1. Dunia saya yang indah

42 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk DUNIA SAYA YANG INDAH

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan keadaan alam di Kawasan tempat

tinggal.

b) Menceritakan kepelbagaian ciptaan Tuhan Aktiviti Konsep ( Buku Teks : 1 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bantu murid menceritakan kepelbagaian ciptaan

Tuhan berdasarkan ransangan gambar dan persekitaran

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk DUNIA SAYA YANG INDAH

Standard

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menyatakan keadaan alam di Kawasan tempat

tinggal.

b) Menceritakan kepelbagaian ciptaan Tuhan c) Menghargai alam ciptaan Tuhan

d) Melibatkan diri dalam menjaga keindahan alam Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 2-3 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bawa murid menjelajah sekolah untuk memerhati

dan menghargai ciptaan Tuhan

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk DUNIA SAYA YANG INDAH

Standard Kandungan

1.1 Standard

Pembelajaran

1.1.3 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menghargai alam ciptaan Tuhan

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 4)

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid membuat banding beza antara dua

gambar

4. Buat rumusan tentang gambar yang menunjukkan manusia menghargai alam ciptaan Tuhan

5. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(4)

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk DUNIA SAYA YANG INDAH

Standard Kandungan

1.1 Standard

Pembelajaran

1.1.4 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Melibatkan diri dalam menjaga keindahan alam Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 5 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bantu murid mendapatkan bahan yang diperlukan

dan memberitahu mereka cara untuk menghargai dunia berdasarkan hasil kerja mereka

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(5)

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk DUNIA SAYA YANG INDAH

Standard Kandungan

1.1 Standard

Pembelajaran

1.1.5 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Mengamalkan sikap menghargai alam ciptaan Tuhan Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 6 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Minta murid bercerita tentang keunikan ciptaan

Tuhan

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

(6)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk DUNIA SAYA YANG INDAH

Standard Kandungan

1.1 Standard

Pembelajaran

1.1.3 , 1.1.4 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; a) Menghargai alam ciptaan Tuhan

b) Melibatkan diri dalam menjaga keindahan alam Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 7)

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Bimbing murid tentang cara menanam dan menjaga

pokok bunga

4. Bantu murid memahmi kepentingan menghargai ciptaan Tuhan dengan menjaga dan menyiram pokok bunga yang di tanam

5. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

(7)

BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh Masa Kelas

Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

Tajuk DUNIA SAYA YANG INDAH

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; Aktiviti Aktiviti Penilaian (Buku teks : 8 )

1. Murid membaca dan memahami cerita.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 3. Membuat kesimpulan tentang cara menghargai

ciptaan Tuhan

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. EMK Kreativiti dan inovatif

(8)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...