17. Penghargaan Kendiri

120  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Tema Hidup Kreatif

Tajuk Penghargaan Kendiri

Standard Kandungan 2.1 Standard Pembelajaran 2.1.1

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran, murid dapat:1. Menyatakan maksud penghargaan kendiri.

Aktiviti

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 2. Sesi soal jawab: i) Menyatakan maksud penghargaan

kendiri.

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreatif dan Inovatif

BBM Buku teks, buku latihan/buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects : Penghargaan Kendiri