban 192 15050602820303 SITI AISAH GK MI MIS HIDAYATUL ISLAMIYAH Kab. Tuban

193 15050602820309 MU'ALIFAH GK MI MIS AL HIDAYAH Kab. Tuban

194 15050602820310 WIWIN ITSNA MAZIDATUN NI'MAH GK MI MIS TARBIYATUL BANIN BANAT Kab. Tuban 195 15050602820312 AINUR ROSYIDAH GK MI MIS ULUMIYAH Kab. Tuban 196 15050602820316 TUTUK ROHMATIN GK MI MIS ISLAMIYAH Kab. Tuban 197 15050602820317 ANITA FARIDA GK MI MIS SALAFIYAH MAHBUBIYAH Kab. Tuban 198 15050602820320 KHOSIAH GK MI MIS HIDAYATUSH SHIBYAN Kab. Tuban 199 15050602820321 SUNIS FITRIATIN GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 200 15050602820322 WILUJENG ISA'ATIN GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 201 15050602820323 UMI CHULSUM GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 202 15050602820324 NOVI SYARIFAH GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 203 15050602820325 ZAHROTUL ARIFAH GK MI MIS AL MAARIF Kab. Tuban 204 15050602820326 SRI WIYANTI GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban 205 15050602820327 RIZA AKHMARIA GK MI MIS SALAFIYAH Kab. Tuban

206 15050602820328 UTHFIYAH GK MI MIS ISLAMIYAH Kab. Tuban

(5)

209 15050602820332 SITI NUR HAYATI GK MI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN Kab. Tuban 210 15050602820334 SITI KHOLIFAH GK MI MIS ROUDLOTUT THOLABAH Kab. Tuban 211 15050602820335 SITI ROCHMAH GK MI MIS ROUDLOTUT THOLABAH Kab. Tuban 212 15050602820336 SULASTRI INDAH YANI GK MI MIS HIDAYATUSH SHIBYAN Kab. Tuban 213 15050602820337 DWIN NURUL FADLILLAH GK MI MIS ISLAMIYAH Kab. Tuban 214 15050602820338 IMAMATUNNAFI'AH GK MI MIS MIFTAHUL HUDA Kab. Tuban

215 15050602820346 S. WAKIAH GK MI MIS BADRIYAH Kab. Tuban

216 15050602820349 LAILUL MOHWIROH GK MI MIS AL FALAH Kab. Tuban 217 15050602820350 Syayida Azmi GK MI MIS TAHZIBUL FUAD Kab. Tuban

218 15050602820351 SITI ROHMAH GK MI MIS BADRIYAH Kab. Tuban

219 15050602820355 SITI ULAIHIMAH GK MI MIS TANWIRUL QULUB 01 Kab. Tuban 220 15050602820357 KASIYATI GK MI MIS TANWIRUL QULUB 01 Kab. Tuban 221 15050602820359 M. HADI IHSAN GK MI MIS SALAFIYAH KHOLIDIYAH Kab. Tuban 222 15050602820363 Nafisus Sa`adah GK MI MIS ISTIQOMAH Kab. Tuban 223 15050602820364 ABDUL RAUB GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Tuban

224 15050602820365 Gunawan GK MI MIS ISTIQOMAH Kab. Tuban

225 15050602820369 Siti Ainun Ni`mah GK MI MIS MIFTAHURROHMAN Kab. Tuban 226 15052902820014 Syarifatul Hasanah GK MI MIS RAUDLATUL JANNAH Kab. Bangkalan 227 15052902820016 Diana Fitriyah GK MI MIS AL-ITTIHADIYAH Kab. Bangkalan 228 15052902820017 Luluk Fitrotin GK MI MIS AL-ITTIHADIYAH Kab. Bangkalan 229 15052902820019 MUSTOFA ROIS GK MI MIS SIROJUL HUDA Kab. Bangkalan 230 15052902820021 HOMIZAH GK MI MIS RAUDLATUL ULUM Kab. Bangkalan 231 15052902820027 Muhtarom GK MI MI AMANATUL UMMAH Kab. Bangkalan 232 15052902820029 ZAINI GK MI MIS TARBIYATUL BANIN Kab. Bangkalan

233 15052902820032 Seniman GK MI MIS NURUL ISLAM Kab. Bangkalan

234 15052902820033 KHOZAIMAH GK MI MIS DARUSSALAM Kab. Bangkalan 235 15052902820035 ROFI'I GK MI MIS HIDAYATUL ULUM Kab. Bangkalan 236 15052902820036 ABDURROSYID GK MI MIS DARUSSALAM Kab. Bangkalan 237 15052902820037 MOHAMAD RASUL GK MI MIS ANNAFI'IYAH Kab. Bangkalan 238 15052902820038 SYAMSUL ARIFIN GK MI MIS ANNAFI'IYAH Kab. Bangkalan 239 15052902820039 ABDUL JALIL GK MI MIS ANNAFI'IYAH Kab. Bangkalan 240 15052902820046 NUR KOMARIYAH GK MI MIS NURUL ULUM Kab. Bangkalan 241 15052902820049 M. MARSUP GK MI MIS HIDAYATUS SHIBYAN Kab. Bangkalan 242 15052902820050 MUJIBURROHMAN GK MI MIS HIDAYATUS SHIBYAN Kab. Bangkalan 243 15052902820051 NURHASANAH GK MI MI THORIQUL HUDA Kab. Bangkalan 244 15052902820052 FITRIYAH.S.s GK MI MIS DARUL MUTTAQIN Kab. Bangkalan 245 15052902820053 Rosidi GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Bangkalan 246 15052902820054 Khairul Anshar GK MI MIS MIFTAHUL ULUM Kab. Bangkalan 247 15052902820056 FITRIA ANGGRAINI GK MI MI THORIQUL HUDA Kab. Bangkalan

248 15052902820059 AMIR GK MI MIS AL ISLAMIYAH Kab. Bangkalan

249 15052902820060 Mudhar GK MI MIS AL IBRAHIMY Kab. Bangkalan

250 15052902820062 SITI ROMLAH GK MI MIS AL HIDAYAH Kab. Bangkalan 251 15052902820063 RAMANNAH GK MI MIS MAMBAUL ULUM Kab. Bangkalan 252 15052902820072 RAUDATUL JANNAH GK MI MIS MIFTAHUL ULUM AL ISLAMY Kab. Bangkalan

253 15052902820075 TAUFIK GK MI MIS MANBAUL ULUM Kab. Bangkalan

254 15070102820106 KALSUM SIREGAR GK MI MIS NIDAUL INSAN Kab. Deli Serdang 255 15070102820370 WINDA ATIKA DEWI GK MI MIS Nurul Hadina Kab. Deli Serdang 256 15070202820016 PAINI ASTUTI GK MI MIS UMMUL QURA Kab. Langkat 257 15070202820265 PURNAMA SARI GK MI MIS NURUL HUDA Kab. Langkat 258 15070402820115 Mirda Yulia GK MI MIS NURUL HUDA MALOPOT Kab. Simalungun 259 15070402820124 DEWI RATNA SARI GK MI Bosar Maligas, MIS NURUL HIKMAH Kab. Simalungun 260 15070602820005 FITRAHAYU PANJAITAN GK MI MIS TAUFIK KAMIL BANGUN BARU Kab. Asahan 261 15070602820080 SRI LESTARINI GK MI MI S PESANTREN HARAPAN SIDOSARI Kab. Asahan

262 15070602820128 Susiani GK MI MIS AL MAHDIY Kab. Asahan

263 15070602820131 ZURIAH MARPAUNG GK MI MIS MPI BAGAN ASAHAN Kab. Asahan

264 15071902820018 ASNIDAR LUMBAN GAOL GK MI MIN SIHITE Kab. Humbang Hasundutan

265 15072102820108 JULIANA SIMANJUNTAK GK MI MIS ROHANI IKHWANUL MUSLIMIN Kab. Serdang Bedagai 266 15072202820018 SITI KHOLIJAH GK MI MIS TELADAN III BAGAN BARU Kab. Batu Bara 267 15072202820064 CICA RUSPIN GK MI MI FATAHILLAH Kab. Batu Bara 268 15072502820135 AWALUDIN GK MI MIS ISLAMIYAH LONDUT Kab. Labuhanbatu Utara 269 15076002820125 SANTI HASIBUAN GK MI MIS AL IKHLAS Kota Medan

(6)

271 15076602820014 Irma Yani Aflah Siregar, S.Pd.I GK MI MIN 2 PADANGSIDIMPUAN Kota Padang Sidempuan 272 15230102820031 ALPAINI GK MI MI. Intisyarul Ulum Montong Are Kab. Lombok Barat 273 15230102820033 RONI HIDAYAT GK MI MI. Intisyarul Ulum Montong Are Kab. Lombok Barat 274 15230102820037 YULIATI GK MI MI Maraqitta'limat Bongor Kab. Lombok Barat 275 15230102820045 MUHAMMAD NASIR GK MI MI NW Dasan Tapen Kab. Lombok Barat 276 15230102820142 M.Muhlis GK MI MI. Al-Banun Majeti Kab. Lombok Barat 277 15230102820144 Herni Yanti GK MI MI. Al-Banun Majeti Kab. Lombok Barat 278 15230102820153 SAPENI GK MI MI. Al-Mujahidin Longserang Kab. Lombok Barat 279 15230102820154 PITRINA ULVA,S.Pd GK MI MI. Al-Mujahidin Longserang Kab. Lombok Barat 280 15230102820160 MUSTAIN GK MI MI. Al-Muslimun NW Tegal Kab. Lombok Barat 281 15230102820180 HERMAN GK MI MI. Nurul Huda Tempos Kab. Lombok Barat 282 15230302820004 SITI HAFIFAH GK MI MIS NW BAGIK PAYUNG Kab. Lombok Timur 283 15230302820005 HENDRI JUNIATI GK MI MI NW PUNGKASAN AIK PANCOR Kab. Lombok Timur 284 15230302820080 KUSUMA JAYADI GK MI MIS NW ANJANI Kab. Lombok Timur 285 15230302820102 MUH. ALPARABI GK MI MI Birrul Walidain Nw 02 rensing Kab. Lombok Timur 286 15230302820110 ABDUL MUJIB GK MI MI MT MAMBEN LAUK Kab. Lombok Timur 287 15230302820133 BAIQ SOHIBUL MASRURI GK MI MIN GUNUNG RAJAK Kab. Lombok Timur 288 15230302820167 SOLATIAH GK MI MIS JAMALUDDIN PAOK PONDONG Kab. Lombok Timur 289 15230302820175 MUSTAAN GK MI MIS MARAQITTA`LIMAT BELANTING Kab. Lombok Timur 290 15230302820179 MAHENDRAWATI GK MI MIS MARAQITTA`LIMAT SUELA Kab. Lombok Timur 291 15230302820191 MASHAL, S.Pdi GK MI MIS MARAQITTA'LIMAT TEMBENG PUTIK Kab. Lombok Timur

292 15230302820192 HABIBAH, S.Pd GK MI MIS MARAQITTA'LIMAT TEMBENG PUTIK Kab. Lombok Timur

293 15230302820212 LIDIAH NUR QOMALA GK MI MIS NW 01 BORO` TUMBUH Kab. Lombok Timur 294 15230302820223 JAMZURI GK MI MIS NW 2 TALUN Kab. Lombok Timur 295 15230302820229 NANIK SATRIANI GK MI MIS NW ANJANI Kab. Lombok Timur 296 15230302820230 BAIQ YUSMI HARTI GK MI MIS NW BAGIK NYALA Kab. Lombok Timur 297 15230302820231 MUH.BAHRI GK MI MIS NW BAGIK PAYUNG Kab. Lombok Timur 298 15230302820252 SUARNI GK MI MIS NW EMBUNG RAJA Kab. Lombok Timur 299 15230302820273 Wardatul Jannah GK MI MIS NW KERUAK Kab. Lombok Timur 300 15230302820341 NURHAYATI GK MI MIS NW MENGKURU Kab. Lombok Timur 301 15230302820345 Siti Hairuni Asmayati GK MI MIS NW MONTONG MAS Kab. Lombok Timur 302 15230302820363 TITIK INDRAWATI GK MI MIS NW PERAIDA KEROYA Kab. Lombok Timur 303 15230302820364 TUHPAH GK MI MIS NW PERAIDA KEROYA Kab. Lombok Timur 304 15230302820371 SITI MARHAMAH RAMDLANI GK MI MIS NW REPO` ARE Kab. Lombok Timur 305 15230302820373 ZULMANAN GK MI MIS NW SELAPARANG Kab. Lombok Timur 306 15230302820381 ARPI PATHURROZI GK MI MIS NW SERIJATA Kab. Lombok Timur 307 15230302820401 SUMI HARNIATI GK MI MIS NW TANGARLINGSAR Kab. Lombok Timur 308 15230302820414 SITI RAUDATUL JANNAH GK MI MIS RAUDATUL WATHANI NW JEROWARU Kab. Lombok Timur

309 15230302820415 AHMAD ZARNUZI GK MI MIS RAUDLATUL THOLIBIN NW PAOK MOTONG Kab. Lombok Timur

310 15230302820430 HIDAYATUL LAILI GK MI MIS YAQIN 1 PEMONDAH Kab. Lombok Timur 311 15230302820754 M. UZAI GK MI MIS NW 01 BORO` TUMBUH Kab. Lombok Timur 312 15230302820830 SULUSIAH GK MI MIS NAHDLATUL WATHAN KERUMUT Kab. Lombok Timur 313 15230302820854 MUHAMMAD AKBAR GK MI MIS NW MENGKURU Kab. Lombok Timur 314 15230302820856 HARKANI GK MI MIS JAMIYATUL ISLAMIYAH DASAN BARU Kab. Lombok Timur

315 15230402820044 RAHMATIA GK MI MIS MUHAMMADIYAH LAB. TERUJUNG Kab. Sumbawa

316 15230502820000 NURHILALIATI GK MI MIS AT TAQWA Kab. Dompu

317 15230502820106 SRI REZKIAH GK MI MI AL KAUTSAR Kab. Dompu

318 15230502820110 SRI ASTRI YUSANTI GK MI MI AL KAUTSAR Kab. Dompu

319 15230502820124 PUTRISANDARINA GK MI MI AL AMIN Kab. Dompu

320 15230502820154 ABDUL AZIS GK MI MIS AL MUTHAHHIRIN Kab. Dompu

321 15230602820084 RATNAH GK MI MIS Yasim Sari Kab. Bima

322 15230602820103 SALMAH GK MI MI Ndano Kab. Bima

323 15236002820001 MELISA GK MI MIS NURUL JANNAH NW AMPENAN Kota Mataram 324 15236002820013 NURUL AINI GK MI MIS MIFTAHUL ISHLAH Kota Mataram 325 15236002820016 MUSLEHUDIN GK MI MIS QUBBATUL ISLAM Kota Mataram 326 15236002820027 HERMAN HADI GK MI MIS ISLAHUL MUTA'ALLIM Kota Mataram

327 15236102820004 NOVRI ZAQIYAH GK MI MIS MANDE Kota Bima

328 15240602820052 HALIPA KASMAN GK MI MIS NURUL JADID WAIWAGANG Kab. Alor 329 15240602820057 RISDAWATI SANGA GK MI MIS BABUL JIHAD MORU Kab. Alor

(7)

334 15240702820056 INGGIT NONA MEI GK MI MIS DIAKUI SAGU Kab. Flores Timur 335 15240702820063 SURYANI IDRIS GK MI MIS NURUL FALAH HOROWURA Kab. Flores Timur 336 15240802820005 siti Kulsum GK MI MIS MUHAMMADIYAH WURING Kab. Sikka 337 15240802820007 Sitti Jaleha GK MI MIS MUHAMMADIYAH WURING Kab. Sikka 338 15240802820013 SITI HIJRAH GK MI MIN WURING NANGAHURE Kab. Sikka 339 15240902820022 MAS'AD,SPD.SD GK MI MI Swasta Nurul Ummah Kab. Ende 340 15240902820026 ABDULLAH KAJUKARO GK MI MIS Ar Rahman Ippi Kab. Ende 341 15240902820027 ACHMAD RIFAI APETATU GK MI MIS Ar Rahman Ippi Kab. Ende 342 15240902820042 ISKANDAR, A.Ma GK MI MI Swasta Nur Al-Anshar Wolonawa Kab. Ende 343 15241402820000 AISYAH BUNGA GK MI Mis Nurul Salam Wangatao Kab. Lembata 344 15241402820022 KHOIRUN NIKMAH GK MI Mis Nurul Salam Wangatao Kab. Lembata 345 15241602820018 ABDUL HAJI GK MI MI SWASTA SALAHUDDIN Kab. Manggarai Barat 346 15242002820022 KHAIRUNNISAH GK MI MIS AL-HIDAYAH BORONG Kab. Manggarai Timur 347 15242002820026 SRI YANTI GK MI MIS AL-HIDAYAH BORONG Kab. Manggarai Timur 348 15241202820033 NUR AFNI THALIB GK MI MIS MAUJAWA Kab. Sumba Timur

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :