Pekeliling dan Panduan Tugas Guru dalam

Teks penuh

(1)

SAPS: TUGAS ADMIN SAPS

Surat Pekeliling Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) Rujukan KPM.NKRA.100-15/1/1JLD.4(17) bertarikh 7 Jun 2011. Semua pihak berkaitan adalah diminta memastikan bahawa perkara-perkara (2.3) berikut dipatuhi:

2.3 Tugas Admin (SUP) dalam SAPS

• Mendaftar Nama Kelas.

• Mendaftar Guru Kelas, Pengetua/Guru Besar dan Penolong Kanan

• Mendaftar senarai Guru Baru.

• Melaksanakan kerja Proses Markah Peperiksaan apabila semua Guru Matapelajaran siap mengisi markah.

• Melakukan kerja carian murid dan Mengemaskini (Edit) atau mengosongkan (Reset) katalaluan semua guru di sekolah.

• Memastikan semua Guru Kelas wujudkan senarai murid mengikut kelas dengan betul.

(2)

SAPS: TUGAS GURU KELAS

Surat Pekeliling Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) Rujukan KPM.NKRA.100-15/1/1JLD.4(17) bertarikh 7 Jun 2011. Semua pihak berkaitan adalah diminta memastikan bahawa perkara-perkara (2.2) berikut dipatuhi:

2.2 Tugas Guru Kelas (GK) dalam SAPS

• Mengemaskini senarai murid dalam kelas, Tambah Murid dan hapus data.

• Mendaftarkan murid berpindah keluar atau murid baru.

• Mencetak Slip Keputusan Peperiksaan semua murid dalam kelasnya.

• Semak Nombor KP / Sijil Lahir murid yang sah

• Kemaskini Nombor KP/ Sijil Lahir.

(3)

SAPS: TUGAS GURU MATAPELAJARAN

Surat Pekeliling Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) Rujukan KPM.NKRA.100-15/1/1JLD.4(17) bertarikh 7 Jun 2011. Semua pihak berkaitan adalah diminta memastikan bahawa perkara-perkara (2.2) berikut dipatuhi:

2.2 Tugas Guru Matapelajaran (MP) dalam SAPS

• Mendaftar Mata Pelajaran dan Kemaskini Mata Pelajaran yang diajar mengikut kelas.

• Mendaftar BILANGAN murid untuk mata pelajaran yang diajar.

• Mengisi markah setiap kali selesai peperiksaan mengikut tempoh yang dibenarkan.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...