RPH PJ Tahun 3 - Sumber Pendidikan 22. Memukul

22  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran Asas Permainan

Tajuk 22. Memukul

Fokus Melakukan pukulan bola yang pegun dengan lakuan yang betul.

Standard Kandungan 1.8, 2.8, 5.2 Standard Pembelajaran 1.8.2, 2.8.2, 5.2.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Memukul bola yang pegun menggunakan alatan

pemukul.

2. Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul bola.

3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Skital, bola getah kecil , bola tenis, tee, pemukul seperti bet sofbol atau kriket, dan bakul.

Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References