26. Lari Berganti-Ganti

10  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Olahraga Asas

Tajuk Lari Berganti-Ganti

Standard Kandungan 1.9, 2.9, 5.1 Standard Pembelajaran 1.9.2, 2.9.2, 5.1.3

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-1. Berlari berganti-ganti pada satu jarak.

2. Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa memberi dan menerima alatan.

3. Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran

EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Baton, skital, bola getah kecil, kad huruf, dan pundi kacang. Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References

Related subjects :