iNED - Institute of Neo Education - || Muat Turun

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

BORANG MENARIK DIRI DARI

UiTM

UiTM/iNED/JHEAP/BMD/16(2)

(Borang ini hanya perlu diisi oleh pelajar yang sedang belajar dan ingin menarik diri daripada pengajian di UiTM sahaja. Pelajar yang TAMAT pengajian atau DIBERHENTIKAN tidak perlu mengisi borang)

(Lengkapkan dalam 2 salinan untuk simpanan iNED dan pelajar sendiri)

Sila lengkapkan borang ini dan dapatkan pengesahan daripada semua bahagian terlibat sebelum dimajukan kepada Institut Pendidikan Neo (iNED). Aras 2, UiTM-MTDC Technopreneur Centre Universiti Teknologi MARA (UiTM)

40450 Shah Alam, Selangor.

Sebab Menarik Diri (Tandakan x pada kotak berkenaan)

TIDAK MINAT BIDANG PENGAJIAN BERTUKAR UNIVERSITI MASALAH KESIHATAN MENDAPAT PEKERJAAN MASALAH KEWANGAN LAIN-LAIN SEBAB (NYATAKAN): MASALAH PERIBADI

……….. ………

Tandatangan Pelajar Tarikh

UNTUK KEGUNAAN JABATAN HAL EHWAL AKADEMIK & PELAJAR iNED

KEPUTUSAN: LULUS

TIDAK LULUS ULASAN:

……… ………

Tandatangan/ Cop Jabatan Tarikh

MOD PENGAJIAN DIPLOMA SEPARUH MASA IJAZAH SEPARUH MASA NAMA PELAJAR

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...