Latihan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 1

40991  Download (337)

Teks penuh

(1)

LATIHAN SOAL MANDIRI

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

ayo kenalan karo aku

jenengku nina

aku kelas siji

umurku nem taun

bapakku asmane pak madi

ibuku asmane bu dewi

aku seneng maca

kangmasku jenenge roni

mas roni seneng dolanan layangan

mbakyuku jenenge weni

mbak weni kuliyah ing yogyakarta

I. wenehana tandha silang (x) ing jawaban kang bener

1. umure nina ... taun

a. 5 b. 6 c. 7

2. mas roni seneng dolanan ....

a. layangan b. nekeran c. umpetan

3. sirah basa kramane mustaka yen rambut basa kramane ...

a. madharan b. rikma c. waja

4. mripat basa kramane ....

a. rikma

b. untu

(2)

5. mbah kakung lara untu

yen dikramakake dadi mbah kakung gerah ....

a. madharan b. waja c. mustaka

6. ibu lara weteng

yen dikramakake dadi ibu gerah ....

a. racikan b. suku c. madharan

7. dhokter mriksa mripate bapak

tembung mripate salah, sing bener ....

a. madharanipun b. mustakanipun c. paningalipun

8. bapake ibu utawa bapak diarani ....

a. embah kakung b. pakdhe c. paklik

12. yen ngrungokake nganggo ....

a. kuping b. mripat c. Lambe

13. iki mbak weni mbak weni lagi ....

a. mangan

b. sinau

c. nyapu

14. kwek-kwek-kwek suarane ....

a. kucing b. wedhus c. bebek

15. kucing suarane ....

a. meong meong b. embek embek c. kukuruyuk

II. isinen nganggo tembung-tembung sing cocog

(3)

17. rambut basa kramane ...

18. weteng basa kramane madharan

yen tangan basa kramane ...

19. mbah putri lara sirah

yen dikramakake dadi mbah putri gerah ...

20. sedulurku sing luwih enom diarani ...

21. kangmase bapak utawa ibu diarani ...

22. paklik padha karo paman

yen bulik padha karo ...

23. mas roni lagi ... kembang

24. bel sekolah suarane ...

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...