Lab 3 notes

Download (0)

Full text
(1)

Lab 3 notes:

Không làm phần khảo sát đáp ng tần số c a mạch EC (phần cuối cùng)! I. Mạch phân cực

- phần này ta so sánh 3 mạch phân cực, mạch nào có điểm làm việc tĩnh ICQ, VCEQ) ít thay đổi hơn khi thay đổi sẽ là mạch

phân cực tốt hơn.

- Trong bài sử dụng con BJở khác nhau để có  khác nhau. - Một vài lưu ý:

 ng với mỗi mạch, khi thay đổi con BJT thì phải giữ nguyên các điện tr phân cực, chính vì vậy nếu có chỉnh các biến tr thì chỉ chỉnh một lần.

 Một số máy đo hư cổng đo dòng mA => liên hệ GV để giải quyết.

II. Mạch khuếch đại

- DDK để mode AC (một số chỗ trong tài liệu ghi DC, nhưng để DC sẽ khó đo hơn và không cần thiết).

- Khi h khóa K1, K2 luôn có yêu cầu chỉnh Vờ để VCE = 3.2V, tuy nhiên thực tế rất khó chỉnh chính xác giá trị này, nên cho phép chỉnh VCE trong khoảng từ 3 – 4V và được!

1. Mạch EC không hồi tiếp

- Mạch này lưu ý cần chỉnh độ suy hao về 40dB mới có thể chỉnh vi sao cho vop-p = 4V, nếu để đô suy hao mức 20dB hoặc 0dB thì

ngõ ra Vop-p luôn lớn hơn 4V và bị xén trên hoặc dưới (hoặc xén cả hai đầu => ỞV suy nghĩ và giải thích thêm!

(2)

2. Mạch EC có hồi tiếp

- Không có gì đặc biệt, chỉ là so với mạch EC không hồi tiếp thì Av và Zi sẽ thay đổi.

- Nhớ chọn độ suy hao cho phù hợp.

3. Mạch BC

- Vấn đề c a mạch này là có thể ngõ ra vo bị nhiễu (tín hiệu sin bị nhòe đi trên màn hình DDK , cách khắc phục là thay đổi vị trí

cắm chân GND màu đen c a DDK, trong đa số các trư ng hợp,

khi thay đổi vị trí cắm GND thì sẽ hết nhiễu.

4. Mạch CC

- Mạch này c)ng bị nhiễu và cách khắc phục c)ng tương tự mạch BC.

- Tín hiệu ra trong vài trư ng hợp có thể bị méo (xén dưới) mặc dù biên độ vẫn đúng, trư ng hợp này thử thay đổi VR2 một ít để cho VCE thay đổi một chút nhưng vẫn trong khoảng 3-4V).

Nếu thử cách này vẫn không được thì chấp nhận, và sử dụng giá trị biên độ (Vop-p = V nghĩa là biên độ 2V).

- Tr kháng ra Zo có thể không đo được, do khi đã giảm VR4 hết m c, vo c)ng có giảm nhưng không giảm tới ½ giá trị ban đầu, lúc này ta đo thử giá trị min c a VR4, có 2 khả năng:

o Vờ hư chỉnh không được hoặc giá trị lúc nào c)ng lớn, khoảng và K => yêu cầu GV đổi mạch hoặc sửa chữa. o Vờ không hư, nhưng giá trị min c a VR4 lớn (khoảng vài

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in