Soal UTS B. Jawa Kelas 2 Semester 2 Genap 2017

87 

Teks penuh

(1)

Soal UTS B. Jawa Kelas 2 Semester 2/ Genap 2017

I. Wenehana tanda ping (X) aksara a, b utawa c ing sangarepe pratelan kang bener !

Nonton Kethoprak

Mau bengi ing desaku ana tontonan Yaiku tontonan kethoprak

Manggone ana ing ngarep bale desa

Sing main anggota perkumpulan kethoprak “Laras Madya” Lakone Damarwulan ngenger

Ing kono dicritaake Damarwulan

Damarwulan iku putrane patih Hudara ing Majapait Nalika cilik Damarwulan ndherek eyange

Asmane eyange Bagawan Sentanu Murti Pamomonge Damarwulan ana loro Sabdo Palon lan Nayagenggong Damarwulan ngenger patih Logender Pagaweane abot

Saben dina Damarwulan kudu makani jarane patih Logender

Cerita ing dhuwur iku kanggo njawab pitakhon nomer 1-5

1. Mau bengi ing desaku ana tontonan yaiku tontonan ... a. kethoprak b. pencak c. wayang

2. Manggone tontonan kethoprak iku ono ing ngendi … a. omah b. bale desa c. sekolah

3. Saben dino Damarwulan kudu …. Jarane atih Logender. a. numpaki b. ngetokno c. makani

4. Salah sijine budaya jawa kang kerep dipentasake yaiku … a. sulapan b. kethoprak c. pencak

5. Sing dadi Damarwulan mas Agung. Pitakon kang trep yaiku …

a. sapa Damarwulan iku ? b. sapa mas Agung iku ?

c. sapa sing dadi Damarwulan ?

Nyritakake pengalaman pribadi

Nonton Sendratari Ramayana Aku nonton sendratari Ramayana.

(2)

Nyritakake kapethuke Rama lan Sinta

Anggonku nonton karo Bapak, Ibu lan Adhiku Bungah banget rasane atiku

Bapak lan Ibu uga remen penggalihe

Crito pengalaman ing dhuwur iku kanggo jawab pitakhon nomer 6-10

6. Sendratari Ramayana dipentasake onoing ngendi .... a. prambanan b. borobudur c. mendut

7. Lakone sopo karo sopo …

a. Sinta lan Rini b. Rama lan Sinta c. Rama lan Susi

8. Anggonku nonton karo Baak, Ibu lan … a. Bulek b. paklek c. Adhiku

9. Bungah banget rasane athiku, Bapak lan Ibu uga ... enggalihe, yen nonton bareng. a. sedih b. susah c. seneng

10. Sendratari Ramayana iku nyritakake kepethuke Rama lan … a. Yuni b. Sinta c. Rani

Maca Wacan

Ajar Njoged

Aku ajar njoged saben dina Rebo lan Setu. Sing ngajari asmane mbak Endhang. Priyayine sabar, lulusan seni tari.

Bocah-bocah sing ajar njoged ana ing sanggare mbak Endhang. Umure watara 5 nganti 14 taun.

Cacahe ana 25.

Anggone ajar njoged digilir, wiwit jam telu nganti jam enem sore.

Wacan ing dhuwur iku kanggo njawab soal nomer 11-15.

11. Aku lagi ajar … ono ing sanggare mbak Endhang. a. tari b. njoged c. pencak

12. Sing ngajari njoged yaiku ….

a. Mbak Endhang b. mbak Laila c. mbak Rahma

13. Saben dino Rabu lan … aku ajar njoged. a. minggu b. setu c. rebo

14. Bocah-bocah sing ajar njoged ono sanggare …. a. Mbak Rini b. mbak Nana c. mbak Endhang

(3)

II. Isinana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung sing mathuk ! 1. Anggone ajar njoged digilir wiwit jam telu nganti jam ….

2. Sing ngajari njoged yaiku lulusan seni …. 3. Asmane eyange Damarwulan yaiku ….

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...