Format SK Pengangkatan Komite Sekolah

485 

Teks penuh

(1)

KOP SEKOLAH

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP ………. KAB. ……….

NOMOR : ……….. TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KETUA KOMITE SEKOLAH SMP .………..………

TAHUN …………./…………

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran Tugas Kepala Sekolah yang berhubungan Dengan Masyarakat/Orang tua/Dinas Instansi, perlu membentuk/Mengukuhkan Pengurus Komite Sekolah.

Mengingat : 1

. Undang – undang No. 20 tahun 2003; 2

. Undang – undang No. 14 tahun 2005; 3

. Peraturan Mendiknas No. 13 Tahun 2007; 4

. Surat Keputusan Camat Pameungpeuk No. 421/SK.03/Kec/2002 Tanggal 13 Mei 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat / Mengukuhkan :

Nama :

Tempat / Tgl.Lahir : Pekerjaan :

Alamat :

Sebagai Ketua Komite Sekolah pada SMP ………. Kab. ………

Kedua : Ketua Komite Sekolah harus membuat Program Kerja tahunan dan dilaporkan Kepada Kepala Sekolah;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ke empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(2)

NIP. ………..

KOP SEKOLAH

Lampira

n

: Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP

………..

Nomor

:

………

Tanggal

: ……….

SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH 2012

SMP ……….

No

.

Nama

Jabatan

Ket

.

1. KETUA

2. SEKRETARIS

3. BENDAHARA

4. BIDANG PENGENDALIAN SUMBERDAYA SEKOLAH

5. BIDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT

6. BIDANG PENGENDALIAN KUALITAS PENDIDIKAN

7. BIDANG JARINGAN KERJASAMA DAN SISTIM INFORMASI 8. TENAGA TEKNIK

Ditetapkan di : ……… …….

Pada Tanggal : ……… ……

(3)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...