Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1

22  436 

Teks penuh

(1)

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1 (siri 1)

KONSEP NEGARA

Konsep Negara

ada sempadan

ada sistem pemerintahan

ada rakyat/pemastautin tetap

Sempadan

negara yang beradaulat ada sempadan yang jelas

sempadan membolehkan negara yang beradaulat ditadbir

dengan sistematik

sempadan menentukan bidangkuasa politik,ekonomi dan

mobiliti sosial negara yang berdaulat

Sistem pemerintahan

komponen utama negara yang berdaulat ialah badan

perundangan,badan eksekutif,dan badan kehakiman

Rakyat

persamaan bangsa,agama,budaya dan bahasa melahirkan

semangat nasionalisme yang tinggi

gagasan 1 Malaysia bertujuan satupadukan rakyat

CIRI-CIRI NEGARA BERDAULAT

Ciri-Ciri Negara Berdaulat

merdeka

berkuasa

berwibawa

beridentiti

Merdeka

bebas daripada belenggu penjajah

bebas membuat keputusan

Berkuasa sendiri

berkuasa membuat keputusan

perlembagaan membahagikan kuasa kepada 3 badan iaitu

perundangan,eksekutif dan kehakiman

setiap badan tidak boleh dipengaruhi atau dicampuri

badan eksekutif dipilih melalui pilihanraya

badan perundangan yang gubal undang-undang ialah Dewan

Rakyat dan Dewan Negara,

badan kehakiman menentukan hukuman ke atas pelanggaran

undang-undang

Berwibawa

berupaya mempengaruhi dan menguasai rakyat

memiliki kuasa politik yang stabil

mampu menjamin keamanan dan keselamatan rakyat

mempunyai kekuatan ekonomi

mempunyai modal insan yang berkualiti

ada perpaduan kaum

Beridentiti sendiri

contohnya Malaysia negara Islam sederhana

Malaysia bersahabat dengan semua negara

Malaysia berkecuali, tidak menyokong mana-mana blok kuasa

besar

asasnya ialah bendera,jata negara dan lagu kebangsaan

PERLEMBAGAAN

(2)

jadi panduan kepada pemerintah

beri perlindungan dan jaminan kepada rakyat

perlembagaan bertulis/tidak bertulis

ada ciri-ciri keluhuran

ada sifat ketertinggiannya

boleh dipinda tapi bersebab

Perlembagaan Malaysia

dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan

menjadi panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara dan

melaksanakan kuasa

ada 15 bahagian,183 perkara

peruntukkan kuasa kepada kerajaan

persekutuan,negeri,tempatan

perlembagaan bertulis

Perlembagaan Bertulis

kebal

sukar dipinda

undang-undang digubal di parlimen

mahkamah ada kuasa untuk tafsir undang-undang dan

melindungi perlembagaan

contohnya perlembagaan Malaysia

perlembagaan Malaysia ialah model Westminster dari Britain

Keluhuran Perlembagaan

bermaksud ketertinggian dan keagungan perlembagaan

Ciri-Ciri Keluhuran

Perlembagaan

mengatasi kuasa YDPA

mengatasi kuasa parlimen

mengatasi kuasa Jemaah Menteri

mengatasi mahkamah

undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan

Malaysia adalah tidak sah dan terbatal

undang-undang negeri mesti selaras dengan perlembagaan

Malaysia

mahkamah ada kuasa untuk batalkan akta yang bercanggah

dengan perlembagaan Malaysia

Ketertinggian Perlembagaan

merupakan undang-undang tertinggi

undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan

Malaysia dianggap terbatal

parlimen tidak boleh meluluskan undang-undang yang

bercanggah

mahkamah berkuasa membatalkan undang-undang yang

bercanggah

YDPA tidak boleh mengatasi perlembagaan Malaysia

Sebab-Sebab Perlembagaan

Boleh Dipinda

memperoleh suara majoriti biasa dari Dewan Rakyat dan

Dewan Negara

memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan

Dewan Negara

memperoleh majoriti dua pertiga dari Dewan Rakyat dan

Dewan Negara dan perkenan Majlis Raja-Raja

(3)

Dewan Negara dan persetujuan Yang DiPertua Negeri jika di

Sabah dan Sarawak

Pindaan Perlembagaan Yang

Perlu Perkenan Majlis

Raja-Raja

kewarganegaraan

Akta Hasutan dan Kebebasan Bercakap

Majlis Raja-Raja

Raja dan Yang dipertua Negeri

Bahasa Kebangsaan

Kedudukan istimewa orang Melayu

Kedudukan istimewa Bumiputera Sabah dan Sarawak

Hak yang sah bagi kaum-kaum lain

Kuasa perundangan Majlis Raja-Raja

Pindaan Perlembagaan

Negeri Perlu Perkenan Yang

Dipertua (Sabah Dan

Sarawak

Kuasa Dewan Undangan Negeri Sabah.Sarawak

Agama,bahasa,dan hak istimewa kaum Bumiputera

Sabah,Sarawak

Kuasa dan struktur Mahkamah Tinggi Borneo

Pindaan Perlembagaan

Negeri Yang Perlu Perkenan

Sultan(Negeri

Beraja)Ydpa(Negeri Tiada

Raja) Dan

Ydp(Sabah,Sarawak)

Kedudukan sultan/YDP Negeri

Kedaulatan sultan/YDP Negeri

Kuasa pengampunan sultan/YDP negeri

Keistimewaan Dewan Undangan Negeri

Pindaan Perlembagaan

Negeri Yang Perlu

Persetujuan 2/3 Adun

Sumpah/ikrar

Bilangan kerusi dalam DUN

Pemilihan DUN

Pelantikan DUN

PERUNTUKAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Peruntukan Perlembagaan

Persekutuan

Kewarganegaraan

hak asasi warganegara

bahasa Melayu

agama Islam

kedudukan istimewa orang Melayu

kedudukan istimewa Bumiputera Sabah & Sarawak

1.KEWARGANEGARAAN

Jenis-jenis Kewarganegaraan

kuat kuasa undang-undang

pendaftaran isteri dan anak warganegara

naturalisasi

penggabungan wilayah

Kewarganegaraan Melalui

Kuat Kuasa Undang-Undang

lahir di Malaysia < Hari Malaysia

lahir di Malaysia > Hari Malaysia

ibubapa lahir di Malaysia/pemastautin tetap

bapanya bekerja dengan kerajaan Malaysia di luar negara dan

kelahiraannya di daftarkan dengann Pejabat Konsul

Persekutuan atau didaftarkan dengan kerajaan Malaysia jika

lahir di Sabah,Sarawak,Singapura dan Brunei dalam tempoh 1

tahun

(4)

Pendaftaran

tahun didaftarkan jadi warganegara

suaminya warganegara Malaysia, jika isterinya ingin jadi

warganegara Malaysia, dia mesti bermastaututin di Malaysia

selama 2 tahun,kelakuan baik,masih

berkahwin,perkahwinannya didaftarkan di Malaysia

individu yang berumur 18 tahun atau lebih yang lahir di

Malaysia sebelum Hari Merdeka,jika ingin jadi warganegara

Malaysia mesti berpengetahuan dalam Bahasa

Melayu,kelakuan baik,ingin tinggal tetap di Malaysia

Kewarganegaraan Secara

Naturalisasi/Masukan

untuk warganegara asing yang ingin jadi warganegara

Malaysia mesti berumur > 21 tahun, telah tinggal tetap di

Malaysia selama 10 tahun,kelakuan baik,tahu berbahasa

Melayu

Kewarganegaraan Secara

Percantuman Wilayah

mereka yang jadi warganegara Malaysia cara begini ialah

penduduk Sabah,penduduk Sarawak,penduduk

Singapura,penduduk United Kingdom dan tanah jajahannya

serta pemastautin tetap di Sabah dan Sarawak

Cara-Cara Penamatan

Kewarganegaraan

secara sukarela

secara paksa

Penamatan Kewarganegaraan

Cara Sukarela

umurnya > 21 tahun

waras fikirannya

tidak mahu jadi warganegara Malaysia

Penamatan Kewarganegaraan

Cara Paksa

ada kerakyatan negara lain

untuk warganegara cara masukan dan pendaftaran shj

tidak setia kepada negara Malaysia

derhaka kepada Malaysia ketika peperangan

derhaka ketika berniaga

menjalankan aktiviti dengan musuh Malaysia

dipenjara > 12 bulan

didenda >RM5000

tinggal di negara lain > 5 tahun secara berterusan

tinggal di negara asing tetapi mendaftar dengan Pejabat

konsulat Persekutuan

2.HAK ASASI WARGANEGARA MALAYSIA

Hak Asasi Warganegara

Malaysia

Dia tidak boleh dibunuh kecuali menurut undang-undang

Dia tidak boleh ditahan polis > 24 jam jika tiada perintah

tahanan daripada majistret/pegawai daerah

Dia perlu diberitahu sebab-sebab dia ditangkap oleh pihak

berkuasa

Jika dia ditangkap, dia berhak dibela oleh peguam

Dia tidak boleh dijadikan hamba abdi

Dia boleh diberi kerja paksa mengikut undang-undang

Dia berhak mendapat perlindungan undang-undang

Jika dia dibebaskan,dia tidak boleh didakwa atas kesalahan

yang sama

(5)

tidak sah

Dia berhak menikmati kesamarataan

Dia tidak boleh didiskriminasikan dari segi agama,

keturunan, tempat lahir atau jantina

Dia bebas bergerak di mana-mana bahagian Malaysia

Dia berhak bermastautin di mana-mana bahagian Malaysia

Dia bebas bercakap

Dia bebas berhimpun secara aman

Dia bebas menubuhkan persatuan

Dia bebas beragama

Dia bebas memiliki harta

Sekatan-Sekatan Terhadap

Kebebasan Hak Asasi

Kerajaan berkuasa untuk menahan dan menghukum sesiapa

yang mengancam keselamatan negara (undang-undang

subversif)

Kerajaan berkuasa untuk mengenakan perintah berkurung dan

menembak serta membunuh sesiapa yang mengingkari

undang-undang darurat tanpa perbicaraan (Undang-undang

Darurat)

Para pelajar dilarang bergerak aktif dalam politik (Akta

Universiti dan Kolej Universiti)

Tidak boleh membocorkan rahsia kerajaan(Akta Rahsia

Rasmi)

Badan-badan penerbitan dan media elektronik tiada kebebasan

untuk membangkitkan isu-isu sensitive yang boleh

mengancam keselamatan negara (Akta Mesin Cetak dan

Penerbitan)

Rakyat dilarang menabur fitnah dan membangkitkan isu

sensitif, iaitu hak istimewa orang Melayu,bahasa,kuasa raja

dan kewarganegaraan

Berkuasa untuk mengawal kemasukan rakyat dari

Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak (Hak Istimewa

Sabah dan Sarawak)

3.BAHASA MELAYU

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara tetapi bahasa lain

bebas digunakan

4.AGAMA ISLAM

Agama Islam

Agama Islam ialah agama persekutuan/agama rasmi tetapi

agama lain juga bebas diamalkan

5.KEDUDUKAN ISTIMEWA

Kedudukan Istimewa Orang

Melayu

Hak istimewa orang Melayu dalam perkhidmatan

awam,biasiswa,permit,kuota,ekonomi dan pendidikan adalah

di bawah YDPA tetapi kaum bukan Melayu mendapat

perlindungan sewajarnya

Kedudukan Istimewa

Bumiputera Sabah,Sarawak

Hak istimewa orang Melayu dalam perkhidmatan

awam,biasiswa,permit,kuota,ekonomi dan pendidikan adalah

di bawah YDPA tetapi kaum bukan Melayu mendapat

(6)

perlindungan sewajarnya

KEPENTINGAN PERLEMBAGAAN

Kepentingan Perlembagaan

Keamanan

perpaduan

kestabilan politik

kestabilan sosial

Keamanan

Hak yang sama kepada semua warganegara

Hak asasi dijamin

Warganegara bebas berpersatuan,beragama dan memiliki harta

Perpaduan

Perlembagaan digubal berdasarkan kontrak sosial yang

dipersetujui oleh semua kaum

Bahasa,agama,pemerintahan beraja,kedudukan istimewa

orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak

dipersetujui bersama

Agama islam ialah agama persekutuan/agama rasmi tetapi

agama lain bebas diamalkan

Kestabilan politik/sosial

Perlembagaan menjadi panduan untuk memerintah Malaysia

supaya pentadbiran cekap,jujur,adil,telus dan licin

SISTEM & STRUKTUR

PEMERINTAHAN

MALAYSIA

YDPA-Badan eksekutif-PM dan kabinet

Badan perundangan-parlimen

Badan kehakiman-mahkamah

SISTEM PEMERINTAHAN

Malaysia ialah sebuah negara persekutuan

Ketua negara ialah YDPA

Sistem pemerintahan ialah demokrasi berparlimen

Agama Islam ialah agama rasmi

Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan

YDPA berada di kemuncak Badan Perundangan,Badan

Eksekutif dan Badan Kehakiman

Negara Persekutuan

Ialah negara yang ada pembahagian kuasa antara Kerajaan

Persekutuan(kerajaan pusat) dan Kerajaan Negeri

Kedua-dua kerajaan mentadbir negara berdasarkan kuasa yang

diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia

Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kuasa pemerintahan

berdasarkan Senarai Negeri, Senarai Persekutuan dan Senarai

Bersama

Kerajaan Persekutuan ada 3 peringkat kerajaan iaitu kerajaan

pusat,kerajaan negeri dan kerajaan tempatan

Demokrasi Berparlimen

Maksudnya pemerintahan secara perwakilan yang dipilih oleh

rakyat melalui pilihan raya

Sistem ini berasaskan konsep Raja Berlembagaan,yakni

YDPA sebagai ketua negara

Kuasa diagihkan antara 3 komponen utama pemerintahan iaitu

Badan Perundangan,Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif

Kerajaan diketuai oleh Perdana Menteri yang dipilih daripada

parti yang mendapat majoriti dalam pilihan raya umum

(7)

Perdana Menteri menjalankan kuasa eksekutif dengan dibantu

oleh kabinet atau Jemaah Menteri yang dipilih daripada

kalangan ahli Parlimen/ bukan

Raja Berperlembagaan

Ketua negara persekutuan

Hanya boleh didakwa di Mahkamah Khas

Raja Permaisuri Agong menduduki tempat kedua selepas

YDPA

Berkuasa dalam memelihara adat istiadat orang Melayu

Mengetuai pentadbiran agama Islam di negeri baginda

Ketua agama Islam di Pulau Pinang,Sabah,Sarawak dan

Wilayah Persekutuan

Kuasa pemerintahan terletak di tangan YDPA tetapi kuasa

eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya

Kuasa setakat diperuntukkan oleh Perlembagaan

Menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia

dengan kuasanya dilaksanakan oleh Majlis Angkatan Tentera

Mengisytiharkan darurat apabila keselamatan negara terancam

Memperkenankan rang undang-undang yang digubal di

Parlimen sebelum menjadi undang-undang yang sah

Kuasa Budibicara YDPA

Melantik Perdana Menteri

Memperkenan atau tidak permintaan Perdana Menteri untuk

membubarkan Parlimen

Meminta mesyuarat Raja-Raja Melayu diadakan bagi

membincangkan perkara berkaitan dengan

kedudukan,keistimewaan dan kehormatan Raja-Raja Melayu

(8)

STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Struktur Pemerintahan Kerajaan Persekutuan/Pengagihan Kuasa Badan perundangan

Badan pelaksana pentadbiran Badan kehakiman

BADAN PERUNDANGAN/LEGISLATIF Badan

Perundangan/Legislatif

Parlimen (badan perundangan persekutuan)

Dewan Undangan Negeri (badan perundangan negeri)

Parlimen ialah badan perundangan yang tertinggi

Tanggungjawab badan perundangan

Tanggungjawabnya ialah menggubal dan meluluskan undang-un dang. Undang-undang persekutuan yang diluluskan melalui YDPA,Dewan Rakyat,Dewan Negara

Bidangkuasanya Bidangkuasanya terbahagi kepada 3 komponen iaitu Senarai Persekutuan,Senarai Negeri,Senarai Bersama

Komponen Parlimen Yang diPertuan Agong Dewan Rakyat

Dewan Negara

Fungsi Parlimen Bahaskan hal ehwal kerajaan dan negara Bahaskan belanjawan negara

Bahaskan rang undang-undang Bahaskan pindaan undang-undang

Mengawal kewangan kerajaan (cukai dan kadar) Menjadi forum kritikan rakyat tentang dasar dan tin dakan kerajaan

Membenarkan badan perundangan negeri membuat undang-undang negeri

(9)

Prosiding di parlimen tidak boleh didakwa Berkuasa membuat peraturan Dewan

Berkuasa menghukum ahli Dewan yang melanggar peraturan Dewan

Pentadbiran parlimen Jawatankuasa Pemilih memilih ahli untuk Jawatankuasa Dewan

Jawatankuasa Hak & Kebebaasan pertimbangkan perkara yang dikemukakan oleh Dewan dan kepentingan ahli Dewan

Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat pertimbangkan peraturan dan mesyuarat Majlis Dewan

Jawatankuasa Dewan menjadi penasihat kepada Yang diPertua Dewan demi kemudahan dan keselesaan ahli dewan

Jawatankuasa Kira Wang Negara memeriksa kira-kira badan pentadbiran dan mengurus wang negeri yang dibentangkan dalam Majlis Dewan

Persidangan

parlimen( yang pertama)

Sidang pertama dalam tempoh 120 hari selepas tarikh bubar atau 90 hari selepas pilihanraya atau 160 hari dari tarikh siding sebelum dewan bubar Sidang pertama mengandungi titah ucapan YDPA,perancangan takwim selama 5 penggal Kalendar sidang ditentukan oleh Perdana Menteri Melantik Yang diPertua Dewan

Ahli dewan angkat sumpah

Komponen Parlimen Yang diPertuan Agong Dewan Rakyat

Dewan Negara

Fungsi Yang diPertuan Agong

Memanggil parlimen bersidang dalam tempoh masa 6 bulan dengan sidang sebelumnya

Memperkankan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum

(10)

diwartakan dan dikuatkuasakan. Jika tidak diperkenankan YDPA dalam masa 30 hari,rang

undang-undang akan dianggap sudah diperkenankan. Rang undang-undang akan menjadi undang-undang dan diwartakan setelah Penyimpan Besar Raja-Raja mengenakan Cop Mohor Besar atas perintah YDPA Mempersetujui pembubaran atau memberhentikan persidangan parlimen (berhak tidak ikut nasihat Perdana Menteri)

Memberi ucapan dan merasmikan pembukaan parlimen sahaja (YDPA tidak mengikuti persidangan parlimen)

Dewan Negara Juga dipanggil Senat

Ahlinya dikenali sebagai Senator

Fungsi Dewan Negara Membahaskan rang undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Rakyat

Menangguhkan rang undang-undang( kewangan 30 hari,bukan kewangan 1 tahun) yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi tiada kuasa menolaknya M enyemak dan meluluskan rang undang-undang Tiada kuasa mengusulkan rang undang-undang kewangan

Berkuasa menambah atau mengurangkan bilangan ahli dewan

Keahlian Dewan Negara Berumur > 30 tahun Warganegara Malaysia Bermastautin di Malaysia Sempurna akal

Hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Negara

Memperoleh kewarganegaraan asing Tidak waras

Bankrap/muflis

(11)

awam

Dipenjarakan > 1 tahun tanpa pengampunan Didenda > RM2000 tanpa pengampunan

Tidak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh 31 hari dari tarikh keputusan rasmi

Tidak angkat sumpah dalam tempoh 3 bulan selepas dipilih

Tidak hadir sidang Dewan Negara selama 6 bulan berturut-turut tanpa izin Speaker

Keanggotaan Dewan Negara/Senat

Ahlinya dipanggil Senator Jumlahnya 70 orang

26 daripada jumlah ialah 2 oarang wakil bagi setiap negeri dan Kuala Lumpur manakala satu masing-masing untuk Labuan dan Putrajaya

44 daripada dilantik oleh YDPA.Mereka ini cemerlang dalam perkhidmatan awam/bidang-bidang

lain/khidmat masyarakat/mewakili kaum dan golongan minoriti

Tempoh jadi senator ialah selama 3 tahun sepenggal dan maksimum 6 tahun( 2 penggal)

Tempoh jawatan tidak terjejas walaupun parlimen bubar

Senator yang dilantik kerana ganti yang bercuti atau meninggal dunia tempoh nya mengikut bakinya sahaja

Speaker DewanNegara Dipilih dalam kalangan ahli sidang Dewan Mempengerusikan Dewan

Memastikan ahli Dewan patuh tatatertib Dewan Menjadi jurucakap Dewan

Mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli Dewan yang tidak patuhi tatatertib

(12)

Menerima/menolak solan ahli Dewan Menangguhkan sidang Dewan

Menyingkir ahli sidang Dewan

Timbalan Speaker Melaksanakan tugas Speaker yang tidak dapat hadir

Setiausaha Dewan Mengendalikan pentadbiran Dewan Negara

Dewan Rakyat Tempat wakil rakyat mendapat pembelaan bagi masyarakatnya

Parti yang menang undi majoriti dalam pilihanraya umum akan membentuk kerajaan

Pemimpin parti politik yang dapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat akan dilantik sebagai Perdana Menteri

Jika PM hilang suara terbanyak Dewan Rakyat,maka PM kena letak jawatan

Fungsi Dewan Rakyat Menggubal rang undang-undang Membahaskan rang undang-undang Membahaskan dasar-dasar kerajaan Membahaskan masalah rakyat

Mencapai kata pemutus berhubung undang-undang kewangan

Mengkaji semula rang undang-undang yang ditangguhkan oleh Dewan Negara

Hanya Dewan Rakyat yang meluluskan rang undang-undang kewangan sebelum dipersembahkan kepada Yang diPertuan Agong

Keahlian Dewan Rakyat Berumur > 21 tahun Warganegara Malaysia Bermastautin di Malaysia Sempurna akal

Hilang Kelayakan jadi ahli Dewan Rakyat

(13)

Tidak waras Bankrap/muflis

Memegang jawatan bergaji dalam perkhidmatan awam

Dipenjarakan > 1 tahun tanpa pengampunan Didenda > RM2000 tanpa pengampunan

Tidak hantar penyata perbelanjaan pilihan raya dalam tempoh 31 hari dari tarikh keputusan rasmi

Tidak angkat sumpah dalam tempoh 3 bulan selepas dipilih

Tidak hadir sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan berturut-turut tanpa izin Speaker

Speaker Dewan Rakyat Dipilih dalam kalangan ahli sidang Dewan Mempengerusikan Dewan

Memastikan ahli Dewan patuh tatatertib Dewan Menjadi jurucakap Dewan

Mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli Dewan yang tidak patuhi tatatertib

Menerima/menolak solan ahli Dewan Menangguhkan sidang Dewan

Menyingkir ahli sidang Dewan

Timbalan Speaker Dewan Rakyat

Melaksanakan tugas Speaker yang tidak dapat hadir

Setiausaha Dewan Rakyat

Mengendalikan pentadbiran Dewan Negara

BADAN PELAKSANA/EKSEKUTIF

Badan Pelaksana Kuasa membuat dasar kerajaan dan melaksanakannnya

Kuasa eksekutif terletak pada YDPA.

(14)

jemaah menteri atau mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh kabinet

Parlimen boleh dengan kuasa undang-undang

memberi kuasa eksekutif kepada orang lain mengikut peruntukan Perlembagaan

Kabinet/Jemaah Menteri Badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh YDPA

Merupakan badan tertinggi untuk membentuk dasar kerajaan Malaysia

Kabinet memberi arahan yang dilaksanakan oleh jentera pentadbiran Kerajaan Persekutuan

Kabinet bertanggungjawab kepada parlimen,jika PM dapat undi tidak percaya,seluruh jemaah menteri turut meletak jawatan

Parti yang mendapat undi majoriti Dewan Rakyat akan membentuk barisan kabinet

YDPA akan melantik Timbalan Perdana Menteri dan menteri lain atas nasihat PM

Fungsi Kabinet Membuat dan menggubal dasar kerajaan Member arahan bagi melaksanakan dasar Menentukan dasar kerajaan

Mengatasi masalah kecemasan rakyat dan negara

Ahli Kabinet Diterajui oleh PM dan Timbalan PM

Mesyuarat diadakan sekali seminggu pada hari Rabu secara tertutup

Setiausaha Kabinet Ketua Setiausaha Negara akan menjadi setiausaha Kabinet

Jawatankuasa Tetap Kaji sesuatu perkara sebelum diputuskan oleh Kabinet Contohnya Jawatankuasa Perjawatan Mengkaji

Keselamatan Jalan Raya

Jawatankuasa Khas/Sementara

(15)

Jabatan Perdana Menteri Menyelaraskan dasar kerajaan persekutuan Menentukan corak kepimpinan negara

Menentukan pelaksanaan dasar kerajaan secara cekap dan berkesan melalui kementerian

Diketuai oleh PM

Dibantu oleh Menteri Kabinet PM dilantik oleh YDPA

Organisasi di bawah Jabatan PM

Majlis Pembangunan Negara Majlis Perancangan Negara Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perangkaan Negara Jabatan Audit Negara

Jabatan Peguam Negara Badan Pencegah Rasuah Jabatan Perpaduan Negara Agensi-agensi pusat

KEMENTERIAN,JABATAN Melaksanakan tugas eksekutif kerajaan pusat

Biasanya menteri yang tidak mengetuai mana-mana kementerian dikenali sebagai Menteri Tanpa

Berfortfolio

JENIS-JENIS KEMENTERIAN Kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan sahaj seperti Kementerian Luar Negara,Kementerian Pertahanan,Kementerian Pengangkutan,Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian yang beroperasi di peringkat persekutuan dan negeri seperti Kementerian Pelajaran,Kementerian Kesihatan

(16)

Merancang rancangan pembangunan Menyelaras rancangan pembangunan

BIDANGKUASA PERSEKUTUAN Hanya Kerajaan Persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya

Dipanggil Senarai Persekutuan

BIDANG KUASA NEGERI Hanya Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya

Dipanggil Senarai Negeri

BIDANGKUASA PERSEKUTUAN + NEGERI

Hanya Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadapnya

Dipanggil Senarai Bersama

BIDANG KEHAKIMAN/JUDISIARI KEBEBASAN BADAN

KEHAKIMAN

Tidak memihak kepada sesiapa

Mempunyai kebebasan yang tersendiri

Tidak dikenakan kawalan oleh Badan Perundangan /pihak eksekutif

Hakim tidak boleh dipecat kecuali kerana perkara 125(3)

Kelakuan hakim tidak boleh dibincangkan dalam parlimen kecuali usul daripada ahli parlimen

Maksimum umur jadi hakim ialah 65 tahun atau 66 tahun

FUNGSI BADAN KEHAKIMAN Memastikan Perlembagaan Persekutuan dipatuhi dan ditegakkan mengikut peruntukan undang-undang

KUASA BADAN KEHAKIMAN Sebagai pengadil Mahkamah Atasan Mahkamah Rendah

Mendengar dan dan menentukan perkara sivil yang berkaitan dengan saman-lazimnya perlukan affidavit Mendengar dan menentukan perkara jenayah yang

(17)

melibatkan kanun kesiksaan

Menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan Badan Pelaksana Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri

KUASA MAHKAMAH Melaksanakan tugas kehakiman Mentafsir perlembagaan negara Mentafsir undang-undang

Mengistiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

Mengistiharkan bahawa sesuatu tindakan kerajaan adalah tidak sah di sisi undang-undang

Tidak boleh panda undang-undang

SISTEM MAHKAMAH Disusun ikut hierarki pyramid

Individu yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi

PELANTIKAN HAKIM Dilantik oleh YDPA dengan nasihat PM

Urusan pelantikan,kenaikan pangkat dan pelucutan jawatan mereka di bawah kuasa YDPA

Hakim tidak dibenarkan berpolitik untuk melindungi hakim daripada pengaruh politik

PEGUAM NEGARA Penasihat undang-undang kerajaan Menjadi pendakwa raya bagi kerajaan Menjadi peguam bela bagi kerajaan

Dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman

MAHKAMAH ATASAN Mahkamah Persekutuan Mahkamah Rayuan

(18)

Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak Mahkamah Khas

MAHKAMAH RENDAH Mahkamah Majistret Mahkamah Sesyen Mahkamah Syariah Mahkamah Kanak-Kanak Mahkamah Penghulu Mahkamah Anak Negeri

KETUA KEHAKIMAN Ketua Hakim Negara

BIDANGKUASA MAHKAMAH PERSEKUTUAN

Meluluskan rang undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Badan Perundangan Negeri

BIDANGKUASA MAHKAMAH TINGGI

Semua kes yang melibatkan hukuman mati Melebihi kuasa mahkamah rendah

BIDANGKUASA MAHKAMAH SESYEN

Semua kes yang tidak melibatkan hukuman mati Denda antara RM25000 hingga RM100,000

BIDANGKUASA MAHKAMAH MAJISTRET

Semua kes yang < penjara 5 tahun Denda RM10000

Kes awam (RM25000)

BIDANGKUASA MAHKAMAH KANAK2

Melibatkan pesalah remaja (<18 tahun)

BIDANGKUASA MAHKAMAH PENGHULU

Kes sivil yang nilainya tidak melebihi RM50

Kes jenayah yang dendanya tidak melebihi RM25

BIDANGKUASA MAHKAMAH ADAT NEGERI

Kes-kes yang melibatkan kesalahan melanggar undang-undang adat

(19)

Penggal 1 _ Malaysia Kekal Berdaulat

Topik 1 - KONSEP NEGARA

Apa itu Negara?

Negara adalah satu kawasan yang mempunyai penduduk yang tetap dan berdaulat , sempadan yang diiktiraf dan diperintah oleh sebuah kerajaan.

Cara pembentukan sebuah Negara

Cara pembentukan setiap negara di dunia ini mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Walau apapun sejarah pembentukannya, terdapat beberapa ciri yang harus di patuhi untuk diiktirafkan sebagai sebuah negara. Ciri-ciri ini adalah ditetapkan oleh undang-undang antarabangsa. Ciri-ciri utama yang harus dimiliki untuk diik tirafkan sebagai sebuah negara adalah mempunyai:

i. sempadan yang tetap dan diiktirafkan oleh masyarakat antarabangsa ii. penduduk yang tetap

iii. kerajaan yang teratur dan memberi perkhidmatan awam

iv. kedaulatan iaitu negara diperintah sendiri di mana bebas dari naungan penjajah v. hubungan diplomatik dengan negara-negara lain serta pengiktirafan

vi. Lambang negara antaranya seperti perlembagaan, agama rasmi, dan simbol vii. kegiatan ekonomi yang terancang. Terlibat dalam ekonomi domestik dan antarabangsa

viii. kemudahan sosial seperti pendidikan

(20)

Pembentukan sesebuah negara selalunya bukannya terdiri daripada satu kawasan pemerintahan tetapi terdiri daripada lebih dari satu kawasan pemerintahan (beberapa negeri bercantum untuk menjadi sebuah negara. Contohnya Malaysia adalah cantuman 14 buah negeri). Percantuman sebegini berlaku secara sukarela ataupun dicantumkan secara paksa oleh kuasa penjajah. Percantuman sebegini membawa pada dua kuasa pemerintahan iaitu pentadbiran kerajaan “pusat” dan juga kerajaan “negeri”. Kerajaan merujuk kepada institusi yang akan mentadbir dan mengurus hal-ehwal negaranya .Corak pembahagian kuasa kerajaan pusat dan negeri membawa pada jenis sistem kerajaan negara tersebut. Sistem–sistem kerajaan yang terdapat di dunia adalah:

i. Kerajaan Persekutuan

- negara dibentuk berasaskan gabungan kuasa politik beberapa negeri - kuasa politik dibahagi di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. - berlaku perkongsian kuasa di antara kerajaan pusat dan negeri

- kerajaan pusat mempunyai autonomi terhadap beberapa perkara dan begitu juga dengan kerajaan negeri

- tiada berlaku penindasan kuasa oleh satu pihak terhadap pihak yang lain

- Contoh negara yang mengamalkan sistem ini adalah Malaysia, India, Amerika Syarikat dan Kanada

ii. Kerajaan Konfederasi

- negara juga dibentuk berasaskan gabungan kuasa politik beberapa negeri - namun tidak berlaku perkongsian kuasa

- kuasa kerajaan sepenuhnya terletak pada kerajaan negeri - kerajaan pusat hanya mempunyai kuasa terhad sahaja - kerajaan ini tidak wujud lagi pada masa kini

-contoh: Konfederasi Jerman Utara 1867-71

iii. Kerajaan Kesatuan

- negara dibentuk berasaskan gabungan kuasa politik beberapa negeri - juga tidak berlaku perkongsian kuasa

- kerajaan pusat mempunyai segala kuasa kerajaan - kerajaan negeri mempunyai kuasa yang terhad

(21)

peringkat negeri

- Contoh: Denmark ,Britain,Sweden, New Zealand, Perancis dan Norway.

BENTUK NEGARA

Selain dari sistem kerajaan , bentuk sesebuah negara juga dibezakan mengikut ketua negara tersebut. Setiap negara diasaskan mengikut salah satu daripada jenis kerajaan seperti yang dijelaskan di atas iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan kesatuan ataupun kerajaan konfederasi. Selain dari iti, setiap negara juga mempunyai seorang ketua di mana beliau memegang jawatan sebagai ketua negara. Ketua negara boleh dianggap sebagai simbol kedaulatan negara tersebut. Dalam dunia terdapat dua jenis ketua negara iaitu:

a. Raja atau Ratu – Negara yang mempunyai seorang raja atau ratu sebagai ketua maka ianya dikenali sebagai Negara Beraja. Negara-negara beraja boleh

dibahagikan lagi kepada dua iaitu: i. Raja Mutlak

ii. Raja Berperlembagaan

b. Presiden – Negara-negara yang tidak mempunyai raja akan diketuai oleh seorang presiden. Negara yang diketuai oleh seorang presiden dikenali sebagai Negara Republik. China adalah sebuah negara republik kerana diketuai oleh seorang presiden manakala Malaysia pula adalah sebuah negara Raja Berperlembagaan kerana diketuai oleh seorang raja (Yang Dipertuan Agong).

IDEOLOGI KERAJAAN SESEBUAH NEGARA

Setiap Negara yang dibentuk harus juga mempunyai sebuah kerajaan yang kukuh. Ini juga merupakan suatu ciri utama sebuah Negara. Sebuah kerajaan yang baru dibentuk boleh memilih ideologi kerajaan mereka. Di antara ideologi kerajaan yang terdapat di dunia adalah

:-a. Demokrasi

- rakyat mempunyai suara mutlak ( melalui pilihanraya) - konsep “kerajaan untuk rakyat dan oleh rakyat

- kebebasan persamaan dan hak-hak - sistem pilihanraya

- kemenangan berasaskan jumlah undi yang terbanyak bagi individu atau parti politik

- utamakan kebebasan,persamaan dan hak-hak rakyat - mula diamalkan oleh orang-orang Yahudi di Athens

(22)

- diperkenalkan oleh Karl Marz, Lenin Stallin dan Mao Ts Tung - melaungkan slogan “sama rata, sama rasa’

- faktor pengeluaran dan milik rakyat dihakmilikan oleh negara - Kini hanya diamalkan dengan sepenuhnya di Cuba

c. Fasisme

- diperkenalkan oleh Mussoli dari Itali - kuasa mutlak di tangan pemimpin negara

- raykat diwajibkan untuk berkorban untuk pemimpin

d. Nazisme

- diperkenalkan oleh Adolf Hitler di Jerman - menghalalkan kekejaman

e. Sosialisme

- negara mengamalkan dasar tutup pintu

- matlamat asas untuk menghakmilikan semua kekayaan menjadi hak negara

f. Autokratik

- mempunyai persaingan politik yang terhad

- pemimpin-pemimpin menekankan kepada nasionalisme

- biasanya menggunakan paksaan, kekerasan dan ugutan untuk memperoleh kepatuhan dan kesetiaan rakyat

- kebebasan media dan kehakiman dikawal rapi

Kebanyakan negara di dunia menggunakan sistem kerajaan berideologi demokrasi. Ideologi komunisme terkenal pada satu masa dulu namun dengan robohnya blok Soviet Union maka kemasyhuran komunisme mula berkurangan dan kebanyakan negara yang pada satu masa dulu mengamalkan ideologi komunisme kini mengamalkan ideologi demokrasi.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...