MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : /TP/B/4/T2/2016

Teks penuh

(1)

UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2016 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik secara tidak melawan hukum dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015;

7. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15;

8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Menandatangani

(2)

PERTAMA : Memberikan tunjangan profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diberikan setiap bulan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang bersangkutan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan.

KETIGA : Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

KEEMPAT : Dinas Pendidikan kabupaten / kota wajib melakukan verifikasi dan penyesuaian data guru sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama sebelum melakukan pembayaran tunjangan profesi.

KELIMA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana transfer daerah Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016; Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, ANB.

DIREKTUR JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D NIP 195908011985031002

(3)

1 Abdul Azis NIP : 197208272000031004 NUPTK : 0159750653200013 NO PESERTA : 08032718410661 NRG : 085931064009 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.602.400 2 Abdul Aziz, S.pd. NIP : 196104271986021001 NUPTK : 4759739642200002 NO PESERTA : 07032721000639 NRG : 075927053005 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 3 ABDUL BAKIR NIP : 196110042007011014 NUPTK : 6336739641200003 NO PESERTA : 08032732210731 NRG : 081439872003 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 4 ABDUL HAMID NIP : 197407042009011007 NUPTK : 9036752654200003 NO PESERTA : 12032758611003 NRG : 125861875001 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 5 ACHMAD SYAIFUDIN NIP : 198005092006041008 NUPTK : 7841758659200002 NO PESERTA : 11032718411002 NRG : 111841973002

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.149.100 6 Adi Prihastanto, Drs. NIP : 195706201986031006 NUPTK : 4952735637200002 NO PESERTA : 07032715400641 NRG : 075229049005

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 4.522.500

7

AFSYA FETTI APSARI

NIP : 198002262007012005 NUPTK : 4558758659300012 NO PESERTA : 10032718010914 NRG : 102535967002 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 8 AGUS DIRMANTO NIP : 197510032009011007 NUPTK : 7335753655200003 NO PESERTA : 12032718711071 NRG : 121871486003 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 9 Agus Dwiyanto, S.pd NIP : 196806241994012004 NUPTK : 0451739640200012 NO PESERTA : 07032718700813 NRG : 075124053006 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.192.300

(4)

10 Agus Hartono, S.pd. NIP : 196505121990031012 NUPTK : 3844743646200012 NO PESERTA : 07032715700676 NRG : 074428057006 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 11 AGUS MAHANDI NIP : 197112271998021005 NUPTK : 0559749651200013 NO PESERTA : 10032715710721 NRG : 102590922001

SMKN 1 RANDUDONGKAL BANK RAKYAT INDONESIA UNIT PULOSARI

No Rek. 598801004644538 a/n AGUS MAHANDI

Tunjangan : Rp. 3.715.800 12 Agus Riyadi NIP : 196502052000121002 NUPTK : 0834743644200062 NO PESERTA : 08032743110714 NRG : 083428057038 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 13 Agus Riyadin, S.pd NIP : 196206121987031014 NUPTK : 3944740643200012 NO PESERTA : 07032721700926 NRG : 074429054014 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 14 Agus Salam NIP : 196408161992031009 NUPTK : 6148742643300013 NO PESERTA : 08032722010588 NRG : 084831056005 SMKS PGRI 3 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.385.700 15 AGUS SULISTYAWAN NIP : 197703072009031002 NUPTK : 6639755657200012 NO PESERTA : 13032781010421 NRG : 138101477001 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.724.400 16 Ahmad Hufron, S.pd NIP : 196208261985031006 NUPTK : 3158740641200003 NO PESERTA : 07032722000615 NRG : 075831054009 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 17 AHMAD MUNTOHA NIP : 196605112007011012 NUPTK : 4843744647200012 NO PESERTA : 10032715410879 NRG : 101787397011 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 18 AHMAD SUBIYAKTO NIP : 196902022009011003 NUPTK : 8534747649200002 NO PESERTA : 12032754010797 NRG : 125401617002 SMKN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200

(5)

19 AHMAD SYARIFUDDIN NIP : 197012302007011011 NUPTK : 4562748651200003 NO PESERTA : 10032742510963 NRG : 102740917008 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 20 AJI PURWONO NIP : 196703192007011010 NUPTK : 2651745649200002 NO PESERTA : 10032715710942 NRG : 102186402004 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.248.300 21 Akhmad NIP : 197105141998011001 NUPTK : 4846749652200002 NO PESERTA : 08032709410358 NRG : 084628063003

SMAN 1 COMAL BANK RAKYAT INDONESIA 00900 -- BRI Unit Kartini

No Rek. 090001019571533 a/n Akhmad Tunjangan : Rp. 3.715.800 22 Akhmad Sokhi NIP : 196208281994121001 NUPTK : 8160740643200003 NO PESERTA : 08032718410612 NRG : 086031054044 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.602.400 23 Akrom Aminudin NIP : 197202012000121002 NUPTK : 6533750653200002 NO PESERTA : 08032718710658 NRG : 083325064012 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.492.400 24 ALI AMINUDIN NIP : 196801112008011006 NUPTK : 1433746649200053 NO PESERTA : 11032715411017 NRG : 111541666001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 25 ALIMIN NIP : 197301042007011009 NUPTK : 4436751653200002 NO PESERTA : 10032720710893 NRG : 101435432004 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 26

ALIYA RAHMA SAHARA

NIP : 197608032009012004 NUPTK : 2640754656300042 NO PESERTA : 12032718711096 NRG : 121871666002 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 27 AMALIA KRISTIANA NIP : 197005282006042005 NUPTK : 9860748650300002 NO PESERTA : 10032721010869 NRG : 102637417006 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

(6)

28 Ambar Widayati, S.pd. NIP : 196112061986022004 NUPTK : 7538739641300003 NO PESERTA : 07032758500696 NRG : 073835053004 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 29 AMILUDDIN NIP : 197112312007011031 NUPTK : 2433749653200052 NO PESERTA : 10032753310957 NRG : 102790922005 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 30 AMIN NURHIDA NIP : 197110092006042013 NUPTK : 0341749651300023 NO PESERTA : 10032715710868 NRG : 101689922001 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.456.200 31 Aminah, S.pd. NIP : 196405181987032005 NUPTK : 0750742643300012 NO PESERTA : 07032718700621 NRG : 075027056004 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 32 Amintaningsih NIP : 197208231997022001 NUPTK : 3155750652300073 NO PESERTA : 08032715610630 NRG : 085531064001 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800 33

AMIR SAPTO PRABOWO

NIP : 197003302007011009 NUPTK : 4662748649200012 NO PESERTA : 10032753310955 NRG : 102736417003 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 34 Amrul Munafiah NIP : 197602152003122003 NUPTK : 4547754655300012 NO PESERTA : 08032718710656 NRG : 084725068005 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.565.000 35 ANA MUFIDAH NIP : 197407202006042019 NUPTK : 8052752654300073 NO PESERTA : 08032716410767 NRG : 082238437002 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 36 ANDI HERIYANTO NIP : 197503232005011008 NUPTK : 4655753655200002 NO PESERTA : 09032521710574 NRG : 092386442002 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500

(7)

37 Andi Mulyo, S.pd NIP : 196303131987031014 NUPTK : 7645741643200082 NO PESERTA : 07032723000810 NRG : 074526055029 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 38 ANI ARTATI NIP : 196512201989032009 NUPTK : 4552743644300023 NO PESERTA : 08032743210768 NRG : 082240892001 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 39

ANI INDRIANI YULIASTUTI

NIP : 196807092007012027 NUPTK : 8041746649300003 NO PESERTA : 10032715610919 NRG : 101688407004 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 40

Ani Sri Umiatsih

NIP : 196707181992032006 NUPTK : 1050745647300013 NO PESERTA : 08032715610681 NRG : 085030059002 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 41 ANIMAH NIP : 196412042008012003 NUPTK : 0536742644300013 NO PESERTA : 13032781010789 NRG : 138101552003 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 42 ANINGGAR TRISNANI NIP : 196408111987032005 NUPTK : 5440742643300063 NO PESERTA : 13032781010795 NRG : 138101125002 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 43 Anis Musbikah NIP : 197309121998022001 NUPTK : 9541751652300013 NO PESERTA : 08032715710648 NRG : 084135065004 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 44 Anis Suryawan NIP : 196707271993021002 NUPTK : 5059745647200063 NO PESERTA : 08032718410598 NRG : 085930059004 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 45

Anisah Taufiq Qurochmah, S.pd NIP : 196006281987032003 NUPTK : 6960738639300002 NO PESERTA : 07032721000922 NRG : 076029052015

SMAS MUHAMMADIYAH 1 PEMALANG

No Rek. - a/n

(8)

46 Antana Adiatmadja NIP : 196406181994031003 NUPTK : 5950742643200002 NO PESERTA : 08032781010683 NRG : 085029056030 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 47

Antik Setyo Maharani, Dra.

NIP : 196503261990122001 NUPTK : 5658743643300002 NO PESERTA : 07032715400684 NRG : 075826057004 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 48 Anung Yuwono, Drs. NIP : 196507311990031004 NUPTK : 3063743644200003 NO PESERTA : 07032715400677 NRG : 076330057001 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 49 Any Poerwiasih NIP : 197112012002122002 NUPTK : 2533749651300013 NO PESERTA : 08032718010679 NRG : 083335063007 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800 50 ARIE NAWAYANTI NIP : 197701092007012009 NUPTK : 9441755656300002 NO PESERTA : 10032718010978 NRG : 101685452002 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 51 Arief Gunawan NIP : 197603312003121001 NUPTK : 2663754656200002 NO PESERTA : 08032718410672 NRG : 086326068003 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.456.200 52 ARIF BUDIHARSO NIP : 197908202006041011 NUPTK : 3152757658200033 NO PESERTA : 11032758611052 NRG : 115861367001 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.053.000 53

ARIS BUDI RIYANTO

NIP : 197708042007011008 NUPTK : 5136755656200003 NO PESERTA : 10032758610970 NRG : 101438952002 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 54 Aris Jarmanta, S.pd NIP : 196304231987031015 NUPTK : 8755741642200002 NO PESERTA : 07032720700658 NRG : 075527055008 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000

(9)

55 ARIS WAHYUDI NIP : 196706121993031010 NUPTK : 5944745647200102 NO PESERTA : 08032721710609 NRG : 081837902004

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 56 ASJUNAINI NIP : 196303292008012001 NUPTK : 6661741643300002 NO PESERTA : 07032781000835 NRG : 088101787001 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 57 ASMUNI NIP : 196601232006041001 NUPTK : 0455744647200022 NO PESERTA : 09032715710886 NRG : 092385397009 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 58 ASMUNI NIP : 196906122007011021 NUPTK : 7944747648200002 NO PESERTA : 10032715410922 NRG : 101540912014 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 59

ATHI ALIATUS SYANI

NIP : 197508122009012002 NUPTK : 6144753655300013 NO PESERTA : 12032715711076 NRG : 121571532012 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500 60 ATMAWATI NIP : 197012232007012006 NUPTK : 3555748651300053 NO PESERTA : 10032753310956 NRG : 102390917002 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 61 Aunur Rofiq NIP : 196905181995121003 NUPTK : 0850747650200042 NO PESERTA : 08032715610626 NRG : 085028061012 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.995.000 62 Ayanto, S.pd NIP : 196604151990031009 NUPTK : 6747744646200012 NO PESERTA : 07032719000935 NRG : 074727058001 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.250.600 63 AZZAM FAILASUF NIP : 197704232005011007 NUPTK : 3755755657200002 NO PESERTA : 09032719010848 NRG : 092386952002 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.456.200

(10)

64 BACHRUDDIN NIP : 196710072008011006 NUPTK : 3339745647200033 NO PESERTA : 11032753911049 NRG : 115391625002 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 65 Badarudin NIP : 196406171994031006 NUPTK : 8949742644200002 NO PESERTA : 08032721410620 NRG : 084929056026

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800 66 Bambang Brigonondho NIP : 195810291986031008 NUPTK : 4361736638200023 NO PESERTA : 08032742010711 NRG : 086133050006 SMKS NUSANTARA 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 67 BAMBANG HERTANTO NIP : 197010072009011002 NUPTK : 4339748651200013 NO PESERTA : 12032754010898 NRG : 125401157002 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 68

Bambang Kusuma Budi

NIP : 196201151990031006 NUPTK : 8447740643200002 NO PESERTA : 08032721710594 NRG : 084724054022 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 69 Bambang Susanto, Drs NIP : 196302211989031008 NUPTK : 9553741643200002 NO PESERTA : 07032720700671 NRG : 075325055004 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 70

Bambang Utami Hardjo, Drs.

NIP : 195711061985031010 NUPTK : 5438735638200003 NO PESERTA : 07032720400624 NRG : 073834049003 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 71

BAMBANG WAHYU WIDIANTO NIP : 196405221990031005 NUPTK : 7854742643200002 NO PESERTA : 12032721710504 NRG : 122171337003 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.753.800 72

Bandung Dwi Koranto, S.pd.

NIP : 196604021990031018 NUPTK : 6536744646200052 NO PESERTA : 07032715700681 NRG : 073625058017 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100

(11)

73

Bekti Swaminarsih, Dra

NIP : 196104291986032005 NUPTK : 2761739644300002 NO PESERTA : 07032708400636 NRG : 072686872004 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 74 BUDHI WARDOYO NIP : 197509272009011003 NUPTK : 9259753655200023 NO PESERTA : 12032758611070 NRG : 125861173001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 75 BUDI KUSRINTO NIP : 197212172009011004 NUPTK : 4549750652200003 NO PESERTA : 12032715410979 NRG : 121541644007 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 76 BUDI LEKSONO NIP : 197002252007011004 NUPTK : 2557748649200012 NO PESERTA : 10032722010945 NRG : 102485917003 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 77 BUDI SUSETYO NIP : 197601012007011023 NUPTK : 2433754656200012 NO PESERTA : 10032722010899 NRG : 101285447003 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 78

Budi Sutanta Waluya, Drs

NIP : 196408211992031007 NUPTK : 7153742643200003 NO PESERTA : 07032720700688 NRG : 075331056003 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 79 Bunaenah NIP : 196608172003122001 NUPTK : 4149744646300023 NO PESERTA : 08032722010622 NRG : 084931058012 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 80 Cahyono NIP : 196801021993011004 NUPTK : 4434746648200012 NO PESERTA : 08032718710686 NRG : 083424060027 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 81 CARTUTI NIP : 196708092007012014 NUPTK : 1240745647300103 NO PESERTA : 11032781011039 NRG : 118101118001 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500

(12)

82 CARWATI NIP : 197710282009012006 NUPTK : 9360755657300003 NO PESERTA : 12032722011130 NRG : 122201399013 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 83 CASHURI NIP : 196308202007011005 NUPTK : 2152741643200013 NO PESERTA : 10032715410951 NRG : 102238882001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 84 CASMITO NIP : 196911011998021005 NUPTK : 9443747648200012 NO PESERTA : 08032715410762 NRG : 081785412001 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 85 CASRAN NIP : 196311242007011005 NUPTK : 1456741643200033 NO PESERTA : 10032720710871 NRG : 102440382003 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 86

CATUR WAHYU ARIYADI

NIP : 197302262007011004 NUPTK : 3558751652200002 NO PESERTA : 10032722010894 NRG : 102535932003 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 87 CHERISTIYANTO NIP : 197012092007011008 NUPTK : 4541748651200003 NO PESERTA : 11032721010986 NRG : 112101671004 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 88 CIPTO YUWONO NIP : 198004012009011011 NUPTK : 6733758659200002 NO PESERTA : 13032721010300 NRG : 132101447002 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 89 CISNO NIP : 196703192007011009 NUPTK : 9651745647200002 NO PESERTA : 10032719010916 NRG : 102186402009 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 90 DANAR WARJITO NIP : 196902282009011002 NUPTK : 6560747649200002 NO PESERTA : 12032715710800 NRG : 121571428009 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200

(13)

91 DANU SUMITO NIP : 196710252008011007 NUPTK : 0357745647200013 NO PESERTA : 13032718010683 NRG : 131801961008 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500 92 DARJAT NIP : 197312262007011010 NUPTK : 1558751653200033 NO PESERTA : 10032742410965 NRG : 102540932001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 93 Darmuah NIP : 196701152005012005 NUPTK : 2447745647300012 NO PESERTA : 08032718710647 NRG : 084724059024 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 94 Darori, S.pd NIP : 196604071990021001 NUPTK : 7739744647200012 NO PESERTA : 07032718000936 NRG : 073927058002 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 95 DARSO SURYANI NIP : 196511302007011010 NUPTK : 2462743646200053 NO PESERTA : 10032742410960 NRG : 102740392003 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 96 DARTO NIP : 196709132007011009 NUPTK : 6245745647200003 NO PESERTA : 10032715410918 NRG : 101889402007 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500 97 Daryono, S.pd NIP : 195703171981111001 NUPTK : 8649735637200002 NO PESERTA : 07032718400606 NRG : 074926049005 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.762.000 98

DESTHA PURWA NUFUSILA

NIP : 197412072005011008 NUPTK : 7539752654200003 NO PESERTA : 09032715710841 NRG : 091838442004 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.781.100 99 DEWI PRANAWATI NIP : 197605182009012002 NUPTK : 9850754655300002 NO PESERTA : 12032718711091 NRG : 121871183005 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.696.200

(14)

100 DEWI RACHMAWATI NIP : 197402072007012008 NUPTK : 0539752654300012 NO PESERTA : 10032733110946 NRG : 101585937001 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 101 DIAN KURNIATI NIP : 197101052009012002 NUPTK : 1437749650300012 NO PESERTA : 12032715710913 NRG : 121571783012

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.810.200 102 DIDI SUPRIYANTO NIP : 198002172009031002 NUPTK : 8549758659200002 NO PESERTA : 13032722010308 NRG : 132201544004 SMK NEGERI 1 PETARUKAN

BANK NEGARA INDONESIA -No Rek. 330317263

a/n DIDI SUPRIYANTO

Tunjangan : Rp. 2.929.100 103 DIDIEK SUPRIYADHI NIP : 197303102007011038 NUPTK : 4335751652200013 NO PESERTA : 11032742111042 NRG : 114211118001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 104

DIN DERITA HATI

NIP : 197502102007012009 NUPTK : 4542753656300002 NO PESERTA : 13032715410459 NRG : 131541913006 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 105 DJUMIKO NIP : 197912112007011005 NUPTK : 4543757659200003 NO PESERTA : 10032754010980 NRG : 101790962001 SMKN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 106 DONI SUWIGNYO NIP : 197708082006041009 NUPTK : 6140755656200033 NO PESERTA : 11032718411047 NRG : 111841622001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.149.100 107 Dra. Afifah NIP : 196008171989112001 NUPTK : 2149738640300023 NO PESERTA : 07032781000944 NRG : 074931052012 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 108

Dra. Ambar Suryandari

NIP : 196310011987032005 NUPTK : 3333741642300013 NO PESERTA : 07032718700660 NRG : 073333055006 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700

(15)

109 Dra. Daeri NIP : 196605052008012005 NUPTK : 3837744647300022 NO PESERTA : 07032708400722 NRG : 071487397003 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 110

Dra. Ely Miliasari

NIP : 196404081988032010 NUPTK : 5136742643300073 NO PESERTA : 07032715700675 NRG : 073631056021 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 111

Dra. Endang Poncowati

NIP : 196308031988032005 NUPTK : 1640741642300062 NO PESERTA : 07032716000679 NRG : 074026055019 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 112 Dra. Irjasni NIP : 196304291989032004 NUPTK : 5761741643300002 NO PESERTA : 07032715600934 NRG : 076127055003 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 113 Dra. Listiarti NIP : 196512152008012003 NUPTK : 2547743645300003 NO PESERTA : 07032754000836 NRG : 071990892007 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 114

Dra. Ning Aries Nurohmah

NIP : 196002021987032004 NUPTK : 3534738639300012 NO PESERTA : 07032723000807 NRG : 073425052045 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 115

Dra. Retno Ari Budi

NIP : 196207121988032007 NUPTK : 9044740641300013 NO PESERTA : 07032753900817 NRG : 074430054007 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 116

Dra. Slamet Mumpuni, S.Pd

NIP : 196412302008012001 NUPTK : 8562742644300003 NO PESERTA : 07032781000728 NRG : 072740887003 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500 117

Dra. Sri Boedhi Rahajoe

NIP : 195911071986032005 NUPTK : 2439737639300013 NO PESERTA : 07032715700642 NRG : 073934051008 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700

(16)

118

Dra. Sri Muljayati

NIP : 196302141989032004 NUPTK : 2546741642300012 NO PESERTA : 07032731000818 NRG : 074625055006 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 119

Dra. Sri Natasya

NIP : 196009282006042001 NUPTK : 9260738640300003 NO PESERTA : 07032715600689 NRG : 072639367002 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 120 Dra. Sunarmi NIP : 196307052007012007 NUPTK : 3037741644300013 NO PESERTA : 07032715600838 NRG : 071488382005 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 121

Dra. Susiani Retno Prihaningrum NIP : 196506122008012005 NUPTK : 3944743645300002 NO PESERTA : 07032731800737 NRG : 071837892007 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 122

Dra. Umi Rokhatun, M.pd

NIP : 196407201992032004 NUPTK : 3052742643300063 NO PESERTA : 07032718000940 NRG : 072238387003 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 123

Dra. Umi Wahyuni.

NIP : 196205061987032010 NUPTK : 4838740641300012 NO PESERTA : 07032718000702 NRG : 073828054007 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 124

Dra. Yuliatni Saraswati

NIP : 196007011985032007 NUPTK : 8033738640300003 NO PESERTA : 07032723000632 NRG : 073330052009 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.811.900 125 Dra. Zachro NIP : 196004181986602003 NUPTK : 9750738639300052 NO PESERTA : 07032721000647 NRG : 075027052018 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 126 Drs Nurdin NIP : 195807051988031003 NUPTK : 7037736640200003 NO PESERTA : 07032753900814 NRG : 073730050034 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000

(17)

127 Drs. Agus Budiyanta NIP : 196108071991031008 NUPTK : 6139739641200013 NO PESERTA : 07032732200945 NRG : 073931053011 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 128 Drs. Dahuri,m.pd NIP : 195907171988031006 NUPTK : 0049737639200023 NO PESERTA : 07032753900815 NRG : 074930051034 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 129 Drs. Edy Pranyoto NIP : 195809081985011001 NUPTK : 3240736637200003 NO PESERTA : 07032715700611 NRG : 074032050005 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 130 Drs. Fathurohman NIP : 196211221987031006 NUPTK : 4454740641200003 NO PESERTA : 07032720400923 NRG : 075434054005

SMAS PGRI 1 TAMAN

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 131 Drs. Gholib, M.pd NIP : 196501011989031021 NUPTK : 0433743644200042 NO PESERTA : 07032732200819 NRG : 073324057072 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 132 Drs. Heny Gunanto NIP : 196306221993031005 NUPTK : 3954741642200002 NO PESERTA : 07032715600925 NRG : 075429055004

SMAS PGRI 3 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 133 Drs. Ismanto NIP : 196507071992031011 NUPTK : 6039743647200003 NO PESERTA : 07032718000942 NRG : 073930057001 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 134 Drs. Kambali Anwar NIP : 195906121986031007 NUPTK : 2944737639200082 NO PESERTA : 07032715600643 NRG : 071540862003 SMKN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 135 Drs. Kusnodo NIP : 196109201986031004 NUPTK : 3252739640200003 NO PESERTA : 07032781000646 NRG : 075232053004 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.492.400

(18)

136 Drs. Kuswiyarso NIP : 199308011992031006 NUPTK : 1133741642200013 NO PESERTA : 07032719000938 NRG : 073331055003

SMAS PGRI 1 TAMAN

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 137 Drs. Mohamad Akil NIP : 195906241986031011 NUPTK : 1956737638200002 NO PESERTA : 07032715600651 NRG : 071986312001 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.665.000 138 Drs. Sarwanto NIP : 195701181987021002 NUPTK : 5450735636200012 NO PESERTA : 07032754000069 NRG : 075024049009 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 139 Drs. Sigit Mustajab NIP : 196111021988031004 NUPTK : 4434739641200013 NO PESERTA : 07032716000812 NRG : 073434053011 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 140 Drs. Sobirin NIP : 196303071988031012 NUPTK : 5639741641200002 NO PESERTA : 07032742700704 NRG : 073926055007 SMKN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 141 Drs. Sukendar NIP : 196010111986031012 NUPTK : 9343738639200003 NO PESERTA : 07032721700650 NRG : 074333052008 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.534.000 142 Drs. Sumanto NIP : 195711151982031006 NUPTK : 7447735637200003 NO PESERTA : 07032723000608 NRG : 074734049007 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.811.900 143 Drs. Supadi NIP : 196406142008011003 NUPTK : 9946742643200002 NO PESERTA : 07032754000592 NRG : 071937887005 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 144 Drs. Suronto NIP : 196306161993031005 NUPTK : 3948741643200012 NO PESERTA : 07032710700785 NRG : 074829055003

SMAN 1 PEMALANG BANK RAKYAT INDONESIA UNIT PEMALANG

No Rek. 006901003646538 a/n Drs. Suronto

(19)

145 Drs. Suseno NIP : 195806101986031010 NUPTK : 7942736637200002 NO PESERTA : 07032723000805 NRG : 074229050004 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 146 Drs. Suyatno, M.ba NIP : 195612091982031007 NUPTK : 4541734635200003 NO PESERTA : 07032733100694 NRG : 074135048012 SMKS PGRI 1 TAMAN

BANK RAKYAT INDONESIA -No Rek. 006901013508500 a/n SUYATNO Tunjangan : Rp. 3.602.400 147 Drs. Tarsono NIP : 196503042008011006 NUPTK : 7636743646200012 NO PESERTA : 07032732200750 NRG : 071436392007 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 148

Drs. Teguh Wahyu Rianto

NIP : 196312241991031006 NUPTK : 5556741643200003 NO PESERTA : 07032715700937 NRG : 075635055003 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 149 Drs. Untung Widodo NIP : 196222121988031005 NUPTK : 8554740641200003 NO PESERTA : 07032718400929 NRG : 075435054008 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 150 Drs. Wiyoni NIP : 196105112007011007 NUPTK : 4843739641200012 NO PESERTA : 07032742000744 NRG : 071787372003 SMKN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.959.000 151 DULKHALIM NIP : 197412152009011008 NUPTK : 1547750655120003 NO PESERTA : 15032758610177 NRG : 155861101158 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.868.700 152

DWI ARSIH KANTHI RAHAYU

NIP : 197412162006042005 NUPTK : 8548752654300063 NO PESERTA : 14032718012244 NRG : 141801511002 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.149.100 153 Dwi Harlinah NIP : 197310052002122006 NUPTK : 0337751653300023 NO PESERTA : 08032715710680 NRG : 083733065012 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800

(20)

154 DWI RAHMAWATI NIP : 197303112009012000 NUPTK : 0643751653300012 NO PESERTA : 12032781010991 NRG : 128101477004 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 155 DWI YANTI NIP : 196512142008012002 NUPTK : 3546743645300003 NO PESERTA : 12032706210626 NRG : 120621743003 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.868.700 156

DYAH ERINA PUJIATI

NIP : 196412142008012003 NUPTK : 2546742644300043 NO PESERTA : 07032716400731 NRG : 081641868001 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 157

Dyah Novie Riyanti

NIP : 197411192005012002 NUPTK : 6451752654300043 NO PESERTA : 08032744110708 NRG : 085134066003 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 158 EDI HERIYANTO NIP : 197503192007011011 NUPTK : 2651753654200002 NO PESERTA : 13032719010470 NRG : 131901272002 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500 159 EDI WITONO NIP : 196806042008011009 NUPTK : 8936746648200002 NO PESERTA : 13032721710660 NRG : 132171764004 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.868.700 160

EDWIN SETYO LAKSONO

NIP : 197502252009011006 NUPTK : 3557753654200002 NO PESERTA : 12032722011047 NRG : 122201623011

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.898.700 161 Edy Kusmanta NIP : 196612022000121002 NUPTK : 6534744646200003 NO PESERTA : 08032720410664 NRG : 083435058021 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.602.400 162 Edy Raharjo, Drs. NIP : 196005051984031008 NUPTK : 1837738639200012 NO PESERTA : 07032722000618 NRG : 073728052010 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.616.600

(21)

163

EDY SUSANTO PUTRO

NIP : 196401162008011004 NUPTK : 2448742642200002 NO PESERTA : 07032709400716 NRG : 070941266001

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 164 EDY WASITO NIP : 196905101995121004 NUPTK : 4842747649200012 NO PESERTA : 08032731810769 NRG : 081489912001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 165

Efa Mai Inaningsih

NIP : 197105281998022007 NUPTK : 4860749651300012 NO PESERTA : 08032718410642 NRG : 086028063010 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 166

EKA BUDI SETYAWAN

NIP : 198005282009031005 NUPTK : 9860758659200002 NO PESERTA : 13032781010291 NRG : 138101478001 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.810.200 167 EKAPRASETYANINGSIH AMBARPRATIWI NIP : 197805252006042007 NUPTK : 1857756657300022 NO PESERTA : 13032718010383 NRG : 131801232005 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.248.300 168

EKO HADI WALUYO

NIP : 196110011989021002 NUPTK : 5333739641200013 NO PESERTA : 10032718010863 NRG : 101289872012

SMAS PGRI 2 COMAL

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 169 EKO HARYANTO NIP : 197404192009011004 NUPTK : 1751752655200002 NO PESERTA : 12032758611006 NRG : 125861662003 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 170 EKO MINTARTI NIP : 196410192008012002 NUPTK : 0351742643300043 NO PESERTA : 07032781000711 NRG : 088101449001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 171 EKO WAHYUNI NIP : 198005042010012009 NUPTK : 8836758660300032 NO PESERTA : 14032721712321 NRG : 142171155003 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.724.400

(22)

172 ELFIA NIP : 196004211984032005 NUPTK : 2753738640300012 NO PESERTA : 09032721010837 NRG : 092286867015

SMAS MUHAMMADIYAH 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 173 Elisa Efriyani NIP : 197004271998022004 NUPTK : 5759748649300002 NO PESERTA : 08032719010685 NRG : 085927062009 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 174 ELLY PURWINTARI NIP : 195712071982032002 NUPTK : 1044735637300073 NO PESERTA : 09032715410835 NRG : 091838352022 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.616.600 175

ELLY SULISTIYO WIHARTI

NIP : 196603102008012007 NUPTK : 7642744647300012 NO PESERTA : 11032781010967 NRG : 118101514004 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 176 ELNA MARTIN NIP : 196303262008012001 NUPTK : 4658741643300002 NO PESERTA : 13032721410856 NRG : 132141821001 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 177 Elvy Junaedi NIP : 197107222002121001 NUPTK : 3054749650200003 NO PESERTA : 08032718010666 NRG : 085430063013

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 3.602.400

178

EMI SRI KADARWATI

NIP : 197101172006042012 NUPTK : 8449749651300002 NO PESERTA : 10032753910949 NRG : 102085422002 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 179 EMIYATI NIP : 197911072010012014 NUPTK : 7439757660300003 NO PESERTA : 13032760910323 NRG : 136091423001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.724.400 180 ENDANG LISTIOWATI NIP : 197701212007012010 NUPTK : 9453755656300002 NO PESERTA : 10032715610929 NRG : 102285452004 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

(23)

181 ENDANG MUTIYATI NIP : 197508222006042014 NUPTK : 6154753655300003 NO PESERTA : 09032718010854 NRG : 092338942004 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.696.200 182

Endang Setyowati Pujiastuti

NIP : 196805091994122004 NUPTK : 6841746649300002 NO PESERTA : 08032716010616 NRG : 084128060013 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800 183

Endang Sri Hesti Widayati

NIP : 196506301990032008 NUPTK : 1962743645300012 NO PESERTA : 08032721710590 NRG : 086229057007 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 184 ENDANG SUSILOWATI NIP : 196405072007012003 NUPTK : 7839742643300012 NO PESERTA : 10032781010874 NRG : 101587387014 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.810.200 185 Endang Susmiati, S.pd NIP : 196309251987032009 NUPTK : 0257741643300073 NO PESERTA : 07032718700674 NRG : 075732055020

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 186 ENDANG WAHYUDAYATI NIP : 196901142009012002 NUPTK : 1446747649300012 NO PESERTA : 12032716010794 NRG : 121601249001 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 187 ENDANG WIJAYANTI NIP : 197411092006042014 NUPTK : 5243752654300053 NO PESERTA : 09032718010856 NRG : 091789437003 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 188 ENI YULIATI NIP : 197507032009012004 NUPTK : 3639753655300052 NO PESERTA : 12032719011059 NRG : 121901318001 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 189 ERMA UJIYANTI NIP : 197412122009012003 NUPTK : 2544752654300013 NO PESERTA : 12032715711037 NRG : 121571636011 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200

(24)

190 Ernawati NIP : 197011021997022001 NUPTK : 4434748650300013 NO PESERTA : 08032720710631 NRG : 083434062009 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800 191 ESKOWATI NIP : 197512182006042026 NUPTK : 3550753655300063 NO PESERTA : 10032718010867 NRG : 102140942005 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.315.900 192

ESO RIYA PURWONDO

NIP : 196702012001011022 NUPTK : 6533745648200012 NO PESERTA : 10032722010975 NRG : 101285902008 SMKN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 193

ETY NUR BAITI

NIP : 197104272007012006 NUPTK : 4759749651300012 NO PESERTA : 10032715610891 NRG : 102586922006 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 194 FAHRUROKHIM NIP : 196708202007011014 NUPTK : 7152745649200003 NO PESERTA : 10032715410917 NRG : 102238902012

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 195 Faizin Ma'ruf, S.pd NIP : 196209041987031009 NUPTK : 9741740642200052 NO PESERTA : 07032718000668 NRG : 074127054025 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 196 FANIE WIJAYANTI NIP : 197810312009032002 NUPTK : 6363756658300043 NO PESERTA : 14032781011676 NRG : 148101283001 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.810.200 197

FARINA DEWI CITRAWATI

NIP : 197512092009012004 NUPTK : 7541753655300003 NO PESERTA : 12032715711078 NRG : 121571774010 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 198 FATIHAH MAELANAWATI NIP : 197611292007012005 NUPTK : 3461754656300013 NO PESERTA : 10032715710900 NRG : 102690447001 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

(25)

199 FATKHUROKHMAN NIP : 197003212007011012 NUPTK : 3653748650200032 NO PESERTA : 11032758611036 NRG : 115861865002 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.810.200 200 FIRMAN ALAMSYAH NIP : 198111142006041007 NUPTK : 1446759666200003 NO PESERTA : 13032718410188 NRG : 131841691001 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.021.300 201 Firman Syam NIP : 196611221990031003 NUPTK : 5454744646200003 NO PESERTA : 08032715610591 NRG : 085434058002 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 202 FITRIASIH SULISTIYOWATI NIP : 197709152009012004 NUPTK : 7247755656300003 NO PESERTA : 12032754011124 NRG : 125401984004 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 203 FURKON SUSANTO NIP : 197101072009011004 NUPTK : 8439749650200002 NO PESERTA : 12032781010904 NRG : 128101228009 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 204 GATUT HARTONO NIP : 197408082009011004 NUPTK : 9140752654200003 NO PESERTA : 12032720711017 NRG : 122071529001 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 205 GUDIHARTI NIP : 197007202009012001 NUPTK : 2052748651300013 NO PESERTA : 12032715610889 NRG : 121561814008 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 206 Guntoro NIP : 196907151993011004 NUPTK : 7047747650200013 NO PESERTA : 08032719010600 NRG : 084730061003 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 207 HADI SASWITO NIP : 196812122007011026 NUPTK : 6544746649200013 NO PESERTA : 10032715610921 NRG : 101840907010 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

(26)

208 Hadi Swasono NIP : 196708091995121004 NUPTK : 0141745647200013 NO PESERTA : 08032753910713 NRG : 084131059005 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 209 HADI WALUYO NIP : 196512072008011005 NUPTK : 1539743643200003 NO PESERTA : 11032754011016 NRG : 115401366001 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 210 Hadiyatno, Drs. NIP : 196107141986031019 NUPTK : 3046739639200003 NO PESERTA : 07032720700649 NRG : 071938372003 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 211 Halim Suwahyo NIP : 196605121998021001 NUPTK : 6844744646200012 NO PESERTA : 08032715410637 NRG : 084428058039 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 212 HALIMAH SA'DIYAH NIP : 196304242008012001 NUPTK : 2756741643300082 NO PESERTA : 07032708700753 NRG : 080871124001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 213

Hanung Adi Kusumasto

NIP : 197609082005011010 NUPTK : 6240754655200003 NO PESERTA : 08032731810709 NRG : 084032068006 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 214 Hardjono Rosyid, Spd NIP : 196404151987031013 NUPTK : 4747742642200002 NO PESERTA : 07032715700661 NRG : 074727056006 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 215 Hariyadi NIP : 196908142002121006 NUPTK : 3146747649200013 NO PESERTA : 08032715410678 NRG : 084631061005 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 216 HARJO RIYADI NIP : 197609252006041013 NUPTK : 6257754656200003 NO PESERTA : 08032718410755 NRG : 082489447003 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600

(27)

217 Harjono, S.pd NIP : 196201061988031006 NUPTK : 7438740643200002 NO PESERTA : 07032718700928 NRG : 073824054013 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.384.400 218 HARNO PURWITO NIP : 197009082007011009 NUPTK : 8240748650200063 NO PESERTA : 10032715410944 NRG : 101639417010 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 219 HARTATI NIP : 197007022007012009 NUPTK : 6034748650300013 NO PESERTA : 10032715610888 NRG : 101338417007

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500 220 HARTATI NIP : 196912122007012027 NUPTK : 8544747650300013 NO PESERTA : 11032715611037 NRG : 111561936006 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 221 Hartini NIP : 197312171998022004 NUPTK : 8549751653300003 NO PESERTA : 08032715710635 NRG : 084935065008 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 222 HARTONO NIP : 196707242007011010 NUPTK : 9056745647200003 NO PESERTA : 10032718710926 NRG : 102438402012 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 223 HARYONO NIP : 196807182008011003 NUPTK : 0050746649200013 NO PESERTA : 11032720410974 NRG : 112041366002 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 224 HASAN BASRI NIP : 196108272007011009 NUPTK : 7159739641200003 NO PESERTA : 10032715710984 NRG : 102588872011 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 225 HENING UJIANINGRUM NIP : 197804162007012015 NUPTK : 3748756659300002 NO PESERTA : 10032721010906 NRG : 102036957002 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

(28)

226 HERI SUYANTO NIP : 197005052009011008 NUPTK : 0837748650200022 NO PESERTA : 12032715610880 NRG : 121561559008 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 227

Heri Yuli Patrianto

NIP : 197107232009031003 NUPTK : 3055749651200033 NO PESERTA : 12032722010927 NRG : 122201616016

SMKN 1 RANDUDONGKAL

BANK RAKYAT INDONESIA . No Rek. 006901006046533 a/n Heri Yuli Patrianto

Tunjangan : Rp. 2.898.700 228 HERIYANTO NIP : 197402012009011004 NUPTK : 3533752653200002 NO PESERTA : 12032754010993 NRG : 125401265001 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 229 Herlin Hayuningtyas NIP : 197305112005012006 NUPTK : 8843751653200002 NO PESERTA : 08032732210706 NRG : 084328065005 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.456.200 230 HERMINTARSIH NIP : 197103092008012018 NUPTK : 8235749651300073 NO PESERTA : 10032715710986 NRG : 101686422007 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.990.000 231

Hernawati Salfitri Prihartini

NIP : 196404191990022001 NUPTK : 7751742643300012 NO PESERTA : 08032719010593 NRG : 085127056023 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 232 Heru Pujiarto NIP : 196802191998021001 NUPTK : 9551746648200002 NO PESERTA : 08032722010638 NRG : 085125060019 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 233 Heru Purnomo NIP : 196605291992031004 NUPTK : 3861744646200002 NO PESERTA : 08032720710596 NRG : 086128058019 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 234

IDA AYU KARTUNADA

NIP : 196505012007012015 NUPTK : 8833743646300012 NO PESERTA : 10032715610971 NRG : 101287392012 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

(29)

235 IDA NURSANTI NIP : 197404152009012001 NUPTK : 4747752656300002 NO PESERTA : 12032715411004 NRG : 121541378006 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 236

IDHA LIDYA LAELA

NIP : 197312062006042017 NUPTK : 2944751653300092 NO PESERTA : 09032718410885 NRG : 091837932005 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 237 IKA IQLIMAH NIP : 197812072010012009 NUPTK : 8539756658300003 NO PESERTA : 14032781012231 NRG : 148101899001 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.724.400 238 IKA ROSIDAH NIP : 197505052006042037 NUPTK : 4837753655300022 NO PESERTA : 09032716010853 NRG : 091487442004 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 239

IMAM HADI ISMANTO

NIP : 197904072009031003 NUPTK : 3739757658200002 NO PESERTA : 13032781010335 NRG : 138101476001 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.929.100 240 IMAM KHAZALI NIP : 196808072008011019 NUPTK : 9139746649200013 NO PESERTA : 13032719010652 NRG : 131901996004 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.990.000 241 IMAM MIRWANTO NIP : 197706252009011009 NUPTK : 9957755656200002 NO PESERTA : 12032718011119 NRG : 121801378007 SMKN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500 242

IMAN SIDIK MASJAENI

NIP : 196602062006041002 NUPTK : 6538744647200002 NO PESERTA : 10032715610865 NRG : 101535897005 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.528.100 243

INAAIYAH SRI NAWANGSIH

NIP : 197102192005012009 NUPTK : 2551749652300002 NO PESERTA : 09032781010844 NRG : 092185922001 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.565.000

(30)

244 INDAH ARYANI NIP : 197502122006042015 NUPTK : 6544753654300002 NO PESERTA : 09032715710857 NRG : 091340942003 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 245 INDAH SAMAWATI NIP : 197403202008012013 NUPTK : 4652752653300002 NO PESERTA : 10032715610985 NRG : 102236437002 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 246 INDAH URIPAH NIP : 198008232006042008 NUPTK : 4155758659300013 NO PESERTA : 14032715411127 NRG : 141541639003 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.149.100 247 INDAH WAHYUNINGSIH NIP : 197506162009012003 NUPTK : 0948753654300012 NO PESERTA : 12032715711055 NRG : 121571314009 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.898.700 248 INDAH WIDIASTUTI NIP : 196903172007012015 NUPTK : 4649747649300012 NO PESERTA : 10032715410928 NRG : 102086412008 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 249

INDARWATI WISNU WARDANI NIP : 196506192008012005 NUPTK : 5951743644300012 NO PESERTA : 07032720700692 NRG : 072071199001 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.696.200 250 ISITITK LESTARI NIP : 196904122007012024 NUPTK : 6744747649300022 NO PESERTA : 10032719010885 NRG : 101836912012 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 251 Isniatun NIP : 196509292000122001 NUPTK : 3261743644300013 NO PESERTA : 08032721010667 NRG : 086132057041 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.492.400 252 JOKO MURDIYANTO NIP : 197303212007011004 NUPTK : 2653751652200002 NO PESERTA : 10032722010895 NRG : 102286432001 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

(31)

253 JUBAIDAH NIP : 196810042007012014 NUPTK : 0336746649300013 NO PESERTA : 10032718710920 NRG : 101439907001 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 254 JULIYAH NIP : 196802072008012010 NUPTK : 2539746648300012 NO PESERTA : 11032718010979 NRG : 111801496003 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.929.100 255 KADAR SUHARJITO NIP : 195910311985031010 NUPTK : 5363737639200003 NO PESERTA : 10032718010931 NRG : 102789862011 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.668.900 256 KAMALUDIN NIP : 196910102009011007 NUPTK : 6342747649200113 NO PESERTA : 12032742510840 NRG : 124251563001 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 257 Kaman, Drs. NIP : 196003251991031004 NUPTK : 3657738642200002 NO PESERTA : 07032715400683 NRG : 075726052005 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 258 KARDI NIP : 197011152007011011 NUPTK : 8447748651200003 NO PESERTA : 10032718010962 NRG : 101990417007 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 259 KARDIYAT NIP : 197402112009011002 NUPTK : 7434752654200023 NO PESERTA : 12032718710995 NRG : 121871159001 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 260 KARNOTO NIP : 197004042007011015 NUPTK : 8736748651200002 NO PESERTA : 11032733111044 NRG : 113311850003 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 261 KARNOTO NIP : 196610152007011019 NUPTK : 3347744647200013 NO PESERTA : 10032753910973 NRG : 101989897006 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

(32)

262 Kasman NIP : 196403271994121002 NUPTK : 4659742646200002 NO PESERTA : 08032715610613 NRG : 085926056004 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 263 KENIYATI NIP : 197904292007012007 NUPTK : 1761757658300012 NO PESERTA : 11032718010997 NRG : 111801876004 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 264 Khafidin NIP : 196912172002121006 NUPTK : 2549747649200033 NO PESERTA : 08032715710665 NRG : 084935061010 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.602.400 265 KHAYATI NIP : 196605072007012010 NUPTK : 0839744646300022 NO PESERTA : 10032715610974 NRG : 101587397001 SMKN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 266 KHOLIK NIP : 196402032007011009 NUPTK : 8634742643200082 NO PESERTA : 10032718010873 NRG : 101336387017 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 267 KHOLIKOH NIP : 197006242009012002 NUPTK : 1956748649300002 NO PESERTA : 12032715710885 NRG : 121571889010

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 268 KHOLIPAH NIP : 197103052007012009 NUPTK : 0637749651300012 NO PESERTA : 10032720410890 NRG : 101486422002 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 269 Khoziyah NIP : 196809181994032006 NUPTK : 5250746648300013 NO PESERTA : 08036481010377 NRG : 085032060019 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 270 Khusniyatin, S.pd NIP : 196303071988032008 NUPTK : 2639741642300012 NO PESERTA : 07032718700633 NRG : 071586382001 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500

(33)

271 KORIAH NIP : 196509072008012003 NUPTK : 3239743644300013 NO PESERTA : 11032754011024 NRG : 115401387001 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500 272 KUNTORO NIP : 196710082008011006 NUPTK : 5340745647200003 NO PESERTA : 11032720710970 NRG : 112071210001 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500 273 KURNIAWAN NIP : 197206162009011006 NUPTK : 4948750652200012 NO PESERTA : 12032721010958 NRG : 122101346002 SMKN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 274 KUSNANTO NIP : 197009202007011015 NUPTK : 7252748650200003 NO PESERTA : 10032715610724 NRG : 102237417009

SMAN 1 RANDUDONGKAL BANK RAKYAT INDONESIA 00979 -- Unit Tanjung Mas

No Rek. 097901014208530 a/n KUSNANTO Tunjangan : Rp. 3.214.700 275 KUSNOTO NIP : 196310052007011014 NUPTK : 2337741641200003 NO PESERTA : 10032715410915 NRG : 101489882007 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 276 Kustanti, S.pd NIP : 196404241989010002 NUPTK : 3756742643300022 NO PESERTA : 07032718000933 NRG : 075627056007 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 277 LILI MARFIANTI NIP : 197503252005012005 NUPTK : 7657753654300002 NO PESERTA : 09032718010852 NRG : 092486442002 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.456.200 278 Lilis Waluyaningtyas NIP : 196603101994122003 NUPTK : 5335744647300053 NO PESERTA : 08032719010615 NRG : 083533058016 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 279 LINA MARTINI NIP : 197906272007012008 NUPTK : 9959757658300002 NO PESERTA : 10032715710908 NRG : 102587962002 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

(34)

280 Lukman Hakim NIP : 196502271995121002 NUPTK : 2559743645200002 NO PESERTA : 08032715610624 NRG : 085925057014 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 281 LULU ASFARIYAH NIP : 197508092009012003 NUPTK : 9240753655300063 NO PESERTA : 12032721011068 NRG : 122101652001

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 282 LUMBAN TOBING NIP : 197511162003121002 NUPTK : 8448753655200003 NO PESERTA : 09032718010846 NRG : 092040442004 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.456.200 283 LUSTRININGSIH NIP : 197408142005012013 NUPTK : 8146752653300033 NO PESERTA : 10032715710948 NRG : 101938937003 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.456.200 284 LUTFIATI NIP : 197501012009012007 NUPTK : 6433753656300002 NO PESERTA : 13032754010475 NRG : 135401863001 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.990.000 285 M Ali Mafrochi NIP : 197007242000031005 NUPTK : 0056748650200013 NO PESERTA : 08032718010657 NRG : 085630062012

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n

Tunjangan : Rp. 3.602.400

286

M Lilik Taufik Hidayat

NIP : 196812292005011006 NUPTK : 5561746649200043 NO PESERTA : 08032732210704 NRG : 086135060011 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.898.700 287 M. IKHWAN NIP : 197501222008011010 NUPTK : 1454753655200002 NO PESERTA : 09032715710873 NRG : 092335442002 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 288 M. MUSLIH NIP : 196612302007011011 NUPTK : 2562744646200013 NO PESERTA : 10032718710901 NRG : 102740897001 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700

(35)

289 M. WASIS HANDOKO NIP : 196711042007011009 NUPTK : 1436745648200013 NO PESERTA : 11032720710984 NRG : 112071951001 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.021.300 290 MAKNUN ANDRIANSAH NIP : 196107051983031019 NUPTK : 7037739641300013 NO PESERTA : 08032781010580 NRG : 081587372001

SMAS PGRI 1 TAMAN

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 291 MALIKHA NIP : 197006072007012012 NUPTK : 4038748651300083 NO PESERTA : 11032720410980 NRG : 112041599001 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 292 Marjuni, S.pd. NIP : 195805021983021003 NUPTK : 9834736638200002 NO PESERTA : 07032715600613 NRG : 073428050007 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 293 MARYANTI NIP : 197509072009012002 NUPTK : 2041753655300063 NO PESERTA : 13032715710461 NRG : 131571212012 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 294 Maryuni, S.pd. NIP : 196712071991012001 NUPTK : 0044745648300083 NO PESERTA : 07032718000687 NRG : 074430059015 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 295 MASNUNAH NIP : 196112161989032004 NUPTK : 6548739641300003 NO PESERTA : 13032721010935 NRG : 132101869002

SMAS PGRI 1 TAMAN

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.912.600 296 MASRURI NIP : 197202212003121003 NUPTK : 8553750652200002 NO PESERTA : 09032719010840 NRG : 092285927004 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.565.000 297

MAYASARI HESTINING JATI

NIP : 198111222009032003 NUPTK : 0454759660300013 NO PESERTA : 13032781010187 NRG : 138101543001 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.810.200

(36)

298 MENUK RAHMAWATI NIP : 197910242006042012 NUPTK : 1356757659300073 NO PESERTA : 14032721010332 NRG : 142101681001 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.149.100 299 Minarto NIP : 197508192005011003 NUPTK : 3151753654200003 NO PESERTA : 08032718410674 NRG : 085131067001 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.456.200 300 MISBAROKAH NIP : 197006042007012018 NUPTK : 3936748650300032 NO PESERTA : 10032715410887 NRG : 101437917007 SMAN 1 ULUJAMI No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 301 Mochamad Maretiyoso NIP : 197003302000031002 NUPTK : 3662748649200002 NO PESERTA : 08032712510501 NRG : 086226062001

SMAN 1 PEMALANG BANK RAKYAT INDONESIA 00900 -- BRI Unit Kartini

No Rek. 090001019448536 a/n Mochamad Maretiyoso

Tunjangan : Rp. 3.602.400 302 Moh Nurdin NIP : 196412272000121002 NUPTK : 7559742643200003 NO PESERTA : 08032740010705 NRG : 085935056028 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.929.100 303 Moh Solehudin NIP : 197202231998021001 NUPTK : 8555750652200002 NO PESERTA : 08032716710634 NRG : 085525064002 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.602.400 304 Mohamad Haryono, S.pd NIP : 196206161988031010 NUPTK : 8948740641200002 NO PESERTA : 07032718000931 NRG : 074829054009 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 305 MOHAMAD MANSUR NIP : 197312042006041003 NUPTK : 4044750653200003 NO PESERTA : 09032718010855 NRG : 091836932003 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 306 Mohamad Wigunadi,drs NIP : 196005211979111001 NUPTK : 4853738639200022 NO PESERTA : 07032715700656 NRG : 075328052027 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.762.000

(37)

307 Mohammad Nauval, S.pd. NIP : 196511271991011003 NUPTK : 7459743646200043 NO PESERTA : 07032718700686 NRG : 075934057014 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 308

MOHAMMAD RIZZA ABIDIN

NIP : 196806282008011005 NUPTK : 7960746649200002 NO PESERTA : 13032781010656 NRG : 138101539004 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 309 Mubaedah NIP : 197007151995122003 NUPTK : 2047748650300023 NO PESERTA : 08032731110715 NRG : 084730062019 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 310 MUDHOFIR NIP : 196502172008011001 NUPTK : 4549743647200002 NO PESERTA : 11032721010969 NRG : 112101578001

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 311 MUFIDAH NIP : 196704232007012009 NUPTK : 5755745647300012 NO PESERTA : 10032715710881 NRG : 102386902007 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 312 MUFLICHIN NIP : 197101242007011011 NUPTK : 8456749651200002 NO PESERTA : 11032720710981 NRG : 112071818002 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 313 MUH. FATONI NIP : 196903152007011019 NUPTK : 8647747651200002 NO PESERTA : 11032715610999 NRG : 111561248007 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 314 Muhaemin, S.pd NIP : 196201011986011007 NUPTK : 2433740642200332 NO PESERTA : 07032720400803 NRG : 073324054099 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 315 MUHAMMAD ILYAS NIP : 197406212007011007 NUPTK : 2953752653200002 NO PESERTA : 10032758610966 NRG : 102287937001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600

(38)

316 Muhammad Kurdi NIP : 196610221990011001 NUPTK : 6354744647200003 NO PESERTA : 08032718710589 NRG : 085433058002 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 317

MUHAMMAD LUTHFI ALIM

NIP : 197206232006041008 NUPTK : 1955750654200002 NO PESERTA : 09032715710847 NRG : 092387927003

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 318 Muhropah, S.pd NIP : 196406062008012003 NUPTK : 8938742646300002 NO PESERTA : 07032731800709 NRG : 071537887009 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 319 MUKTI SUPRAPTI NIP : 196410102008012002 NUPTK : 4342742645300003 NO PESERTA : 11032722011018 NRG : 112201913005 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 320 MULYADI NIP : 196803082008011007 NUPTK : 8640746648200002 NO PESERTA : 11032718410983 NRG : 111841583001

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 321 MUMUNG PILIANSIH NIP : 197705022007012017 NUPTK : 8834755658300002 NO PESERTA : 10032716410902 NRG : 101337452006 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 322 Munasir, S.pd NIP : 196807041991011003 NUPTK : 5036746648200013 NO PESERTA : 07032718700939 NRG : 073630060003 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 323 MUNJI HASAN NIP : 197108232007011013 NUPTK : 8155749651200033 NO PESERTA : 11032720710962 NRG : 112071922001 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 324 Murdi Harso, S.pd NIP : 196605102008011006 NUPTK : 5337744646200073 NO PESERTA : 07032742000746 NRG : 071489897005 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500

(39)

325 MURDIONO NIP : 196606022008011004 NUPTK : 5934744647200022 NO PESERTA : 11032718010977 NRG : 111801550004 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.021.300 326 Murhono NIP : 196503021995121004 NUPTK : 4634743644200012 NO PESERTA : 08032712510279 NRG : 083426057013

SMAN 1 MOGA BANK RAKYAT INDONESIA 00900 -- BRI Unit Kartini

No Rek. 090001019555537 a/n Murhono Tunjangan : Rp. 3.953.600 327 Murliyah NIP : 196611061995122001 NUPTK : 0438744647300013 NO PESERTA : 08032719010625 NRG : 083834058023 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 328 MURNIATI NIP : 197306171998022001 NUPTK : 6949751652300042 NO PESERTA : 08032781010763 NRG : 082087932002 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 329 Muslichah, Dra NIP : 196007271986032007 NUPTK : 4059738639300013 NO PESERTA : 07032715600648 NRG : 075930052011 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 330 Muslipah, S.pd. NIP : 196105171985012001 NUPTK : 6849739641300002 NO PESERTA : 07032718700628 NRG : 074928053006 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 331 MUSTAIDAH NIP : 197703222007012009 NUPTK : 8654755656300062 NO PESERTA : 11032715711001 NRG : 111571408003 SMAN 1 BELIK No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 332 MUSTARI NIP : 196901272007011009 NUPTK : 0459747651200012 NO PESERTA : 13032753310637 NRG : 135331235002 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 333 Muswandi NIP : 196907251997021003 NUPTK : 7057747650200003 NO PESERTA : 08032731110716 NRG : 085730061013 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800

(40)

334

NAENI SRI MURNIASIH

NIP : 197603092007012011 NUPTK : 1641754655300012 NO PESERTA : 11032715610989 NRG : 111561411005 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 335 NANININGSIH NIP : 197411272009012002 NUPTK : 1459752664300003 NO PESERTA : 12032720711034 NRG : 122071164001 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 336 Nasikin, S.pd NIP : 196805091995031001 NUPTK : 6841746648200032 NO PESERTA : 07070915400267 NRG : 074128060002 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800 337 Nasoka NIP : 197009011997021005 NUPTK : 6233748651200003 NO PESERTA : 08032754010701 NRG : 083332062014 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800 338 Nasripah NIP : 196606032000122002 NUPTK : 5935744646300012 NO PESERTA : 08032715710670 NRG : 083529058020 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.602.400 339 NINA WIDYASHANTI NIP : 198012212009032003 NUPTK : 2553758660300013 NO PESERTA : 14032774610696 NRG : 147461984001 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.641.200 340

Noor Alie Santosa, S.pd

NIP : 196504081987031013 NUPTK : 5136743643200013 NO PESERTA : 07032721700680 NRG : 073631057012 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 341 NOOR MARDININGSIH NIP : 198012312009032009 NUPTK : 1563758659300013 NO PESERTA : 13032774610254 NRG : 137461184001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.810.200 342 NOVI MARDHIANA NIP : 197611162009012005 NUPTK : 5448754655300003 NO PESERTA : 12032718011106 NRG : 121801242007 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200

(41)

343 NUR ABIDIN NIP : 197506122009011012 NUPTK : 5944753657200012 NO PESERTA : 13032718410456 NRG : 131841285002 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.021.300 344 Nur Aeni, S.pd NIP : 196309061987032009 NUPTK : 1238741643300083 NO PESERTA : 07032720700659 NRG : 071687882003 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 345 NUR ALI NIP : 197602122007011011 NUPTK : 1534754655200023 NO PESERTA : 10032753410958 NRG : 101835947001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 346 NUR ARBAYA NIP : 196903142007012021 NUPTK : 1646747650300012 NO PESERTA : 12032706210804 NRG : 120621659005 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 347 NUR AZIZAH NIP : 197803102009012002 NUPTK : 6642756657300012 NO PESERTA : 13032718710396 NRG : 131871135001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 348 NUR CHAFIDAH NIP : 197008122007012008 NUPTK : 0144748650300033 NO PESERTA : 10032720710924 NRG : 101838917001 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 349 Nur Hidayati NIP : 19751022200312200 NUPTK : 7354753654300003 NO PESERTA : 08032719010673 NRG : 085433067007

SMAN 1 BANTAR BOLANG

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.602.400 350 NUR INAYAH NIP : 198011022009012005 NUPTK : 6543758659300062 NO PESERTA : 13032718410310 NRG : 131841518001 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 351 NUR NASETIANINGSIH NIP : 196205061986012002 NUPTK : 2838740641300012 NO PESERTA : 12032781010248 NRG : 128101631004 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000

(42)

352 NURAKHIM NIP : 196707092007011012 NUPTK : 3239745647200073 NO PESERTA : 11032742111022 NRG : 114211409001 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 353 NURCE HAERANI NIP : 196212141986102001 NUPTK : 1446740642300013 NO PESERTA : 13032721010870 NRG : 132101742001 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 354 NURDIYANTO NIP : 196705052007011026 NUPTK : 6837745648200082 NO PESERTA : 10032715610954 NRG : 101487402011 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600 355 Nurhuda NIP : 196905101995121005 NUPTK : 3337747649200063 NO PESERTA : 08032718710621 NRG : 083733061001 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800 356 NURINTO NIP : 196311072008011002 NUPTK : 5439741643200013 NO PESERTA : 13032719010832 NRG : 131901174004 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 357 NURJANAH NIP : 196608152008012009 NUPTK : 7147744646300013 NO PESERTA : 13032715610724 NRG : 131561354005 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 358 Nurkhamdi Machfudh NIP : 196109081986031015 NUPTK : 8240739641200003 NO PESERTA : 08032715610581 NRG : 084032053028

SMAS PGRI 2 COMAL

No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 359 NUROKHMAN NIP : 196806142007011017 NUPTK : 4946746649200012 NO PESERTA : 10032758610982 NRG : 101937907007 SMK NEGERI 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 360 NURSANTI IDAPITASARI NIP : 197701182009012001 NUPTK : 1450755656300012 NO PESERTA : 12032718011110 NRG : 121801557007 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200

(43)

361 Nuryati NIP : 196408171995122002 NUPTK : 3149742644300073 NO PESERTA : 08032720410629 NRG : 084931056043 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 362

ONE FASE KURNIAWAN

NIP : 197003192009011002 NUPTK : 8651748650200002 NO PESERTA : 08032719010691 NRG : 082186417002 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 363 Paidi NIP : 196906041998021003 NUPTK : 3936747650200012 NO PESERTA : 08032715610632 NRG : 083629061023 SMAN 1 MOGA No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 364 Panut, Drs. NIP : 196105271986031013 NUPTK : 4859739640200002 NO PESERTA : 07032719000652 NRG : 075928053005 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700 365 Pariyem NIP : 196804291990012002 NUPTK : 2761746647300002 NO PESERTA : 08032718010592 NRG : 086127060009 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.078.100 366 Parwito NIP : 196701291995121001 NUPTK : 2461745646200002 NO PESERTA : 08032715610628 NRG : 086124059004 SMAN 1 COMAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 367 Paryono NIP : 197004141998021002 NUPTK : 4746748650200022 NO PESERTA : 08032715710684 NRG : 084627062016 SMAN 2 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 368 PRAPTO MUNTOKO NIP : 198205042006041008 NUPTK : 8836760661200002 NO PESERTA : 13032721010171 NRG : 132101922003 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.149.100 369

PRATIN MURTI SUTOMO

NIP : 198308092010012009 NUPTK : 1141761662210123 NO PESERTA : 14032721710259 NRG : 142171489001 SMAN 3 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.641.200

(44)

370 PRIYANTO NIP : 196704212008011006 NUPTK : 7753745647200012 NO PESERTA : 11032733111040 NRG : 113311100001 SMKN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.214.700 371 PUDJI ASTUTI NIP : 197003282009012001 NUPTK : 0660748650300022 NO PESERTA : 08032754110725 NRG : 086026062004 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.116.500 372 PUDJI HASTUTI NIP : 196901282007012008 NUPTK : 9460747649300002 NO PESERTA : 11032715411019 NRG : 111541811001 SMKN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.696.200 373 Puji Indraji NIP : 196811031994031003 NUPTK : 4435746648200003 NO PESERTA : 08032720710610 NRG : 083534060012 SMAN 1 RANDUDONGKAL No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600 374 PURWANTO NIP : 197105102009011005 NUPTK : 0842749651200012 NO PESERTA : 08032715610692 NRG : 084228063018 SMAN 1 BODEH No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.048.200 375 PURWATI NIP : 196307141988032004 NUPTK : 6046741642300063 NO PESERTA : 08032719010759 NRG : 081938382001 SMAN 1 PETARUKAN No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500 376 Purwoko, Drs NIP : 196012021986031011 NUPTK : 0544738639200062 NO PESERTA : 07032720700665 NRG : 074425052036 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000 377 Qarina Sandiawati NIP : 197502161999032008 NUPTK : 6548753654300002 NO PESERTA : 08032718010651 NRG : 084825067007 SMAN 1 PEMALANG No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.715.800 378 R Eko Waluyo NIP : 195805251994031005 NUPTK : 5857736637200002 NO PESERTA : 08032781010712 NRG : 085728050003 SMKN 1 AMPELGADING No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :