7. Saya sayang diri saya

69 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KASIH SAYANG

Tajuk SAYA SAYANG DIRI SAYA

Standard Kandungan

7.1 Standard

Pembelajaran

7.1.1 , 7.1.2 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan cara menjaga kebersihan diri b) Menyatakan cara menjaga keselamatan diri Aktiviti Konsep (Buku teks : 45 – 46 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid mengenali alatan berbahaya

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KASIH SAYANG

Tajuk SAYA SAYANG DIRI SAYA

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menghargai diri dengan menjaga kebersihan diri Aktiviti Aktiviti Pengukuhan(Buku teks : 47 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru menerangkan kepada murid tentang kesan

kebersihan anggota badan dan kaitkan aktiviti nyanyian dengan nilai kasih sayang

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KASIH SAYANG

Tajuk SAYA SAYANG DIRI SAYA

Standard Kandungan

7.1 Standard

Pembelajaran

7.1.4 , 7.1.2 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan cara menjaga keselamatan diri

b) Menghargai diri dengan menjaga keselamatan diri Aktiviti Aktiviti Pengukuhan(Buku teks : 48 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid menyatakan perlakuan dan alatan

yang tidak selamat semasa bermain di taman . kemudian bimbing murid menghargai dan menyanyangi diri dengan menjaga keselamatan diri 4. Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(4)

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KASIH SAYANG

Tajuk SAYA SAYANG DIRI SAYA

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan cara menjaga kebersihan diri b) Menjaga kebersihan diri

Aktiviti Aktiviti Pemulihan(Buku teks : 49 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bantu murid mengenali cara-cara menjaga

kebersihan diri .

4. Minta murid menceritakan pengalaman mereka tentang menjaga kebersihan diri

5. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(5)

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KASIH SAYANG

Tajuk SAYA SAYANG DIRI SAYA

Standard Kandungan

7.1 Standard

Pembelajaran

7.1.6 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menjaga keselamatan diri

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 50 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bantu murid memilih jalan selamat dan bimbing

murid menyedari kepentingan membuat pilihan yang betul

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(6)

______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KASIH SAYANG

Tajuk SAYA SAYANG DIRI SAYA

Standard Kandungan

7.1 Standard

Pembelajaran

7.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menjaga keselamatan diri

Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 51 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid membentangkan hasil dapatan soal

selidik masing-masing .

4. Bimbing murid bagaimana cara memilih murid terbersih dengan menggunakan boring soal selidik 5. Murid mendengar guru membuat tentang isi

pelajaran.

(7)

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KASIH SAYANG

Tajuk SAYA SAYANG DIRI SAYA

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

Aktiviti Aktiviti Penilaian(Buku teks : 53)

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Guru mengaitkan maksud teka-teki dengan nilai

(8)

pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...