• Tidak ada hasil yang ditemukan

RPH PJ Tahun 5 - Sumber Pendidikan 33. Akuatik Asas

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RPH PJ Tahun 5 - Sumber Pendidikan 33. Akuatik Asas"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Modul Kemahiran (Akuatik Asas)

Tajuk 33. Membaling Alat Bantuan (Throwing Assist)

Fokus Berkebolehan membaling alat bantuan kepada mangsa di dalam kolam.

Standard Kandungan 1.12, 2.12, 5.1

Standard Pembelajaran 1.12.1, 2.12.1, 5.1.1, 5.1.3

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Membaling alatan bantuan kepada sasaran.

2. Membezakan alatan yang sesuai untuk reaching rescue dan throwing rescue.

3. Menerangkan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti yang dijalankan.

4. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Tali 15 meter, pelampung, dan rescue throwing bag.

Penilaian P&P Murid dapat membaling alat bantuan kepada mangsa di dalam kolam.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ....

Referensi

Dokumen terkait

Secara lengkap jadual pelaksanaan ter tuang dalam aplikasi SPSE paket peker jaan ini. Dokumen Pengadaan dapat diambil dengan car a diunduh

Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi Unit Organisasi. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas & Fungsi

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Ketua. Nanang

Berdasarkan hasil pembukaan dokumen penawaran pelelangan pekerjaan dan evaluasi terhadap 6 (enam) peserta lelang yang menyampaikan dokumen penawaran, sesuai

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum

Mahasiswa dapat m en ciptakan pelan ggan n ya sen diri un tuk m em asarkan produk yan g ada.5. Stan dar kom

29.778.538.954,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) di

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum