APAKAH SIFAT ALLAH YANG 20 ITU

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

APAKAH SIFAT ALLAH YANG 20 ITU ? 1. Ujud = Ada

2. Qidam = sedia 3. Baqa' = kekal

4. Mukholafatuhu lilhawadis = bersalahan dengan yang baharu 5. Qiamuhu binafsih = berdiri sendiri

6. Wahdaniah = esa 7. Qudrat = kuasa 8. Irodat = menghendaki 9. Ilmu = mengetahui 10. Hayat = hidup 11. Sama' = mendengar 12. Basor = melihat 13. Kalam = berkata-kata 14. Qodirun = maha berkuasa 15. Muridun = maha menghendaki 16. Alimun = maha mengetahui 17. Hayyun = maha hidup 18. Sami'un = maha mendengar 19. Basirun = maha melihat

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...