33. Tendang 'Flutter' Tiarap

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran Asas Permainan

Tajuk 33. Tendang ‘Flutter’ Tiarap

Fokus Berkebolehan melakukan tendangan flutter dalam posisi meniarap.

Standard Kandungan 1.13, 2.13, 5.1

Standard Pembelajaran 1.13.1, 2.13.1, 5.1.1, 5.1.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan tendangan flutter dalam posisi tiarap untuk

satu jarak dengan bantuan alat apungan.

2. Mengenal pasti postur badan semasa melakukan tendangan flutter dalam posisi tiarap.

3. Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti.

4. Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Papan keribas, bakul, alat mainan plastik dan tali atau rantaian gelang

Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :