• Tidak ada hasil yang ditemukan

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 Bahasa Jawa

N/A
N/A
Marta Putra

Academic year: 2023

Membagikan "SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 Bahasa Jawa"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1

Nama :

Kelas : II (Dua) Sekolah :

A. WENEHANA TANDHA PING ( X ) AKSARA A , B UTAWA C SANGAREPE PRATELAN SING BENER!

1. Sedulurku lanang sing lahire sakwise aku yaiku ...

a. kakang b. mbakyu c. adhi

2. bapake ibuku iku ...

a. embah putri b. embang kakung c. pakdhe

3. ibu tindak peken. basa ngokone yaiku ...

a. ibu lunga sekolah b. ibu lunga sawah c. ibu lunga pasar 4. ... regane bukumu

cecak-cecak ing dhuwur iku isine sing bener yaiku ...

a. kepriye b. pira c. sapa

5. joko : “sapa jenengmu?”

rani : “ ...”

a. jenengku rani b. aku saka semarang c. jenengmu joko

6.

wayang sing irunge dawa lan awake gedhe dhuwur yaiku ...

a. semar b. bagong c. petruk

7. wong sing ngelakokake wayang iku arane ...

a. guru b. dhalang c. sinden

8. ningsih lagi teka saka sekolah. kosok baline teka yaiku ...

a. wangsul b. mlebu c. lunga

9. gamelan sing carane ngunekake kudu disebul lan digawe saka pring yaiku ...

a. suling b. gong c. bonang

10. rahmad saiki wes kelas telu

pitakon andhedhasar wangsulan ing dhuwur iku sing bener yaiku ...

a. saiki rahmad bijine pira? c. saiki rahmad wes kelas pira?

b. saiki rahmad wes mulih durung?

11. bu guru – buku – ngasta – gambar

tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku ...

a. buku gambar ngasta bu guru c. gambar buku bu guru ngasta

b. bu guru ngasta buku gambar

Bahasa Jawa

(2)

12. sendok garpu lan piring iku piranti kanggo ...

a. adus b. turu c. mangan

13. tandurane kudu disirami supaya bisa urip ...

a. mati b. subur c. layu

14. dadi murid sing apik yen diwulang guru kudu ....

a. rame dewe b. krunguake c. sakpenake

15. aku piranti sing bentuke bisa bunder lan kotak aku dipasang ing tembok uga ing tangan aku kanggo nuduhake wektu

aku yaiku ...

a. pit b. buku c. jam

16. punakawan sing diarane kanthong bolong yaiku ...

a. gareng b. semar c. petruk

wacanen pachelaton ing ngisor iki sinta : koe saka ngendi yuk?

ayuk : aku saka perpustakaan sinta : kowe mang mbi sapa?

ayuk : aku lunga mbi dini lan ratih sinta : kapan-kapan aku hijak ya yuk ayuk : iya sin, muga-muga bae aku eling 17. ayuk bar lunga saka ...

a. perpustakaan b. sekolah c. omahe sinta

18. sapa bae kancane ayuk sing dijak lunga perpustakaan?

a. sinta lan ratih b. sinta lan dini c. dini lan ratih 19. yen ketemu karo bu guru ing wayah esuk kudu ngaturake ...

a. sugeng dalu b. sugeng injing c. sugeng siang

20. yen arep lewat ing ngarepe wong liya kudu ngaturake ...

a. nyuwun pamit b. nyuwun sewu c. nyuwun ngapura

21. wong sing ora gelem nyambut gawe iku diarani ...

a. pinter b. sregep c. kesed

22. ningrum nembe mangan roti

ukara ing dhuwur iku jejere yaiku ...

a. ningrum b. mangan c. roti

23. gugur gunung iku padha artine karo ...

a. nandur pari b. gotong royong c. godong jati tiba 24. bapak wes teka

ukara ing dhuwur basa kramane yaikut ...

a. bapak dereng wangsul b. bapak sampun tindak c. bapak sampun wangsul 25. wujudku akeh sing bentuke kothak

aku digawe saka kayu aku nduwe sikil papat aku kanggo lungguhan

Batangane tembung-tembung ing dhuwur iku yaiku ...

a. meja b. sapi c. kursi

(3)

B. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. mbakyune bapakku iku diarani ...

embah kakung iku .... wong tuwaku

cecak-cecak ing dhuwur iku isine sing bener yaiku ....

2. bar udan lemahe dadi teles kosokbaline teles yaiku ...

3. anake semar sing cendhek lan cilik, mripate mlolo kera, tangane thekle lan sikile pincang yaiku ...

4. waja - gerah – simbah – nembe

tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku ...

5. bayu sregep sinau supaya dadi bocah sing ...

6. punakawan iku jumlahe ana ...

7. sugeng dalu pak guru

tembung ing dhuwur iku diucapake yen ketemu pak guru ing wayah ....

8. bocah sing nduwe watak jujur iku yen omongan ora gelem ...

9. tukang neglakokake delman iku arane ...

C. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. apa tegese tembung ing ngisor iki

a. kakang b. mbakyu c. Pakdhe

wangsulan : ...

...

...

2. golekana kosok baline tembung-tembung ing ngisor iki :

a. gampang b. lali c. larang

wangsulan : ...

...

...

3. tatanen tembung-tembung ing ngisor iki dari ukara kang bener

a. tuku – aku – tas b. dina – wes – senin – saiki c. jam – ibu – kondur – pitu wangsulan : ...

...

...

4. tulisana penggaweane wong-wong ing ngisor iki

a. pilot b. sopir c. masinis d. Nahkoda

Wangsulan : ...

...

...

5. tulisen tembung-tembung ing ngisor iki nganggo basa krama

a. bapak lagi adus b. simbang njaluk kopi c. ibu lagi lunga pasar

wangsulan : ...

...

...

(4)

KUNCI JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 BAHASA JAWA KELAS 2 SD

A. JAWABAN 1. c. adhi

2. b. embang kakung 3. c. ibu lunga pasar 4. b. pira

5. a. jenengku rani 6. c. petruk

7. b. dhalang 8. c. lunga 9. a. suling

10. c. saiki rahmad wes kelas pira?

11. b. bu guru ngasta buku gambar 12. c. mangan

13. b. subur 14. b. krunguake 15. c. jam

16. c. petruk

17. a. perpustakaan 18. c. dini lan ratih 19. b. sugeng injing 20. b. nyuwun sewu 21. c. kesed

22. a. ningrum

23. b. gotong royong

24. c. bapak sampun wangsul 25. c. kursi

B. JAWABAN 1. budhe 2. bapakke 3. garing 4. gareng

5. simbah nembe gerah waja 6. pinter

7. 4 ( papat ) 8. wengi

9. ngapusi / goroh 10. kusir

(5)

C. JAWABAN

1. tegese tembung ing ngisor iki yaiiku :

a. kakang = sedulur lanang kang lahire luwih dhisik b. mbakyu = sedulur wadon kang lahire luwih dhisik c. Pakdhe = kakange bapak utawa ibu

2. kosok baline tembung-tembung ing ngisor iki : a. gampang = angel

b. lali = eling c. larang = murah

3. tatanen tembung-tembung ing ngisor iki dari ukara kang bener a. tuku – aku – tas = aku tuku tas

b. dina – wes – senin – saiki = saiki wes dina senin c. jam – ibu – kondur – pitu = ibu kondur jam pitu 4. tulisana penggaweane wong-wong ing ngisor iki

a. pilot = wong kang penggaweane ngelakokake montor mabur b. sopir = wong kang penggaweane ngelakokake bus utawa mobil c. masinis = wong kang penggaweane ngelakokake sepur

d. nahkoda = wong kang penggaweane ngelakokake kapal 5. tulisen tembung-tembung ing ngisor iki nganggo basa krama

a. bapak lagi adus = bapak nembe siram b. simbang njaluk banyu = simbah nyuwun toya c. ibu lagi lunga pasar = ibu nembe tindak pasar

Referensi

Dokumen terkait

Tembung dwilingga salin swara sing trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku ..... Sapa sing tuku

Ukara ing ngisor iki sing bener panulise aksara kapitale yaiku………... Ana

Tembung kang trep kanggo ukara ing dhuwur yaiku.. Sing ora kalebu tembang

Sing duwe kasekten bisa mabur tanpa elar yaiku ..... Gathukna wangsulan ing sisih kiwa nganggo cara nulis aksarane ana ing njero kothak sing kok

Miturut urut-urutan ing dhuwur, wayang digawe saka .... Tembung disungging ing dhuwur padha tegese karo tembung ..... Carane gawe lenga klentik yaiku klapa sing

Pasangan sing cocok kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku pasangan .'.. SasiApriltanggap warsane Raden Ajeng

Kesimpulane Tembang, yaiku : 1 Kabeh bocah sing padha sekolah kudu sregep sinau lan aja nakal lan kemaki sombong sebeb iku sing bisa marakke/ndadekke bodho!. Paragraf sing bener

Tembang sing cocok kanggo gambar ing ndhuwur yaiku..... Bima lagi