PANDUAN PENGGUNA SISTEM VENDOR MANAGEMENT BERNAS (MODUL VENDOR)

37 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)
(2)

Isi Kandungan

1. PENDAFTARAN VENDOR ... 4

a) LAMAN UTAMA ... 4

b) TERMA DAN PERATURAN ... 5

c) PENDAFTARAN ... 6

BUTIRAN LOG MASUK ... 6

BUTIRAN VENDOR-POPUP BANK ... 7

BUTIRAN VENDOR- POPUP CAWANGAN ... 8

BUTIRAN PERNIAGAAN ... 9

BUTIRAN PERNIAGAAN- POPUP PEMEGANG SAHAM ... 9

BUTIRAN LESEN DAN PENDAFTARAN ... 10

BUTIRAN LESEN DAN PENDAFTARAN- POPUP CIDB ... 10

BUTIRAN LESEN DAN PENDAFTARAN- POPUP MOF ... 11

BUTIRAN LESEN DAN PENDAFTARAN - POPUP LESEN DAN PENDAFTARAN LAIN ... 11

LATAR BELAKANG KEWANGAN ... 12

CUKAI ... 12

IKRAR ... 13

LAMPIRAN VENDOR ... 13

2. MEMBUAT BAYARAN PENDAFTARAN ... 16

a) MEMBUAT BAYARAN MELALUI JomPAY ... 17

SLIP PEMBAYARAN JomPAY ... 17

b) MEMBUAT BAYARAN MELALUI FPX ... 18

3. PENGURUSAN PROFIL VENDOR ... 20

a) PROFIL VENDOR ... 20

LIHAT PROFIL ... 20

KEMAS KINI PROFIL ... 21

TUKAR KATA LALUAN ... 22

LUPA KATA LALUAN ... 22

b) PENGURUSAN PRODUK ... 23

TAMBAH PRODUK /KEMAS KINI PRODUK ... 23

(3)

LIHAT INVOIS ... 25

LIHAT BUTIRAN INVOIS ... 25

4. RFQ (REQUEST FOR QUOTATION) ... 27

a) PENGENALAN RFQ ... 27

b) FUNGSI CARI ... 27

c) FUNGSI CARI TEPERINCI ... 28

d) TERIMA RFQ... 28

e) TOLAK RFQ... 29

f) KEMAS KINI RFQ ... 30

g) LAMPIRAN ... 33

MUAT NAIK LAMPIRAN ... 33

PADAM LAMPIRAN ... 34

h) Q & A (SOALAN DAN JAWAPAN)... 34

(4)

1. PENDAFTARAN VENDOR

a) LAMAN UTAMA

Pendaftaran sebagai vendor BERNAS boleh dibuat melalui pautan berikut: https://vms.bernas.com.my/Views/Vendor/Login.aspx

(5)

b) TERMA DAN PERATURAN

Berikutnya adalah terma dan peraturan bagi pendaftaran vendor:

1. MAKLUMAN AM

1.1 Vendor bertanggungjawab untuk memastikan semua maklumat yang diberikan adalah betul dan tepat.

2. PENDAFTARAN BARU

2.1 Yuran bagi pendaftaran baru ialah RM 100.00 dan sah untuk 2 tahun dari tarikh kelulusan sebagai Vendor BERNAS.

* Tempoh sah bermula vendor dikira dari tarikh enrol oleh staf BERNAS.

3. PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

3.1 Pembaharuan pendaftaran mesti dibuat sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum tamat tarikh tempoh.

3.2 Jumlah yuran pembaharuan tidak termasuk GST ialah 50.00 dan sah untuk 2 tahun dari tarikh tamat pendaftaran terdahulu, tertakluk kepada pembaharuan sebelum tamat tarikh tempoh pendaftaran.

3.3 Pembaharuan selepas tarikh tamat tempoh pendaftaran dan dalam 2 bulan tempoh penangguhan tertakluk kepada caj penalti dan yuran pembaharuan, jumlah yuran

(6)

4. BAYARAN PEMPROSESAN

Item Jenis Bayaran

(RM) GST Bayaran Termasuk GST (RM) Tempoh (Tahun) 1 Pendaftaran Baru 100.00 6 106.00 2 2 Pembaharuan Pendaftaran 50.00 6 53.00 2 3 Penalti Pembaharuan Lewat 30.00 - 30.00 - c) PENDAFTARAN

(7)

BUTIRAN VENDOR

(8)
(9)

BUTIRAN PERNIAGAAN

(10)

BUTIRAN LESEN DAN PENDAFTARAN

(11)

BUTIRAN LESEN DAN PENDAFTARAN- POPUP MOF

(12)

LATAR BELAKANG KEWANGAN

(13)

IKRAR

LAMPIRAN VENDOR

Selepas anda mengisikan butir-butir di atas, anda perlu melampirkan dokumen-dokumen yang diperlu kepada BERNAS untuk melengkapkan proses pendaftaran sebagai vendor. Anda masih boleh mengedit butiran anda sebelum menghantar borang anda.

Nota: Sila menyemak lampiran anda sebelum menghantar kepada BERNAS untuk pemprosesan seterusnya.

(14)
(15)

Anda tidak akan dapat log masuk sistem sehingga BERNAS meluluskan pendaftaran anda sebagai vendor. Anda akan menerima e-mel sekiranya pendaftaran anda diluluskan oleh pihak BERNAS.

Nota penting: Sekiranya anda tidak menerima e-mel daripada pihak BERNAS dalam tempoh 7 hari bekerja, sila hubungi pihak BERNAS untuk mengesahkan pendaftaran anda.

(16)

2. MEMBUAT BAYARAN PENDAFTARAN

Selepas anda menerima e-mel daripada BERNAS bahawa anda berjaya mendaftar sebagai Vendor, anda perlu membuat bayaran pendaftaran untuk berurusan dengan BERNAS. Anda boleh membuat pembayaran menggunakan kaedah berikut:

a) JomPAY b) FPX

Untuk membuat pembayaran, melayari pautan berikut dan log masuk menggunakan akaun yang anda mendaftar sebelum ini:

(17)

a) MEMBUAT BAYARAN MELALUI JomPAY

SLIP PEMBAYARAN JomPAY

Anda dikehendaki mencetak atau menyimpan slip pembayaran JomPAY sebagai rujukan. Anda boleh membuat bayaran melalui perbankan online atau ATM.

(18)

b) MEMBUAT BAYARAN MELALUI FPX

Langkah seterusnya ialah log masuk akaun perbankan online anda, pilih akaun yang anda ingin guna untuk membuat pembayaran. E-mel pengesahan akan dihantar kepada anda selepas anda membuat pembayaran.

(19)

Anda dikehendaki menunggu pihak BERNAS untuk menyemak pembayaran anda sebelum anda boleh log masuk sistem. E-mel akan dihantar kepada anda setelah pihak BERNAS menngesahkan pembayaran anda. Jika anda cuba untuk log masuk sistem, anda akan mendapat mesej yang berikutnya:

(20)

3. PENGURUSAN PROFIL VENDOR

a) PROFIL VENDOR LIHAT PROFIL

(21)
(22)

TUKAR KATA LALUAN

(23)

Emel akan dihantar kepada anda dan anda akan dapat menetapkan kata laluan anda dengan mengklik pada pautan yang diberi.

b) PENGURUSAN PRODUK

Anda boleh mengiklankan produk anda dengan menambah produk dalam halaman penyenaraian produk (Product Listing).

(24)

PADAM PRODUK

c) PENILAIAN PROJEK LIHAT PENILAIAN PROJEK

(25)

d) SIJIL VENDOR CETAK SIJIL

Sijil vendor akan dikeluarkan dalam format pdf.

e) INVOIS LIHAT INVOIS

(26)
(27)

4. RFQ (REQUEST FOR QUOTATION)

a) PENGENALAN RFQ

(28)

c) FUNGSI CARI TEPERINCI

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

g) LAMPIRAN

(34)

PADAM LAMPIRAN

(35)
(36)

YA YA TIDAK TIDAK K 5. LAMPIRAN

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN VENDOR BARU

http://192.168.8.124:91 Vendor mendaftar

dalam Vendor Management System

(VMS)

Vendor mengisikan semua butiran yang

berkenaan

Vendor memuat naik lampiran Vendor menghantar borang pendaftaran Unit Perolehan BERNAS meluluskan? Emel pemberitahuan

Vendor log masuk sistem untuk membuat

bayaran melalui JomPAY atau FPX

Unit Kewangan BERNAS mengesahkan pembayaran Bayaran dibuat? TAMAT 1 2 3 4 5 6 7

Vendor mendaftar dengan berjaya (E-mel akan dihantar kepada vendor memberitahu

vendor boleh log masuk sistem)

(37)

YA

TIDAK

TIDAK

YA

CARTA ALIRAN PROSES RFQ (REQUEST FOR QUOTATION)

Vendor log masuk Vendor Management

System (VMS)

Vendor menerima RFQ and mengemas kini butiran sebut harga

Terima RFQ?

Vendor menghantar sebut harga kepada

Unit Perolehan Vendor anugerah RFQ? Pegawai perolehan memilih vendor anugerah 1 3 Vendor menolak RFQ 2 4 5 6

Figur

Memperbarui...

Related subjects :