Nota Penggal 3 Asean

32 

Teks penuh

(1)

Pengajian Am Penggal 3

(ASEAN)

(2)

Latar Belakang ASEAN

1. Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 melalui Deklarasi Bangkok

2. Keahlian: Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia & Thailand

(3)

Matlamat

1. Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, sukan, pendidikan, pembanterasaan jenayah & perkembangan kebudayaan

2. Membolehkan negara anggota menyertai

pembangunan serantau & mengecapi kemakmuran secara bersama

3. Menggalakan kestabilan politik, keamanan &

(4)

4. Menyediakan bantuan kemudahan latihan & penyelidikan kepada negara anggota

5. Meningkatkan taraf hidup melalui kerjasama perusahaan, pertanian & perdagangan

(5)

Struktur Organisasi

1. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta, Indonesia

2. Sidang Kemuncak ASEAN dihadiri oleh ketua-ketua karajaan ASEAN diadakan di:

a) Bali (1976 & 2003)

b) Kuala Lumpur (1977 & 2003)

c) Manila (1987)

d) Singapura 1992 & 2002)

e) Bangkok (1995)

(6)

g) Bandar Seri Begawan (2001)

h) Phnom Penh (2002)

i) Vientiane (2004)

j) Cebu, Filipina (2006)

k) Thailand (2009)

l) Vietnam (2010)

m) Indonesia (2011)

(7)

3. Persidangan ASEAN yang tetap termasuklah:

a) Forum serantau ASEAN (ARF)

b) Persidangan Menteri-menteri Luar ASEAN (AMM) yang diadakan tahunan

c) Persidangan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) diadakan setiap tahun

d) Persidangan Jawatankuasa Tetap

e) Mesyuarat Jawatankuasa Pegawai-Pegawai Ekonomi Kanan (SEOM)

(8)

ASEAN & Kerjasama Politik

ZOPFAN (Zon yang Aman, Bebas, & Berkecuali)

1. Disuarakan oleh Malaysia dalam Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun1971 & diistiharkan sebagai zon yang aman, bebas, & berkecuali

2. Sebab-sebab ZOPFAN diistiharkan:

(9)

b) Selepas Vietnam jatuh ke tangan komunis, Vietnam manakluki Kemboja

c) Pergolakan di Kemboja mengancam kestabilan politik Asia Tenggara

(10)

Konsep ZOPFAN & Pergarakan

Negara-Negara Berkecuali (NAM)

ZOPFAN NAM

Kuasa asing tidak boleh campur tangan di rantau

Asia Tenggara

Menghormati hak asasi manusia (mencapai persamaan ras/ menghapuskan diskriminasi

kaum)

Kuasa asing tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal dalaman sesebuah negara

Berbaik-baik dengan negara bukan anggota seperti kuasa besar namun tidak bersepakat

dengan kuasa besar Menghormati kedaulatan sesebuah negara

(11)

SEANWFZ ( Zon Bebas Senjata Nuklear

Asia Tenggara)

1. Bertujuan menjadikan Asia Tenggara sebagai rantau yang bebas daripada senjata nuklear

2. Matlamat SEANWFZ adalah untuk:

a) Menjamin keselamatan perairan di Asia Tenggara

b) Mengelakkan kuasa besar campur tangan di rantau ini

(12)

Pendirian Bersama Tentang Isu Politik

ASEAN

1. Kerjasama 2 hala dijalankan untuk membanteras komunis di Thailand &

Malaysia-Indonesia

2. Pencerobohan Vietnam ke atas Kemboja dikutuk & Vietnam mengundurkan tenteranya pada 1989

3. Krisis Kemboja (perang saudara) diselesaikan secara rundingan

(13)

5. Malaysia menghantar tenteranya sebagai tentera pengaman PBB untuk membantu PBB

memulihkan keamanan di Kemboja

6. Malaysia menjadi orang tengah dalam perjanjian damai antara:

a) Kerajaan Filipina dengan Pembebasan Islam

Moro untuk menamatkan pemberontakan orang Islam di Pulau Mindanao & selatan Filipina

(14)

Sidang Kemuncak ASEAN 2004 Di Laos –

Program Tindakan Vientiane (VAP)

1. Mencapai Wawasan ASEAN 2020

2. Mencapai kesepaduan di semua negara Asia Tenggara

3. Mencapai keamanan, kestabilan & kemakmuran

bersama

4. Perkongsian pembangunan & masyarakat penyayang

dalam kalangan negara anggota

5. Mewujudkan Komuniti Ekonomi, Keselamatan &

Sosiobudaya ASEAN

6. Mewujudkan Konsortium Perniagaan untuk

(15)

Komuniti Asia Timur

1. ASEAN berusaha meluaskan keanggotaannya kepada semua negara Asia Timur & timbul

cadangan mewujudkan Komunti Asia Timur 2. ASEAN giat berusaha menganjurkan:

a) Sidang Kemuncak Asia Timur

b) Mengubal & mematuhi Piagam Masyarakat Asia Timur

(16)

d) Perjanjian mata wang & kerjasama kewangan Asia Timur

e) Zon persahabatan & kerjasama Asia Timur

f) Rantaian komunikasi & pengangkutan yang berteknologi tinggi di Asia Timur

(17)

3. Masalah yang menghalang kewujudan Komuniti Asia Timur:

a) Korea Utara tidak terlibat dalam komuniti

b) Pertindihan sempadan Laut China Selatan & rebutan beberapa buah pulau masih

menimbulkan pertikaian politik

c) Keganasan yang berlaku di Indonesia, Filipina & Thailand serta pergolakan politik negara

anggota

(18)

Kerjasama ASEAN

1. Piagam ASEAN dimeterai sempena ulang tahun ke-40 tahun penubuhannya sejak 1967

2. Isi kandungan:

a) Berorientasikan rakyat

Utamakan taraf hidup & kebajikan rakyat

b) Demokrasi, hak manusia & kebebasab asas

Terikat dengan nilai demokrasi, menghormati hak

(19)

c) Badan hak asasi manusia ASEAN

Mempermosikan perlindungan hak asasi manusia

& kebebasan asas rakyat ASEAN

Prinsip tambahan: komitmen bersama &

tanggungjawab secara kolektif untuk

meningkatkan keamanan, keselamatan & kemakmuran serantau

Meningkatkan perundingan & permuafakatan

terhadap isu-isu yang boleh menjejaskan kepentingan bersama

(20)

4. Malaysia membantu kerajaan Thailand

menandatangani perjanjian damai dengan

kumpulan Pembebasan Islam Patani (Barisan Revolusi Nasional)

5. Malaysia menjadi orang tengah dalam

(21)

ASEAN & Kerjasama Ekonomi

Forum Serantau ASEAN (ARF) 1. Ditubuhkan pada 1993

2. Objektif utama:

a) Menjalin dialog & rundingan konstruktif berkaitan isu politik & keselamatan demi kepentingan

bersama

(22)

3. Menjadi forum yang efektif untuk mengalakkan

dialog terbuka tentang kerjasama politik, keselamatan di Asia Tenggara

Peraturan Perdagangan Istimewa (PTA)

4. Mengalakkan perdagangan intra-ASEAN melalui

syarat perdagangan yang istimewa Projek Perindustrian ASEAN

5. Projek Baja Urea ASEAN - Indonesia & Malaysia

6. Projek Fabrikasi Tembaga ASEAN – Filipina

7. Projek Vaksin Hepatitis B ASEAN – Singapura

(23)

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) 1. Dilaksanakan pada 2003 & terlaksana

sepenuhnya pada 2005

2. Semua barangan negara-negara ASEAN boleh menembusi pasaran negara anggota dengan

bebas tanpa sekatan tarif & barangan tersebut hendaklah lebih 60% komponenya barangan keluaran tempatan

(24)

4. Kesan kumunculan AFTA:

a) Timbul persaingan produk antara negara anggota

b) Harga barangan Malaysia terpaksa direndahkan akibat persaigan produk yang sama yang oleh

negara anggota

c) Barangan Malaysia dapat menembusi pasaran ASEAN yang lebih luas

d) Malaysia mesti menaikkan daya saing &

(25)

Konsep Segi Tiga Pertubuhan ( Memorandum Pesefahaman Pembangunan Serantau)

1. IMS-GT – Singapura, Batam, Indonesia & Johor, Malaysia

2. IMT-GT – Selatan Thailand, Semenanjung Utara Malaysia & Sumatera Utara, Indonesia

(26)

ASEAN + 3

1. Rundingan China, Jepun & Korea Selatan bersama ASEAN dalam hal perdagangan 2. Forum Serantau ASEAN:

a) 10 negara ASEAN

(27)

Kejayaan ASEAN

1. Persidangan Antarabangsa bagi Penyalahgunaan

Dadah & Pengedaran Heroin (ICDAIT) kepada PBB yang berjaya diadakan di Vienna pada 1987 yang

dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir

2. Menubuhkan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) pada 1955

bertujuan:

a) Mengembangkan bahasa Melayu

(28)

c) Meningkatkan peranan bahasa Melayu dalam penyelarasan istilah, ejaan & sebutan

4. Persidangan Menteri-menteri Luar ASEAN & Forum

Serantau ASEAN menyeru PBB meninjau semula Dekerasi Hak Asasi Manusia 1948 kepada 1997

5. Kerjasama menbanteras keganasan

6. Pendirian bersama tentang kepulauan Spratly

(bersetuju mencari penyelesaian secara aman)

7. SEAMEO (Penubuhan Menteri-menteri Pendidikan

(29)

8. Mesyuarat Asia-Eropah:

a) Kerjasama ekonomi, politik & sosial

b) Membincangkan isu serantau & globalisasi

9. Deklarasi Hanoi 1998:

(30)

Kelemahan ASEAN

1. Negara anggota bersaing sesama sendiri dalam

bidang ekonomi kerana mengutamakan kepentingan domestik masing-masing

2. Singapura

a) Memihak kepada Amerika Syarikat & Israel

b) Pertikaian dengan Malaysia dalam isu:

Bayaran bekalan air

Menambak pantainya sehingga menjejaskan kawasan

(31)

3. Thailand

a) Nelayan Thailand sering menceroboh kawasan

perairan Malaysia

b) Thailand menuduh Malaysia melindungi

kumpulan pelampau Islam di Selatan Thailand

4. Indonesia

a) Sering menahan nelayan Malaysia

b) Masalah lanun di Selat Melaka berpunca daripada

rakyat Indonesia

c) Masalah pendatang haram & pembantu rumah

(32)

5. Rebutan wilayah masih belum selesai:

a) Tuntutan terhadap Sabah, Pulau Terumbu Peninjau & Pulau Terumbu Siput dengan Filipina

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :