Orang yang mati syahid akan memperoleh surga_1

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

Hadis riwayat Jabir ra., ia berkata:

Seorang lelaki bertanya: Wahai Rasulullah, di mana aku nanti bila telah mati terbunuh? Beliau menjawab: Di surga. Lelaki itu lalu segera melemparkan beberapa buah kurma yang berada di tangannya, kemudian ia berperang hingga gugur. Dalam hadis Suwaid: Seorang lelaki berkata kepada Nabi saw. pada waktu perang Uhud.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...