Pilih jawapan yang betul dan bulatkan

Teks penuh

(1)

Pilih jawapan yang betul dan bulatkan.

1. Pilih kaedah yang tidak benar mengenai cara mengumpulkan maklumat untuk menyelesaikan masalah.

A Melayari internet

B Mengunjungi pameran yang berkaitan C Melakukan temubual

D Berdiam diri tanpa mengambil apa-apa tindakan

2. Proses mengubah suai semula produk sedia ada menjadi produk baharu dinamakan proses

A reka cipta B inovasi C kreativiti D prototaip

3. Gerudi tangan digunakan untuk A menebuk lubang

B memotong wayar C menjalur wayar

D mengesan kebocoran elektrik

4. Antara berikut, bahan manakah bukan penebat? A Kayu

B Kaca C Getah D Aluminium

5. __________ merupakan pengalir elektrik yang baik. A Kaca

B Plastik C Kuprum D Kayu

6. Kerja penyenggaraan mesti dilakukan A setiap masa

B setiap hari

(2)

7. ______________ digunakan untuk menggantikan komponen yang rosak. A Komponen baharu

B Alat ganti C Pengganti D Alatan tangan

8. Nayatakan fungsi tiub pada tayar basikal. A Untuk menghentikan putaran tayar B Untuk mengetatkan tayar pada rim C Untuk menampung udara yang dipam D Untuk mengalirkan udara melaluinya

9. Alatan yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur tinggi almari? A Sesiku L

B Pita pengukur C Pembaris keluli D Jangka lukis

10.Langkah pertama menghasilkan artikel ialah A membuat pola

B membeli fabrik C menjahit hiasan D menggunting fabrik

11. Bahan ___________ ialah bahan yang digunakan untuk mencantikkan dan menambah nilai sesuatu artikel.

A buangan B pelincir C hiasan D belian

12.Bahan yang berikut merupakan alatan jahitan asas, kecuali A jarum peniti

B gunting fabrik C playar

D pita ukur

13.Antara berikut, yang manakah bukan alatan berkebun? A Cangkul

(3)

C Sudip tangan D Penyiram

14.Antara aktiviti penjagaan tanaman sayuran berikut, yang manakah perlu dilakukan setiap hari?

A Membaja B Merumput C Menyiram D Menggembur

15.Antara berikut, pernyataan manakah yang tidak menerangkan kebaikan sayuran yang ditanam sendiri berbanding sayuran yang dibeli?

A menjimatkan belanja

B Mendapatkan sayuran yang baharu dan segar C Mengelakkan serangan haiwan perosak D Menggunakan tanah yang terbiar

16.Antara sayuran yang berikut, manakah bukan sayuran jenis akar? A Sengkuang

B Petola C Bawang D Halia

17.Pilih alatan tangan yang digunakan untuk aktiviti mengukur dan menanda projek. I Gergaji tangan

II Sesiku L III Pita pengukur IV Kikir logam A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

18.Bahan penebat yang sesuai digunakan dalam pembuatan penebat untuk menghalang aliran arus elektrik ialah

(4)

19.Antara berikut, komponen basikal yang manakah berfungsi untuk mengawal, mengurangkan, dan menghentikan putaran roda?

A Engkol B Hendal C Brek D Rantai

20.Apakah jenis bahan yang sesuai digunakan untuk meminyakkan bahagian gear dan pengetuk dalam loceng basikal?

A Minyak tanah B Minyak pelincir C Thinner

D Kerosin

21.Apakah yang dimaksudkan dengan komisen? A Barangan yang diterima oleh pengguna

B Bayaran yang dibayar kepada peniaga oleh pembeli C Bayaran yang dibuat oleh peniaga kepada pemborong

D Bayaran yang diterima oleh peniaga kerana menjual barang milik pembekal berdasarkan kadar yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak

22.Apakah bentuk bayaran komisen yang diterima oleh peniaga? A Peratus

B Faedah C Keuntungan D Riba

23.Pilih padanan yang tidak benar mengenai maklumat barangan jualan yang dijual secara komisen.

Jenis Contoh

A Kuih-muih Kuih donat

B Makanan Berbungkus

Roti High 4 C Bahan bacaan Katalog barangan

(5)

24.

Apakah barangan jualan yang mempunyai ciri-ciri jualan seperti di atas? A Lampu tidur

B Kasut C Dompet D Minyak wangi

25. Apakah tindakan pengguna jika telah tersalah beli barang jualan yang telah tamat tarikh luputnya?

A Memulangkan kembali barang tersebut kepada peniaga B Mendiamkan perkara tersebut

C Membuat laporan polis

D Membeli barangan yang baharu

26. Apakah sebab tanda harga perlu diletakkan pada setiap jenis barang jualan A Supaya pembeli mengetahui harga barangan

B Untuk mendorong pembeli membeli barang dalam kuantiti yang banyak C Untuk meningkatkan kualiti barangan

D Untuk memenuhkan ruang kosong yang ada

27.

Apakah jenis risiko yang berlaku pada tahun tersebut sehingga mempengaruhi keadaan sesebuah perniagaan?

A Persaingan B Kemalangan C Bencana alam

D Kegawatan ekonomi

28.Apakah sikap yang perlu ada pada setiap peniaga jika menghadapi masalah persaingan di kawasan perniagaan?

A Mudah berputus asa

B Kreatif mencari idea untuk memperkembangkan perniagaan C Mencari tapak kawasan perniagaan baharu

D Menyewakan kedai kepada orang lain Pada tahun 1997, ramai pekerja telah kehilangan pekerjaan akibat keadaan ekonomi Negara yang tidak menentu.

 Diletakkan di atas rak.  Boleh dicuba pakai untuk

(6)

29.Antara berikut, kesan buruk manakah tergolong dalam risiko yang berpunca daripada alam?

I Gempa bumi II Petir

III Hakisan IV Banir kilat A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV

30.Berikut adalah kesan buruk daripada kejadian gempa bumi, kecuali A kehilangan tempat tinggal

B bangunan premis ternakan dan nyawa terkoban C banyak binatang ternakan dan nyawa terkoban D nama premis perniagaan menjadi terkenal

31.Apakah yang harus dilakukan oleh peniaga semasa melayan pelanggan di kedainya?

A Bercakap dengan sopan dan lemah lembut B Bermasam muka dengan pelanggan C Meletakkan harga yang tinggi D Menghalau pelanggan yang datang

32.

Antara berikut, yang manakah menerangkan ciri di atas? A Pasif

B Betanggungjawab C Reka Cipta D Berani

33.Berikut adalah tujuan perlunya rekacipta kepada setiap murid, kecuali. A menyemai nilai dan sikap kerja yang baik

B mempu berdaya saing dengan rakan-rakan

C rajin dan bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab yang diberi D menciplak idea rakan untuk menyiapkan projek yang dibuat

(7)

34. Apakah ciri-ciri fizikal bagi mengenal pasti barang jualan yang masih boleh digunakan oleh pengguna?

I Rupa II Bau III Harga IV Tekstur A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV

35. Berikut adalah barang-barang jualan yang mempunyai tarikh luput, kecuali A makanan

B minuman C ubat-ubatan D peralatan elektrik

36. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri barang yang telah rosak? I Telah berkulat

II Berubah menjadi warna gelap III Rasa masam

IV Bau wangi dan segar A I, II, dan III

B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV

37. Apakah maklumat yamg biasa terdapat pada label barang? I Kandungan

II Tarikh luput III Keburukan barang IV Berat kandungan A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV

38. Antara berikut, alatan manakah yang tidak digunakan untuk aktiviti memotong dan menebuk?

A Gergaji puting B Gerudi tangan

(8)

D Kikir logam

39. Fungsi penjalur wayar ialah

A untuk memotong dan menjalur wayar.

B untuk menjalur penebat wayar dan memotong wayar C untuk memegang bahan kerja

D untuk memasang skru

40.

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan A kerosin

B kertas las C turpentine D syelek

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...