Downlaod soal latihan UAS Bahasa Sunda kelas 3

67 

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK

SD NEGERI MANCAGAHAR 1

Alamat : Jl. Cilauteureun Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk

Ulangan Akhir Semester (UAS) I Tahun Pelajaran 2015 – 2016

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Kelas/ Semester : III (Tiga)/ 1 (Satu) Hari/ Tanggal : ... Waktu : 90 menit

Miara Awak

Urang kedah miara awak. Sateuacan baragtuang, kedah ngumbah panangan. Barangtuang kedah apik. Sangkan awak urang sehat. Henteu gampil katerap panyakit.

Mandi sadinten dua kali. Upami mandi, awak kedah diruru sareng disabunan. Awak diruru sangkan dakina ical. Awak disabunan sangkan beresih tina kuman.

Sehat teh mahal. Disebat mahal margi upami udur kedah diubaran. Diubaran ka dokter kedah mayar. Mayarna mahal.

Jawab pananya di handap!

1. Naon judul bacaan di luhur?

2. Aya sabahara paragraph bacaan di luhur? 3. Paragrap kahiji aya sabaraha kalimah? 4. Paragrap kadua aya sabaraha kalimah? 5. Paragrap katilu aya sabaraha kalimah?

A. Cakraan (X) dina abjad anu bener!

1. Kasehatan teh perlu pikeun ....

a. tutuwuhan c. sasatoan b. mahluk hidup d. manusia

2. Wortel mah alus pikeun mata, sabab loba ngandung vitamin ....

a. A c. C

b. D d. E

3. Jajan mah teu meunang ....

a. tambarakan c. nu marahal b. di warung d. nu malurah

4. Lamun urang teu sakola kudu ngirim .... a. dahareun c. kembang b. surat d. beja

5. Lian ti kasehatan jasmani, urang oge salawasna kudu ngajaga kasehatan .... a. awak c. baju

b. rohani d. imah

6. Panyakit rorombeheun mah nyerang kana.... a. beungeut c. sirah b. beuteung d. suku

7. Lamun urang rek dahar kudu ngumbah …. a. suku c. beungeut b. leungeun d. baham

8. Ngumbah leungeun rek dahar ngarana…. a. siram c. ibak b. kokocok d. sibanyo

9. Baju nu urang rek dipake the alusna mah disetrika heula, ambeh …. a. alus c. seungit

b. rapih d. seger No : ...

(2)

10. Ngosok huntu alusna mah sanggeus …. a. dahar c. nginum

b. ngopi d. sare

B. Salin kana aksara sambung

1. Piceun runtah kana tempatna

2. Jaga kasehatan lingkungan

3. Ade keur nyieun surat

4. Bapa angkat ka Garut

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Unduh sekarang (2 Halaman)