2. Tambah dalam lingkungan 100 000

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Tambah dalam lingkungan 100 000 Standard

Kandungan 2.3 Penggunaan anu dalam penambahan Standard

Pembelajaran

(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan penambahan dua nombor.

(ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penambahan dua nombor.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Menyatakan maklumat yang tidak diketahui dalam berdasarkan situasi yang dilukis.

3. Guru membimbing murid mencari maklumat yang tidak diketahui sambil membina ayat matematik yang melibatkan anu.

4. Guru mengulangkaji dengan dua contoh yang berbeza.

5. Murid cuba mencari maklumat yang diketahui dan seterusnya menulis ayat matematik.

6. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan. 7. Latihan

8. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.

9. Kerja rumah – buku teks

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP1

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(2)

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Tambah dalam lingkungan 100 000 Standard

Kandungan 2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor. Standard

Pembelajaran

(i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan

menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Menambah dua hingga empat nombor tanpa dan pengumpulan semula

2. Menambah secara membuat anggaran.

Aktiviti

4. Guru menunjukkan penambahan secara membuat anggaran. 5. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan.

6. Latihan

7. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.

8. Kerja rumah

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP2, TP3

(3)

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Tambah dalam lingkungan 100 000 Standard

Kandungan 2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor. Standard

Pembelajaran

(i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan

menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menambah secara pengumpulan semula.

Aktiviti

1. Guru memberikan beberapa contoh yang murid sering membuat salah.

2. Guru mengulangkaji penambahan secara pengumpulan semula.

3. Beberapa murid dipanggil untuk menjawab soalan di papan putih.

4. Beberapa contoh dari buku teks dibincangkan. 5. Latihan

6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.

(4)

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP3

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Tambah dalam lingkungan 100 000 Standard

Kandungan 2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor. Standard

Pembelajaran

(i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menyelesaikan masalah harian yang rutin.

(5)

2. Murid memahami masalah tersebut dan mencari kata kunci dalam masalah tersebut.

3. Guru membimbing murid untuk menulis 3 labgkah untuk menyelesaikan masalah.

4. Pelbgai 5. Latihan

6. Perbincangan jawapan dan perbincangan pembelajaran hari ini.

7. Kerja rumah

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks

Penilaian TP3

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :