2017 159

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan:

KESATU

o

KEDUA

KETIGA

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Nomor: W4.U7/J<5g /KP.10.10/IX/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS PADA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

a. Bahwa oleh karena Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang sedang melaksanakan Dinas Luar sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : W4.U7/1418/KP.01.10/IX/2017 tanggal 20 September 2017;

b. Bahwa Sdri. Roma Tua Juwyta Sihombing, SE, NIP. 19820716 200904 2 011, Pangkat Penata / (III/c) dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang;

1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta Peraturan- peraturan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS PADA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG.

Menunjuk Sdri. Roma Tua Juwyta Sihombing, SE, NIP. 19820716 200904 2 011, Pangkat Penata / (III/c), jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 September 2017 dan berakhir setelah Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang kembali ketempat dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...