4. Imbangan Kumpulan

25  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran (Gimnastik Asas)

Tajuk 4. Imbangan Kumpulan

Fokus Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.

Standard Kandungan 1.2, 2.2, 5.4 Standard Pembelajaran 1.2.4, 2.2.2, 5.4.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Melakukan imbangan secara berkumpulan.

2. Membezakan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam kumpulan.

3. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Tilam gimnastik

Penilaian P&P Pemerhatian/Penilaian (Bertulis atau lisan)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :