• Tidak ada hasil yang ditemukan

USULAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT PK III

N/A
N/A
Saharudin Syah

Academic year: 2023

Membagikan "USULAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT PK III"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

USULAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT PK III

NO RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DISETUJUI KEMAMPUAN KLINIS

1 2 3 4

1 Monitor respirasi

2 Perawatan gastrointestinal tube /drain 3 Interpretasi EKG: abnormal

4 Kumbah lambung

5 Melakukan irigasi kandung kemih secara manual Melakukan irigasi kandung kemih secara manual

6 Perawatan luka : a. Dekubitus grade IV b. Luka keganasan c. Luka fistula

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS PERAWAT PK III : Tingkat kemampuan 1 : Mengetahui teoritis

Tingkat kemampuan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan ketrampilan ini

Tingkat kemampuan 3 : Menerapkan dibawah supervisi

Tingkat kemampuan 4 : Mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

Tanjung Batu Kundur, 2023

PEMOHON

NANA YUWANA, S.KeP

19810820 2005 02 2010 NIP. 198108202005022010

USULAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT PK III

(2)

NO RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DISETUJUI KEMAMPUAN KLINIS 1

1 Monitor respirasi

2 Perawatan gastrointestinal tube /drain 3 Interpretasi EKG: abnormal

4 Kumbah lambung

5 Melakukan irigasi kandung kemih secara manual Melakukan irigasi kandung kemih secara manual

6 Perawatan luka : a. Dekubitus grade IV b. Luka keganasan c. Luka fistula

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS PERAWAT PK III :

Tingkat kemampuan 1 : Mengetahui teoritis

Tingkat kemampuan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan ketrampilan ini Tingkat kemampuan 3 : Menerapkan dibawah supervisi

Tingkat kemampuan 4 : Mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

Tanjung Batu Kundur, 2023

PEMOHON

USULAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT PK III

NO RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DISETUJUI KEMAMPUAN KLINIS

1 2 3 4

1 Monitor respirasi

2 Perawatan gastrointestinal tube /drain

(3)

3 Interpretasi EKG: abnormal 4 Kumbah lambung

5 Melakukan irigasi kandung kemih secara manual Melakukan irigasi kandung kemih secara manual

6 Perawatan luka : a. Dekubitus grade IV b. Luka keganasan c. Luka fistula

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS PERAWAT PK III :

Tingkat kemampuan 1 : Mengetahui teoritis

Tingkat kemampuan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan ketrampilan ini Tingkat kemampuan 3 : Menerapkan dibawah supervisi

Tingkat kemampuan 4 : Mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

Tanjung Batu Kundur, 2023

PEMOHON

KASMAWATI, AMK NIP. 19810812 2008 01 2015

USULAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT PK III

NO RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DISETUJUI KEMAMPUAN KLINIS

1 2 3 4

1 Monitor respirasi

2 Perawatan gastrointestinal tube /drain 3 Interpretasi EKG: abnormal

4 Kumbah lambung

5 Melakukan irigasi kandung kemih secara manual Melakukan irigasi kandung kemih secara manual

6 Perawatan luka : a. Dekubitus grade IV

(4)

b. Luka keganasan c. Luka fistula

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS PERAWAT PK III :

Tingkat kemampuan 1 : Mengetahui teoritis

Tingkat kemampuan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan ketrampilan ini Tingkat kemampuan 3 : Menerapkan dibawah supervisi

Tingkat kemampuan 4 : Mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

Tanjung Batu Kundur, 2023

PEMOHON

YUSMAINI WORO SUSANTI, AMK

NIP. 19820705 2006 042026

USULAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT PK III

NO RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DISETUJUI KEMAMPUAN KLINIS

1 2 3 4

1 Monitor respirasi

2 Perawatan gastrointestinal tube /drain 3 Interpretasi EKG: abnormal

4 Kumbah lambung

5 Melakukan irigasi kandung kemih secara manual Melakukan irigasi kandung kemih secara manual

6 Perawatan luka : a. Dekubitus grade IV b. Luka keganasan c. Luka fistula

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS PERAWAT PK III :

Tingkat kemampuan 1 : Mengetahui teoritis

(5)

Tingkat kemampuan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan ketrampilan ini Tingkat kemampuan 3 : Menerapkan dibawah supervisi

Tingkat kemampuan 4 : Mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

Tanjung Batu Kundur, 2023

PEMOHON

DIAN MUSTIKA, AMK NIP. 19840825 202321 2007

USULAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT PK III

NO RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DISETUJUI KEMAMPUAN KLINIS

1 2 3 4

1 Monitor respirasi

2 Perawatan gastrointestinal tube /drain 3 Interpretasi EKG: abnormal

4 Kumbah lambung

5 Melakukan irigasi kandung kemih secara manual Melakukan irigasi kandung kemih secara manual

6 Perawatan luka : a. Dekubitus grade IV b. Luka keganasan c. Luka fistula

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS PERAWAT PK III :

Tingkat kemampuan 1 : Mengetahui teoritis

Tingkat kemampuan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan ketrampilan ini Tingkat kemampuan 3 : Menerapkan dibawah supervisi

Tingkat kemampuan 4 : Mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

(6)

Tanjung Batu Kundur, 2023

PEMOHON

MAGDALENA, AMK NIP. 18780508202321 2002

USULAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT PK III

NO RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DISETUJUI KEMAMPUAN KLINIS

1 2 3 4

1 Monitor respirasi

2 Perawatan gastrointestinal tube /drain 3 Interpretasi EKG: abnormal

4 Kumbah lambung

5 Melakukan irigasi kandung kemih secara manual Melakukan irigasi kandung kemih secara manual

6 Perawatan luka : a. Dekubitus grade IV b. Luka keganasan c. Luka fistula

KETERANGAN KEMAMPUAN KLINIS PERAWAT PK III :

Tingkat kemampuan 1 : Mengetahui teoritis

Tingkat kemampuan 2 : Pernah melihat atau didemonstrasikan ketrampilan ini Tingkat kemampuan 3 : Menerapkan dibawah supervisi

Tingkat kemampuan 4 : Mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas

Tanjung Batu Kundur, 2023

PEMOHON

(7)

MHD. IRWANSYAH

Referensi

Dokumen terkait

Kajian yang dilaksanakan oleh Ahwani 1995, al-Syarbini 2004 dan Abu al-Fida’ 2006 menyatakan bahawa kaedah kefahaman merupakan kaedah yang membantu dalam menghafaz dan mengukuhkan

- 6 | P a g e- Azhar University, Cairo 9 Activities of the Leadership Training Course Arab Union for Leadership Development AULD - Assiut University - Cairo 2017 10 Workshop