2. Tambah dalam lingkungan 1 000 000

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 2) tambah dalam lingkungan 1 000 000 Standard

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a) Menambah sebarang nombor hingga enam digit termasuk juga membuat anggaran

b) Menyatakan bilangan digit yang mungkin untuk hasil tambah

Aktiviti

1) Bincangkan maksud penambahan

2) Tuliskan ayat matematik penambahan : 245 252 + 145 = dan minta murid membacakan ayat matematik tersebut

3) Berdasarkan Carta Nilai Tempat , bincangkan cara menyusun nombor mengikut nilai tempatnya dan seterusnya menambah nombor dengan betul.

4) Perbincangan bilangan digit yang mungkin untuk hasil tambah 5) Penambahan nombor sehingga lima nombor dalam bentuk

lazim

6) Tunjukkan cara membuat anggaran dan bandingkan jawapan melalui hasil tambah

7) Bincangkan beberapa contoh dengan murid 8) Instrumen pentaksiran diedarkan

9) Latihan kerja – buku teks

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(2)

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 2) tambah dalam lingkungan 1 000 000 Standard

Kandungan 2.1

Standard

Pembelajaran 2.1.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a) Menambah sebarang nombor hingga 6 digit dan hasil tambahnya hingga

1 00 00

b) Selesaikan anu dalam ayat matematik penambahan

Aktiviti

1) Tuliskan suatu masalah dan bincangmatik kan bagaimana tuliskan ayat matematik yang melibatkan anu

2) Bincangkan cara menyelesaikan anu dalam penambahan 3) Pelbagaikan contoh dan bincang bersama murid

4) Instrumen pentaksiran diberikan 5) Latihan tambahan - Buku Teks

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

(3)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 2) tambah dalam lingkungan 1 000 000 Standard

Kandungan 2.2

Standard

Pembelajaran 2.2.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor

Aktiviti

1) Bincangkan cara penyelesaian yang efektif dengan mengenal pasti kata kunci dalam ayat masalah

2) Instrument pentaksiran diberikan

3) Latihan buku kerja digunakan sebagai latihan tambahan

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

(4)

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 2) tambah dalam lingkungan 1 000 000 Standard

Kandungan 2.2

Standard

Pembelajaran 2.2.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

(5)

Aktiviti

1) Bincang cara menyelesaikan anu ayat matematik

2) Murid membina ayat berdasrakan ayat matematikyang dituliskan

3) Penerangan masalah harian yang bukan rutin dengan murid 4) Murid menyelesaikan masalah bukan rutin dengan

menggunakan kemahiran yang telah dipelajari

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...