Teladan Efesus kepada kita hari ini

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Tajuk: “Teladan Efesus kepada kita hari ini” Pengkhotbah: Pr Ding Emang

Teks: Efesus 1:1-3

Pengenalan

Pujian Tuhan Yesus kepada Jemaah di Efesus - Bertenaga dan Gigih dalam pelayanan

- Keghairahan mengejar Kemurnian (Kekudusan) - Doktrin yang Betul

I. Mereka dipanggil UMAT ALLAH

““Surat ini ditujukan kepada Umat Allah di Efesus …yang setia dalam hidup yang bersatu dengan Kristus Yesus”

- “Umat Allah” atau “Saints” – “Hagios” yang membawa maksud Kudus, atau diasingkan. Penggunaan ayat ini disini adalah, Manusia yang diasingkan hanya untuk TUJUAN dan KEPUNYAAN Tuhan.

- Umat Allah membawa maksud- “Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Juruselamat mereka”

- Umat Allah yang ungkapkan oleh Paulus disini adalah sekumpulan manusia yang bukan sahaja hidup secara JASMANI bahkan juga secara ROHANI. Kerena mereka telah diasingkan dan kepunyaan Tuhan. Dia mengatakan bahwa “Dahulu kamu mati secara rohani kerana kamu tidak taat kepada perintah Allah dan kamu berdosa” (Ep 2:1)

- Jemaah di Efesus dipanggil umat Allah kerena mereka telah menerima Berita baik atau Berita keselamatan lalu percaya kepada Yesus sewaktu dia melayani mereka selama lebik kurang 3 tahun di kota Efesus.

- Dahulunya jemaah di Efesus ini hidup didalam kegelapan dan setelah mereka menerima Berita Baik yang disampaikan oleh Paulus maka mereka dipanggil Umat Allah.

- Umat Allah di Efesus telah menjadi teladan bagi Paulus jemaah ditempat lain. Bukan hanya Jemaah di Efesus sahaja, didalam surat surat Paulus yang lain, dia selalu menulis tentang karakter jemaah yang pernah di layani: Contoh;

- Roma: “ kepada kamu semua yang dikasihi Allah” - 1 dan 2 Kor: “Jemaah Allah di Korintus”

- Filipi, Kolose, : Umat Allah di Filipi.

- Dalam erti kata yang lainnya Jemaah ini merupakan milik Allah sebab mereka

(2)

ƒ Umat Allah yang hidup didunia diibaratkan Penyelam Scuba (diver- frogman). Mereka ini dapat menyelam ke tempat yang asing bagi mereka disebabkan mereka mempunyai perkakas tertentu. Tanpa perkakas ini mereka tidak mampu berada ditempat yang lain selain daripada didarat. Tidak hairanlah Penyelam mampu bertahan dan berenang berjam jam lamanya kerana mempunyai tangki bekalan Oksigen dan alatan lain. Kerena mereka mempunyai peralatan yang istimewa pada mereka.

ƒ Sebagai Umat Allah didunia, walaubagaimana asing pun tempat kita, walaubagaimana berlainan persekitaran kita, umat Allah harus mampu bertahan, mampu memainkan peranan sebagai orang yang dipanggil Umat Allah. “Kerena sekiranya kita tidak mampu menjadi umat Allah di bumi ini bagaimana mungkin dapat dipanggil umat Allah apabila kita berada dikemuliaan Tuhan.”

ƒ Kita semua Umat Allah, walaupun begitu ada beberapa Umat Allah ini sengaja tidak ingin dipakai Allah. Allah ingin menggunakan kita untuk bertindak sebagai “agent perubahan” tetapi tidak mahu mereka diperbuatkan demikian, itu kesilapan mereka. Kita sebagai umat Allah telah diasingkan untuk kegunaan Tuhan. Walaupun begitu, Tetapi kita tidak bertindak seperti umat Allah disebabkan cara tingkahlaku mereka. Sepatutnya kita tahu dimana kedudukan/ posisi kita didalam Kristus (peranan sebagai anggota didalam tubuh Kristus). Kita kepunyaan Allah dan bersedia untuk dipakai of Tuhan

ƒ Ini contoh jemaah di Efesus, mereke dipanggil UMAT ALLAH disebabkan mereka sudah setia dan percaya kepada Tuhan Yesus.

II. KESETIAAN mereka kepada Tuhan Yesus

“Surat ini ditujukan kepada Umat Allah di Efesus …yang setia dalam hidup yang bersatu dengan Kristus Yesus”

- Ayat Setia” membawa maksud, “kesetiaan yang sentiasa dipelihara, atau kesetiaan yang sentiasa dipraktis.”

- Jemaah di Efesus ini ditafsirkan sebagai umat Allah kerena KESETIAAN mereka kepada Tuhan Yesus.

- “Umat Allah di Efesus yang setia dalam hidup bersatu dengan Kristus”. Terjemahan lain: “the faithful in Christ”.

- Mereka dipanggil SETIA bukan kerena mereka boleh diharap-harapkan untuk melakukan sesuatu, bukan kerena mereka taat didalam perkara perkara tertentu tetapi kerena mereka SETIA dan PERCAYA sepenuhnya kepada Tuhan Yesus.

(3)

Berita Baik yang disampaikan oleh Paulus. Efesus 1:19 “Serta betapa besar kuasaNya yang menolong kita orang percaya kepada Kristus”

- Umat Allah ini merupakan kepunyaan Tuhan dan ini sangat indah sekali bila Paulus mengatakan bahawa “Sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus” Roma 8:1

- Dalam Bab-bab yang seterusnya Bab 4: 16 mengambarkan bahwa Jemaah di Efesus ini adalah kepunyaan Kristus kerena “mereka didalam Kristus dan Kristus didalam mereka”. Dalam erti kata lain, mereka diikat kepada Kristus, kerena Kristus adalah kepala dan mereka adalah tubuh atau anggota. Dan Tubuh itu didalam kepala iaitu Kristus. Tubuh tidak dapt bergerak tanpa kepala yang mengarahkannya.

III. Mereka adalah umat PILIHAN ALLAH

“Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita untuk menjadi umat-Nya melalui kehidupan bersatu dengan Kristus, supaya KITA menjadi suci dan tidak bercela dihadirat-Nya”

- Allah telah memilih jemaah di Efesus sebelum dunia ini diciptkan.

- 2 Tes 2:13-14 “Kami mesti sentiasa bersyukur kepada Allah bagi kamu, saudara saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini demikian kerena Allah telah memilih kamu antara orang yang terlebih dahulu sekali diselamatkanNya. Dengan kuas RohNya dan dengan kepercayaan kamu kepada Berita Benar daripada Allah, Allah menjadikan kamu UmatNya suci. Allah telah memanggil kamu melalui Berita Baik yang kami khabarkan kepada kamu. Dia memanggil kamu supaya ikut memiliki kemuliaan Tuhna kita Yesus Kristus.”

- Tujuan utama jemaah ini dipilih kerena supaya menjadi suci dan tidak bercela dihadiratNya. Tujuan ini supaya menjadi suci dan tidak bercela dan ini tidak akan sempurna sehinggalah kita bersama sama dengan Yesus Kristus disurga. Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 3:2 “sahabat sahabat yang aku kasihi! Kita sekarang anak anak Tuhan tetapi kita tahu bahawa apabila Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia dalam keadaan yang sebenarnya”

- Walaubagaimanapun proses ini harus berjalan terusan didalam kehidupan kita sewaktu masih didunia.

PEMILIHAN ALLAH BAGI MANUSIA

- Dipilih ertinya: “Mengambil bahagian yang kecil dari bahagian yang banyak”

(4)

yang tidak baik. Alkitab tidak pernah mengatakan bahawa Allah memilih manusia supaya tersesat.

* Mungkin kita memikirkan Allah memilih kumpulan tertentu dan yang kumpulan lainnya dibiarkan saja ataupun dibinasakan dengan sewenang wenangnya.

- Israel sebagai contoh Umat yang dipilih Allah

READ- Amos 3:1-2 “Hai Umat Israel, dengarlah perkhabaran Tuhan tentang segenap bangsa kamu, yang dibawa-Nya keluar dari Mesir. Tuhan berfirman, “Daripada semau bangsa didunia, kamulah satu satunya bangsa yang Aku kenal dan pelihara. Itulah sebabnya dosa kamu besar, dan Aku mesti menghukum kamu”

- Walaupun Allah telah memilih Umat Isreal, Allah juga akan menghukum mereka sekiranya mereka melanggar Perintah-Nya.

- Allah memilih manusia menurut kehendak-Nya. 1 Peterus 1:2 “orang percaya dipilih sesuai dengan rancangan Allah Bapa”- Ini merupakan pilihan Allah yang umum bagi semua orang.

- 1 Tes 1:4-7 “saudara saudaraku, kami tahu bahwa Allah mengasihi kamudan sudah memilih kamu menjadi milik-Nya sendiri. Hal itu demikian, kerena kami mengistiharkan Berita Baik kepada kamu, bukan dengna kata kata sahaja, tetapi dengan kuasa, dengan Roh Allah dan dengan keyakinan bahwa Berita Baik itu benar. Kamu mengetahui cara hidup kami ketiak kami bersama sama kamudan semua itu unutk kebaikan kamu. Kamu mengikut teladan kami dan teladan Tuhan. Meskipun kamu menanggung banyak penderitaan, kamu meyambut perkhabaran itu dengan kegembiraan yang dating daripada Roh Allah. Oleh itu kamu menjadi teladan kepada semua orang Kristen diMakedonia dan Akhaya”

* Mengajarkan kepada kita bahawa kita dapat mengetahui samada dipilih melalui tindakan tindakan atau respon terhadap Berita Baik itu. Sesiapa yang mendengar, sesiapa yang meneladani Berita Baik itu, sesiapa yang percaya dan meresponi Berita Baik itu adalah pilihan mereka (individu). Ini bergantung kepada TINDAKAN kita samada ingin dipilih atau tidak.

(5)

- Yohanes 3:36 “Sesiapa yang percaya kepada Anak itu beroleh hidup sejati dan kekal, tetapi sesiapa yang tidak taat kepada Anak itu tidak akan beroleh hidup itu. Dia akan dihukum oleh Allah selama lamanya”

*Kisah mengenai Wanita yang anak perempuannya kerasukan roh jahat

- Markus 7:24-30 Perempuan ini merupaka orang Kafir dan bukannya umat pilihan Allah. Yesus datang untuk orang Isreal bukan kepada orang Kafir. Oleh kerena kepercayaannya dan meletakkan Iman yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus maka kesembuhan terjadi.

* Kita diberi pilihan untuk mengerjakan kepercaya dan kesetiaan dengan cara yang berterusan sebaik saja kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus.

- Tujuan Allah memilih kita adala supaya menjadi suci dan tidak bercela dihadirat-Nya. Dalam erti kata lainnya supaya umat-Nya mengalami perubahan yang baik dari masa ke semasa. Jadi sekiranya tidak ada perubahan dalam kehidupan kita mungkin kita perlu menyemak adakah kita dipilih dan antara yang terpilih itu.

- Oleh itu sekiranya seseorang itu sesat, itu adalah kerena dia memilih untuk sesat bukannya kehendak Tuhan. Pilihan kepada keselamatan itu bergantung pada tanggungjawab manusia.

- Sesiapa saja boleh diselamatkan dengan bertobat dari dosa dosa mereka dan mempercayai Tuhan Yesus.

ƒ Mungkin ada diantara kita memikirkan, apabila kita sudah percaya kepada Berita Baik itu sudah cukup, sudah memadai untuk kita dan sampai disitu sahaja, “Apa yang kita lakukan tadi tidak cukup menjaminkan kita selamat untuk esok, tetapi apa yang kita buat sekarang ini .”

ƒ Pemilihan memerlukan tindakan manusia. Janganlah sesiapa yang mensengajakan ajaran pemilihan sebagai alasan untuk tidak diselamatkan (maksud nya: kita telah diselamatkan dan tidak meneruskan proses penyelamatan itu didalam kehidupan kita)

Inilah contoh dan teladan Jemaah di Efesus kepada kita hari ini.

I. Mereka dipanggil UMAT ALLAH – kerena kehidupan mereka sebelum ini yang hidup sama seperti orang Kafir telah mengenal kehidupan yang sebenarnya setalah Berita Baik itu diberitakan

II. KESETIAAN – kesetiaan mereka ditunjukkan melalui percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...