• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rancangan Perniagaan : Ikan Keli (2)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rancangan Perniagaan : Ikan Keli (2)"

Copied!
117
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

1.1.1 KETERANGAN LOGO

Rupa ikan yang terdapat di dalam logo membawa maksud perniagaan yang dijalankan berasaskan akuakultur perikanan. Rupa polygon yang mempunyai 12 bucu bermaksud perniagaan ini beroperasi pada setiap bulan dalam setahun.

Nama perniagaan disertakan dalam logo iaitu Effish Enterprise. “Ef” membawa maksud pemilik perniagaan dan “fish” membawa maksud ikan.

Halal Produk ikan keli yang dihasilkan oleh Effish Enterprise dijamin halal dengan adanya pekerja-pekerja bawahan yang secara keseluruhannya beragama Islam dan mendapat pengesahan dari JAKIM.

Bersih Effish Enterprise sentiasa menghasilkan produk ikan keli yang bersih tanpa ada timbulnya ragu-ragu dalam kalangan pelanggan yang membeli.

Berkualiti Produk ikan keli yang dihasilkan mengandungi Omega 3,6, dan 9 serta kandungan protein tinggi dan tanpa kabohidrat.

(3)

1.1.2 KETERANGAN WARNA

Warna ini membawa maksud perniagaan yang dijalankan banyak menggunakan air untuk penternakan ikan keli.

Warna ini membawa maksud kesepakatan pekerja dalam perniagaan.

Warna ini membawa maksud produk yang dihasilkan adalah bersih dari segala perkara-perkara yang tidah elok dan ia juga menggambarkan perniagaan ini dimiliki oleh orang Islam.

(4)

1.2 TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN

SEBAGAI GARIS PANDUAN UNTUK MENGURUS PERNIAGAAN.

Rancangan perniagaan ini menghuraikan langkah-langkah yang akan diambil oleh saya serta memberi garis panduan tentang langkah tersebut dilaksanakan. Rancangan perniagaan ini merupakan satu pelan yang mesti diikuti oleh semua anggota dalam organisasi.

MENILAI DAN MENGKAJI PRESTASI PERNIAGAAN.

Rancangan perniagaan ini membolehkan saya membuat penilaian tentang kejayaan atau kegagalan projek saya. Rancangan perniagaan ini juga membantu saya mengetahui kekuatan, kelemahan dan potensi perniagaan yang telah saya ceburi. Berdasarkan kajian dan penilaian yang dibuat dari semasa ke semasa, saya dapat meningkatkan prestasi dan bersedia untuk mengelak daripada melakukan kesilapan. Saya juga boleh meminimumkan pembaziran, penyelewengan dan kerugian.

MEMUDAHKAN KAWALAN.

Apabila perniagaan ini dirancang mengikut jadual, kawalan lebih mudah dapat saya lakukan. Kawalan yamg teratur dan cekap akan menjadikan perniagaan ini lebih lancar dan tersusun.Jika menyimpang daripada rancangan asal,siasatan dan analisis dapat saya lakukan dan tindakan pembetulan boleh dibuat.

MEMAKSIMUMKAN SUMBER UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITI. Sumber organisasi dapat saya gunakan secara optimum supaya setiap sumber dapat memberi sunbangan yang maksimum kepada organisasi ini. Penjadualan kerja juga disediakan untuk mengelakkan pembaziran masa dan sumber melalui perancangan ini.

(5)

2.0 LATAR BELAKANG PROJEK 2.1 LATAR BELAKANG PERNIAGAAN

NAMA PERNIAGAAN : EFFISH ENTERPRISE ALAMAT PERNIAGAAN : Lot 437, Persiaran Sentosa,

Bukit Sentosa, 48300 Rawang, Selangor Darul Ehsan.

TELEFON : 03-60283838

NO. FAKS : 03-60280000

E-MEL : effish@streamyx.com.my

LAMAN WEB : http:// www.effish.com.my BENTUK PERNIAGAAN : Milikan Tunggal

JENIS PENTERNAKAN : Penternakan

AKTIVITI PERNIAGAAN : Menternak dan memasarkan ikan keli

TARIKH BEROPERASI : 01 Januari 2008 NO. PENDAFTARAN : A – 622780 MODAL PERNIAGAAN : RM 146 104

NAMA BANK : Bank Pertanian Malaysia, Cawangan Rawang. NO. AKAUN PERNIAGAAN : 6227808

(6)

2.2 LATAR BELAKANG PEMILIK

NAMA PENUH : Muhammad Fakhrin b. Ahmad Shairuzi

KAD PENGENALAN : 790810 – 08 – 6031

TARIKH LAHIR : 10 Ogos 1979

JANTINA : Lelaki

ALAMAT TETAP : No. 13, Jalan Tanjung 2a, BS2, Bandar Bukit Sentosa,

48300 Rawang, Selangor Darul Ehsan.

NO. TELEFON : 012 – 6164646

TARAF PERKAHWINAN : Bujang

KELAYAKAN AKADEMIK : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan, ( Cambridge ) 2002 – 2004. HND Pengurusan Perniagaan, ( Edexcel UK ) 1999 – 2001.

KURSUS : Kursus Keusahawanan,

Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan 10 Ogos – 15 Ogos 2007

KEMAHIRAN : Pengurusan Akuakultur

PENGALAMAN PEKERJAAN : Pengurus Pemasaran, Masbahal Aquatic, Lenggeng,

Negeri Sembilan Darul Kursus. ( 2005 – 2007 )

(7)

2.3 PELAN LOKASI PERNIAGAAN

Rasional pemilihan lokasi :

Kawasan memang ditetapkan untuk kawasan pertanian dan penternakan.

Berdekatan dengan bandar Rawang.

(8)

3.0 RINGKASAN EKSEKUTIF

Perniagaan ini menjalankan penghasilan dan membekalkan produk ikan air tawar iaitu ikan keli. Effish Enterprise memfokuskan penghasilan produk yang berkualiti, khas untuk pengguna yang gemar akan ikan keli dan sekaligus dapat menyumbang dan meningkatkan ekonomi negara.

Matlamat jangka pendek ( 3 hingga 12 bulan ) bagi perniagaan ini adalah untuk memperkenalkan produk ikan keli ini adalah untuk memperkenalkan produk ikan keli ini kepada orang ramai agar mereka tahu tentang kewujudan perniagaan serta ingin mengembangkan dan memajukan perniagaan agar sentiasa membeli produk yang ditawarkan. Matlamat jangka panjang ( 3 hingga 5 tahun ) adalah untuk menjadi sebuah perniagaan yang dikenali ramai di seluruh Malaysia serta menguasai pasaran pada tahun kelima operasinya.

Perniagaan ini akan dimulakan pada 01 Januari 2008, dengan status perniagaan milikan tunggal. Effish Enterprise bercadang untuk mengubah status yang sedia ada kepada status syarikat sendirian berhad pada Disember 2010.

Seiring dengan slogan Effish Enterprise ”Bersih, Halal, Berkualiti” yang menjurus kepada konsep keislaman yang sentiasa mengutamakan kebersihan serta produk yang halal dan berkhasiat. Tujuan perusahaan Effish Enterprise ditubuhkan adalah untuk :

• Memenuhi permintaan pelanggan yang gemar akan ikan keli.

Menghasilkan produk ikan keli berkualiti yang mengandungi Omega 3,6, dan 9 serta kandungan protein tinggi dan tanpa kabohidrat.

• Memulakan pasaran melalui pasar raya besar mulai pertengahan tahun 2008.

• Meluaskan pasaran di seluruh Malaysia mulai tahun 2010.

Effish Enterprise akan memulakan operasi beralamatkan di Lot 437, Persiaran Sentosa, Bukit Sentosa, 48300 Rawang, Selangor Darul Ehsan. Sasaran pasaran Effish Enterprise tertumpu lepada individu-individu yang inginkan produk ikan keli yang lebih berkhasiat. Pengguna yang menjadi pilihan Effish Enterprise terdiri daripada surirumah, chef-chef di restoran besar, peniaga di restoran biasa dan sebagainya.

(9)

Effish Enterprise mempunyai daya dan kreativiti tersendiri untuk menambah mutu produk ikan keli. Semua produk yang dihasilkan adalah dijamin halal, bersih dan berkualiti di mana bahan-bahan makanan ikan diproses sendiri tanpa campuran organ-organ dalaman binatang. Effish Enterprise telah membuat kajian bersama Universiti Putra Malaysia dan Mardi di mana ikan keli yang dihasilkan mengandungi Omega 3,6 dan 9 serta harga sesetengah daripada mereka agak ketinggalan dan biasa serta harga sesetengah daripada produk mereka tidak berpatutan.

Sumber Modal Pinjaman

Kuantiti (RM) RM 146 104 RM 100 000 Butir -Bank Pertanian Malaysia; Cawangan Rawang, No. Akaun perniagaan – 6227808

Effish Enterprise telah meramalkan keuntungan secara terus menerus dari tahun 2008 ke tahun-tahun berikutnya berbekalkan strategi dan promosi yang dijalankan. Organisasi juga akan melaburkan 10 % daripada hasil ke dalam Amanah Saham Berhad.

Seperti yang telah dinyatakan, Effish Enterprise akan memulakan operasi pada 01 Januari 2008 di alamat Lot 437, Persiaran Sentosa, Bukit Sentosa, 48300 Rawang, Selangor Darul Ehsan. Effish Enterprise akan menjalankan pelbagai strategi dan promosi bagi memastikan pelaksanaan rancangan perniagaan berjalan lancar. Setiap ahli organisasi Effish Enterprise akan berusaha gigih serta sentiasa mengubah strategi yang paling optimum keberkesanannya mengikut perubahan persekitaran dan isu semasa bagi menjamin pulangan atas pelaburan yang dibuat.

(10)

4.0 ANALISIS INDUSTRI

Perniagaan yang menawarkan produk yang sama akan dikategorikan dalam satu industri. Satu kefahaman yang mantap tentang persekitaran perniagaan secara keseluruhan Objektif analisis industri adalah untuk membantu membuat keputusan tentang perlunya menceburi perniagaan dalam industri perniagaan. Dalam analisis industri yang dilakukan, maklumat yang dinyatakan ialah persaingan, pesaing utama, pemimpin industri, tingkat jualan, produk tandingan, dan harga.

4.1 PERSAINGAN

Effish Enterprise perlu menghadapi persaingan dalam perniagaan dengan produk ikan keli dari Fourteenqust dan Masbahal Aquatic.

Analisis pesaing-pesaing :

Ciri- ciri Fourteenquest Masbahal

Pilihan produk 2 3 Syer pasaran 2 3 Kualiti produk 2 3 Imej 1 2 Pembungkusan 1 2 Harga 1 2

Promosi dan iklan 1 2

Saluran agihan 2 2

Kemampuan pengeluaran 2 3

(11)

4.2 PESAING UTAMA

Pesaing utama Effish Enterprise ialah Masbahal Aquatic. Masbahal Aquatic merupakan antara pilihan penggemar ikan keli di semenanjung Malaysia dan ia mempunyai saluran agihan yang agak baik. Namun begitu, harga produk ikan keli Masbahal Aquatic kurang berpatutan serta promosi dan iklan yang lemah. Produk Effish Enterprise mempunyai lebih kepelbagaian dari segi kualiti produk dan harga yang berpatutan.

Perniagaan Effish Enterprise telah melakukan analisis terhadap pesaing-pesaing utama.

Hasil analisis adalah seperti berikut:

Nama dan alamat

pesaing Kekuatan Kelemahan Syer

En. Fuad Zakaria, Fourteenquest, Taman Sri Rampai, 53300 Kuala Lumpur. • Telah dikenali • Tempat strategik • Bayaran mahal. • Kurang berkualiti. 30%

En. Mokhtar Hamzah, Masbahal Aquatic, Batu 15, Lenggeng, Negeri Sembilan • Telah dkenali.

Mempunyai pelanggan tetap. • Produk diimport. • Bayaran mahal. • Kurang berkualiti. • Modal terhad. • Lokasi jauh. 40%

(12)

4.3 PEMIMPIN INDUSTRI

Salah satu faktor persaingan yang harus dihadapi oleh Effish Enterprise ialah sebahagian besar syer pasaran yang dikuasai oleh Masbahal Aquatic iaitu 40 % dan ini membuatkan ia menjadi pemimpin industri produk ikan keli di Semenanjung Malaysia. Pesaing ini berpengaruh dalam menentukan harga, pelbagai ciri produk, agihan dan promosi. Hasil daripada itu, Effish Enterprise perlu mencabar pemimpin industri tersebut dengan strategi - strategi yang berkesan.

4.4 TINGKAT JUALAN

Perniagaan Effish Enterprise menawarkan produk ikan keli yang terdiri daripada dua jenis gred iaitu gred A ( 200-250g ) dan gred B ( 150-200g ).Produk ikan keli yang ditawarkan adalah dalam bentuk unit dan sepenuhnya bergantung kepada permintaan pelanggan. Gred Tempoh A (200-250g) (150-200g)B Sehari 333 333 Sebulan 10000 10000 Setahun 120000 120000

(13)

Ramalan kuantiti jualan dan jangkaan syer pasaran : Ikan keli gred A

Bulan Bil. ( unit ) Harga seunit Jumlah

(RM ) Syer pasaran (%) Januari - - - -Februari - - - -Mac - - - -April 10000 6 60000 4 Mei 10000 6 60000 4 Jun 10000 6 60000 4 Julai 15000 6 90000 6 Ogos 15000 6 90000 6 September 20000 6 120000 8 Oktober 20000 6 120000 8 November 25000 6 150000 10 Disember 25000 6 150000 10 Jumlah 150000 54 900000

(14)

Ikan keli gred B

Bulan Bil. ( unit ) Harga seunit Jumlah

(RM ) Syer pasaran (%) Januari - - - -Februari - - - -Mac - - - -April 10000 4 40000 4 Mei 10000 4 40000 4 Jun 10000 4 40000 4 Julai 15000 4 60000 6 Ogos 15000 4 60000 6 September 20000 4 80000 8 Oktober 20000 4 80000 8 November 25000 4 100000 10 Disember 25000 4 100000 10 Jumlah 150000 36 600000 Nota :

Pada 3 bulan pertama Effish Enterprise tidak mendapat pendapatan kerana pada masa tersebut produktiviti ikan keli baru bermula. Potensi pasaran produk ikan keli bagi gred A ialah RM 60000 sebulan dan bagi gred B ialah RM 40000 sebulan.

(15)

4.5 PRODUK TANDINGAN

Produk ikan keli Effish Enterprise amat menepati kehendak pelanggan yang gemar akan ikan keli .Hal ini adlah kerana pelanggan yang mahukan produk ikan keli yang berkualiti. Semua produk yang dihasilkan adalah dijamin halal, bersih dan berkualiti di mana bahan-bahan makanan ikan diproses sendiri tanpa campuran organ-organ dalaman binatang. Effish Enterprise telah membuat kajian bersama Universiti Putra Malaysia dan Mardi di mana ikan keli yang dihasilkan mengandungi Omega 3,6 dan 9 serta harga sesetengah daripada mereka agak ketinggalan dan biasa serta harga sesetengah daripada produk mereka tidak berpatutan .Perniagaan Effish Enterprise mempunyai beberapa kekuatan dan boleh meningkatkan syer pasaran .Antara kekuatan perniagaan Effish Enterprise ialah penggunaan bahan menghasilkan produk ikan keli yang berkualiti,harga yang ditawarkan adalah berpatutan selaras dengan objektif perniagaan dan mutu iklan yang dihasilkan juga menarik. Tidak dilupakan ialah mengadakan promosi. Effish Enterprise menggunakan dengan sebaik-baiknya setiap kekuatan yang dimiliki ini dengan tujuan menarik perhatian pelanggan untuk memilih produk ikan keli Effish Enterprise.

4.6 HARGA

Effish Enterprise menetapkan strategi harga dengan mengenakan harga berpatutan kerana harga yang rendah akan menarik pengguna untuk membeli produk ikan keli Effish Enterprise.

Analisis harga produk pesaing :

Pesaing Gred Harga seunit ( RM )

Fourteenquest AB 8.007.00

Masbahal Aquatic A

B

7.00 6.00

(16)

:-Pengiraan jumlah kos :

Butir RM

Kos ternak ikan keli 15000

Kos buruh langsung 10500

Kos overhed 4500

Jumlah 30000

Pengiraan untung kasar :

Gred Harga seunit Unit jualan Harga jualan

A 6 10000 60000

B 4 10000 40000

Jumlah 100000

Untung kasar

=

Jumlah jualan - jualan kos

=

RM 100000 – RM 30000

=

RM 70000

Kos berubah seunit

=

RM 30000

20000 ( 10000 + 10000 ) unit

=

RM 1.50

Mark up

=

Untung kasar x 100%

Kos jualan

=

RM 70000 x 100% RM 35750

=

195 %

(17)

Jualan bersih

=

RM 70000 x 100% RM 100000

=

70 % Syer pasaran

=

RM 100000 x 100% RM 1000000

=

10%

Tempoh Jumlah jualan

Bulanan RM 100000

Tahunan RM 1200000

(18)

• Perniagaan Effish Enterprise menghasilkan produk ikan keli. Ikan keli ini dipasarkan ke pasaran melalui pemborong.

• Anggaran harga seunit setiap produk : Gred Tempoh A (200-250g) (150-200g)B Sehari 333 333 Sebulan 10000 10000 Setahun 120000 120000

• Keistimewaan produk ikan keli Effish Enterprise :

-

Produk ikan keli yang dihasilkan mengandungi Omega 3,6, dan 9.

- Produk ikan keli yang dihasilkan mengandungi protein tinggi dan tanpa karbohidrat.

- Semua produk yang dihasilkan adalah dijamin halal, bersih dan berkualiti di mana bahan-bahan makanan ikan diproses sendiri tanpa campuran organ-organ dalaman binatang.

- Harga yang berpatutan. - Saluran agihan yang besar.

• Perniagaan Effish Enterprise juga mengutamakan aspek perundangan dengan mengambil setiap lesen yang membolehkan perniagaan dijalankan dengan lancar dan selamat di sisi undang-undang.

(19)

Cara Penubuhan Perniagaan Milikan Tunggal

(a) Cara mendaftar perniagaan milikan tunggal

Perniagaan milikan tunggal yang mempunyai premis tetap mesti didaftarkan dengan Penndaftar Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia seperti yang diperuntukkan dalam Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Menurut akta ini semua perniagaan perlu didaftarkan kecuali penjaja, perniagaan yang dijalankan oleh kerajaan atau pihak berkuasa tempatan dan mana-mana perniagaan yang berkaitan dengan perkhidmatan professional. Mendaftar perniagaan milikan tunggal memerlukan usahawan mengisi beberapa borang tertentu. Carta alir berikut menunjukkan cara mendaftar perniagaan milikan tunggal.

(20)

Carta alir cara mendaftar perniagaan milikan tunggal

Isikan borang permohonan nama perniagaan

Jika nama diluluskan isikan Borang A Bahagian A ( maklumat perniagaan ) Bahagian B ( maklumat cawangan-jika ada )

Bahagian C ( maklumat pemilik ) Bahagian D ( maklumat jenis perniagaan ) Bahagian E ( maklumat pengesahan oleh sekutu

niaga )

Hantar kepada Pendaftar Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Buat bayaran pendaftaran : RM30 jika nama perniagaan guna nama pemilik RM60 jika perniagaan yang menggunakan nama tred

Sijil Perakuan Pendaftaran akan dikeluarkan

(21)

Berikut ialah prosedur untuk mendaftar dan menubuhkan perniagaan milikan tunggal: i. ) Permohonan untuk carian nama

Usahawan boleh memilih untuk menggunakan namanya sendiri sebagai nama perniagaannya atau nama perniagaan ( tred ). Jika beliau memilih untuk mendapatkan kelulusan kebenaran daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Untuk tujuan ini , usahawan hendaklah mengisi borang Permohonan Kelulusan Nama Perniagaan ( Borang PNA 42 ).

Dalam borang ini, usahawan boleh mencadangkan tiga nama perniagaan pilihan dengan harapan salah satu daripadanya dapat diluluskan oleh Pendaftar Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Nama yang dicadangkan harus bersesuaian dengan jenis perniagaan yang dijalankan dan tidak boleh bercanggah dengan adat dan tatasusila masyarakat.

Nama ini akan dimasukkanke dalam komputer untuk proses carian ’talian terus’. Sekiranya didapati nama yang dipohon belum digunakan oleh sesiapa, maka kelulusan akan diberi dan nama itu akan disimpan untuk pemohon bagi tempoh selama 21 hari.

ii. ) Mengisi borang A

Borang A mempunyai lima halaman atau bahagian dan kesemuanya mesti diisi dengan batir yang berkaitan.

• Halaman 1 ( Bahagian A ) adalah berkaitan dengan maklumat perniagaan iaitu nama, tempat dan alamat perniagaan perlu diisi.

• Halaman 2 ( Bahagian B ) adalah berkaitan dengan maklumat cawangan. Jika pemohon ingin membuka cawangan, isi halaman ini.

• Halaman 3 ( Bahagian C ) adalah berkaitan dengan maklumat pemilik. Pemohon hendaklah mengisi butir peribadinya seperti nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, bangsa, dan taraf kerakyatan.

• Halaman 4 ( Bahagian D ) adalah berkaitan dengan maklumat jenis perniagaan. Jenis perniagaan yang dijalankan perlu dinyatakan.

• Halaman 5 ( Bahagian E ) adalah berkaitan dengan pengesahan oleh sekutu-niaga. Pemohon hendaklah mengesahkan segala maklumat yang diisi dalam semua halaman di atas dengan menurunkan tandatangan atau cap ibu jari kanan. Pengesahan tersebut hendaklah disaksikan oleh pihak berkuasa yang disebut dalam borang itu seperti ahli parlimen, ahli dewan undangan negeri, hakim, majistret, penghulu dan sebagainya.

(22)

iii. ) Menyerahkan Borang A bersama salinan kad pengenalan yang disahkan berserta bayaran secukupnya kepada pejabat pendaftaran bagi tujuan pemprosesan

• Bayaran RM 30 dikenakan jika nama perniagaan sama seperti nama pemilik dan RM 60 jika menggunakan nama tred. Tambahan RM 5 akan dikenakan bagi setiap cawangan yang hendak dibuka.. Bagi pemohon yang akan menjalankan perniagaan yang memerlukan lesen khas, surat kelulusan lesen itu mesti juga disertakan bersama permohonan.

iv. ) Memproses permohonan dan mengeluarkan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan ( Borang D )

• Permohonan akan diproses oleh pejabat pendaftaran dan kelulusan akan diberi jika semua prosedur permohonan tersebut dipatuhi dan disempurnakan. v. ) Mempamerkan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan ( Borang D )

• Sijil ini adalah dokumen rasmi yang membenarkan perniagaan dijalankan dan mesti dipamerkan di tempat yang mudah dilihat di dalam premis perniagaan. Jika tidak, boleh dikenakan denda.

vi. ) Proses pembaharuan Sijil Perakuan Pendaftaran

• Usahawan perlu memperbaharu Sijil Perakuan Pendaftaran apabila tamat tempohnya. Sijil ini hanya sah untuk tempoh setiap tahun dari tarikh pendaftaran dan mesti diperbaharui setiap tahun. Pembaharuan dibuat dengan mengisi borang yang disediakan dan diserahkan kepada Pendaftar Syarikat, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dengan bayaran RM 30.

(23)

vii. ) Perubahan perniagaan dan penamatan perniagaan milikan tunggal

• Mengikut Pendaftaran Perniagaan 1957, ( Kaedah 6 ) usahawan perlu mendaftar perubahan perniagaan mereka serta bertanggungjawab menyerahkan borang perubahan tersebut kepada pendaftar perniagaan. Perubahan perniagaan mesti didaftarkan dengan menggunakan Borang B. Borang B1 digunakan untuk mengisi perubahan alamat perniagaan, Borang B2 ialah Borang Perubahan Jenis Perniagaan, Borang B3 ialah Borang Perubahan maklumat pemilik.

• Borang C pula perlu diisi untuk memberitahu penamatan perniagaan berdaftar. Sebab-sebab penamatan mesti dinyatakan.

viii.

) Pelesenan

• Semua perniagaan yang didaftarkan mesti mendapat lesen perniagaan dengan tujuan dapat mengawal kebersihan, keselamatan dan kesihatan kawasan perniagaan. Pihak berkuasa yang mengeluarkan lesen perniagaan ialah Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah.

(24)

Prosedur permohonan sijil halal

Pemohon yang layak memohon Sijil Pengesahan Halal dikategorikan seperti berikut: -pengeluar/ pengilang produk (manufacturer/ producer);

-pengedar/penjual (distributor/ trader);

-pengeluar sub-kontrak (sub-contract manufacturer); -pembungkusan semula (repacking);

-premis makanan (food premise); dan -rumah sembelih (abattoir/slaughter house).

Permohonan Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran di peringkat nasional dan antarabangsa

hendaklah memohon secara terus kepada JAKIM.

Permohonan Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran di peringkat pasaran tempatan, permohonan hendaklah dipohon terus kepada JAIN/MAIN mana yang berkenaan. Borang permohonan boleh didapati dan dikembalikan ke alamat seperti di bawah: Bahagian Kajian Makanan dan Barangan Gunaan Islam

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Aras 1, Blok D7, Parcel D,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya.

Atau di laman web:

http://www.halaljakim.gov.my Atau:

Jabatan/ Majlis Agama Islam Negeri (Lampiran 2) Permohonan akan ditolak bagi perkara-perkara berikut:

-syarikat yang mengeluar dan mengedar produk halal dan tidak halal; -produk yang tidak halal;

-bahan semulajadi yang tidak melibatkan sebarang pemerosesan;

-ubat-ubatan atau produk yang dikategorikan sebagai keluaran farmaseutikal olehKementerian Kesihatan Malaysia;

-pewarna rambut (hair color/ hair dye);

-produk siap diproses (finish processed product) yang dikeluarkan di luar Negara; -produk yang menggunakan nama yang sinonim dengan istilah yang mengelirukan seperti

bak kut teh dan sebagainya; -baja dan makanan binatang.

(25)

Pemohon perlu mengisi borang yang sesuai seperti yang disediakan iaitu:--Produk / Barangan Gunaan (lihat Lampiran 3)

-Premis Makanan (lihat Lampiran 4) -Rumah Sembelih (lihat Lampiran 5)

Borang permohonan hendaklah lengkap diisi dengan mengemukakan butiran-butiran seperti

yang dikehendaki di dalam borang dan menyertakan sijil-sijil yang berkaitan, seperti berikut:

-profil syarikat;

-pendaftaran syarikat/perniagaan;

-nama dan keterangan produk/menu untuk disahkan; -bahan ramuan yang digunakan;

-nama dan alamat pengeluar/ pembekal ramuan;

-status halal bahan ramuan beserta sijil halal atau spesifikasi produk bagi bahan ramuan

kritikal (jika berkaitan);

-jenis bahan pembungkusan; -proses dan prosedur pengeluaran;

-lain-lain dokumen seperti HACCP, ISO, GHP, GMP, TQM dan sebagainya (jika ada); dan

-peta lokasi premis/kilang.

Pemohon hendaklah menyediakan fail khas “Sijil Pengesahan Halal” untuk menyimpan dokumen-dokumen

berkaitan dan boleh dirujuk apabila pemeriksaan dijalankan ke atas premis tersebut. Bagi permohonan yang tidak lengkap, surat pemberitahuan akan dikeluarkan. Permohonan yang telah lengkap akan menerima surat bayaran caj perkhidmatan.

(26)

6.0

RANCANGAN PENGELUARAN

Rancangan pengeluaran perlu dijelaskan dalam sesuatu rancangan perniagaan. Bagi rancangan perniagaan yang saya lakukan, maklumat rancangan pengeluran ialah produk, proses pengeluaran, susun atur ruang operasi, keperluan menternak ikan keli, perjawatan dalam rancangan pengeluaran dan mesin dan peralatan.

6.1 PRODUK

Effish Enterprise merupakan sebuah perniagaan yang berasaskan penternakan ikan keli. Anggaran keluaran produk :

Gred Tempoh A (200-250g) B (150-200g) Sehari 333 333 Sebulan 10000 10000 Setahun 120000 120000

(27)

Ramalan kuantiti jualan dan jangkaan syer pasaran : Ikan keli gred A

Bulan Bil. ( unit ) Harga seunit Jumlah

(RM ) Syer pasaran (%) Januari - - - -Februari - - - -Mac - - - -April 10000 6 60000 4 Mei 10000 6 60000 4 Jun 10000 6 60000 4 Julai 15000 6 90000 6 Ogos 15000 6 90000 6 September 20000 6 120000 8 Oktober 20000 6 120000 8 November 25000 6 150000 10 Disember 25000 6 150000 10 Jumlah 150000 54 900000

(28)

Ikan keli gred B

Bulan Bil. ( unit ) Harga seunit Jumlah

(RM ) Syer pasaran (%) Januari - - - -Februari - - - -Mac - - - -April 10000 4 40000 4 Mei 10000 4 40000 4 Jun 10000 4 40000 4 Julai 15000 4 60000 6 Ogos 15000 4 60000 6 September 20000 4 80000 8 Oktober 20000 4 80000 8 November 25000 4 100000 10 Disember 25000 4 100000 10 Jumlah 150000 36 600000 Nota :

Pada 3 bulan pertama Effish Enterprise tidak mendapat pendapatan kerana pada masa tersebut produktiviti ikan keli baru bermula. Potensi pasaran produk ikan keli bagi gred A ialah RM 60000 sebulan dan bagi gred B ialah RM 20000 sebulan.

(29)

Proses pengeluaran ialah system aktiviti yang mengendalikan input untuk menghasilkan output. Sistem ini melibatkan aktiviti merancang keperluan bahan mentah, mereka cipta proses operasi, menyusun atur ruang operasi dan mengagihkan sumber tenaga pekerja. Perkara utama yang akan dinyatakan dalam proses pengeluaran ialah carta proses pengeluaran dan kaedah pengeluaran. Bagi carta proses pengeluaran akan disertakan sekali rajah aliran proses. Setiap langkah dalam kaedah pemprosesan akan dijelaskan seperti jangka masa proses pengeluaran, kegunaan mesin, jumlah pekerja yang terlibat serta kemahiran mereka.

(30)

6.2.1.1 RAJAH ALIRAN PROSES

MENYEDIAKAN TEMPAT TERNAKAN. -menyediakan tempat ternakan.

-mengapurkan tempat ternakan. -memasukkan air ke tempat ternakan. -membaja tempat ternakan.

-memasang alat pengudaraan. -membasmi pemangsa.

-memeriksa tempat ternakan ikan.

MENYEDIAKAN INDUK UNTUK PEMBIAKAN. -menyediakan tempat pembiakan.

-mensanitasikan tempat dan peralatan pembiakan. -menyelia perkembanagan induk.

-memilih ikan untuk dijadikan induk. -menjalankan proses pembiakan ikan. -merawat induk ikan selepas meleret telur.

MENJALANKAN KERJA-KERJA PENETASAN TELUR. -menjalankan proses pengeraman telur.

-mengasingkan telur menetas dan tidak menetas. -membersihkan tempat selepas penetasan. -mengawal mutu air tempat penetasan telur. -memindahkan rega ke kolam asuhan. -memantau proses penetasan telur ikan.

(31)

MENTERNAK REGA.

-menyediakan tempat ternakan. -memberi makan rega.

-menuai hasil ternakan.

-mengawal mutu air tempat ternakan rega. -memantau kesihatan rega.

-mengatur aktiviti pengasuhan rega ikan.

-melaksanakan program aktiviti ternakan rega ikan.

MENGASUH BENIH TERNAKAN. -menyediakan tempat asuhan. -memberi makan benih ternakan. -menuai benih ternakan.

-mengred benih ternakan. -membungkus benih ternakan.

-mengawal mutu air tempat ternakan benih. -memantau kesihatan benih ternakan.

MENGURUSKAN TERNAKAN. -menyediakan tempat ternakan.

-melepaskan benih ke tempat ternakan. -mengawal mutu air tempat ternakan. -memberi makanan kepada ternakan. -memantau kesihatan ternakan.

(32)

6.2.1.2 CARTA SKEMATIK PROSES PENGELUARAN MENYEDIAKAN MAKANAN HIDUP.

-menyediakan tempat untuk menternak makanan hidup. -menuai makanan hidup.

-mengawal mutu air ternakan tempat makanan hidup. -memperkayakan makanan hidup.

-mengawasi aktiviti penyediaan makanan hidup.

MENYEDIAKAN MAKANAN RUMUSAN. -membuat makanan rumusan.

-menyukat kadar makanan ikan.

-membuat anggaran kadar makanan ikan. -menyelia pemberian makanan ikan.

MENGUTIP HASIL TERNAKAN. -mengred hasil ternakan.

-membungkus hasil ternakan.

-menyediakan tempat menyimpan hasil. -membuat kerja persediaan sebelum menuai. -menuai hasil ternakan.

-menyelia aktiviti menuai hasil ternakan ikan.

MEMANTAU DAN MERAWAT PENYAKIT. -memberi rawatan kepada ternakan. -membuat diagnosa penyakit ternakan. -mengasingkan ternakan berpenyakit. -menyediakan ubat untuk rawatan.

-menentukan jenis dan takaran ubat-ubatan untuk rawatan ikan.

(33)

Simbol Aktiviti Huraian

Operasi

Operasi berlaku apabila bahan input bertukar sifat atau menerima dan memberi maklumat.

Pemeriksaan

Pemeriksaan berlaku apabila kualiti atau kuantiti bahan diperiksa bagi menentukan ia memenuhi spesifikasi.

(34)

Menyediakan tempat ternakan.

Menyediakan induk untuk pembiakan.

Menjalankan kerja-kerja penetasan telur.

Menternak rega.

Mengasuh benih ternakan.

Menguruskan ternakan.

Menyediakan makanan hidup.

Menyediakan makanan rumusan.

Mengutip hasil ternakan.

Memantau dan merawat penyakit.

(35)

JANGKA MASA PROSES PENGELUARAN

Bil. Proses Masa

1. Menyediakan tempat ternakan 4 jam

2. Menyediakan induk untuk ternakan 2 hari 3. Menjalankan kerja-kerja penetasan telur 1 minggu

4. Menternak rega 3 minggu

5. Mengasuh benih ternakan 2 minggu

6. Menguruskan ternakan 3 minggu

7. Menyediakan makanan hidup 3 hari

8. Menyediakan makanan rumusan 1 hari

9. Mengutip hasil ternakan 3 bulan

10. Memantau dan merawat penyakit 2 hari

KEGUNAAN MESIN

Bil. Mesin Kegunaan

1. Alat pengudaraan Membekalkan oksigen kepada ikan 2. Alat pengepam Mengitar semula air kolam

3. Lampu ultraviolet Membunuh bacteria dalam air

4. Mesin membuat pellet Membuat pellet mengikut kadar yang ditetapkan 5. Mesin pengredan mesin ikan Mengred saiz ikan yang sesuai untuk dijual KEMAHIRAN PEKERJA

Jumlah Kemahiran Pekerja

10 Pekerja akuakultur

5 Juruteknik rendah akuakultur 5 Juruteknik akuakultur

3 Pemandu lori

(36)

Kawasan kolam :

(37)

Kolam Pembenihan

Tangki pengitaran.

Paip saluran air.

Kolam pembenihan.

Kolam Asuhan dan Kolam Ternakan

1

2

3

1

2

(38)

Paip saluran air

Kolam asuhan dan kolam ternakan

Kawasan taburan makanan ikan.

Tangki pengitaran. Kawasan pejabat :

1

2

3

4

1

2

3

4

(39)
(40)

Jenis Bahan digunakanKuantiti Harga seunit Jumlah belian

Probiotic 40 botol 40 1600

Kapur Kolam 40 paket 10 400

Cecair Anti-klorin 40 botol 25 1000

Tepung ikan 200 kg 10 2000

Tepung kanji 200 kg 10 2000

Kacang soya 200 kg 20 4000

Minyak ikan 400 liter 10 4000

Jumlah 15000

Jadual anggaran bulanan belian keperluan ternak ikan keli :

Bulan Jumlah Status Belian

Tunai (90%) Kredit (10%) Januari 15000 13549 1451 Februari 15000 13549 1451 Mac 15000 13549 1451 April 15000 13549 1451 Mei 15000 13549 1451 Jun 15000 13549 1451 Julai 15000 13549 1451 Ogos 15000 13549 1451 Setember 15000 13549 1451 Oktober 15000 13549 1451 November 15000 13549 1451 Disember 15000 13549 1451 Jumlah 180000 162588 17412

(41)

Tahun Jumlah Status belian

Tunai (50%) Kredit (50%)

2009 289000 144500 144500

2010 389000 194500 194500

2011 489000 244500 244500

Jadual senarai pembekal :

Bil. Bahan ternak Nama pembekal

1. Probiotic Double fish

2. Kapur Heng See Enterprise

3. Cecair anti-klorin Double fish

4. Tepung dedak Syarikat Wau

(42)

6.5.1 SPESIFIKASI TUGAS

Jawatan Bil. Pekerja Tanggungjawab utama

Pengurus Operasi 1

• Memastikan perkhidmatan berada pada

tahap kualiti yang memuaskan.

• Menguruskan tugas dengan baik dan memuaskan hati pelanggan.

Menguruskan tugas dengan baik dan memuaskan hati pelanggan.

Merancang aktiviti operasi mengikut jadual yang ditetapkan.

• Memastikan bahan yang diperlukan

mencukupi.

Kerani Operasi 2

Menjawab panggilan telefon.

Membantu menguruskan perniagaan.

Mencatatkan segala keperluan untuk

dibeli.

Juruteknik Akuakultur 5

Memeriksa tempat ternakan ikan.

Menjalankan proses pembiakan ikan.

Memantau proses penetasan telur ikan.

Mengatur aktiviti asuhan benih ikan.

Menyelia kesihatan ternakan ikan.

Juruteknik Rendah

Akuakultur 5

Menyelia perkembangan induk.

Mengawal mutu air tempat penetasan.

Memantau kesihatan benih ternakan.

Mengatur aktiviti asuhan benih ikan.

Menyelia kesihatan ternakan ikan.

Pekerja Akuakultur 5

• Menyediakan tempat ternakan

• Mensanitasikan tempat dan peralatan pembiakan.

• Mengasingkan telur menetas dan tidak • menetas.

• Memberi makan rega.

• Melepaskan benih ke tempat penternakan.

(43)

6.5.2 Gaji dan Imbuhan Pekerja

Jawatan Bil. Gaji bulanan KWSP PERKESO

13% 2% Jumlah Pengurus operasi 1 2500 325 50 375 Kerani operasi 2 2000 260 40 300 Juruteknik akuakultur 5 4000 520 80 600 Juruteknik rendah akuakultur 5 3500 455 70 525 Pekerja akuakultur 5 3000 390 60 450 Jumlah 18 15000 1950 300 2250 Nota :

• Tarikh bayaran gaji dilakukan pada setiap 27 hari bulan.

• KWSP ( 13% ) dan PERKESO ( 2% ) dipotong mengikut akta pekerja 1955. • Cuti tahunan 14 hari setahun.

• Cuti sakit mengikut cuti yang diberi oleh doctor. • Bonus mengikut peratus telur ikan yang ditetaskan. • Pembiayaan perubatan oleh klinik panel.

(44)

6.6 MESIN DAN PERALATAN Jenis Bil. Harga

seunit Jumlah

Spesifikasi

mesin Model Pembekal Keupayaan Alat

pengudaraan 9 110 990 K312 OASIS Zaidi Aquatic

Membekalkan oksigen kepada ikan. Alat

pengepam 8 120 960 K222 OASIS Zaidi Aquatic

Mengitar semula air

kolam ternakan. Lampu

ultraviolet 5 150 750 J342 OASIS Zaidi Aquatic

Membunuh bacteria dalam air. Mesin membuat pellet

1 800 800 HK876 Triple Fish ManufacturerLing

Membuat pellet mengikut kadar tetap. Mesin pengredan saiz ikan 4 1000 4000 JH547 Triple Fish Ling Manufacturer Mengred saiz ikan yang sesuai untuk dijual. Jaring pukat 40 50 2000 DK198 OASIS Zaidi Aquatic Menangkap

ikan

(45)

6.7 ANGGARAN PERBELANJAAN OPERASI Perkara Perbelanjaan Aset Bukan Semasa Perbelanjaan Bulanan Lain-lain Perbelanjaan

Aset Bukan Semasa

Mesin 9500 Perbelanjaan Bulanan Belian bahan Gaji KWSP Perkeso Kadar bayaran 15000 15000 1950 300 1500 Lain-lain Perbelanjaan Pelbagai bayaran 500 Jumlah 9500 33750 500

(46)

7.0 RANCANGAN PEMASARAN

Dalam aspek ini, akan dinyatakan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan produk. Maklumat yang dinyatakan ialah ialah target jualan, strategi pemasaran, perjawatan dalam rancangan pemasaran, dan anggaran perbelanjaan pemasaran.

7.1 TARGET JUALAN

Unsur-unsur yang dijelaskan dalam target jualan ialah produk yang ditawarkan, sasaran pasaran, saiz pasaran, pesaing-pesaing utama, syer pasaran, dan ramalan jualan.

7.1.1 Produk Yang Ditawarkan

• Effish Enterprise merupakan perniagaan yang berasaskan perikanan.

• Effish Enterprise menawarkan produk ikan keli yang terdiri daripada dua jenis gred iaitu gred A ( 200-250g ) dan gred B (150-200g ).

• Produk yang dihasilkan adalah dijamin halal, bersih, dan berkualiti berketepatan dengan slogan Effish Enterprise di mana bahan-bahan makanan ikan diproses sendiri tanpa campuran organ-organ dalaman binatang.

• Produk yang dihasilkan mengandungi Omega 3,6 dan 9 serta kandungan protein tinggi dan tanpa karbohidrat setelah membuat kajian bersama Universiti Putra Malaysia dan MARDI.

• Kualiti setiap produk yang dihasilkan cukup berkualiti dan ini akan lebih membuatkan pelanggan berpuas hati dan yakin terhadap produk ikan keli Effish Enterprise.

(47)

7.1.2 Sasaran Pasaran

Kawasan pasaran yang dipilih adalah di sekitar negeri Selangor kerana kawasan pasaran ini mempunyai banyak tarikan penguna yang gemar akan ikan keli setelah dibuat statistik.

• Pengguna yang menjadi pilihan Effish Enterprise terdiri daripada surirumah, chef-chef di restoran besar, peniaga di restoran biasa dan sebagainya.

• Penyalur utama yang menjadi pilihan ialah pasar raya besar dan pasar borong.

Target jualan Effish Enterprise ialah RM 3000 – RM 5000 bagi pasar raya dan RM 1000 – RM 3000 bagi pasar borong.

7.1.3 Saiz Pasaran

Saiz pasaran merujuk kepada jumlah pembeli yang berpotensi dalam satu- satu kawasan dagangan yang disasarkan.. Ini boleh dinyatakan seperti berikut :

Bilangan pasar raya = 200

Andaian = 30%

Bilangan pembeli = 60

Jika setiap pasar raya membelanjakan RM 3000/= =60 buah pasar raya x RM 3000

=RM 180 000

Bilangan pasar borong = 400

Andaian = 30%

Bilangan pembeli = 120

Jika setiap pasar borong membelanjakan RM 1000/= =120 buah pasar borong x RM 1000

(48)

7.1.4 Pesaing – pesaing utama

Jadual kekuatan dan kelemahan pesaing Nama dan alamat

pesaing Kekuatan Kelemahan Syer

Fourteenquest, Taman Sri Rampai, 53300 Kuala Lumpur.

• Telah dikenali

• Tempat strategik • Bayaran mahal.Kurang berkualiti. 30%

Masbahal Aquatic, Batu 15, Lenggeng, Negeri Sembilan • Telah dkenali. • Mempunyai pelanggan tetap. • Produk diimport. • Bayaran mahal. • Kurang berkualiti. • Modal terhad. • Lokasi jauh. 40%

Ciri- ciri Fourteenquest Masbahal

Pilihan produk 2 3 Syer pasaran 2 3 Kualiti produk 2 3 Imej 1 2 Pembungkusan 1 2 Harga 1 2

Promosi dan iklan 1 2

Saluran agihan 2 2 Kemampuan pengeluaran 2 3 Jumlah 14 22 Skala 3 - Baik 2 - Sederhana 1 - Lemah

(49)

Jadual di bawah menunjukkan kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang Effish Enterprise.

Nama Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

Effish Enterprise, Lot 437, Persiaran Sentosa, Bukit Sentosa, 48300 Rawang, Selangor Darul Ehsan. • Produk ikan keli yang dihasilkan mengandungi Omega 3,6, dan 9. • Produk ikan keli yang dihasilkan telah dibuat kajian bersama UPM dan MARDI amat bermutu • Produk masih baru di pasaran, masih ramai yang tidak tahu akan kewujudan. • Berupaya memikat hati pelanggan yang gemar akan ikan keli. • Harga yang murah dan berpatutan berupaya menarik ramai pelanggan • Syarikat Fourtennquest dan Masbahal Aquatic merupakan saingan sengit dan telah lama menguasai pasaran. • Terdapat banyak syarikat yang hasilkan produk ikan keli pada masa kini.

(50)

Analisis SWOT bagi Effish Enterprise : Kekuatan - Ancaman

Produk ikan keli yang dihasilkan mengandungi Omega 3,6, dan 9 yang jarang dihasilkan oleh syarikat lain dapat menyaingi Fouteenquest dan Masbahal Aquatic yang telah lam menguasai pasaran.

Kelemahan - Peluang

Produk ikan keli Effish Enterprise masih baru di pasaran, dan produk ini masih tidak dikenali ramai orang berupaya memikat hati pelanggan yang gemar akan ikan keli.

Kelemahan - Ancaman

Produk ikan keli Effish Enterprise yang masih baru di pasaran, masih ramai yang tidak mengenali produk ikan keli Effish Enterprise dan mempunyai saingan yang kuat kerana terdapat banyak syarikat yang menghasilkan produk ikan keli pada masa kini.

Kekuatan - Peluang

Produk ikan keli yang dihasilkan telah dibuat kajian bersama Universiti Putra Malaysia dan MARDI amat bermutu berupaya memikat hati pelanggan yang gemar akan ikan keli di samping dengan harga yang murah dan berpatutan.

(51)

7.1.5 Syer Pasaran

Syer pasaran ialah jumlah peratus jualan yang bakal diperoleh daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaing.Carta pai di bawah merupakan syer pasaran produk ikan keli (Semenanjung Malaysia) :

Fourteenquest Masbahal Effish Lain - lain

(52)

7.1.6 Ramalan Jualan / Hasil ( tahun pertama ) Ikan keli gred A

Bulan Bil. ( unit ) Harga seunit Jumlah

(RM ) Syer pasaran (%) Januari - - - -Februari - - - -Mac - - - -April 10000 6 60000 4 Mei 10000 6 60000 4 Jun 10000 6 60000 4 Julai 15000 6 90000 6 Ogos 15000 6 90000 6 September 20000 6 120000 8 Oktober 20000 6 120000 8 November 25000 6 150000 10 Disember 25000 6 150000 10 Jumlah 150000 54 900000

(53)

Ikan keli gred B

Bulan Bil. ( unit ) Harga seunit Jumlah

(RM ) Syer pasaran (%) Januari - - - -Februari - - - -Mac - - - -April 10000 4 40000 4 Mei 10000 4 40000 4 Jun 10000 4 40000 4 Julai 15000 4 60000 6 Ogos 15000 4 60000 6 September 20000 4 80000 8 Oktober 20000 4 80000 8 November 25000 4 100000 10 Disember 25000 4 100000 10 Jumlah 150000 36 600000 Nota :

Pada 3 bulan pertama Effish Enterprise tidak mendapat pendapatan kerana pada masa tersebut produktiviti ikan keli baru bermula. Potensi pasaran produk ikan keli bagi gred A ialah RM 60000 sebulan dan bagi gred B ialah RM 40000 sebulan.

(54)

Ramalan Jualan / Hasil 3 tahun pertama :

Tahun Ramalan Jualan ( RM ) Syer Pasaran ( % )

2008 1500000 10

2009 3000000 20

2010 4500000 30

Nota :

Ramalan jualan tahun 2009 akan meningkat sebanyak 20 %. Pada masa itu perniagaan baru saja bermula dikenali ramai. Ramalan jualan pada tahun 2010 tahun telah meningkat sebanyak 30 %. Pada masa itu perniagaan telah dikenali ramai dan sudah mula mempunyai pelanggan tetap.

(55)

7.2 STRATEGI PEMASARAN 7.2.1 Strategi Produk

• Ikan keli yang dihasilkan mengandungi Omega 3,6, dan 9 serta kandungan protein tinggi dan tanpa karbohidrat.

• Pembungkusan dibuat melalui tempahan.

• Produk ikan keli yang dihasilkan diyakini halal, bersih, dan berkualiti.

7.2.2 Strategi Harga

• Effish Enterprise akan meletakkan harga yang berpatutan dalam pasaran. • Pelanggan akan berpuas hati terhadap harga yang ditetapkan bersusaian

dengan produk yang dihasilkan.

• Effish Enterprise juga menjalankan perniagaan secara belian kredit bagi memudahkan urusniaga bersama pembekal.

(56)

7.2.3 Strategi Promosi

Objektif strategi promosi ialah untuk memaklumkan kepada pelanggan tentang kewujudan perniagaan perkhidmatan pengiklanan Effish Enterprise.

Proses ini penting kerana Effish Enterprise merupakan perniagaan yang baru

mula bertapak untuk menembusi pasaran.

Selain itu strategi promosi membantu dalam mendapatkan pelanggan tetap Effish Enterprise.

• Strategi proses yang dibuat oleh Effish Enterprise ialah : • Internet –mewujudkan laman web

• Kad perniagaan

(57)

Kad perniagaan Effish Enterprise :

(58)
(59)
(60)

7.3 PERJAWATAN DALAM RANCANGAN PEMASARAN 7.3.1 Spesifikasi Tugas

Jawatan Bil. Tanggungjawab Utama

Pengurus Pemasaran 1

• Memastikan kualiti perkhidmatan pada tahap yang baik.

• Mengurus bilik pameran supaya kelihatan menarik.

• Memebuat promosi untuk meningkatkan jualan perkhidmatan.

• Meluluskan setiap promosi yang dijalankan.

Pegawai Pemasaran 1

• Membabtu Pengarah pemasaran.

• Memastikan bilik pameran dalan keadaan menarik.

• Mencari peluang mengembangkan pasaran • Mengagihkan tugas kepada promoter dan

perunding pengiklanan • Membuat jadiual kerja.

Kerani Pemasaran 2

• Mengambil pesanan.

• Membantu mengurus perniagaan. • Urusan surat menyurat.

• Menjawab panggilan telefon.

Promoter 2

• Melayan pelanggan

• Menerangkan perkhidmatan pengiklanan. • Memeberi maklumat tentang perkkhidmatan

Pemandu lori 3

• Menghantar produk ikan keli kepada pemborong. • Memastikan keselamatan produk ikan keli yang

dihantar kepada pemborong.

• Memastikan produk dihantar dan tiba tepat pada waktu.

(61)

7.3.2 Gaji dan Imbuhan Pekerja

Jawatan Bil. BulananGaji ( 13% )KWSP PERKESO( 2% ) Jumlah

Pengurus Pemasaran 1 2500 325 50 2875 Pegawai Pemasaran 1 2000 260 40 2300 Kerani Pemasaran 2 2000 260 40 2300 Promoter 2 1800 234 36 2070 Pemandu lori 2 1400 182 28 1610 Jumlah 9 9700 1261 194 11155 Nota :

• Tarikh bayaran gaji dilakukan pada setiap 27 hari bulan.

• KWSP ( 13% ) dan PERKESO ( 2%) dipotong mengikut Akta Pekerja 1955. • Cuti tahunan 14 hari setahun.

• Cuti sakit mengikut cuti yang diberi oleh doktor. • Bonus mengikut peratus telur ikan yang ditetaskan. • Pembiayaan perubatan oleh klinik panel.

(62)

7.4 ANGGARAN PERBELANJAAN PEMASARAN

Aset Bukan

Semasa Jenis Bil. Harga Seunit (RM) Jumlah (RM)

Papan Tanda premis 1 3000 2400

2400

mesin faks 1 500 500

Alatan Pejabat papan putih 1 50 150

650

komputer 1 1500 1500

Komputer pencetak 1 400 400

1900

Lengkapan pendingin hawa 1 1300 1300

1300 Kenderaan lori 1 60000 60000 60000 Aset Bukan Semasa Jumlah (RM) Papan Tanda 2400 Alatan Pejabat 650 Komputer 1900 Lengkapan 1300 Kenderaan 60000

(63)

Perkara Perbelanjaan Aset Bukan Semasa Perbelanjaan Bulanan Lain-lain Perbelanjaan Aset Bukan Semasa

Papan tanda Alatan pejabat Komputer Lengkapan Lori 2400 650 1900 1300 60000 Perbelanjaan Bulanan Gaji KWSP Perkeso Petrol 9700 1261 194 500 Lain-lain Perbelanjaan Insurans kenderaan Cukai jalan Promosi Deposit lori 2000 400 1000 10000 Jumlah 66250 11655 13400

(64)

8.0 RANCANGAN ORGANISASI

Rancangan organisasi perlu dijelaskan dalam sesuatu perniagaan. Bagi rancangan perniagaan yang saya lakukan, maklumat rancangan organisasi ialah matlamat starategi organisasi, struktur dan rancangan organisasi, perjawatan dalam rancangan organisasi, peralatan pejabat, dan anggaran perbelanjaan organisasi.

8.1 MATLAMAT STRATEGI ORGANISASI 8.1.1 Matlamat dan strategi

1. MEMBERI PELUANG KEPADA ORANG RAMAI UNTUK MENCUBA PRODUK IKAN KELI YANG BERKHASIAT.

• Meningkatkan mutu produk.

• Mempamerkan dan memperkenalkan produk melalui promosi. • Memastikan kualiti produk sentiasa baik dari semasa ke semasa.

2. MEMENUHI KEHENDAK PENGGUNA.

• Memberi pengetahuan mengenai produk melalui media mahupun iklan. • Sentiasa ingin mengambil tahu masalah yang dihadapi pengguna dan cuba

sedaya upaya menyelesaikan masalah tersebut.

3. CUBA MENANDINGI PESAING YANG SEDIA ADA..

• Mencari kelemahan pesaing dan cuba untuk mengatasinya.

Menghasilkan produk yang mempunyai keistimewaan tersendiri yang tiada pada pesaing.

4. MELUASKAN PASARAN DI SELURUH MALAYSIA.

• Meningkatkan produk ikan keli.

(65)

8.2 STRUKTUR DAN PERANCANGAN ORGANISASI

Struktur dan perancangan organisasi Effish melibatkan pengkhususan dan koordinasi dalam unit kerja. Stuktur ini dapat menjelaskan bagaimana tugas formal dibahagikan, sumber digunakan dan unit-unit dapat diselaraskan. Integrasi antara unit sentiasa wujud untuk menjamin pencapaian objektif perniagaan ini. Aktiviti perancangan dibuat untuk memastikan objektif tercapai dan memilih haluan alternatif sesuai.

(66)

8.2.1 Carta Organisasi Pengurus Besar Pengurus Pentadbiran Pengurus Pemasaran Pengurus Operasi Pengurus Kewangan Kerani Pentadbiran Pekerja Pentadbiran Pekerja Kebersihan Pegawai Pemasaran Kerani Pemasaran Promoter Kerani Operasi Juruteknik Akuakultur Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Akuakultur Pemandu Lori Pegawai Kewangan Kerani Kewangan

(67)

8.2.2 Tenaga Pekerja Organisasi

Jawatan Bil. Pekerja Sumber

Pengurus Besar 1 Pemilik

Pengurus Pentadbiran 1 Sepenuh masa

Pengurus Kewangan 1 Sepenuh masa

Pegawai Kewangan 2 Kontrak

Kerani Pentadbiran 2 Kontrak

Kerani Kewangan 2 Kontrak

Pekerja Pentadbiran 2 Kontrak

(68)

8.3 PERJAWATAN DALAM RANCANGAN ORGANISASI 8.3.1 Spesifikasi Tugas

Jawatan Bil. Tanggungjawab Utama

Pengurus Besar 1

• Memimpin dan mengurus aktiviti ke arah pencapaian matlamat.

• Memastikan perniagaan berjalan dengan lancer dan berada pada tahap yang lebih berdaya saing.

• Membuat keputusan penting dalam syarikat seperti menentukan belanjawan.

• Memimpin pekerja supaya berdisiplin.

Pengurus Pentadbiran 1

• Memastikan dokumen dan maklumat teratur. • Bertanggungjawab dalam pengambilan

pekerja baru.

• Mengurus kebajikan pekerja. • Mengurus hal-hal pentadbiran. • Membuat jadual waktu kerja. • Melantik dan melatih pekerja. Kerani Pentadbiran 2

• Mengurus kemasukan pekerja.

• Merekod dokumen dan maklumat pekerja. • Merekod maklumat dan dokumen syarikat. Pekerja Pentadbiran 2 • Membantu Kerani Pentadbiran.

• Melicinkan pentadbiran.

Pekerja Kebersihan 5 • Melaksanakan tugas membersihkan pejabat.

Pengurus Kewangan 1

• Mengurus rekod perniagaan.

• Membuat perancangan belanjawan. • Merancang perbelanjaan.

• Mengurus akaun-akaun perniagaan.

• Menilai keuntungan atau kerugian perniagaan

Pegawai Kewangan 2

• Membantu Pengarah Kewangan. • Membuat akaun.

• Mencatat dan merekod document kedalam buku atau komputer

Kerani Kewangan 2

• Membantu Pengurus Kewangan di dalam urusan kewangan perniagaan.

(69)

8.3.2 Gaji dan Imbuhan Pekerja

Jawatan Bil. Gaji Bulanan KWSP PERKESO

13% 2% Jumlah Pengurus Pentadbiran 1 2500 325 50 2875 Pengurus Kewangan 1 2500 325 50 2875 Pegawai Kewangan 2 4000 520 80 4600 Kerani Pentadbiran 2 2000 260 40 2300 Kerani Kewangan 2 2000 260 40 2300 Pekerja Pentadbiran 2 1600 208 32 1840 Pekerja Kebersihan 5 1000 130 20 1155 Jumlah 15 15600 2028 312 17945 Nota :

• Tarikh bayaran gaji dilakukan pada setiap 27 hari bulan.

• KWSP ( 13% ) dan PERKESO ( 2%) dipotong mengikut Akta Pekerja 1955. • Cuti tahunan 14 hari setahun.

• Cuti sakit mengikut cuti yang diberi oleh doktor. • Bonus mengikut peratus telur ikan yang ditetaskan. • Pembiayaan perubatan oleh klinik panel.

(70)

8.4 ALATAN PEJABAT

Effish Enterprise memerlukan pejabat rasmi untuk digunakan oleh pekerja dalam urusan seperti merekod perbelanjaan perniagaan di dalam komputer. Di samping itu, pejabat juga merupakan tempat di mana panggilan telefon untuk tempahan para pelanggan disediakan. Pejabat juga merupakan tempat khas bagi membuat sesuatu pekerjaan.

Aset Bukan

Semasa Jenis Bil.

Harga Seunit (RM) Jumlah (RM) meja 17 200 3400 kerusi 17 50 850 Perabot kabinet 2 500 1000 set sofa 1 1500 1500 6750 mesin faks 1 500 500

Alatan Pejabat mesin fotostat 1 1000 1000

papan putih 2 50 100

1600

komputer 3 1500 4500

Komputer pencetak 3 400 1200

5700

Lengkapan pendingin hawa 3 1300 3900

3900 Aset Bukan Semasa Jumlah (RM) Perabot 6750 Alatan Pejabat 1600 Komputer 5700 Lengkapan 3900

(71)

8.5 ANGGARAN PERBELANJAAN ORGANISASI Perkara Perbelanjaan Aset

Bukan Semasa

Perbelanjaan Bulanan

Lain-lain Perbelanjaan

Aset Bukan Semasa

Perabot 6750 Alatan pejabat 1600 Komputer 5700 Lengkapan 3900 Perbelanjaan Bulanan Gaji KWSP PERKESO Sewa premis Internet Telefon 15600 2028 312 7000 70 1500 Lain-lain Perbelanjaan Lesen perniagaan Pendaftaran perniagaan Deposit Telekom Deposit Syabas Deposit Streamyx 60 150 90 90 90 Jumlah 17950 26510 480

(72)

9.0 RANCANGAN KEWANGAN

Rancangan kewangan perlu dijelaskan dalam sesuatu perniagaan. Bagi rancangan perniagaan yang saya lakukan, maklumat rancangan organisasi ialah jadual kos pelaksanaan projek, jadual sumber pembiayaan projek, jadual susut nilai aset bukan semasa, jadual bayaran balik pinjaman, jadual sewa beli aset aset bukan semasa.

(73)

9.1 JADUAL KOS PELAKSANAAN PROJEK Butir Operasi (RM) Pemasaran (RM) Organisasi (RM) Jumlah (RM) Aset Bukan Semasa

Mesin 9500 9500 Papan tanda 2400 2400 Alatan pejabat 650 1600 2250 Komputer 1900 5700 7600 Lengkapan 1300 3900 5200 Lori 60000 60000 Perabot 6750 6750 9500 66250 17950 93700 Perbelanjaan Bulanan Belian bahan 15000 15000 Gaji 15000 9700 15600 40300 KWSP 1950 1261 2028 5239 PERKESO 300 194 312 806 Kadar bayaran 1500 1500 Petrol 500 500 Sewa premis 1500 7000 8500 Internet 70 70 Telefon 1500 1500 35250 11655 26510 73415 Lain-lain Perbelanjaan Pelbagai belanja 500 500 Insurans kenderaan 2000 2000 Cukai jalan 400 400 Promosi 1000 1000 Kadar bayaran Lesen perniagaan 60 60 Pendaftaran perniagaan 150 150 Deposit Telekom 90 90 Deposit Syabas 90 90 Deposit Streamyx 90 90 Deposit lori 10000 10000

(74)

500 13400 480 14380 181495 Belanja Luar Jangka (8%) 14519 Jumlah 196014

Aset Bukan Semasa

Mesin 9500 Papan tanda 2400 Alatan pejabat 2250 Komputer 7600 Lengkapan 5200 Lori 60000 Perabot 6750 93700 Perbelanjaan Bulanan

( modal kerja 1 bulan )

Perbelanjaan Pemasaran 11655 Perbelanjaan Organisasi 26510 Perbelanjaan Operasi 35250 73415 Perbelanjaan Lain Pemasaran 13400 Organisasi 480 Operasi 500 14380 181495

Belanja Luar Jangka ( 8% ) 14519

Jumlah 196014

(75)

Modal Sendiri

Tunai 46014

Sewa beli

Lori ( 10 tahun ) *50000

Pinjaman Bank ( 10 tahun ) 100000

Jumlah 196014

(76)

JADUAL BAYARAN BALIK PINJAMAN

JADUAL SEWA BELI ASET BUKAN SEMASA

a) Jadual Susut Nilai Aset Bukan Semasa Jenis

aset Perabot

Kos (RM) 6750

Kaedah susut nilai Garis lurus Jangka hayat (tahun) 5

Tahun Susut nilai tahunan Susut nilai terkumpul Nilai buku

- - 6750 1 1350 1350 5400 2 1350 2700 4050 3 1350 4050 2700 4 1350 5400 1350 5 1350 6750 - Jenis

aset Alatan pejabat

Kos (RM) 2250

Kaedah susut nilai Garis lurus Jangka hayat (tahun) 5

Tahun Susut nilai tahunan

Susut nilai

terkumpul Nilai buku

- - 2250 1 450 450 1800 2 450 900 1350 3 450 1350 900 4 450 1800 450 5 450 2250 - Jenis aset Komputer

(77)

Kos (RM) 7600 Kaedah susut nilai Garis lurus Jangka hayat (tahun) 5

Tahun Susut nilai tahunan Susut nilai terkumpul Nilai buku

- - 7600 1 1520 1520 6080 2 1520 3040 4560 3 1520 4560 3040 4 1520 6080 1520 5 1520 7600 - Jenis aset Lengkapan Kos (RM) 5200

Kaedah susut nilai Garis lurus Jangka hayat (tahun) 5

Tahun Susut nilai tahunan

Susut nilai

terkumpul Nilai buku

- - 5200 1 1040 1040 4160 2 1040 2080 3120 3 1040 3120 2080 4 1040 4160 1040 5 1040 5200 - Jenis aset Mesin

(78)

Kos (RM) 9500 Kaedah susut nilai Garis lurus Jangka hayat (tahun) 5

Tahun Susut nilai tahunan Susut nilai terkumpul Nilai buku

- - 9500 1 1900 1900 7600 2 1900 3800 5700 3 1900 5700 3800 4 1900 7600 1900 5 1900 9500 - Jenis

aset Papan tanda

Kos (RM) 2400

Kaedah susut nilai Garis lurus Jangka hayat (tahun) 5

Tahun Susut nilai tahunan

Susut nilai

terkumpul Nilai buku

- - 2400 1 480 480 1920 2 480 960 1440 3 480 1440 960 4 480 1920 480 5 480 2400 -

Jenis aset Lori

(79)

Kaedah susut nilai Garis lurus Jangka hayat (tahun) 5

Tahun Susut nilai tahunan

Susut nilai

terkumpul Nilai buku

- - 50000 1 10000 10000 40000 2 10000 20000 30000 3 10000 30000 20000 4 10000 40000 10000 5 10000 50000 -

b) Jadual Bayaran Balik Sewa Beli - Bulanan

(80)

JADUAL BAYARAN BALIK SEWA BELI KENDERAAN Jumlah RM 50000 Kadar Faedah 7% Jangka Hayat 12 bulan

Bulan Pokok Faedah Jumlah

Bayaran Baki Pokok

- - - 10000 1 833 292 1125 9167 2 833 292 1125 8334 3 833 292 1125 7501 4 833 292 1125 6668 5 833 292 1125 5835 6 833 292 1125 5002 7 833 292 1125 4169 8 833 292 1125 3336 9 833 292 1125 2503 10 833 292 1125 1670 11 833 292 1125 837 12 837 288 1125 --Tahunan

(81)

JADUAL BAYARAN BALIK SEWA BELI KENDERAAN Jumla h RM 50000 Kadar Faedah 7% Jangka Hayat 10

Tahun Pokok Faedah Jumlah Bayaran Baki Pokok

- - - 50000 1 5000 3500 8500 45000 2 5000 3500 8500 40000 3 5000 3500 8500 35000 4 5000 3500 8500 30000 5 5000 3500 8500 25000 6 5000 3500 8500 20000 7 5000 3500 8500 15000 8 5000 3500 8500 10000 9 5000 3500 8500 5000 10 5000 3500 8500

(82)

Jadual Bayaran Balik Pinjaman Jumlah RM 100000 Kadar Faedah 6% Jangka Hayat 10 tahun

Kaedah Atas Baki Tahunan

Tahun Pokok Faedah BayaranJumlah Baki Pokok

- - 100000 1 10000 6000 16000 90000 2 10000 5400 15400 80000 3 10000 4800 14800 70000 4 10000 4200 14200 60000 5 10000 3600 13600 50000 6 10000 3000 13000 40000 7 10000 2400 12400 30000 8 10000 1800 11800 20000 9 10000 1200 11200 10000 10 10000 600 10600

(83)

9.5 PROFORMA PENYATA KEWANGAN 9.5.1 PENYATA PENDAPATAN

(84)

Penyata Kos Pengeluaran Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2008

RM RM RM

Kos Bahan Mentah Stok awal bahan mentah

Belian bahan mentah 219000

219000 Tolak : Stok akhir bahan mentah 16500 Kos bahan mentah

digunakan 202500 Kos buruh Gaji 54000 KWSP 7021 PERKESO 1080 62101 264601 Kos Prima Kos Overhed Gaji 126000 KWSP 16380 PERKESO 2520 Sewa premis 18000 Kadar bayaran 18000

Susut nilai mesin 1900

Pelbagai Belanja 500

183300

Kos Pengeluaran 447901

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2008

(85)

Jualan 1500000 Tolak : Kos Jualan

Stok awal

Kos pengeluaran 447901

447901

Tolak : Stok akhir 70000

377901 Untung Kasar 1122099 Tolak : Perbelanjaan Belanja Organisasi Gaji 187200 KWSP 24336 PERKESO 3744 Sewa premis 84000 Interne t 840 Telefon 18000 Lesen perniagaan 60 Pendaftaran perniagaan 150 318330 Pemasaran Gaji 116400 KWSP 15132 PERKESO 2328 Petrol 6000 Insurans kenderaan 2000 Cukai jalan 400 Promo si 1000 143260

Faedah Sewa Beli

Lori 3500

3500

(86)

Susut nilai

perabot 1350

Susut nilai alatan pejabat 450 Susut nilai

komputer 1520

Susut nilai lengkapan 1040

Susut nilai mesin 1900

Susut nilai papan tanda 480

6740

477830

Untung Bersih 644269

9.5.2 Kunci Kira-kira

(87)

RM RM RM Aset Bukan Semasa

Lori 50000

( - ) Peruntukan susut nilai 10000

40000

Perabot 6750

( - ) Peruntukan susut nilai 1350

5400

Alatan pejabat 2250

( - ) Peruntukan susut nilai 450

1800

Komputer 7600

( - ) Peruntukan susut nilai 1520

6080

Lengkapan 5200

( - ) Peruntukan susut nilai 1040

4160

Mesin 9500

( - ) Peruntukan susut nilai 1900

7600

Papan tanda 2400

( - ) Peruntukan susut nilai 480

1920 66960 Aset Semasa Stok akhir 70000 Tunai 699504 Deposit Telekom 90 Deposit SYABAS 90 Deposit Streamyx 90 769774

Tolak : Liabiliti Semasa

Pemiutang 1451

(88)

835283

Ekuiti Pemilik

Modal awal 46014

Tambah : Untung bersih 644269

Modal akhir 690283

Liabiliti Bukan Semasa

Pinjaman 100000

Sewa beli

Lori 45000

45000

835283

(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)

Permohonan “online” Sijil Halal Jakim

Ini ialah Borang Pendaftaran Syarikat .

Ia wajib diisi oleh mana-mana syarikat sebelum membuat permohonan Sijil Halal JAKIM.

Sila penuhkan ruangan kosong di bawah seterusnya klik pada butang Daftar/Register

Medan bertanda* adalah wajib diisi. Nama Syarikat * :

No. Pendaftaran Syarikat * :

Status Syarikat * : Bumiputra

Bukan Bumiputra Alamat Syarikat * : Negeri * : Daerah * : No. telefon* : No. Faksimili * :

Jenis Perniagaan * : Pengeluaran

Kontrak Pengeluaran Dagangan

Jenis Industri * : Industri Kecil

Industri Kecil Sederhana Multinasional

Jenis Produk * : Produk Makanan Produk Gunaan Islam

Hasil Jualan Setahun

RM * :(eg: 30,000,000.00) Keluasan Premis * : Kaki Persegi

URL Laman Web : e-mel Syarikat :

(112)

MAKLUMAT PENGGUNA SISTEM

ID Pengguna : Katalaluan :

Nama Penuh : JAWATAN:

(113)
(114)
(115)

Referensi

Dokumen terkait

Penentuan ukuran panjang benih ikan patin adalah berdasarkan jumlah data yang dihasilkan per ikan untuk berbagai jenis ukuran, dil11ana jumlah data adalah jumlah

Kajian ini membincangkan mengenai proses yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan Universiti Utara Malaysia (UUM) terutama Pengetua Kolej Kediaman bagi membuat pemilihan

Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap penggunaan kata sendi nama bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Universiti Putra Malaysia.. berada pada tahap memuaskan, iaitu dengan

Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi keperluan untuk ijazah Master Sastera BUDAYA MASYARAKAT TAMIL DALAM SAJAK BHARATIYAR.. Kajian

Dalam kajian ini, institusi-institusi yang terpilih ialah Masjid Putra, Masjid Negara, Masjid Wilayah yang mewakili institusi peribadatan; Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Hasil kajian stok sumberdaya ikan mengindikasikan ikan pelagis kecil memiliki potensi dan produksi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan jenis ikan lainnya di perairan

https://doi.org/10.22452/jml.vol29no1.5 99 Vocabulary Size and Vocabulary Learning Strategy among Chinese Undergraduates at Universiti Putra Malaysia Yasir Bdaiwi Jasim

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kriteria dan isu panik moral yang berlaku di kalangan penghuni kolej kediaman Universiti Putra Malaysia UPM semasa PKP serta membincangkan