PANDUAN PENGGUNA APLIKASI ANALISIS GURU PENYAYANG

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN A PANDUAN PENGGUNA APLIKASI ANALISIS

PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG

1. Buka fail berkenaan dan paparan ini akan kelihatan. Klik butang Options…

2. Klik Enable this content. Selepas itu klik butang OK…

3. Untuk menukar logo sekolah, klik gambar logo sedia ada, tekan delete. Kemudian insert picture dan pilihlah logo sekolah tuan/puan.

4. Klik butang

SOAL SELIDIK

(2)

5. Isikan maklumat sekolah, tarikh pelaksanaan ujian dan maklumat responden

6. Berdasarkan kertas jawapan yang telah dijawab oleh responden, tandakan di ruangan yang telah disediakan. Hanya no 1,2,3 atau 4 yang boleh diisi.

(3)

7. Untuk melihat analisis. Klik sheet ANALISIS.

8. Masukkan Tahun (Contoh : 2013) dan Bulan (Contoh : 1 untuk bulan Januari)

Untuk rekod ianya boleh dicetak.

(4)

10.Masukkan Tahun (Contoh : 2013) selepas itu klik butang JANA

Untuk rekod ianya boleh dicetak.

11.Untuk tujuan EKSPORT DATA jika berkaitan sila Klik sheet ANALISIS.

12. Masukkan Tahun (Contoh : 2014) dan Bulan (Contoh : 1 untuk bulan Januari). Klik butang EKSPORT.

(5)

14.Simpan fail tersebut mengikut nama yang dicadangkan. Sila ikut nama yang dicadangkan bagi memudahkan pegawai meja membuat pengumpulan data dan analisis.

15.Setelah selesai. Fail GURU PENYAYANG perlu disimpan (SAVE).

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...