• Tidak ada hasil yang ditemukan

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

cover depan buku

PANDUAN PENULISAN

LAPORAN AKHIR

LATIHAN INDUSTRI

KOLEJ KOMUNITI ...

(2)

PANDUAN PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

PANDUAN UMUM

1. Penyediaan Laporan Akhir Latihan Industri dilaksanakan bagi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency – MQA)

2. Laporan ini merupakan rumusan kepada keseluruhan kemajuan kerja yang dilalui oleh pelajar sepanjang tempoh latihan industri

3. Laporan hendaklah ditulis mengikut FORMAT yang telah ditetapkan

4. Segala butiran yang dimasukkan ke dalam Laporan harian hendaklah dibuat secara

TERATUR, TELITI, JELAS DAN KEMAS

5. Setiap kerja yang dilakukan perlu ditulis dengan menggunakan AYAT TEKNIKAL

6. Laporan boleh dibuat secara bertulis atau bertaip (Font - Arial, Saiz font – 12)

7. Laporan ini perlu dihantar ke Unit Perhubungan & Latihan Industri setelah pelajar tamat mengikuti latihan industri

MAKLUMAT YANG PERLU ADA DALAM LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI

1. Maklumat pelajar i. Nama

ii. No. Kad Pengenalan iii. No. Pendaftaran iv. Program

2. Maklumat tempat latihan i. Nama tempat latihan ii. Alamat tempat latihan iii. No. Telefon

iv. No. Faks v. Nama penyelia

3. Pengenalan (sekurang-kurangnya 1 muka surat) i. Objektif latihan industri

ii. Latarbelakang syarikat latihan industri

4. Kemajuan kerja (sekurang-kurangnya 2 muka surat) i. Kemajuan kerja mengikut bulan

5. Analisa Kerja / Refleksi (sekurang-kurangnya 1 muka surat) i. Pelajar menerangkan pengalaman alam pekerjaan seperti:

(3)

b. Pengalaman dan pengetahuan

ii. Pelajar boleh berkongsi kemahiran softskill yang diperlukan sepanjang menjalani latihan industri (rundingan / komunikasi dengan majikan / pembentangan kemajuan kerja)

6. Kesimpulan dan cadangan (sekurang-kurangnya 1 muka surat)

i. Kesimpulan keseluruhan latihan industri (pertambahan pengetahuan / peningkatan kemahiran / pengalaman)

ii. Cadangan penambahbaikan kepada proses pembelajaran/proses peningkatan kemahiran di tempat latihan

7. Lampiran (tiada had muka surat)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Cover belakang buku

Untuk Keterangan Lanjut, Sila Hubungi : Bahagian Kolaborasi dan Keusahawanan

Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi

Aras 7, Galeria PJH, Jln P4W

Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya 03-88885625

Referensi

Dokumen terkait

Melalui program yang dijalankan pelajar akan diberikan latihan dalam bidang keusahawanan dan galakan untuk menyusun rancangan perniagaan mereka masing-masing sepanjang

1.4.8 Penyelia Industri bermaksud pegawai yang dilantik oleh organisasi latihan bagi memberi bimbingan kepada pelajar sepanjang pelajar menjalani LI, dan juga terlibat

Panduan Penulisan Laporan Pendampingan UMKM LPPM Universitas Baturaja Page 12 Contoh Format Tabel Identifikasi Profile dan Karakteristik UMKM AYAKH

Hasil dapatan saya melalui kerja yang dilakukan sepanjang saya menjalani latihan industri ini,saya banyak mempelajari tentang persekitaran bekerja di alam pekerjaan yang

Saya telah menjalankan latihan industri di UEM SUNRISE SDN BHD (PUTERI HARBOUR) Dalam tempoh saya berada di Masteri Infra Team (MID) , Saya banyak mendapat pengalaman yang baru

RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI (Center, Cap, Times New Roman, size 12, Bold). Pengenalan(Times New Roman, Bold, size

Buku nota ini adalah bertujuan untuk memberikan maklumat berkaitan pelaksanaan latihan industri di Kolej Komuniti Jempol kepada para pelajar yang akan menjalani latihan industri

Menghantar Kad Pengesahan Lapor Diri yang telah disahkan oleh pihak majikan ke UPLI dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh pelajar melapor diri di tempat latihan;