• Tidak ada hasil yang ditemukan

latihan asas matematik tambahtolakdarabahagi

N/A
N/A
Info

Unduh

Protected

Academic year: 2017

Membagikan "latihan asas matematik tambahtolakdarabahagi"

Copied!
59
74
2
Menampilkan lebih banyak ( Halaman)

Teks penuh

(1)
(2)
(3)

19. 3 + 1 = 39. 5 + 8 = 59. 8 + 4 =

20. 4 + 7 = 40. 2 + 5 = 60. 4 + 3 =

AKTIVITI 3

Masa : 1 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 3 + 8 = 21. 7 + 9 = 41. 4 + 6 =

2. 6 + 3 = 22. 8 + 9 = 42. 3 + 7 =

3. 9 + 2 = 23. 6 + 7 = 43. 2 + 8 =

4. 2 + 9 = 24. 5 + 7 = 44. 5 + 9 =

5. 3 + 4 = 25. 5 + 9 = 45. 6 + 7 =

6. 0 + 6 = 26. 4 + 5 = 46. 7 + 8 =

7. 3 + 6 = 27. 8 + 8 = 47. 9 + 7 =

8. 7 + 4 = 28. 5 + 8 = 48. 6 + 3 =

9. 9 + 4 = 29. 9 + 9 = 49. 4 + 8 =

10. 3 + 5 = 30. 9 + 3 = 50. 2 + 0 =

11. 4 + 7 = 31. 0 + 7 = 51. 3 + 6 =

12. 3 + 0 = 32. 6 + 9 = 52. 5 + 8 =

13. 0 + 9 = 33. 3 + 7 = 53. 4 + 9 =

14. 5 + 6 = 34. 3 + 9 = 54. 7 + 5 =

15. 6 + 8 = 35. 1 + 8 = 55. 6 + 6 =

16. 4 + 8 = 36. 2 + 7 = 56. 2 + 9 =

17. 8 + 9 = 37. 3 + 6 = 57. 4 + 7 =

18. 8 + 3 = 38. 3 + 8 = 58. 5 + 6 =

(4)

20. 9 + 1 = 40. 5 + 8 = 60. 2 + 7 =

AKTIVITI 4

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 2 + 7 = 21. 4 + 6 = 41. 5 + 6 =

2. 5 + 4 = 22. 5 + 8 = 42. 9 + 2 =

3. 8 + 5 = 23. 9 + 7 = 43. 8 + 8 =

4. 9 + 7 = 24. 0 + 3 = 44. 7 + 5 =

5. 8 + 3 = 25. 6 + 1 = 45. 4 + 8 =

6. 7 + 3 = 26. 4 + 9 = 46. 5 + 2 =

7. 5 + 6 = 27. 4 + 7 = 47. 7 + 8 =

8. 1 + 9 = 28. 5 + 2 = 48. 9 + 6 =

9. 3 + 9 = 29. 2 + 2 = 49. 9 + 1 =

10. 4 + 1 = 30. 9 + 2 = 50. 2 + 7 =

11. 9 + 5 = 31. 3 + 8 = 51. 4 + 9 =

12. 6 + 1 = 32. 5 + 6 = 52. 5 + 8 =

13. 5 + 5 = 33. 8 + 5 = 53. 6 + 6 =

14. 9 + 4 = 34. 0 + 8 = 54. 4 + 9 =

15. 8 + 9 = 35. 8 + 7 = 55. 7 + 7 =

16. 8 + 8 = 36. 6 + 2 = 56. 8 + 8 =

17. 5 + 7 = 37. 5 + 0 = 57. 4 + 9 =

18. 4 + 5 = 38. 7 + 3 = 58. 2 + 8 =

(5)

20. 1 + 2 = 40. 3 + 5 = 60. 5 + 5 =

AKTIVITI 5

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 + 1 = 21. 5 + 1 = 41. 3 + 9 =

2. 3 + 6 = 22. 9 + 9 = 42. 0 + 7 =

3. 1 + 4 = 23. 3 + 4 = 43. 3 + 8 =

4. 2 + 5 = 24. 5 + 4 = 44. 9 + 6 =

5. 3 + 2 = 25. 4 + 1 = 45. 2 + 4 =

6. 5 + 3 = 26. 6 + 6 = 46. 4 + 4 =

7. 2 + 7 = 27. 2 + 5 = 47. 8 + 6 =

8. 2 + 8 = 28. 3 + 7 = 48. 6 + 2 =

9. 3 + 6 = 29. 4 + 8 = 49. 0 + 6 =

10. 7 + 3 = 30. 4 + 2 = 50. 1 + 1 =

11. 6 + 4 = 31. 9 + 3 = 51. 8 + 1 =

12. 3 + 3 = 32. 5 + 6 = 52. 9 + 4 =

13. 8 + 1 = 33. 7 + 5 = 53. 6 + 9 =

14. 5 + 3 = 34. 0 + 8 = 54. 1 + 2 =

15. 9 + 0 = 35. 9 + 1 = 55. 2 + 9 =

16. 4 + 3 = 36. 7 + 6 = 56. 7 + 7 =

17. 6 + 0 = 37. 5 + 0 = 57. 9 + 3 =

18. 6 + 9 = 38. 8 + 3 = 58. 6 + 0 =

(6)

20. 4 + 7 = 40. 2 + 5 = 60. 4 + 3 =

AKTIVITI 6

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 + 7 = 21. 4 + 6 = 41. 6 + 7 =

2. 5 + 8 = 22. 7 + 8 = 42. 8 + 9 =

3. 8 + 9 = 23. 9 + 7 = 43. 4 + 5 =

4. 9 + 7 = 24. 0 + 3 = 44. 1 + 8 =

5. 4 + 8 = 25. 6 + 1 = 45. 3 + 9 =

6. 9 + 3 = 26. 4 + 9 = 46. 2 + 7 =

7. 5 + 7 = 27. 4 + 1 = 47. 8 + 7 =

8. 1 + 9 = 28. 3 + 2 = 48. 6 + 6 =

9. 6 + 2 = 29. 2 + 2 = 49. 5 + 9 =

10. 7 + 1 = 30. 9 + 2 = 50. 2 + 9 =

11. 9 + 5 = 31. 8 + 4 = 51. 3 + 8 =

12. 8 + 1 = 32. 7 + 5 = 52. 5 + 6 =

13. 7 + 5 = 33. 4 + 9 = 53. 7 + 8 =

14. 9 + 4 = 34. 2 + 7 = 54. 4 + 9 =

15. 6 + 8 = 35. 6 + 6 = 55. 6 + 8 =

16. 8 + 8 = 36. 1 + 7 = 56. 9 + 3 =

17. 5 + 7 = 37. 6 + 7 = 57. 8 + 5 =

18. 4 + 5 = 38. 4 + 5 = 58. 9 + 9 =

(7)

20. 1 + 2 = 40. 9 + 1 = 60. 7 + 4 =

AKTIVITI 7

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 + 1 = 21. 5 + 1 = 41. 2 + 9 =

2. 3 + 6 = 22. 9 + 4 = 42. 0 + 7 =

3. 1 + 4 = 23. 3 + 4 = 43. 1 + 8 =

4. 2 + 5 = 24. 5 + 4 = 44. 9 + 6 =

5. 3 + 2 = 25. 4 + 1 = 45. 8 + 4 =

6. 5 + 3 = 26. 6 + 6 = 46. 4 + 4 =

7. 2 + 7 = 27. 2 + 5 = 47. 7 + 6 =

8. 2 + 8 = 28. 3 + 7 = 48. 6 + 8 =

9. 3 + 6 = 29. 4 + 8 = 49. 0 + 6 =

10. 6 + 3 = 30. 4 + 2 = 50. 1 + 1 =

11. 6 + 4 = 31. 9 + 3 = 51. 8 + 7 =

12. 5 + 3 = 32. 5 + 6 = 52. 9 + 6 =

13. 8 + 1 = 33. 7 + 5 = 53. 5 + 9 =

14. 3 + 3 = 34. 0 + 8 = 54. 0 + 2 =

15. 9 + 0 = 35. 9 + 1 = 55. 3 + 9 =

16. 7 + 3 = 36. 7 + 6 = 56. 7 + 7 =

17. 6 + 0 = 37. 5 + 0 = 57. 9 + 4 =

18. 1 + 9 = 38. 8 + 3 = 58. 6 + 9 =

(8)

20. 4 + 7 = 40. 6 + 5 = 60. 5 + 3 =

AKTIVITI 8

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 + 7 = 21. 1 + 2 = 41. 7 + 9 =

2. 5 + 8 = 22. 5 + 8 = 42. 2 + 6 =

3. 8 + 9 = 23. 9 + 7 = 43. 5 + 7 =

4. 9 + 7 = 24. 0 + 3 = 44. 4 + 5 =

5. 4 + 8 = 25. 6 + 1 = 45. 3 + 0 =

6. 9 + 3 = 26. 4 + 9 = 46. 2 + 9 =

7. 5 + 7 = 27. 4 + 1 = 47. 9 + 4 =

8. 1 + 9 = 28. 3 + 2 = 48. 1 + 9 =

9. 3 + 2 = 29. 2 + 2 = 49. 2 + 8 =

10. 7 + 1 = 30. 9 + 2 = 50. 8 + 4 =

11. 9 + 5 = 31. 8 + 8 = 51. 6 + 8 =

12. 8 + 1 = 32. 7 + 5 = 52. 2 + 9 =

13. 7 + 5 = 33. 6 + 4 = 53. 7 + 5 =

14. 9 + 4 = 34. 9 + 5 = 54. 5 + 4 =

15. 6 + 8 = 35. 8 + 8 = 55. 6 + 7 =

16. 8 + 8 = 36. 4 + 7 = 56. 5 + 9 =

17. 5 + 7 = 37. 5 + 8 = 57. 2 + 7 =

18. 4 + 5 = 38. 4 + 9 = 58. 4 + 6 =

(9)

20. 1 + 2 = 40. 8 + 9 = 60. 3 + 4 =

AKTIVITI 9

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 + 2 = 21. 4 + 3 = 41. 0 + 3 =

2. 8 + 1 = 22. 5 + 4 = 42. 8 + 3 =

3. 9 + 1 = 23. 7 + 6 = 43. 5 + 1 =

4. 1 + 9 = 24. 5 + 5 = 44. 7 + 6 =

5. 7 + 1 = 25. 2 + 2 = 45. 8 + 0 =

6. 5 + 1 = 26. 3 + 2 = 46. 8 + 9 =

7. 6 + 2 = 27. 9 + 5 = 47. 9 + 8 =

8. 4 + 1 = 28. 0 + 5 = 48. 9 + 9 =

9. 3 + 0 = 29. 6 + 6 = 49. 1 + 0 =

10. 8 + 0 = 30. 8 + 7 = 50. 6 + 4 =

11. 1 + 1 = 31. 5 + 2 = 51. 7 + 6 =

12. 6 + 5 = 32. 8 + 6 = 52. 4 + 7 =

13. 0 + 8 = 33. 0 + 3 = 53. 7 + 2 =

14. 2 + 4 = 34. 8 + 1 = 54. 9 + 3 =

15. 6 + 3 = 35. 9 + 9 = 55. 6 + 5 =

16. 3 + 4 = 36. 4 + 0 = 56. 8 + 5 =

17. 4 + 2 = 37. 5 + 1 = 57. 7 + 6 =

18. 1 + 1 = 38. 6 + 0 = 58. 0 + 8 =

(10)

20. 7 + 1 = 40. 1 + 6 = 60. 2 + 7 =

AKTIVITI 10

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 5 + 5 = 21. 9 + 1 = 41. 7 + 1 =

2. 6 + 4 = 22. 3 + 3 = 42. 3 + 5 =

3. 4 + 3 = 23. 1 + 8 = 43. 4 + 3 =

4. 9 + 0 = 24. 8 + 5 = 44. 0 + 5 =

5. 3 + 6 = 25. 4 + 7 = 45. 1 + 8 =

6. 8 + 2 = 26. 3 + 3 = 46. 6 + 3 =

7. 4 + 6 = 27. 5 + 2 = 47. 4 + 4 =

8. 7 + 3 = 28. 1 + 3 = 48. 9 + 9 =

9. 9 + 2 = 29. 6 + 6 = 49. 6 + 0 =

10. 7 + 7 = 30. 4 + 3 = 50. 2 + 6 =

11. 6 + 6 = 31. 1 + 6 = 51. 5 + 2 =

12. 3 + 4 = 32. 8 + 8 = 52. 4 + 7 =

13. 4 + 5 = 33. 7 + 2 = 53. 8 + 8 =

14. 5 + 6 = 34. 4 + 1 = 54. 8 + 3 =

15. 6 + 7 = 35. 6 + 4 = 55. 2 + 8 =

16. 7 + 1 = 36. 5 + 5 = 56. 6 + 1 =

17. 8 + 5 = 37. 8 + 1 = 57. 7 + 7 =

18. 2 + 6 = 38. 6 + 8 = 58. 8 + 2 =

(11)

20. 0 + 7 = 40. 6 + 6 = 60. 6 + 2 =

AKTIVITI 11

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 6 + 7 = 21. 2 + 9 = 41. 3 + 1 =

2. 3 + 6 = 22. 7 + 3 = 42. 9 + 1 =

3. 2 + 4 = 23. 5 + 4 = 43. 7 + 2 =

4. 3 + 9 = 24. 8 + 8 = 44. 6 + 4 =

5. 4 + 7 = 25. 3 + 9 = 45. 5 + 4 =

6. 7 + 1 = 26. 4 + 2 = 46. 4 + 8 =

7. 1 + 7 = 27. 2 + 3= 47. 5 + 6 =

8. 2 + 0 = 28. 8 + 8 = 48. 7 + 7 =

9. 0 + 9 = 29. 0 + 1 = 49. 4 + 9 =

10. 5 + 6 = 30. 2 + 5 = 50. 6 + 6 =

11. 8 + 7 = 31. 8 + 3 = 51. 3 + 3 =

12. 2 + 8 = 32. 9 + 4 = 52. 7 + 7 =

13. 8 + 1 = 33. 8 + 5 = 53. 9 + 5 =

14. 0 + 7 = 34. 7 + 8 = 54. 4 + 4 =

15. 9 + 1 = 35. 2 + 9 = 55. 8 + 6 =

16. 6 + 2 = 36. 8 + 1 = 56. 9 + 9 =

17. 7 + 2 = 37. 5 + 5 = 57. 2 + 8 =

18. 7 + 6 = 38. 6 + 7 = 58. 6 + 7 =

(12)

20. 3 + 4 = 40. 0 + 3 = 60. 3 + 7 =

AKTIVITI 12

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 + 2 = 21. 4 + 3 = 41. 0 + 3 =

2. 8 + 1 = 22. 5 + 4 = 42. 8 + 3 =

3. 9 + 1 = 23. 7 + 6 = 43. 5 + 1 =

4. 1 + 9 = 24. 5 + 5 = 44. 7 + 6 =

5. 7 + 1 = 25. 2 + 2 = 45. 8 + 0 =

6. 5 + 1 = 26. 3 + 2 = 46. 8 + 9 =

7. 6 + 2 = 27. 9 + 5 = 47. 9 + 8 =

8. 4 + 1 = 28. 0 + 5 = 48. 7 + 7 =

9. 3 + 0 = 29. 6 + 6 = 49. 1 + 0 =

10. 8 + 0 = 30. 8 + 7 = 50. 6 + 4 =

11. 1 + 1 = 31. 5 + 2 = 51. 7 + 6 =

12. 6 + 5 = 32. 8 + 6 = 52. 4 + 7 =

13. 0 + 8 = 33. 0 + 3 = 53. 7 + 2 =

14. 2 + 4 = 34. 8 + 1 = 54. 9 + 3 =

15. 6 + 3 = 35. 9 + 9 = 55. 6 + 5 =

16. 3 + 4 = 36. 4 + 0 = 56. 8 + 5 =

17. 4 + 2 = 37. 5 + 1 = 57. 7 + 6 =

18. 1 + 1 = 38. 6 + 0 = 58. 0 + 8 =

(13)

20. 7 + 1 = 40. 1 + 6 = 60. 2 + 7 =

AKTIVITI 13

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 3 + 8 = 21. 7 + 9 = 41. 5 + 6 =

2. 6 + 8 = 22. 8 + 9 = 42. 3 + 4 =

3. 9 + 2 = 23. 6 + 7 = 43. 7 + 4 =

4. 2 + 9 = 24. 5 + 7 = 44. 4 + 9 =

5. 3 + 4 = 25. 5 + 9 = 45. 3 + 9 =

6. 0 + 8 = 26. 4 + 5 = 46. 3 + 8 =

7. 3 + 6 = 27. 8 + 8 = 47. 7 + 3 =

8. 7 + 4 = 28. 5 + 8 = 48. 8 + 4 =

9. 9 + 4 = 29. 9 + 9 = 49. 3 + 8 =

10. 3 + 5 = 30. 9 + 3 = 50. 3 + 6 =

11. 4 + 7 = 31. 0 + 7 = 51. 1 + 8 =

12. 3 + 8 = 32. 6 + 9 = 52. 5 + 7 =

13. 0 + 9 = 33. 3 + 7 = 53. 9 + 9 =

14. 5 + 6 = 34. 3 + 9 = 54. 7 + 6 =

15. 6 + 8 = 35. 1 + 8 = 55. 5 + 9 =

16. 4 + 8 = 36. 2 + 7 = 56. 8 + 2 =

17. 8 + 9 = 37. 3 + 6 = 57. 8 + 4 =

18. 8 + 3 = 38. 3 + 8 = 58. 6 + 6 =

(14)

20. 9 + 1 = 40. 5 + 8 = 60. 7 + 7 =

AKTIVITI 14

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 + 1 = 21. 5 + 9 = 41. 6 + 8 =

2. 8 + 6 = 22. 6 + 9 = 42. 4 + 9 =

3. 9 + 3 = 23. 9 + 4 = 43. 1 + 7 =

4. 6 + 7 = 24. 3 + 0 = 44. 3 + 9 =

5. 9 + 6 = 25. 6 + 1 = 45. 5 + 5 =

6. 1 + 5 = 26. 6 + 7 = 46. 7 + 5 =

7. 8 + 4 = 27. 5 + 4 = 47. 4 + 7 =

8. 5 + 7 = 28. 8 + 8 = 48. 3 + 8 =

9. 4 + 7 = 29. 1 + 8 = 49. 9 + 2 =

10. 8 + 4 = 30. 0 + 2 = 50. 3 + 4 =

11. 5 + 7 = 31. 7 + 4 = 51. 9 + 6 =

12. 3 + 5 = 32. 9 + 5 = 52. 2 + 8 =

13. 2 + 9 = 33. 7 + 6 = 53. 7 + 3 =

14. 7 + 1 = 34. 3 + 9 = 54. 0 + 4 =

15. 4 + 3 = 35. 1 + 8 = 55. 3 + 7 =

16. 8 + 7 = 36. 3 + 8 = 56. 5 + 6 =

17. 2 + 9 = 37. 9 + 9 = 57. 9 + 9 =

18. 8 + 4 = 38. 7 + 8 = 58. 4 + 5 =

(15)

20. 4 + 6 = 40. 3 + 6 = 60. 7 + 5 =

AKTIVITI 15

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 1 - 1 = 21. 3 - 3 = 41. 6 - 4 =

2. 2 - 1 = 22. 5 - 3 = 42. 5 - 4 =

3. 3 - 1 = 23. 4 - 3 = 43. 4 - 4 =

4. 4 - 1 = 24. 6 - 3 = 44. 5 - 5 =

5. 5 - 1 = 25. 7 - 4 = 45. 7 - 5 =

6. 6 - 1 = 26. 7 - 3 = 46. 9 - 5 =

7. 7 - 1 = 27. 8 - 3 = 47. 6 - 5 =

8. 8 - 1 = 28. 9 - 3 = 48. 8 - 5 =

9. 9 - 1 = 29. 10 - 3 = 49. 5 - 5 =

10. 2 - 2 = 30. 12 - 3 = 50. 14 - 5 =

11. 4 - 2 = 31. 13 - 3 = 51. 10 - 5 = 12. 3 - 2 = 32. 11 - 3 = 52. 11 - 5 = 13. 6 - 2 = 33. 15 - 6 = 53. 12 - 5 = 14. 5 - 2 = 34. 13 - 4 = 54. 13 - 5 =

15. 7 - 2 = 35. 12 - 4 = 55. 9 - 5 =

16. 9 - 2 = 36. 11 - 4 = 56. 10 - 6 = 17. 8 - 2 = 37. 10 - 4 = 57. 15 - 6 =

18. 10 - 2 = 38. 9 - 4 = 58. 13 - 6 =

(16)

20. 10 - 1 = 40. 7 - 4 = 60. 11 - 6 =

AKTIVITI 16

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 13 - 8 = 21. 17 - 9 = 41. 11 - 6 =

2. 12 - 8 = 22. 18 - 9 = 42. 13 - 8 =

3. 11 - 2 = 23. 16 - 7 = 43. 11 - 9 =

4. 12 - 9 = 24. 15 - 7 = 44. 12 - 5 =

5. 13 - 4 = 25. 13 - 9 = 45. 15 - 8 =

6. 10 - 8 = 26. 14 - 5 = 46. 15 - 7 =

7. 13 - 6 = 27. 10 - 8 = 47. 10 - 8 =

8. 11 - 4 = 28. 15 - 8 = 48. 9 - 7 =

9. 12 - 4 = 29. 11 - 9 = 49. 6 - 3 =

10. 13 - 5 = 30. 12 - 3 = 50. 18 - 9 =

11. 14 - 7 = 31. 10 - 7 = 51. 14 - 9 = 12. 13 - 8 = 32. 16 - 9 = 52. 11 - 7 = 13. 10 - 9 = 33. 13 - 7 = 53. 12 - 5 = 14. 15 - 6 = 34. 13 - 5 = 54. 13 - 9 = 15. 16 - 8 = 35. 11 - 8 = 55. 10 - 3 = 16. 14 - 8 = 36. 12 - 7 = 56. 11 - 8 = 17. 15 - 9 = 37. 13 - 6 = 57. 17 - 8 = 18. 11 - 3 = 38. 13 - 8 = 58. 14 - 5 =

(17)

20. 10 - 1 = 40. 15 - 8 = 60. 12 - 9 =

AKTIVITI 17

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 - 2 = 21. 4 - 3 = 41. 10 - 4 =

2. 8 - 7 = 22. 5 - 4 = 42. 8 - 3 =

3. 9 - 1 = 23. 7 - 6 = 43. 5 - 1 =

4. 11 - 9 = 24. 5 - 5 = 44. 7 - 6 =

5. 7 - 5 = 25. 2 - 2 = 45. 8 - 0 =

6. 5 - 1 = 26. 3 - 2 = 46. 18 - 9 =

7. 6 - 2 = 27. 9 - 5 = 47. 9 - 8 =

8. 4 - 1 = 28. 10 - 5 = 48. 7 - 7 =

9. 3 - 0 = 29. 6 - 6 = 49. 1 - 0 =

10. 8 - 0 = 30. 8 - 7 = 50. 6 - 4 =

11. 10 - 1 = 31. 5 - 2 = 51. 10 - 2 = 12. 6 - 5 = 32. 8 - 6 = 52. 11 - 7 = 13. 10 - 8 = 33. 10 - 3 = 53. 10 - 2 = 14. 9 - 4 = 34. 8 - 1 = 54. 11 - 3 = 15. 6 - 3 = 35. 9 - 9 = 55. 12 - 5 = 16. 8 - 4 = 36. 4 - 0 = 56. 11 - 5 = 17. 4 - 2 = 37. 5 - 1 = 57. 12 - 6 = 18. 1 - 1 = 38. 6 - 0 = 58. 10 - 8 =

(18)

20. 7 - 1 = 40. 10 - 6 = 60. 12 - 7 =

AKTIVITI 18

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 1 - 1 = 21. 7 - 0 = 41. 11 - 7 =

2. 4 - 1 = 22. 11 - 8 = 42. 11 - 6 =

3. 8 - 3 = 23. 13 - 9 = 43. 17 - 9 =

4. 9 - 6 = 24. 10 - 3 = 44. 3 - 2 =

5. 10 - 6 = 25. 4 - 2 = 45. 12 - 6 =

6. 11 - 5 = 26. 15 - 6 = 46. 13 - 9 = 7. 13 - 7 = 27. 20 - 9 = 47. 14 - 7 =

8. 7 - 7 = 28. 19 - 1 = 48. 17 - 9 =

9. 16 - 8 = 29. 17 - 11 = 49. 14 - 6 = 10. 8 - 7 = 30. 18 - 13 = 50. 2 - 0 =

(19)

20. 13 - 6 = 40. 10 - 4 = 60. 7 - 6 =

AKTIVITI 19

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 2 - 2 = 21. 8 - 5 = 41. 15 - 9 =

2. 9 - 3 = 22. 4 - 3 = 42. 5 - 2 =

3. 10 - 8 = 23. 18 - 9 = 43. 13 - 4 = 4. 14 - 5 = 24. 16 - 7 = 44. 16 - 8 = 5. 16 - 8 = 25. 10 - 6 = 45. 14 - 5 =

6. 11 - 5 = 26. 6 - 3 = 46. 3 - 0 =

7. 15 - 8 = 27. 14 - 8 = 47. 7 - 3 =

8. 7 - 5 = 28. 17 - 9 = 48. 15 - 9 =

9. 13 - 7 = 29. 16 - 8 = 49. 17 - 8 = 10. 10 - 5 = 30. 14 - 9 = 50. 11 - 8 =

(20)

20. 14 - 9 = 40. 15 - 7 = 60. 11 - 7 =

AKTIVITI 20

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 6 - 6 = 21. 18 - 9 = 41. 11 - 5 =

2. 9 - 6 = 22. 12 - 9 = 42. 9 - 3 =

3. 8 - 6 = 23. 15 - 9 = 43. 12 - 6 = 4. 7 - 6 = 24. 18 - 9 = 44. 17 - 8 = 5. 12 - 6 = 25. 13 - 9 = 45. 10 - 3 = 6. 14 - 7 = 26. 14 - 9 = 46. 12 - 9 = 7. 13 - 7 = 27. 16 - 9 = 47. 17 - 9 = 8. 16 - 7 = 28. 10 - 9 = 48. 16 - 9 = 9. 15 - 7 = 29. 9 - 9 = 49. 11 - 8 = 10. 12 - 7 = 30. 9 - 5 = 50. 9 - 4 =

(21)

20. 11 - 9 = 40. 10 - 8 = 60. 10 - 8 =

AKTIVITI 21

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 15 - 6 = 21. 15 - 8 = 41. 14 - 8 =

2. 13 - 8 = 22. 13 - 9 = 42. 11 - 7 =

3. 12 - 7 = 23. 12 - 4 = 43. 13 - 5 = 4. 16 - 9 = 24. 13 - 6 = 44. 15 - 6 = 5. 17 - 8 = 25. 9 - 5 = 45. 11 - 4 =

6. 10 - 3 = 26. 14 - 6 = 46. 16 - 8 =

7. 11 - 5 = 27. 13 - 6 = 47. 12 - 5 = 8. 18 - 8 = 28. 10 - 4 = 48. 10 - 7 = 9. 10 - 7 = 29. 14 - 5 = 49. 17 - 8 = 10. 10 - 5 = 30. 14 - 9 = 50. 17 - 9 =

(22)

20. 7 - 7 = 40. 15 - 7 = 60. 13 - 5 =

AKTIVITI 22

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 - 2 = 21. 4 - 3 = 41. 10 - 3 =

2. 8 - 7 = 22. 5 - 4 = 42. 8 - 3 =

3. 9 - 1 = 23. 7 - 6 = 43. 5 - 1 = 4. 10 - 9 = 24. 5 - 5 = 44. 7 - 6 = 5. 7 - 5 = 25. 2 - 2 = 45. 8 - 0 =

6. 5 - 1 = 26. 3 - 2 = 46. 10 - 9 =

7. 6 - 2 = 27. 9 - 5 = 47. 9 - 8 =

8. 4 - 1 = 28. 10 - 5 = 48. 7 - 7 =

9. 3 - 0 = 29. 6 - 6 = 49. 7 - 0 = 10. 8 - 0 = 30. 8 - 7 = 50. 6 - 4 =

(23)

20. 7 - 1 = 40. 10 - 6 = 60. 12 - 5 =

AKTIVITI 23

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 15 - 8 = 21. 12 - 3 = 41. 15 - 9 =

2. 14 - 9 = 22. 18 - 9 = 42. 12 - 5 =

3. 14 - 7 = 23. 11 - 5 = 43. 16 - 7 = 4. 15 - 9 = 24. 13 - 4 = 44. 13 - 5 = 5. 15 - 6 = 25. 13 - 9 = 45. 12 - 7 = 6. 12 - 3 = 26. 10 - 7 = 46. 11 - 9 = 7. 12 - 8 = 27. 17 - 9 = 47. 10 - 5 = 8. 13 - 8 = 28. 18 - 9 = 48. 9 - 3 = 9. 13 - 5 = 29. 14 - 5 = 49. 12 - 8 = 10. 11 - 8 = 30. 15 - 7 = 50. 16 - 8 =

(24)

20. 12 - 5 = 40. 12 - 7 = 60. 15 - 8 =

AKTIVITI 24

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 13 - 8 = 21. 17 - 9 = 41. 12 - 8 =

2. 12 - 8 = 22. 18 - 9 = 42. 9 - 7 =

3. 11 - 2 = 23. 16 - 7 = 43. 11 - 8 = 4. 12 - 9 = 24. 15 - 7 = 44. 8 - 5 = 5. 13 - 4 = 25. 13 - 9 = 45. 6 - 2 = 6. 10 - 8 = 26. 14 - 5 = 46. 18 - 9 = 7. 13 - 6 = 27. 10 - 8 = 47. 11 - 4 = 8. 11 - 4 = 28. 15 - 8 = 48. 15 - 9 = 9. 12 - 4 = 29. 11 - 9 = 49. 12 - 6 = 10. 13 - 5 = 30. 12 - 3 = 50. 13 - 7 =

(25)

20. 10 - 1 = 40. 15 - 8 = 60. 14 - 7 =

AKTIVITI 25

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 16 - 5 = 21. 7 - 4 = 41. 12 - 6 =

2. 6 - 0 = 22. 12 - 9 = 42. 18 - 9 =

3. 13 - 7 = 23. 15 - 7 = 43. 13 - 7 = 4. 14 - 5 = 24. 13 - 4 = 44. 14 - 7 = 5. 15 - 9 = 25. 13 - 8 = 45. 15 - 9 = 6. 14 - 5 = 26. 16 - 8 = 46. 13 - 8 = 7. 11 - 2 = 27. 13 - 8 = 47. 14 - 8 = 8. 9 - 9 = 28. 12 - 5 = 48. 15 - 6 = 9. 15 - 8 = 29. 16 - 9 = 49. 11 - 6 = 10. 12 - 9 = 30. 16 - 7 = 50. 13 - 4 =

(26)

20. 8 - 1 = 40. 12 - 7 = 60. 11 - 7 =

AKTIVITI 26

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 - 2 = 21. 4 - 3 = 41. 10 - 3 =

2. 8 - 7 = 22. 5 - 4 = 42. 8 - 3 =

3. 9 - 1 = 23. 7 - 6 = 43. 5 - 1 = 4. 11 - 9 = 24. 5 - 5 = 44. 7 - 6 = 5. 7 - 5 = 25. 2 - 2 = 45. 8 - 0 = 6. 5 - 1 = 26. 3 - 2 = 46. 18 - 9 = 7. 6 - 2 = 27. 9 - 5 = 47. 9 - 8 = 8. 4 - 1 = 28. 10 - 5 = 48. 7 - 7 = 9. 3 - 0 = 29. 6 - 6 = 49. 1 - 0 = 10. 8 - 0 = 30. 8 - 7 = 50. 6 - 4 =

(27)

20. 7 - 1 = 40. 10 - 6 = 60. 12 - 7 =

AKTIVITI 27

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 - 2 = 21. 8 - 5 = 41. 13 - 8 =

2. 5 - 4 = 22. 5 - 0 = 42. 14 - 5 =

3. 2 - 0 = 23. 8 - 7 = 43. 17 - 8 = 4. 1 - 1 = 24. 3 - 3 = 44. 15 - 8 = 5. 3 - 2 = 25. 6 - 5 = 45. 10 - 5 = 6. 9 - 4 = 26. 8 - 4 = 46. 11 - 7 = 7. 7 - 6 = 27. 9 - 8 = 47. 13 - 9 = 8. 6 - 2 = 28. 8 - 1 = 48. 18 - 9 = 9. 7 - 5 = 29. 8 - 3 = 49. 14 - 6 = 10. 4 - 2 = 30. 6 - 6 = 50. 13 - 7 =

(28)

20. 7 - 0 = 40. 15 - 6 = 60. 12 - 6 =

AKTIVITI 28

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 2 x 1 = 21. 6 x 1 = 41. 3 x 0 =

2. 3 x 4 = 22. 9 x 9 = 42. 0 x 4 =

3. 1 x 5 = 23. 7 x 4 = 43. 4 x 8 = 4. 3 x 5 = 24. 6 x 4 = 44. 6 x 6 = 5. 3 x 3 = 25. 7 x 1 = 45. 2 x 4 = 6. 5 x 3 = 26. 5 x 6 = 46. 4 x 4 = 7. 2 x 7 = 27. 1 x 5 = 47. 7 x 6 = 8. 2 x 5 = 28. 7 x 7 = 48. 6 x 4 = 9. 8 x 1 = 29. 8 x 8 = 49. 0 x 5 = 10. 3 x 7 = 30. 5 x 2 = 50. 1 x 1 =

(29)

20. 4 x 8 = 40. 2 x 5 = 60. 8 x 4 =

AKTIVITI 29

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 2 x 7 = 21. 4 x 6 = 41. 7 x 4 =

2. 5 x 4 = 22. 5 x 8 = 42. 3 x 5 =

3. 8 x 5 = 23. 9 x 7 = 43. 6 x 7 = 4. 9 x 7 = 24. 0 x 3 = 44. 5 x 9 = 5. 8 x 8 = 25. 6 x 1 = 45. 3 x 6 = 6. 7 x 3 = 26. 4 x 9 = 46. 2 x 9 = 7. 5 x 6 = 27. 4 x 7 = 47. 3 x 9 = 8. 1 x 9 = 28. 2 x 2 = 48. 7 x 6 = 9. 3 x 9 = 29. 6 x 2 = 49. 8 x 8 = 10. 4 x 1 = 30. 9 x 2 = 50. 6 x 4 =

(30)

20. 1 x 2 = 40. 5 x 5 = 60. 7 x 7 =

AKTIVITI 30

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 3 x 8 = 21. 7 x 9 = 41. 8 x 6 =

2. 6 x 8 = 22. 8 x 9 = 42. 7 x 6 =

3. 9 x 2 = 23. 6 x 7 = 43. 8 x 8 = 4. 2 x 9 = 24. 5 x 7 = 44. 2 x 9 = 5. 3 x 4 = 25. 5 x 9 = 45. 3 x 7 = 6. 0 x 8 = 26. 4 x 5 = 46. 8 x 3 = 7. 3 x 6 = 27. 8 x 8 = 47. 9 x 6 = 8. 7 x 4 = 28. 5 x 8 = 48. 5 x 9 = 9. 9 x 4 = 29. 9 x 9 = 49. 4 x 7 = 10. 3 x 5 = 30. 9 x 3 = 50. 3 x 8 =

(31)

20. 8 x 1 = 40. 5 x 8 = 60. 8 x 7 =

AKTIVITI 31

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 2 x 2 = 21. 8 x 6 = 41. 8 x 2 =

2. 5 x 3 = 22. 7 x 7 = 42. 4 x 3 =

3. 6 x 4 = 23. 5 x 8 = 43. 5 x 4 = 4. 5 x 5 = 24. 4 x 9 = 44. 9 x 5 = 5. 2 x 6 = 25. 6 x 2 = 45. 8 x 6 = 6. 3 x 7 = 26. 4 x 3 = 46. 3 x 7 = 7. 4 x 8 = 27. 2 x 4 = 47. 7 x 8 = 8. 5 x 9 = 28. 7 x 5 = 48. 6 x 9 = 9. 4 x 2 = 29. 4 x 6 = 49. 7 x 2 = 10. 3 x 3 = 30. 8 x 7 = 50. 9 x 3 =

(32)

20. 7 x 5 = 40. 3 x 9 = 60. 8 x 5 =

AKTIVITI 32

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 4 x 6 = 21. 6 x 9 = 41. 7 x 6 =

2. 3 x 7 = 22. 5 x 2 = 42. 4 x 5 =

3. 8 x 8 = 23. 6 x 3 = 43. 8 x 3 = 4. 8 x 9 = 24. 8 x 4 = 44. 6 x 2 = 5. 4 x 2 = 25. 7 x 5 = 45. 5 x 7 = 6. 5 x 3 = 26. 4 x 6 = 46. 3 x 9 = 7. 6 x 4 = 27. 8 x 7 = 47. 2 x 8 = 8. 7 x 5 = 28. 5 x 8 = 48. 4 x 4 = 9. 8 x 6 = 29. 4 x 9 = 49. 6 x 4 = 10. 9 x 7 = 30. 9 x 3 = 50. 3 x 8 =

(33)

20. 2 x 8 = 40. 9 x 5 = 60. 8 x 7 =

AKTIVITI 33

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 0 x 4 = 21. 6 x 7 = 41. 3 x 0 =

2. 3 x 4 = 22. 9 x 4 = 42. 0 x 4 =

3. 1 x 5 = 23. 7 x 4 = 43. 4 x 8 = 4. 3 x 5 = 24. 6 x 2 = 44. 6 x 6 = 5. 3 x 3 = 25. 7 x 1 = 45. 2 x 4 = 6. 5 x 3 = 26. 5 x 6 = 46. 4 x 4 = 7. 2 x 7 = 27. 1 x 5 = 47. 7 x 1 = 8. 2 x 5 = 28. 7 x 2 = 48. 6 x 6 = 9. 8 x 1 = 29. 8 x 7 = 49. 0 x 5 = 10. 3 x 7 = 30. 5 x 2 = 50. 1 x 1 =

(34)

20. 4 x 8 = 40. 2 x 5 = 60. 0 x 4 =

AKTIVITI 34

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 x 2 = 21. 4 x 3 = 41. 0 x 3 =

2. 8 x 1 = 22. 5 x 4 = 42. 8 x 3 =

3. 9 x 1 = 23. 7 x 6 = 43. 5 x 1 = 4. 1 x 9 = 24. 5 x 5 = 44. 7 x 6 = 5. 7 x 1 = 25. 2 x 2 = 45. 8 x 0 = 6. 5 x 1 = 26. 3 x 2 = 46. 8 x 9 = 7. 6 x 2 = 27. 9 x 5 = 47. 9 x 8 = 8. 4 x 1 = 28. 0 x 5 = 48. 7 x 7 = 9. 3 x 0 = 29. 6 x 6 = 49. 1 x 0 = 10. 8 x 0 = 30. 8 x 7 = 50. 6 x 4 =

(35)

20. 7 x 1 = 40. 1 x 6 = 60. 2 x 7 =

AKTIVITI 35

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 3 x 4 = 21. 3 x 3 = 41. 7 x 2 =

2. 2 x 0 = 22. 2 x 2 = 42. 9 x 3 =

3. 5 x 5 = 23. 9 x 5 = 43. 7 x 5 = 4. 7 x 3 = 24. 8 x 4 = 44. 3 x 4 = 5. 3 x 3 = 25. 5 x 5 = 45. 5 x 3 = 6. 2 x 4 = 26. 7 x 3 = 46. 9 x 4 = 7. 9 x 2 = 27. 2 x 2 = 47. 2 x 3 = 8. 1 x 4 = 28. 5 x 5 = 48. 1 x 5 = 9. 2 x 5 = 29. 6 x 4 = 49. 3 x 5 = 10. 7 x 3 = 30. 9 x 2 = 50. 6 x 3 =

(36)

20. 2 x 4 = 40. 8 x 3 = 60. 2 x 3 =

AKTIVITI 36

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 x 3 = 21. 7 x 4 = 41. 8 x 5 =

2. 7 x 5 = 22. 5 x 3 = 42. 2 x 9 =

3. 9 x 4 = 23. 4 x 9 = 43. 7 x 3 = 4. 4 x 4 = 24. 7 x 5 = 44. 5 x 2 = 5. 5 x 4 = 25. 3 x 4 = 45. 3 x 5 = 6. 0 x 3 = 26. 8 x 4 = 46. 9 x 6 = 7. 5 x 1 = 27. 5 x 9 = 47. 8 x 7 = 8. 3 x 5 = 28. 6 x 4 = 48. 7 x 5 = 9. 8 x 3 = 29. 6 x 3 = 49. 2 x 9 = 10. 5 x 3 = 30. 7 x 2 = 50. 3 x 7 =

(37)

20. 8 x 2 = 40. 4 x 4 = 60. 6 x 9 =

AKTIVITI 37

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 3 x 8 = 21. 7 x 9 = 41. 2 x 7 =

2. 6 x 8 = 22. 8 x 9 = 42. 8 x 8 =

3. 9 x 2 = 23. 6 x 7 = 43. 6 x 9 = 4. 2 x 9 = 24. 5 x 7 = 44. 7 x 4 = 5. 3 x 4 = 25. 5 x 9 = 45. 8 x 4 = 6. 0 x 8 = 26. 4 x 5 = 46. 3 x 9 = 7. 3 x 6 = 27. 8 x 8 = 47. 6 x 8 = 8. 7 x 4 = 28. 5 x 8 = 48. 9 x 3 = 9. 9 x 4 = 29. 9 x 9 = 49. 2 x 8 = 10. 3 x 5 = 30. 9 x 3 = 50. 6 x 3 =

(38)

20. 9 x 1 = 40. 5 x 8 = 60. 2 x 9 =

AKTIVITI 38

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 8 x 2 = 21. 4 x 3 = 41. 0 x 3 =

2. 8 x 1 = 22. 5 x 4 = 42. 8 x 3 =

3. 9 x 1 = 23. 7 x 6 = 43. 5 x 1 = 4. 1 x 9 = 24. 5 x 5 = 44. 7 x 6 = 5. 7 x 1 = 25. 2 x 2 = 45. 8 x 4 = 6. 5 x 1 = 26. 3 x 2 = 46. 8 x 9 = 7. 6 x 2 = 27. 9 x 5 = 47. 9 x 8 = 8. 4 x 1 = 28. 0 x 5 = 48. 7 x 7 = 9. 3 x 0 = 29. 6 x 6 = 49. 1 x 0 = 10. 8 x 0 = 30. 8 x 7 = 50. 6 x 4 =

(39)

20. 7 x 1 = 40. 1 x 6 = 60. 2 x 7 =

AKTIVITI 39

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 18 ÷ 2 = 21. 12 ÷ 2 = 41. 16 ÷ 2 =

2. 4 ÷ 2 = 22. 28 ÷ 4 = 42. 14 ÷ 7 =

3. 10 ÷ 5 = 23. 36 ÷ 4 = 43. 72 ÷ 9 =

4. 12 ÷ 4 = 24. 63 ÷ 9 = 44. 8 ÷ 2 =

5. 15 ÷ 3 = 25. 36 ÷ 6 = 45. 14 ÷ 7 =

6. 16 ÷ 2 = 26. 4 ÷ 2 = 46. 21 ÷ 7 =

7. 8 ÷ 2 = 27. 18 ÷ 9 = 47. 24 ÷ 4 =

8. 14 ÷ 2 = 28. 14 ÷ 7 = 48. 15 ÷ 3 =

9. 21 ÷ 3 = 29. 18 ÷ 3 = 49. 30 ÷ 6 =

10. 18 ÷ 3 = 30. 6 ÷ 6 = 50. 40 ÷ 8 =

11. 16 ÷ 4 = 31. 25 ÷ 5 = 51. 35 ÷ 5 =

12. 20 ÷ 4 = 32. 15 ÷ 5 = 52. 9 ÷ 9 =

13. 25 ÷ 5 = 33. 28 ÷ 4 = 53. 32 ÷ 4 =

14. 24 ÷ 4 = 34. 36 ÷ 4 = 54. 16 ÷ 8 =

15. 20 ÷ 5 = 35. 9 ÷ 3 = 55. 21 ÷ 3 =

16. 18 ÷ 9 = 36. 35 ÷ 7 = 56. 7 ÷ 7 =

17. 16 ÷ 2 = 37. 16 ÷ 2 = 57. 10 ÷ 2 =

18. 27 ÷ 3 = 38. 63 ÷ 9 = 58. 24 ÷ 6 =

(40)

20. 24 ÷ 4 = 40. 56 ÷ 7 = 60. 2 ÷ 2 =

AKTIVITI 40

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 24 ÷ 8 = 21. 30 ÷ 5 = 41. 8 ÷ 8 =

2. 27 ÷ 3 = 22. 4 ÷ 4 = 42. 9 ÷ 1 =

3. 36 ÷ 9 = 23. 45 ÷ 9 = 43. 14 ÷ 2 =

4. 27 ÷ 9 = 24. 27 ÷ 3 = 44. 15 ÷ 5 =

5. 24 ÷ 3 = 25. 48 ÷ 8 = 45. 21 ÷ 7 =

6. 8 ÷ 8 = 26. 32 ÷ 8 = 46. 21 ÷ 7 =

7. 12 ÷ 2 = 27. 18 ÷ 2 = 47. 24 ÷ 3 =

8. 5 ÷ 5 = 28. 56 ÷ 7 = 48. 18 ÷ 3 =

9. 30 ÷ 6 = 29. 15 ÷ 5 = 49. 35 ÷ 7 =

10. 28 ÷ 7 = 30. 48 ÷ 6 = 50. 42 ÷ 6 =

11. 72 ÷ 8 = 31. 72 ÷ 8 = 51. 45 ÷ 9 =

12. 64 ÷ 8 = 32. 63 ÷ 7 = 52. 25 ÷ 5 =

13. 18 ÷ 3 = 33. 48 ÷ 6 = 53. 40 ÷ 8 =

14. 15 ÷ 5 = 34. 63 ÷ 7 = 54. 27 ÷ 3 =

15. 21 ÷ 7 = 35. 14 ÷ 2 = 55. 16 ÷ 4 =

16. 20 ÷ 5 = 36. 35 ÷ 5 = 56. 15 ÷ 5 =

17. 54 ÷ 9 = 37. 36 ÷ 6 = 57. 42 ÷ 7 =

18. 3 ÷ 3 = 38. 12 ÷ 2 = 58. 10 ÷ 5 =

(41)

20. 8 ÷ 4 = 40. 72 ÷ 8 = 60. 24 ÷ 8 =

AKTIVITI 41

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 9 ÷ 1 = 21. 42 ÷ 7 = 41. 6 ÷ 6 =

2. 21 ÷ 7 = 22. 24 ÷ 3 = 42. 7 ÷ 1 =

3. 10 ÷ 2 = 23. 48 ÷ 6 = 43. 56 ÷ 8 =

4. 40 ÷ 5 = 24. 54 ÷ 9 = 44. 8 ÷ 8 =

5. 18 ÷ 2 = 25. 81 ÷ 9 = 45. 5 ÷ 5 =

6. 30 ÷ 6 = 26. 72 ÷ 9 = 46. 16 ÷ 2 =

7. 54 ÷ 6 = 27. 28 ÷ 4 = 47. 30 ÷ 6 =

8. 45 ÷ 5 = 28. 27 ÷ 3 = 48. 81 ÷ 9 =

9. 14 ÷ 2 = 29. 9 ÷ 9 = 49. 42 ÷ 7 =

10. 18 ÷ 6 = 30. 18 ÷ 2 = 50. 21 ÷ 3 =

11. 20 ÷ 5 = 31. 42 ÷ 7 = 51. 56 ÷ 7 =

12. 48 ÷ 8 = 32. 56 ÷ 8 = 52. 32 ÷ 4 =

13. 6 ÷ 1 = 33. 63 ÷ 9 = 53. 72 ÷ 8 =

14. 8 ÷ 2 = 34. 42 ÷ 6 = 54. 3 ÷ 3 =

15. 6 ÷ 3 = 35. 12 ÷ 6 = 55. 24 ÷ 8 =

16. 36 ÷ 4 = 36. 24 ÷ 4 = 56. 36 ÷ 6 =

17. 14 ÷ 7 = 37. 18 ÷ 6 = 57. 40 ÷ 5 =

18. 54 ÷ 9 = 38. 54 ÷ 9 = 58. 56 ÷ 7 =

(42)

20. 24 ÷ 6 = 40. 32 ÷ 8 = 60. 35 ÷ 5 =

AKTIVITI 42

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 49 ÷ 7 = 21. 15 ÷ 3 = 41. 20 ÷ 5 =

2. 45 ÷ 5 = 22. 9 ÷ 3 = 42. 6 ÷ 3 =

3. 36 ÷ 6 = 23. 24 ÷ 4 = 43. 14 ÷ 7 =

4. 64 ÷ 8 = 24. 28 ÷ 7 = 44. 4 ÷ 1 =

5. 14 ÷ 7 = 25. 27 ÷ 9 = 45. 45 ÷ 9 =

6. 30 ÷ 6 = 26. 18 ÷ 9 = 46. 5 ÷ 5 =

7. 48 ÷ 8 = 27. 36 ÷ 9 = 47. 35 ÷ 5 =

8. 63 ÷ 7 = 28. 42 ÷ 6 = 48. 48 ÷ 8 =

9. 4 ÷ 2 = 29. 16 ÷ 4 = 49. 12 ÷ 6 =

10. 30 ÷ 5 = 30. 27 ÷ 3 = 50. 63 ÷ 7 =

11. 35 ÷ 7 = 31. 14 ÷ 7 = 51. 36 ÷ 6 =

12. 56 ÷ 7 = 32. 10 ÷ 5 = 52. 48 ÷ 8 =

13. 72 ÷ 9 = 33. 8 ÷ 4 = 53. 56 ÷ 8 =

14. 48 ÷ 6 = 34. 63 ÷ 9 = 54. 7 ÷ 7 =

15. 36 ÷ 6 = 35. 45 ÷ 9 = 55. 6 ÷ 1 =

16. 25 ÷ 5 = 36. 40 ÷ 8 = 56. 4 ÷ 2 =

17. 28 ÷ 7 = 37. 27 ÷ 9 = 57. 3 ÷ 3 =

18. 40 ÷ 8 = 38. 49 ÷ 7 = 58. 8 ÷ 2 =

(43)

20. 16 ÷ 8 = 40. 54 ÷ 6 = 60. 2 ÷ 2 =

AKTIVITI 43

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 2 ÷ 2 = 21. 48 ÷ 6 = 41. 25 ÷ 5 =

2. 18 ÷ 6 = 22. 15 ÷ 5 = 42. 6 ÷ 6 =

3. 36 ÷ 4 = 23. 56 ÷ 7 = 43. 18 ÷ 3 =

4. 30 ÷ 6 = 24. 18 ÷ 2 = 44. 14 ÷ 7 =

5. 7 ÷ 7 = 25. 32 ÷ 8 = 45. 18 ÷ 9 =

6. 21 ÷ 3 = 26. 48 ÷ 8 = 46. 4 ÷ 2 =

7. 16 ÷ 8 = 27. 27 ÷ 3 = 47. 63 ÷ 9 =

8. 32 ÷ 4 = 28. 45 ÷ 9 = 48. 36 ÷ 4 =

9. 9 ÷ 9 = 29. 4 ÷ 4 = 49. 28 ÷ 4 =

10. 25 ÷ 5 = 30. 30 ÷ 5 = 50. 12 ÷ 2 =

11. 28 ÷ 7 = 31. 8 ÷ 4 = 51. 30 ÷ 5 =

12. 30 ÷ 6 = 32. 54 ÷ 6 = 52. 35 ÷ 7 =

13. 5 ÷ 5 = 33. 3 ÷ 3 = 53. 12 ÷ 2 =

14. 10 ÷ 2 = 34. 54 ÷ 9 = 54. 36 ÷ 6 =

15. 8 ÷ 8 = 35. 20 ÷ 5 = 55. 35 ÷ 5 =

16. 24 ÷ 3 = 36. 21 ÷ 7 = 56. 14 ÷ 2 =

17. 27 ÷ 9 = 37. 15 ÷ 5 = 57. 63 ÷ 7 =

18. 36 ÷ 9 = 38. 18 ÷ 2 = 58. 48 ÷ 8 =

(44)

20. 24 ÷ 8 = 40. 72 ÷ 8 = 60. 72 ÷ 8 =

AKTIVITI 44

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 12 ÷ 4 = 21. 45 ÷ 5 = 41. 15 ÷ 3 =

2. 35 ÷ 5 = 22. 20 ÷ 4 = 42. 24 ÷ 8 =

3. 6 ÷ 2 = 23. 42 ÷ 7 = 43. 72 ÷ 9 =

4. 24 ÷ 3 = 24. 16 ÷ 4 = 44. 49 ÷ 7 =

5. 18 ÷ 2 = 25. 14 ÷ 2 = 45. 42 ÷ 6 =

6. 6 ÷ 3 = 26. 40 ÷ 8 = 46. 40 ÷ 5 =

7. 40 ÷ 8 = 27. 12 ÷ 3 = 47. 9 ÷ 3 =

8. 54 ÷ 6 = 28. 12 ÷ 6 = 48. 18 ÷ 2 =

9. 25 ÷ 5 = 29. 42 ÷ 6 = 49. 24 ÷ 4 =

10. 15 ÷ 5 = 30. 56 ÷ 8 = 50. 45 ÷ 9 =

11. 40 ÷ 5 = 31. 81 ÷ 9 = 51. 40 ÷ 8 =

12. 24 ÷ 4 = 32. 16 ÷ 4 = 52. 35 ÷ 7 =

13. 15 ÷ 3 = 33. 42 ÷ 6 = 53. 14 ÷ 2 =

14. 24 ÷ 4 = 34. 63 ÷ 9 = 54. 30 ÷ 6 =

15. 21 ÷ 7 = 35. 16 ÷ 2 = 55. 27 ÷ 9 =

16. 14 ÷ 7 = 36. 35 ÷ 7 = 56. 36 ÷ 6 =

17. 8 ÷ 2 = 37. 9 ÷ 3 = 57. 49 ÷ 7 =

18. 72 ÷ 9 = 38. 36 ÷ 4 = 58. 32 ÷ 4 =

(45)

20. 16 ÷ 2 = 40. 15 ÷ 5 = 60. 72 ÷ 8 =

AKTIVITI 45

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 42 ÷ 7 = 21. 20 ÷ 5 = 41. 24 ÷ 3 =

2. 54 ÷ 9 = 22. 8 ÷ 2 = 42. 81 ÷ 9 =

3. 28 ÷ 4 = 23. 14 ÷ 7 = 43. 27 ÷ 3 =

4. 18 ÷ 2 = 24. 24 ÷ 6 = 44. 35 ÷ 7 =

5. 72 ÷ 9 = 25. 72 ÷ 8 = 45. 48 ÷ 6 =

6. 25 ÷ 5 = 26. 36 ÷ 6 = 46. 28 ÷ 7 =

7. 21 ÷ 7 = 27. 48 ÷ 8 = 47. 16 ÷ =

8. 21 ÷ 7 = 28. 56 ÷ 8 = 48. 10 ÷ 2 =

9. 18 ÷ 2 = 29. 12 ÷ 6 = 49. 30 ÷ 6 =

10. 45 ÷ 5 = 30. 54 ÷ 9 = 50. 14 ÷ 2 =

11. 6 ÷ 6 = 31. 49 ÷ 7 = 51. 7 ÷ 1 =

12. 8 ÷ 8 = 32. 64 ÷ 8 = 52. 5 ÷ 5 =

13. 30 ÷ 6= 33. 48 ÷ 8 = 53. 81 ÷ 9 =

14. 21 ÷ 3 = 34. 30 ÷ 5 = 54. 14 ÷ 7 =

15. 8 ÷ 4 = 35. 8 ÷ 8 = 55. 63 ÷ 9 =

16. 40 ÷ 8 = 36. 4 ÷ 4 = 56. 27 ÷ 9 =

17. 24 ÷ 4 = 37. 7 ÷ 7 = 57. 54 ÷ 6 =

18. 9 ÷ 3 = 38. 12 ÷ 6 = 58. 24 ÷ 4 =

(46)

20. 42 ÷ 6 = 40. 2 ÷ 2 = 60. 16 ÷ 4 =

AKTIVITI 46

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 48 ÷ 8 = 21. 48 ÷ 6 = 41. 6 ÷ 1 =

2. 6 ÷ 3 = 22. 72 ÷ 9 = 42. 36 ÷ 4 =

3. 54 ÷ 9 = 23. 9 ÷ 9 = 43. 45 ÷ 5 =

4. 56 ÷ 7 = 24. 56 ÷ 7 = 44. 30 ÷ 5 =

5. 3 ÷ 3 = 25. 36 ÷ 6 = 45. 24 ÷ 8 =

6. 40 ÷ 5 = 26. 40 ÷ 8 = 46. 56 ÷ 7 =

7. 35 ÷ 5 = 27. 9 ÷ 1 = 47. 42 ÷ 7 =

8. 21 ÷ 7 = 28. 56 ÷ 8 = 48. 10 ÷ 2 =

9. 18 ÷ 2 = 29. 12 ÷ 6 = 49. 30 ÷ 6 =

10. 45 ÷ 5 = 30. 54 ÷ 9 = 50. 14 ÷ 2 =

11. 6 ÷ 6 = 31. 49 ÷ 7 = 51. 7 ÷ 1 =

12. 8 ÷ 8 = 32. 64 ÷ 8 = 52. 5 ÷ 5 =

13. 30 ÷ 6= 33. 48 ÷ 8 = 53. 81 ÷ 9 =

14. 21 ÷ 3 = 34. 30 ÷ 5 = 54. 14 ÷ 7 =

15. 8 ÷ 4 = 35. 8 ÷ 8 = 55. 63 ÷ 9 =

16. 40 ÷ 8 = 36. 4 ÷ 4 = 56. 27 ÷ 9 =

17. 24 ÷ 4 = 37. 7 ÷ 7 = 57. 54 ÷ 6 =

18. 9 ÷ 3 = 38. 12 ÷ 6 = 58. 24 ÷ 4 =

(47)

20. 42 ÷ 6 = 40. 2 ÷ 2 = 60. 16 ÷ 4 =

AKTIVITI 47

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 0 + 4 = 21. 42 ÷ 6 = 41. 13 − 9 =

2. 2 + 2 = 22. 9 − 9 = 42. 3 x 1 =

3. 18 + 6 = 23. 7 + 9 = 43. 10 − 1 =

4. 4 + 0 = 24. 81 ÷ 9 = 44. 27 + 3 =

5. 2 − 1 = 25. 8 x 6 = 45. 8 + 3 =

6. 16 ÷ 4 = 26. 7 + 0 = 46. 21 ÷ 3 =

7. 6 x 7 = 27. 6 − 3 = 47. 5 x 8 =

8. 42 ÷ 7 = 28. 9 + 2 = 48. 6 − 4 =

9. 7 − 5 = 29. 8 x 2 = 49. 2 x 0 =

10. 7 x 1 = 30. 32 ÷ 4 = 50. 8 − 7 =

11. 14 ÷ 2 = 31. 5 − 3 = 51. 12 − 4 =

12. 4 − 0 = 32. 48 ÷ 8 = 52. 6 x 7 =

13. 4 x 3 = 33. 16 − 6 = 53. 6 + 8 =

14. 1 + 2 = 34. 16 ÷ 4 = 54. 13 − 7 =

15. 3 x 6 = 35. 4 ÷ 4 = 55. 8 ÷ 8 =

16. 8 + 3 = 36. 56 ÷ 7 = 56. 6 + 4 =

17. 6 − 6 = 37. 11 − 3 = 57. 9 x 0 =

18. 2 + 7 = 38. 9 − 7 = 58. 9 − 3 =

(48)

20. 1 x 2 = 40. 20 ÷ 5 = 60. 11 − 8 =

AKTIVITI 48

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 1 0 − 8 = 21. 7 ÷ 7 = 41. 5 x 0 =

2. 3 x 4 = 22. 6 − 4 = 42. 12 − 8 =

3. 5 − 5 = 23. 9 x 4 = 43. 2 x 8 =

4. 2 x 5 = 24. 16 − 8 = 44. 14 − 6 =

5. 5 − 3 = 25. 7 x 9 = 45. 2 x 4 =

6. 5 x 3 = 26. 12 − 6 = 46. 13 − 7 =

7. 2 x 4 = 27. 7 x 5 = 47. 7 − 1 =

8. 10 − 5 = 28. 17 − 9 = 48. 4 x 7 =

9. 9 x 2 = 29. 9 x 9 = 49. 10 − 6 =

10. 12 − 9 = 30. 14 − 7 = 50. 1 x 1 =

11. 5 x 5 = 31. 5 x 5 = 51. 8 − 0 =

12. 18 − 9 = 32. 5 − 5 = 52. 9 x 5 =

13. 6 x 6 = 33. 6 x 8 = 53. 14 − 8 =

14. 8 − 2 = 34. 16 ÷ 4 = 54. 1 x 2 =

15. 0 x 9 = 35. 10 − 7 = 55. 12 − 9 =

16. 9 − 6 = 36. 8 x 8 = 56. 6 x 7 =

17. 7 x 0 = 37. 3 x 9 = 57. 7 x 0 =

18. 11 − 5 = 38. 10 − 8 = 58. 9 − 3 =

(49)

20. 16 − 8 = 40. 11 − 9 = 60. 8 x 4 =

AKTIVITI 49

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 0 ÷ 7 = 21. 16 ÷ 4 = 41. 11 − 3 =

2. 8 x 6 = 22. 2 − 1 = 42. 56 ÷ 9 =

3. 81 ÷ 9 = 23. 0 + 4 = 43. 2 + 2 =

4. 7 + 9 = 24. 18 ÷ 6 = 44. 14 ÷ 7 =

5. 9 − 9 = 25. 2 + 2 = 45. 14 − 6 =

6. 42 ÷ 6 = 26. 5 + 8 = 46. 48 ÷ 8 =

7. 1 x 2 = 27. 0 x 5 = 47. 5 − 3 =

8. 12 − 9 = 28. 1 x 9 = 48. 32 ÷ 4 =

9. 2 + 7 = 29. 9 x 9 = 49. 9 ÷ 3 =

10. 6 − 6 = 30. 2 x 0 = 50. 8 x 7 =

11. 3 + 8 = 31. 5 x 8 = 51. 9 − 2 =

12. 6 x 3 = 32. 6 − 1 = 52. 6 ÷ 3 =

13. 1 + 2 = 33. 3 + 8 = 53. 12 − 4 =

14. 4 x 3 = 34. 21 ÷ 3 = 54. 8 x 8 =

15. 4 − 0 = 35. 27 ÷ 3 = 55. 9 x 9 =

16. 14 ÷ 2 = 36. 10 − 1 = 56. 9 − 3 =

17. 7 x 1 = 37. 3 x 1 = 57. 8 x 3 =

18. 7 − 5 = 38. 13 − 9 = 58. 11 − 5 =

(50)

20. 6 x 7 = 40. 9 + 7 = 60. 6 − 4 =

AKTIVITI 50

Masa : 3 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 2 + 8 = 21. 9 − 0 = 41. 7 − 1 =

2. 9 − 5 = 22. 63 ÷ 9 = 42. 6 ÷ 3 =

3. 27 ÷ 3 = 23. 0 x 4 = 43. 3 + 9 =

4. 11 − 8 = 24. 12 − 8 = 44. 7 x 6 =

5. 9 ÷ 9 = 25. 6 x 6 = 45. 11 − 6 =

6. 15 − 9 = 26. 28 ÷ 4 =+ 46. 2 x 3 =

7. 6 ÷ 6 = 27. 14 − 7 = 47. 9 + 2 =

8. 6 x 9 = 28. 9 x 5 = 48. 40 ÷ 8 =

9. 14 − 8 = 29. 3 + 9 = 49. 8 x 9 =

10. 1 x 7 = 30. 13 − 6 = 50. 3 − 2 =

11. 8 + 8 = 31. 5 x 8 = 51. 1 x 8 =

÷

12. 16 ÷ 4 = 32. 12 − 2 = ÷ 52. 9 ÷ 9 =

13. 13 − 7 = 33. 8 − 6 = 53. 24 ÷ 6 =

14. 4 x 8 = 34. 0 + 9 = 54. 3 x 8 =

15. 8 − 5 = 35. 36 ÷ 9 = 55. 6 − 5 =

16. 36 ÷ 9 = 36. 5 x 5 = 56. 8 + 9 =

17. 1 + 5 = 37. 30 ÷5 = 57. 8 x 3 =

18. 3 x 6 = 38. 9 − 4 = 58. 42 ÷ 7 =

(51)

20. 7 − 7 = 40. 1 + 6 = 60. 14 ÷ 2 =

AKTIVITI 51

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 2 x 0 = 21. 48 ÷ 6 = 41. 3 + 7 =

2. 18 ÷ 2 = 22. 7 − 6 = 42. 13 − 4 =

3. 12 − 6 = 23. 16 − 4 = 43. 4 x 5 =

4. 8 x 9 = 24. 3 x 8 = 44. 72 ÷ 8 =

5. 4 ÷ 4 = 25. 4 x 3 = 45. 2 + 8 =

6. 54 ÷ 6 = 26. 18 − 9 = 46. 10 − 3 =

7. 7 x 9 = 27. 6 x 6 = 47. 7 x 7 =

8. 5 + 9 = 28. 81 ÷ 9 = 48. 45 ÷ 5 =

9. 3 − 3 = 29. 0 + 6 = 49. 4 + 7 =

10. 2 x 2 = 30. 11 − 7 = 50. 14 ─ 7 =

11. 10 ─ 6 = 31. 7 ÷ 7 = 51. 5 ÷ 5 =

÷

12. 7 x 2 = 32. 12 − 9 = 52. 11 − 9 =

13. 45 ÷ 9 = 33. 56 ÷ 8 = 53. 8 ÷ 2 =

14. 1 + 3 = 34. 0 x 3 = 54. 42 ÷ 8 =

15. 4 − 3 = 35. 12 −7 = 55. 17 ─ 8 =

16. 16 ÷ 4 = 36. 5 x 5 = 56. 6 + 9 =

17. 1 + 5 = 37. 12 ÷ 3 = 57. 4 x 6 =

18. 5 x 6 = 38. 7 + 4 = 58. 42 ÷ 7 =

(52)

20. 17 − 8 = 40. 21 ÷ 7 = 60. 1 + 5 =

AKTIVITI 52

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 3 x 8 = 21. 8 x 7 = 41. 16 ÷ 8 =

2. 6 x 2 = 22. 2 x 8 = 42. 64 ÷ 8 =

3. 8 ÷ 4 = 23. 32 ÷ 8 = 43. 40 ÷ 5 =

4. 9 ÷ 3 = 24. 45 ÷ 5 = 44. 6 x 8 =

5. 10 ÷ 2 = 25. 42 ÷ 6 = 45. 3 x 7 =

6. 54 ÷ 6 = 26. 5 x 8 = 46. 2 x 2 =

7. 5 x 5 = 27. 6 x 9 = 47. 6 x 3 =

8. 6 x 0 = 28. 7 x 7 = 48. 12 ÷ 4 =

9. 9 x 4 = 29. 63 ÷ 9 = 49. 8 + 2 =

10. 8 x 8 = 30. 56 ÷ 7 = 50. 14 ─ 7 =

11. 7 ÷ 7 = 31. 3 x 8 = 51. 6 ÷ 3 =

÷

12. 18 ÷ 6 = 32. 9 x 1 = 52. 9 ÷ 3 =

13. 27 ÷ 9 = 33. 4 x 8 = 53. 8 ÷ 4 =

14. 28 ÷ 4 = 34. 1 x 6 = 54. 16 ÷ 8 =

15. 36 ÷ 6 = 35. 2 x 2 = 55. 21 ÷ 7 =

16. 16 ÷ 4 = 36. 4 x 3 = 56. 15 ÷ 5 =

17. 8 x 9 = 37. 12 ÷ 3 = 57. 25 ÷ 5 =

18. 15 ÷ 5 = 38. 15 ÷ 3 = 58. 5 x 5 =

(53)

20. 18 ÷9 = 40. 49 ÷ 7 = 60. 4 x 4 =

AKTIVITI 53

Masa : 2 Minit Tarikh :

Jumlah :

1. 0 x 3 = 21. 5 x 4 = 41. 12 − 6 =

2. 1 x 5 = 22. 30 ÷ 6 = 42. 32 ÷ 8 =

3. 9 ÷ 9 = 23. 8 ÷ 2 = 43. 25 ÷ 5 =

4. 5 x 0 = 24. 16 ÷ 4 = 44. 21 ÷ 7 =

5. 7 x 2 = 25. 6 x 6 = 45. 18 − 9 =

6. 14 ÷ 2 = 26. 3 x 2 = 46. 4 x 4 =

7. 54 ÷ 9 = 27. 5 x 5 = 47. 10 ─ 8 =

8. 45 ÷ 5 = 28. 9 x 1 = 48. 45 ÷ 5 =

9. 9 x 9 = 29. 0 x 9 = 49. 16 − 9 =

10. 5 x 7 = 30. 3 x 2 = 50. 11 ─ 7 =

11. 4 x 0 = 31. 16 ÷ 4 = 51. 15 ─ 8 = ÷

12. 14 − 6 = 32. 4 x 8 = 52. 18 ÷ 9 =

13. 15 − 9 = 33. 15 ÷ 3 = 53. 9 + 7 =

14. 14 − 9 = 34. 12 ÷ 6 = 54. 14 ─ 8 =

15. 12 − 6 = 35. 12 −7 = 55. 30 ÷ 5 =

16. 9 x 4 = 36. 3 x 7 = 56. 20 ÷ 5 =

17. 2 x 8 = 37. 7 x 0 = 57. 5 + 8 =

18. 2 x 5 = 38. 8 x 6 = 58. 9 + 7 =

(54)
(55)

20. 10 ÷ 3 = 40. 25 ÷ 6 = 60. 55 ÷ 6 =

AKTIVITI 55

Masa : 5 Minit Tarikh : Jumlah

:

1. 46 ÷ 9 = 21. 49 ÷ 6 = 41. 21 ÷ 4 =

2. 41 ÷ 8 = 22. 6 ÷ 5 = 42. 29 ÷ 4 =

3. 82 ÷ 9 = 23. 25 ÷ 6 = 43. 16 ÷ 5 =

4. 65 ÷ 8 = 24. 17 ÷ 4 = 44. 13 ÷ 4 =

5. 26 ÷ 5 = 25. 25 ÷ 8 = 45. 8 ÷ 7 =

6. 49 ÷ 8 = 26. 58 ÷ 7 = 46. 17 ÷ 4 =

7. 10 ÷ 9 = 27. 50 ÷ 7 = 47. 65 ÷ 8 =

8. 73 ÷ 8 = 28. 41 ÷ 8 = 48. 55 ÷ 6 =

9. 64 ÷ 9 = 29. 64 ÷ 9 = 49. 37 ÷ 6 =

10. 73 ÷ 9 = 30. 73 ÷ 8 = 50. 46 ÷ 5 =

11. 46 ÷ 9 = 31. 31 ÷ 6 = 51. 22 ÷ 3 =

12. 19 ÷ 9 = 32. 37 ÷ 6 = 52. 10 ÷ 3 =

13. 17 ÷ 8= 33. 29 ÷ 4 = 53. 41 ÷ 5 =

14. 9 ÷ 8 = 34. 16 ÷ 5 = 54. 15 ÷ 2 =

15. 22 ÷ 9 = 35. 13 ÷ 4 = 55. 16 ÷ 3 =

16. 31 ÷ 6 = 36. 28 ÷95 = 56. 16 ÷ 5 =

17. 46 ÷ 5 = 37. 7 ÷ 6 = 57. 13 ÷ 6 =

18. 29 ÷ 7 = 38. 11 ÷ 5 = 58. 9 ÷ 4 =

(56)

20. 29 ÷ 3 = 40. 46 ÷ 9 = 60. 6 ÷ 5 =

AKTIVITI 56

Masa : 5 Minit Tarikh : Jumlah

:

1. 5 ÷ 3 = 21. 32 ÷ 5 = 41. 42 ÷ 5 =

2. 8 ÷ 3 = 22. 8 ÷ 6 = 42. 17 ÷ 6 =

3. 11 ÷ 3 = 23. 14 ÷ 6 = 43. 51 ÷ 7 =

4. 29 ÷ 4 = 24. 45 ÷ 7 = 44. 50 ÷ 8 =

5. 7 ÷ 4 = 25. 60 ÷ 8 = 45. 35 ÷ 8 =

6. 10 ÷ 4 = 26. 56 ÷ 6 = 46. 18 ÷ 8 =

7. 14 ÷ 3 = 27. 48 ÷ 8 = 47. 74 ÷ 9 =

8. 18 ÷ 3 = 28. 20 ÷ 6 = 48. 56 ÷ 9 =

9. 26 ÷ 3 = 29. 32 ÷ 6 = 49. 13 ÷ 9 =

10. 28 ÷ 4 = 30. 27 ÷ 6 = 50. 19 ÷ 2 =

11. 34 ÷ 4 = 31. 38 ÷ 6 = 51. 50 ÷ 6 =

12. 30 ÷ 7 = 32. 28 ÷ 5 = 52. 44 ÷ 6 =

13. 19 ÷ 4 = 33. 37 ÷ 5 = 53. 38 ÷ 6 =

14. 22 ÷ 4 = 34. 25 ÷ 6 = 54. 27 ÷ 4 =

15. 20 ÷ 3 = 35. 10 ÷ 8 = 55. 30 ÷ 4 =

16. 7 ÷ 5 = 36. 18 ÷8 = 56. 39 ÷ 9 =

17. 47 ÷ 5 = 37. 16 ÷ 5 = 57. 51 ÷ 8 =

18. 42 ÷ 5 = 38. 23 ÷ 7 = 58. 22 ÷ 5 =

(57)

20. 17 ÷ 5 = 40. 29 ÷ 7 = 60. 20 ÷ 8 =

AKTIVITI 57

Masa : 5 Minit Tarikh : Jumlah

:

1. 32 ÷ 5 = 21. 35 ÷ 4 = 41. 26 ÷ 6 =

2. 27 ÷ 6 = 22. 18 ÷ 7 = 42. 22 ÷ 5 =

3. 23 ÷ 6 = 23. 17 ÷ 5 = 43. 38 ÷ 6 =

4. 42 ÷ 7 = 24. 42 ÷ 5 = 44. 23 ÷ 7 =

5. 52 ÷ 8 = 25. 7 ÷ 5 = 45. 89 ÷ 9 =

6. 20 ÷ 9 = 26. 38 ÷ 6 = 46. 78 ÷ 9 =

7. 51 ÷ 7 = 27. 39 ÷ 4 = 47. 56 ÷ 8 =

8. 14 ÷ 6 = 28. 18 ÷ 8 = 48. 34 ÷ 6 =

9. 33 ÷ 6 = 29. 30 ÷ 7 = 49. 44 ÷ 9 =

10. 18 ÷ 8 = 30. 50 ÷ 8 = 50. 27 ÷ 7 =

11. 5 ÷ 3 = 31. 27 ÷ 6 = 51. 38 ÷ 9 =

12. 38 ÷ 4 = 32. 18 ÷ 4 = 52. 24 ÷ 7 =

13. 26 ÷ 3 = 33. 17 ÷ 9 = 53. 20 ÷ 9 =

14. 17 ÷ 3 = 34. 42 ÷ 6 = 54. 21 ÷ 7 =

15. 14 ÷ 3 = 35. 33 ÷ 8 = 55. 30 ÷ 7=

16. 19 ÷ 5 = 36. 17 ÷ 6 = 56. 12 ÷ 9 =

17. 44 ÷7 = 37. 50 ÷ 7 = 57. 38 ÷ 7 =

18. 10 ÷4 = 38. 52 ÷ 6 = 58. 66 ÷ 9 =

(58)

20. 56 ÷9 = 40. 16 ÷ 7 = 60. 37 ÷ 9 =

AKTIVITI 58

Masa : 5 Minit Tarikh : Jumlah

:

1. 34 ÷ 5 = 21. 27 ÷ 8 = 41. 45 ÷ 7 =

2. 27 ÷ 6 = 22. 23 ÷ 6 = 42. 41 ÷ 6 =

3. 21 ÷ 6 = 23. 24 ÷ 7 = 43. 24 ÷ 4 =

4. 43 ÷ 5 = 24. 11 ÷ 8 = 44. 16 ÷ 6 =

5. 52 ÷ 8 = 25. 28 ÷ 5 = 45. 39 ÷ 8 =

6. 21 ÷ 9 = 26. 43 ÷ 5 = 46. 46 ÷ 6 =

7. 15 ÷ 6 = 27. 36 ÷ 8 = 47. 37 ÷ 7 =

8. 33 ÷ 6 = 28. 45 ÷ 7 = 48. 16 ÷ 9 =

9. 319 ÷ 8 = 29. 49 ÷ 9 = 49. 38 ÷ 8 =

10. 63 ÷ 7 = 30. 13 ÷ 8 = 50. 64 ÷ 9 =

11. 35 ÷ 4 = 31. 39 ÷ 9 = 51. 31 ÷ 4 =

12. 53 ÷ 6 = 32. 25 ÷ 7 = 52. 14 ÷ 5 =

13. 32 ÷ 7 = 33. 22 ÷ 6 = 53. 31 ÷ 7 =

14. 19 ÷ 6 = 34. 38 ÷ 7 = 54. 39 ÷ 6 =

15. 18 ÷ 7 = 35. 49 ÷ 7= 55. 65 ÷ 9=

16. 44 ÷ 5 = 36. 31 ÷ 4 = 56. 56 ÷ 6 =

17. 8 ÷4 = 37. 19 ÷ 8 = 57. 38 ÷ 7 =

18. 19 ÷3 = 38. 24 ÷ 7 = 58. 12 ÷ 5 =

(59)

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Pengamatan dilakukan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan

Boaler (2015) yang menjalankan kajian di United Kingdom telah meneroka penggunaan pelbagai kaedah untuk membantu murid menguasai kemahiran asas matematik.

Dalam pembelajaran kooperatif tipe TTW ini, siswa dilibatkan secara aktif dalam soal-soal komunikasi matematik, melalui lembar aktivitas siswa, latihan-latihan, penugasan maupun

kualitasnya tetap pada kondisi alamiah. Pengelolaan kuaitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air

Abstract: The purpose of this study was to determine the character education in the Pancasila subject for STKIP PGRI Lubuklinggau Students. How is character education integrated in

Pengujian hapus data guru, yang akan dijelaskan pada tabel 4.11. Tabel 4.11 Pengujian Hapus Data Guru Kasus dan Hasil Uji

[r]

Proses industri dapat menghasilkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh.. manusia namun seringkali harus mengorbankan ekologi dan lingkungan

KSSR Matematik bermatlamat membentuk individu yang berfikrah matematik iaitu membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea

Tahap testing atau pengujian pada pembuatan sistem informasi pembayaran SPP KB IT ANAK HEBAT dapat dilakukan dengan pengujian sistem yang sudah dibuat..

Peneitian (Ariska, dkk 2020) mendapatkan hasil bahwa aspek pemerataan dinilai dari aspek sarana dan prasarana dibuktikan dengan penelitian menunjukkan bahwa bagi

Hasil dari penelitian ini adalah adanya identitas budaya urban yang terlihat dalam Jazz Traffic Festival seperti gaya hidup dan tidak bisa terlepasnya teknologi

Gedung H, Kampus Sekaran-Gunungpati, Semarang 50229 Telepon: (024) 8508081, Fax.. Pengabdian

[r]

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang undang-undang dan peraturan permainan, asas sukan, konsep asas sains sukan, teknikal permainan, prinsip latihan

Personaliti guru, ilmu pengetahuan, pengetahuan pedagogi kandungan, kepelbagaian kemahiran dan motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan komponen asas

Berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-Score untuk perusahaan manufaktur PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) pada tabel 4.3 dapat diketahui, bahwa pada tahun

Beta‐blocker juga kurang efektif dibanding ACEi atau CCB dihidropiridin untuk mengurangi resiko diabetes, terutama pada pasien yang mendapat terapi diuretik tiazid.. Jika pasien

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada RS Ibnu Sina bahwa ada hubungan yang bermakna antara contact personnel dengan pemanfaatan layanan

bakteri endofit yang digunakan (NJ2, NJ25, NJ41, NJ46, NJ57, dan NA22) diisolasi dari akar tanaman nilam dengan metode sterilisasi permukaan (Hallmann et al.. Selain itu, dua

Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan keseimbangan antara besar persediaan dan besarnya permintaan dari suatu barang yang disebut pengendalian persediaan