Vietnam Tea poster (Vietnamese)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vùng

đệm

C

t tr

hóa ch

t

Không cất trữ hóa chất trong

nhà ở Các ví dtròn kim loại. Kho hóa chất phải ụ về kho hóa chất nhỏđược làm từ thùng khóa bằng chìa khóa. Không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Vườn trà không nên nằm sát bên

cạnh đường đi công cộng, các nguồn nước hoặc khu vực nhà ở.

Thiết lập “khu vực Không-phun xịt” hoặc các hàng rào thực vật giữa vườn trà và khu vực được bảo vệ.

Qu

n áo b

o h

lao

động

Phiên bản: Tháng 8 2011

Bảo vệ động vật hoang dã

Sử dụng hóa chất mà không mặc quần áo bảo hộ sẽ gây hại đến sức khỏe của bạn.

Trang bị như sau:

• Mũ

• Khẩu trang lọc hóa chất

• Kính bảo vệ mắt

• Áo tay dài • Tạp dề • Găng tay • Mang ủng Không săn bắt động vật hoang dã.

Nông trại của bạn phải là nơi cư ngụ tốt và an toàn cho động vật hoang dã.

Lưu giữ các tài liệu ghi chép sau đây:

• Sử dụng phân bón

(ngày, sản phẩm, số lượng)

• Sử dụng hóa chất

(ngày, sản phẩm, số lượng)

• Đã thanh toán cho công nhân

(ngày, số thứ tự, lương)

• Lá trà tươi đã thu hoạch

(số lượng)

Làm th

ế

nào

để nông trại của tôi bền vững hơn

?

- dành cho các h

s

n xu

t nh

Vi

t

nam-Ki

m soát xói mòn

đất

Đất bị xói mòn do độ dốc hoặc sử dụng thuốc diệt cỏ.

Bảo vệđất bằng cách duy trì thảm thực vật che phủ. Làm cỏ bằng tay hoặc tránh sử dụng thuốc diệt cỏ.

Làm phân trộn đối với rác thải hữu cơ. Đối với rác thải không-hữu cơ, yêu cầu nhà quản lý tập

đoàn áp dụng biện pháp quản lý tốt nhất trong khu vực của bạn.

Phân loại rác thải hữu cơ và không-hữu cơ.

Qu

n lý Rác th

i

Không đốt rác thải Không xcha hóa chả bừa bãi các vt ỏ Không xả rác thải ra

ngoài

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in