15. Servisku Mengena

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Kategori Jaring

Tajuk Servisku Mengena

Standard Kandungan 1.7, 2.7, 5.2 Standard Pembelajaran 1.7.1, 2.7.1, 5.2.4

Fokus Berkebolehan melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan dengan lakuan yang betul.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akand dapat:-

1. Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan.

2. Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima, dan menghantar bola.

3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan/Permainan Kecil

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran

EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Skital, gelung, tali, atau jaring, raket, dan bola pelbagai jenis Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References

Related subjects :