Unit 12 Set Di Jalan Raya

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema KESELAMATAN

Tajuk Selamat di Jalan Raya

Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur Standard

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.

Aktiviti Melintas dengan Selamatnya (Buku Teks: 71)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid bertutur berdasarkan gambar dan frasa.

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 79-80)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menjana idea Verbal linguistik Ilmu: PKJR Pendekatan Tematik Keselamatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Menjaga keselamatan diri BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema KESELAMATAN

Tajuk Selamat di Jalan Raya

Kemahiran Bahasa Membaca Standard

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera; iii) lagu kanak-kanak

Aktiviti Lampu Isyart (Buku Teks: 72)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti dan menyatakan kandungan seni kata lagu dengan betulnya.

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 81)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Mwnghubungkait KP: Muzik

Ilmu: PKJR Pendekatan Tematik Keselamatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Menjaga keselamatan diri BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi Pada akhir pengajaran;

(3)

PdP ditunda

kerana……… ……..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema KESELAMATAN

Tajuk Selamat di Jalan Raya

Kemahiran Bahasa Menulis Standard

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera; iii) lagu kanak-kanak

Aktiviti Beginilah Caranya (Buku Teks: 73)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menulis karangan berdasarkan gambar.

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 82-83)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menjanakan idea

Pembelajaran Kontekstual Ilmu: PKJR

Pendekatan Tematik Keselamatan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Berwaspada BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan Tugasan

Pemulihan Bina ayat tanya

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(4)

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ……..

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...